Jump to content
HarryP
Verberg

Hulp gevraagd bij invullen IB voor een starter met eigen boekhouding

vraag

Beste mensen,

 

Ik ben druk bezig om mijn opgave IB over 2015 te doen en kom hier na vele sites en antwoorden tot frustratie aan toe te hebben bekeken, zonder tot antwoord te komen. Het geval is als volgt: afgelopen jaar (2015) ben ik begonnen met een eenmanszaak. Ik had privévermogen opgebouwd vanuit loondienst, maar daarvan heb ik niets ingebracht in de onderneming: ik ben op € 0,- begonnen. Ik kon door mijn netwerk gelijk aan de slag, waardoor ik uiteindelijk aan het einde van het jaar een omzet van € W,- heb gemaakt, kosten van € X,- en dus een winst van € Y,-.

 

Ik heb twee betaalrekeningen, waarvan ik één bij het begin van het bedrijf heb opgezet om betalingen van klanten te ontvangen en betalingen aan anderen te doen (o.a. aan de Belastingdienst voor de omzetbelasting). Op die rekening stond aan het begin van het bedrijf € 0,- en aan het eind van 2015 een bedrag € Z,-: het verschil tussen de winst € Y,- van dit jaar en het geld wat ik maandelijks naar de andere betaalrekening overmaakte om mijn privévermogen aan te vullen.

 

Dit zie ik puur als een locatiewisseling en niet als een privé-onttrekking: persoonlijke lasten betaal ik van mijn privévermogen, want ik heb daar genoeg geld opstaan om alles van te betalen - daar hoef ik mijn bedrijfswinst nog niet voor te gebruiken (*kruist vingers*). Ik beschik dus nog steeds over al het geld dat ik heb verdiend afgelopen jaar. Maar heb ik dit wel goed gezien?

 

Nu loop ik bij het invullen van de opgave IB vast bij het passiva/activa en privé-stortingen en -onttrekkingen. Het winst- en verliesgedeelte was me helemaal helder, maar hoe zit dit? Zie ik bovenstaande toch verkeerd?

 

P.S. Ik doe mijn eigen boekhouding. Ik heb overzichten van alle besteedde uren, betaalde bonnen, verstuurde facturen, reiskosten, etc. Kortom, een sluitende boekhouding. Ook al is het goed bedoeld, een advies tot het nemen van een boekhouder is niet wat ik nu nodig heb. Ik zoek begrip. :)

 

Met vriendelijke groet en alvast dank voor alle hulp,

 

HarryP

Link to post
Share on other sites

8 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Beste Harry,

 

Misschien moeten we dan helder krijgen wat de belastingdienst onder privé-onttrekkingen en privéstortingen verstaat.

 

Wanneer we de eerste bankrekening als zakelijk bestempelen, is het saldo van die rekening één van je zakelijke bezittingen. In de aangifte vul je die in bij Activa > Liquide middelen.

 

Als we aannemen, dat de andere bankrekening een privérekening is, hoort die niet bij je zakelijk bezittingen.

 

De belastingdienst ziet elke "locatiewisseling" van rekening 1 naar rekening 2 als privé-onttrekking en elke "locatiewisseling" van rekening 2 naar rekening 1 als privéstorting. Als je bijvoorbeeld met geld van je zakelijke rekening je privévermogen aanvult, is dat een privé-onttrekking. Weliswaar beschik jij nog over dat geld, maar het zit niet meer in de zaak: je hebt het aan de zaak onttrokken. De totalen van deze (en andere) privé-onttrekkingen en -stortingen heb je ook in de aangifte nodig.

 

Privé-onttrekkingen en -stortingen hebben geen invloed op het bedrag dat je aan inkomstenbelasting betaalt. Ze zijn wel nodig voor een controle-berekening, die binnen de aangifte wordt uitgevoerd.


Lexicom Administratie & Belastingen - Haarlem - www.lexicom-administratie.nl

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Beste Lex,

 

Dank je wel voor je antwoord! Ik had al begrepen dat het een soort schaduw-/controleberekening van de fiscus was, om naast de winst-/verliesrekening te zetten, maar hoe zich dat nu tot elkaar verhoudt was me niet duidelijk. Het komt er dus op neer dat alle overboekingen van en naar mijn zakelijk gebruikte betaalrekening in de aangifte verantwoord moet worden.

 

Ik heb nog één specifieke follow-up vraag, die met bovenstaande verband houdt. Ik heb medio vorig jaar een laptop gekocht voor zakelijk gebruik, voordat het bedrijf formeel opgericht was. Ik had toen nog geen pas voor de zakelijk gebruikte betaalrekening en heb die aankoop dan ook gedaan met mijn privé gebruikte betaalrekening. Tijdens het seminar voor starters van de Belastingdienst kreeg ik te horen dat dit een investering in je bedrijf is en dat je, ongeacht van welke rekening het was betaald, de betaalde BTW kon aftrekken bij de omzetbelasting (wat ik ook heb gedaan) en de kosten ervan kon opvoeren bij de inkomstenbelasting, als ik maar een sluitende factuur voor de laptop had gekregen (wat het geval is).

 

Nu probeer ik in de aangifte te kijken waar ik deze laptop moet onderbrengen. Valt deze in de winst-verliesrekening onder 'Overige materiële vaste activa'? Zo nee, waar dan wel? Of is dit iets wat ik toch vanuit privé heb ingebracht?

 

Groet, en dank,

 

Harry

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

De controle-berekening is (EV = Eigen vermogen):

• EV eind boekjaar = EV begin boekjaar + Resultaat + Stortingen - Onttrekkingen (ofwel)

• Resultaat = EV eind boekjaar - EV begin boekjaar - Stortingen + Onttrekkingen

 

Een verschil van 1 of 2 Euro komt meestal door afrondingsverschillen. Dan kun je de privé-onttrekkingen iets verhogen of verlagen om het kloppend te maken. Bij grotere verschillen is meestal iets mis.

 


Als privéstortingen worden ook gezien:

• Privé betaalde zakelijk uitgaven

• Zakelijk ontvangen privé-inkomsten

 

Als privé-onttrekkingen worden ook gezien:

• Zakelijk betaalde privé-uitgaven

• Privé ontvangen zakelijke inkomsten

 

De betaling van de laptop vanaf je privérekening (inclusief BTW) is een privé-storting.

 


Doorgaans schrijf je grotere investeringen over 5 jaar af. In dat geval horen ze inderdaad onder Overige materiële vaste activa. Je schijft dan het eerste jaar een evenredig deel van een jaar af. Die afschrijving komt bij Afschrijvingen op de Verlies-en-winstrekening.

 

Kleinere bedragen kun je ook in één keer als kosten nemen. Die komen dan bij Overige/andere kosten.

 

Als grens wordt wel € 450 (exclusief BTW) gehanteerd. Dat is in feite de grens voor de investeringsaftrek.

 

Als starter mag je onder bepaalde voorwaarden willekeurig afschrijven, dus ook meer of minder dan 20% per jaar. Je schrijft dan bijvoorbeeld veel af in een jaar waarin je veel winst maakt, en weinig of niets in andere jaren.

 

 


Lexicom Administratie & Belastingen - Haarlem - www.lexicom-administratie.nl

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Beste Lex,

 

Wederom een verhelderend antwoord! De betaling van de laptop vanaf mijn privérekening (inclusief BTW) is dus een privé-storting. Zelfs als dat bedrag nooit op de zakelijke rekening heeft gestaan?

 

Ik heb de laptop enkele dagen voor aanvang van het bedrijf gekocht, heb de BTW ervan in het eerste kwartaal waarover ik OB verschuldigd was teruggevraagd en zou deze nu willekeurig willen afschrijven (eigenlijk in 1x) omdat ik best veel winst heb gemaakt dit jaar. Kan dat? En klopt het als ik zeg dat deze laptop helaas niet als investering kan worden opgegeven, omdat hij voor aanvang van het boekjaar (in mijn geval vanaf start bedrijf op 01-06-2015 t/m 31-12-2015) is aangeschaft? En dat deze laptop dus niet in aanmerking komt voor investeringsaftrek?

 

Groet en dank, de hulp wordt enorm gewaardeerd!

 

Harry

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Je zou ook eerst het bedrag op je zakelijke rekening kunnen hebben gestort (= privéstorting) en vervolgens de laptop vanaf je zakelijk rekening hebben betaald. Dat is per saldo hetzelfde.

 

Als je aan de voorwaarden voor willekeurige afschrijving voldoet, mag je de laptop ook in één keer afschrijven. Eén van die voorwaarden is dat je in 2015 minimaal 1225 uur aan je bedrijf hebt besteed. Vanaf 1-6-2015 is dat zo'n 30 weken à 41 uur. Dat zou best kunnen.

 

Om in aanmerking te komen voor investeringsaftrek, moet je in 2015 totaal voor minimaal € 2.300 (exclusief BTW) hebben geïnvesteerd. Elke investering moest dan minimaal € 450 exclusief BTW zijn. Ik zou die laptop daar ook gewoon bij tellen.

 

 


Lexicom Administratie & Belastingen - Haarlem - www.lexicom-administratie.nl

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dag Lex,

 

Dat zou heel mooi zijn om die laptop toch mee te nemen! Punt is alleen dat je in de aangifte moet aangeven wanneer je de investering hebt aangeschaft binnen het boekjaar. Aangezien ik de laptop voor aanvang van het boekjaar heb aangeschaft, kan ik geen verdere data invullen. Of kan het boekjaar uitgebreid worden tot 1 januari 2015, zodat dergelijke voorinvesteringen toch kunnen worden aangegeven?

 

Groet en dank,

Harry

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 9 leden online en 217 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept