Jump to content

Pietje Precies

Junior
 • Content Count

  20
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

2

Personal info

 • You are:
  ondernemer in spe
 • Gender
  Male
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  36-40
 • You are primarily interested in:
  juridische en fiscal
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  www.kvk.nl

Company info

 • Location
  Amsterdam
 1. Correctie: Die link moest zijn: www.administratieve-dienstverleners.nl Binnen 8 werkdagen ontving ik 18 reacties. Verder lijkt het er op dat AA´s & RA´s duurder zijn (wat niet onlogisch is gegeven hun opleidingskosten).
 2. Een paar websites waar men opdrachten kan aanbesteden voor accountants en boekhouders: [*]www.accountantsmarktplein.nl [*]www.marktpleinen.nl Na publicatie van een eenvoudige opdracht op beide websites ontving ik binnen de eerste werkdag 14 aanbiedingen: Slechts 6 aanbieders specificeerden uurtarieven, terwijl daarom werd gevraagd in de opdracht. Die tarieven varieerden van per UUR: 45 euro voor boekhouding t/m 175 euro voor fiscaal advies. De totaalprijzen voor het aanbestede dienstenpakket varieerden rond 600 euro; tussen 395 t/m 1996 euro, waarbij die van 1996 euro de enige uitschieter was. Eerste indruk is dat eenpitters doorgaans beduidend goedkoper zijn dan grotere bureaus. Bijzonderheden: [*]1 aanbieder wil eerst vrijblijvend langs komen, alvorens te offreren. [*]1 aanbieder biedt aan om 1 maal per jaar langs te komen zonder reiskosten te rekenen. [*]2 aanbieders rekenen eenmalige inregelkosten voor nieuwe klanten. [*]Sommigen aanbieders stellen voorwaarden aan de totaalprijs m.b.t. aantallen transacties bijv.. [*]Sommigen aanbieders geven korting bij vlot beslissen en/ of afname van dienstenpakket. [*]Sommige aanbieders rekenen reguliere werkzaamheden als meerwerk. [*]Sommige aanbieders geven slechts vage kostenindicaties, terwijl de opdracht vroeg om specificatie. [*]Sommigen aanbieders hebben keurmerken en/ of zijn lid van brancheorganisaties. [*]Bedragen zijn excl. 19% BTW.
 3. Suggestie voor criteria: [*]Interactie op afstand mogelijk middels telefoon, skype, email, ... [*]Reactietijd (bijv. binnen ... werkdagen na ontvangst) [*]Tarieven: [*] Gedifferentieerd per niveau (junior, medior, senior) en/ of discipline (data-entry, administratief medewerker, fiscalist, overige) [*] Eenheden (bijv. afronding per kwartier, uur of dagdeel) [*] Incl. toelichting op opgeleverde producten [*] Incl. voorafgaande afstemming, zodra significante overschrijding dreigt van boekhoud-kostenraming [*]Uitgaande van aanlevering door klant van relevante en op datum gesorteerde input : [*] kas/bankafschriften (evt. bandbreedte voor aantal stuks per tijdvak/ boekjaar afspreken) [*] facturen/ bonnen (evt. bandbreedte voor aantal stuks per tijdvak/ boekjaar afspreken) [*] ... [*]Snelheid van data-entry (aantal invoervelden/ transactieregels per tariefeenheid) [*]Fiscale aangiften zijn incl. evt. opgave schattingen, aanvraag uitstel en bezwaarschriften [*]Facturatie: [*] Alleen na voorafgaande opgave van boekhoud-kostenraming per product [*] Factureert achteraf (NA oplevering) [*] Stuurt maximaal 1 factuur per tijdvak/ boekjaar [*] Specificeert facturen: per product hoeveelheid inspanning per gedifferentieerd tarief [*] ... Offerte incl. optieprijzen voor opstellen, in ntb formaat (bijv. Excel) aanleveren en evt. (elektronisch) indienen van: [*]jaarstukken (balans, balans specificatie, resultatenrekening en toelichting) [*]grootboek overzicht (ter evt. controle van jaarstukken) [*]accountantsverklaring [*]omzetbelasting (OB) - aangifte per tijdvak [*]omzetbelasting (OB) - suppletie omzetbelasting (SO) [*]loonbelasting [*]vennootschapsbelasting (VpB) [*]inkomstenbelasting (IB) [*]... Er zijn andere criteria te bedenken, zo ook zachtere/ minder makkelijk meetbare: [*]nauwkeurigheid [*]'persoonlijke' klik [*]klantgerichtheid (meedenkendheid) [*]relatienetwerk [*]... NB: De keuze en weging van criteria voor leveranciers verschilt doorgaans per opdrachtgever.
 4. BW2 artikel 396.8.a ("openbare accountant"), zoals vermeld op de website van de KvK (zie link in mijn vorige post). Deze regeling voor pensioen-bv's ging per 1-1-2008 in en staat hier op de website van de KvK. @Denarius: Thx!
 5. Bovenstaande wettelijke vrijstellingsregeling staat ook hier (onder het schuin gedrukte kopje "Pensioen B.V.´s"): http://www.kvk.nl/jaarstukken. Vraagje: Hoeveel rekent een account doorgaans voor de hierboven bedoelde verklaring (aannemende dat het een standaardbrief betreft dat elk boekjaar hetzelfde is)?
 6. Voor zover ik als leek (!) weet, moet het fiscaal gezien gaan om een ontslagvergoeding die dient ter vervanging van gederfd of te derven loon uit een vroegere dienstbetrekking (niet zijnde pensioen of soortgelijke beloningen) in de zin van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de loonbelasting 1964: http://www.st-ab.nl/wetten/0669_Wet_op_de_loonbelasting_1964_Wet_LB.htm De belastingdienst wilde bij mij zelfs de onderliggende berekening voor de koopsom weten (om te controleren of die niet "kunstmatig" was verhoogd, neem ik aan). Zelfs een rentevergoeding van de werkgever (bij te late betaling van de ontslaguitkering) mag niet tot het stamrechtkapitaal worden gerekend: http://www.minfin.nl/nl/actueel/kamerstukken_en_besluiten,2002/11/vragen_en_antwoorden_op_het_gebied_van_stamrechten.html Aan de deskundigen hier; klopt mijn beredenering?
 7. Zijn de terugkerende kosten niet nagenoeg hetzelfde dan, gezien onderstaande? 1) een BV moet elk jaar een "bijdrage" aan de KvK betalen (ad 123,34 euro): jaarlijkse bijdrage 2) een BV moet elk jaar jaarstukken of een accountantsverklaring (conform art. 2: 396 lid 8 Burgerlijk Wetboek) bij de KvK deponeren (ad ... euro kosten voor de accountant): Welke organisaties moeten een jaarrekening deponeren 3) zelfs een (verder inactieve) stamrecht BV heeft jaarlijks fiscale rompslomp, toch? edit link aangepast
 8. Over methoden van waardebepaling, zie de brochure op: http://www.snpi.nl/financiele_participatie.php?nid=11278-11279 Elke methode van waardebepaling stelt zijn eigen aannamen (koersdrijvers). De ene kijkt meer naar prestaties uit het verleden en de andere meer naar die in de toekomst. Welke (juridisch) het meest redelijke is, wordt pas duidelijk op het moment dat de waardering moet plaats vinden. Reden dus om het proces (!) van het kiezen van de waarderingsmethode vooraf overeen te komen. Daarom is het verstandig om de conflictprocedure statutair vast te leggen. Hier enkele voorbeeldclausules: T.a.v. besluitvorming in het algemeen: "Bij staking van stemmen over zaken beslist een onafhankelijke derde die is gespecialiseerd in desbetreffende zaken en bij voorkeur voldoet aan een bedrijfskundig profiel. Indien de aandeelhouders het niet met elkaar eens worden over de benoeming van de deskundige, dan vindt de benoeming van de deskundige plaats door een onafhankelijke derde (een bij het Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam geregistreerde mediator, een notaris met plaats van vestiging in Nederland of de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen wier ressort de vennootschap statutair is gevestigd of anders de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin de vennootschap statutair is gevestigd). Indien de oorzaak van staking van stemmen een verschil van inzicht tussen aandeelhouders betreft, dan bemiddelt een bij het Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam geregistreerde mediator die gespecialiseerd is in het vakgebied dat het geschil betreft, conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. De kosten voor het uitvoering geven aan dit lid komen ten laste van de vennootschap. In geval van een conflict tussen aandeelhouders echter komen voormelde kosten uitsluitend en voor een gelijk deel ten laste van de aandeelhouders waartussen het conflict bestaat." T.a.v. de koers, krachtens een blokkeringsregeling: "Komen zij hieromtrent binnen twee weken na ontvangst van de in lid 5 bedoelde kennisgeving van het aanbod niet tot overeenstemming, dan zal de meest gerede partij aan een onafhankelijke derde (een bij het Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam geregistreerde mediator, een notaris met plaats van vestiging in Nederland of de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen wier ressort de vennootschap statutair is gevestigd of anders de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin de vennootschap statutair is gevestigd) de benoeming van drie - tenzij de aandeelhouders eenparig twee overeenkomen - onafhankelijke deskundigen verzoeken. Eén van die deskundigen dient tenminste de accountant van de venootschap te zijn. De in het door de deskundige(n) opgestelde taxatierapport vermelde prijs is bindend en drie maanden na taxatie (of korter indien dat rapport dat stelt) geldig voor eventuele andere aanbiedingen." Vraag: In hoeverre is het gebruikelijk om in de aandeelhoudersovereenkomst te bepalen dat de achterblijvende aandeelhouders recht hebben op een lening van de vertrekkende aandeelhouder om de aandelen te kunnen overkopen? Anders komen de achterblijvende aandeelhouders (als ze niet alle aangeboden aandelen op dat moment kunnen permiteren) met een vreemde aan tafel te zitten.
 9. Goede zaak om kennis te delen over gemeenschappelijke wensen. ;) Als leek (!!!), een poging om inhoudelijk te reageren: Eenvoudige standaard statuten: Suggestie: richt voor je stamrecht een Ltd. in UK op (i.p.v. een B.V. in NL): lagere oprichtingskosten, internationaal meer aanzien dan een B.V., geen minimumkapitaal nodig, meer internationale fiscale mogelijkheden, geen justitiële toestemming of antecedentenonderzoek (dus sneller op te richten), statutenwijziging en aandelenoverdracht bij onderhandse akte (zonder notaris dus), op de wettelijk (!) reeds bepaalde statuten ("Companies Act 2006 - table A") mag afgeweken worden. Flexibele lijfrente overeenkomst: zie bovenstaand concept met de wijzigingen (zie boven) daarop. Elke stamrechtovereenkomst (ongeacht op welk sjabloon het is gebaseerd) vergt een schriftelijke goedkeuring/ vrijwaring van de belastinginspecteur van de exwerkgever. Spelregels voor het jaarlijks oprenten: vormen een onderdeel van de stamrechtovereenkomst (samen met de actuariële berekening van de uitkeringen). Btw: Als je wil gaan ondernemen, is een personal holding het overwegen waard ter bescherming van je vermogen (pensioen/-stamrechtkapitaal). Vergt alleen een wat bredere statutaire definitie en bespaart later een statutenwijziging.
 10. Als ik de feedback van Joost goed heb begrepen/ verwerkt, zouden volgende dikgedrukte teksten de wijzigingen op bovenstaand concept zijn: Is het hiermee ter beoordeling voor te leggen aan de inspecteur van de exwerkgever? Een clausule om een stamrecht-bv zekerheden te laten stellen (waarmee wordt voorkomen dat een curator een stamrechtkapitaal kan uitwinnen) ben ik nog nergens tegengekomen. Wellicht is dat omdat (en nu ga ik wild fantaseren) een DGA-er met zo´n clausule van zichzelf als natuurlijk persoon een preferente crediteur maakt (onbehoorlijk bestuur, paulianeus handelen)? Of is bescherming van stamrechtkapitaal (bijv. i.v.v. een preferente schuld aan de DGA-er) een vanzelfsprekendheid binnen de faillissementwet? http://www.st-ab.nl/wetten/0084_Faillissementswet_Fw_WSNP.htm
 11. Oh, ok gelukkig. Sorry, ik heb je uitleg verkeerd geïnterpreteerd (door mijn gebrek aan kennis op dit gebied). :-[ Tis ook wat, doe je ZO je best om noobies te helpen, zijn ze ook nog te dom om de les goed te volgen. ;D Had me nog niet gerealiseerd dat ook stamrecht-bv´s als verzekeraars kunnen optreden. Maar goed, je gelooft het niet; nu volg ik ook je voorkeur voor lijfrentes. Begint allemaal eindelijk (maar veel te langzaam) op zijn plek te vallen. Zucht, kon ik nu maar niet alles willen snappen. Super thx Joost!
 12. Als ik je argumentatie goed heb begrepen, pleit je voor (het aanschaffen van) lijfrenteverzekeringen. Zulke soort verzekeringen zie ik als inferieure producten, omdat ze te duur, te inflexibel, onvoldoende transparant zijn voor wat ze de begunstigde opleveren en kosten: http://nl.wikipedia.org/wiki/Woekerpolis-affaire ... zeker vergeleken met zelf beleggen of (als je dat niet wilt en kunt) laten beleggen door een fondsmanager of vermogensbeheerder (maar dan wel met een bonus/malus-regeling). De gegarandeerde kosten van een verzekering staat m.i. niet in verhouding tot de eventuele hogere VPB-belasting.
 13. Dank voor het schieten; waardeer ik zeer. Nou ben ik nog al een pietje precies en kan dus nogal eigenwijs lijken. Dat is echter niet de bedoeling. Wel ben ik erg nieuwsgierig en wil ik alles zelf snappen. Daarom nog wat vervolgvragen. Btw, met "SO" verwijs ik naar m´n voormelde concept StamrechtOvereenkomst. 1. De gestelde ingangsdatum voor de uitkeringen is slechts een (eerste) uitgangspunt, wat (als het goed is) moet kunnen worden gewijzigd o.b.v. punt 14 in de SO. 2. De ex-werkgever is geen partij in deze overeenkomst (tussen mij & mijn stamrecht-BV). De fiscale vrijwaring is hooguit een eis van mijn exwerkgever om een ontbindingsvergoeding aan een stamrecht-BV uit te keren, maar staat los van (de inhoud van) de stamrechtregeling zelf, toch? 3. Eens; ook een looptijdwijziging moet expliciet(er) mogelijk zijn in punt 14 in de SO: "Partijen zijn elk gerechtigd om ... uitkeringen ... om te zetten in een ander zodanig recht". 4. zie punt 2 in de SO. Voor wie het desbetreffende wetsartikel wil nalezen: http://www.st-ab.nl/wetten/0669_Wet_op_de_loonbelasting_1964_Wet_LB.htm 5. goed punt. Word ik dan (als natuurlijk persoon met zo´n garantie/ onderpand van de stamrecht-bv) een preferente crediteur bij een evt. faillissement van de stamrecht-bv? 6. goed punt, aannemende dat een fiscale glijclausule ook bij een DGA-er (heeft immers twee "petten" op) houdbaar is. 7. Het betreft een constante oprenting (geen "u-rendement constructie"): zie punt 5 in de SO. Of bedoel je dat onduidelijk is dat die vaste rente op een actuariële lijfrente-berekening (met GB1995/2000-sterftetabellen enzo.) moet zijn gebaseerd?
 14. Lijkt me inderdaad rustiger slapen; wetende dat het stamrechtkapitaal tegen een van te voren bekend vast % moet renderen. Als ik (als leek) de definitief van u-rendement goed heb begrepen, is het u-rendement aan het rendement van staatsobligaties gekoppeld. Bij een stagnerende/ laag conjunctuur vluchten beleggers normaliter in obligaties. Ik zie die relatie met conjunctuur echter niet terug in de ontwikkeling van het u-rendement: http://www.watsonwyatt.com/europe/netherlands/research/statistische_data/rendementen/u_rendement.asp ??? Iemand een verklaring? Bedoel je dat die vaste oprenting: i) wordt vastgesteld op een redelijkerwijs verwacht rendementspercentage of ii) een rekenkundige uitkomst is (o.b.v. de looptijd, de gewenste hoogte en frequentie van de uitkering, etc.)? In beide gevallen blijft de vraag uit de startpost open staan: Wat zijn de fiscale gevolgen als het rendement (ongeacht hoe dat ooit is vastgesteld) niet conform de stamrechtovereenkomst wordt gehaald? "het komt voornamelijk door": Wat bedoelde je met "het"?
 15. Dank voor de reacties! Helaas hadden jullie gelijk. ;) Bijgaand de reactie van mijn pensioenfonds n.a.v. mijn verzoek om de opgebouwde (netto contante) waarde van mijn pensioenaanspraken over te dragen naar mijn pensioen-BV. De enige optie is kennelijk om de waarde internationaal over te laten dragen naar een collectieve pensioenregeling van een N.V. in Panama o.i.d., waar je "slechts" als werknemer (zoals bedoeld door de PW) in dienst bent, bijv. als "investment manager". :o Ik vraag me alleen af waarom de Nederlandse pensioenuitvoerder aan zo´n waardeoverdracht zou willen meewerken, als ik dit lees: http://www.dnb.nl/openboek/extern/id/nl/pf/40-159261.html
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept