Jump to content

jongambiteus

Super Senior
 • Content Count

  170
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

13

Personal info

 • You are:
  ondernemer
 • Gender
  Male
 • First name
  Pajam
 • Last name
  -
 • How did you find us:
  zoekmachine
 • Skype

Register

 • What age group do you belong to?
  25-30
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Geef hier svp een aa

Company info

 • Location
  ZuidHolland
 1. extra hulp is natuurlijk nooit weg of loopt de een de ander dan in de weg? (ondernemersklankbord enerzijds en ruben anderzijds)
 2. Op dit moment zijn we (Ruben & Ik) met 2 parralle trajecten bezig; - doorgaan met de business om omzet te genereren en zo achterstanden stapje voor stapje, druppel voor druppel, in te lopen - doorstart mogelijkheid realiseren Het eerste traject ben ik persoonlijk 24/7 mee bezig. We kopen nu maandelijks net voldoende in om de zaak te vullen (magazijn is continu leeg of er ligt net aan 10% aan voorraad). Onze voorraad bestaat tegenwoordig uit hoogwaardige italiaanse cash&carry kleding (made in italy, direct uit italie). Omdat het direct uit Italie gehaald moet worden (hier verder niet verkrijgbaar) en omdat wij maar één stuk per maat halen, kan je nog steeds de exclusieve concept behouden. Daarnaast heeft klant een vriendelijkere prijs (prijzen zijn zo'n 40% lager dan de normale hoogsegment merken die we hadden), blijft een 1-2-3 actie gehandhaafd (1e artikel 15% korting / 2e artikel 25% en 3e 30%). Voor ons is het voordeel dat de marges beter zijn, we geen minimum inkoopeisen hebben en niet aan een verplichte uitlever cyclus vastzitten (zomer collecties vanaf laatste week dec en winter collecties vanaf laatste week mei). Zo'n verplichte cyclus in economische hoogtij dagen is ok (klant wilt vroeg in het seizoen al wel een jas kopen, want anders is deze weg), maar in tijden van crisis kost het alleen maar geld (klant koopt alleen het hoognpdige en stelt aankoop van een jas uit tot het allerlaatste moment). Doorstart traject is van belang omdat onze bank dus niet meer met ons verder wilt, ze hebben me wel een mogelijkheid geboden om de starterskrediet (welke schijnbaar standaard na 3 jaar verloopt) om te zetten in (eventueel) een nieuwe krediet, aleen geloven zij met mijn huidige cijfers & concept er niet in. Aan ons dus de schone taak om iets te presenteren waar zij zich wél in kunnen vinden. wordt vervolgd (klanten)
 3. interessante link: http://books.google.com/books?id=YQeRXDODG2sC&pg=PA111&lpg=PA111&dq=wsnp+hypotheekrenteaftrek&source=bl&ots=FZIKdxDJR2&sig=6iNSwyP7NW5gNHAdcJuntBFJoDg&hl=en&ei=ENghTKHvCYngOL6VmBE&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CCQQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false een boek over saneren die je online via google kan inkijken!
 4. alleen wat ik totaal niet kan vinden; STEL je mag je koophuis dus houden, hoe zit het met de belastingvoordel (hypotheekrente aftrek), mag je die houden of wordt dat ook ingevordert? dat maakt namelijk heel veel uit, wanneer je de kosten van een huurhuis tegenover een koophuis zet; onze hypotheek minus vooraftrek wordt ca. 550 tot 620 euro per maand. Dat is een bedrag die je niet veel lager krijgt bij een huurhuis voor een gezin met 2 kinderen (4 kamer woning)
 5. klopt ruben, maar die mogelijkheid is er. Ik lees eigenlijk niet anders dan dat er gedacht wordt dat het totaal niet mogelijk zou zijn. het moet natuurlijk van geval op geval blijken wat zo'n BW/RC & Bank nu beslissen. off topic: tot mails! :)
 6. horeca! al zal een keuken een behoorlijke iinvestering zijn, maar een restaurant vanuit een ' oude' bioscooppand, is wel erg trendy!
 7. vond onderstaande verhaal erg interessant,anders dan velen beweren, lijkt de mogelijkheid tot behoud van een koopwoning in een WSNP traject best mogelijk; Schulden en koophuis deel 2: Wettelijk traject Een eigen huis, een plek onder de zon U zult zich wellicht afvragen wat de vaderlandse vedette René Froger en de WSNP met elkaar te maken hebben. Het was Froger die in 1989 samen met ‘Het Goede Doel’ de hit “alles kan een mens gelukkig maken” de nationale hitlijsten bestormde. Deze ‘verheerlijking van bezit van onroerend goed’, beter bekend als “een eigen huis ,een plek onder de zon” heeft bijna twintig jaar later een nieuwe lading gekregen. Diezelfde Froger heeft op 19 augustus van dit jaar aangekondigd dit najaar de achtdelige RTL 4 real life-soap ‘effe geen cent te makken’, te zullen gaan starten. Froger wil op deze wijze aandacht vragen voor de sluimerende (schuld)problematiek en het toenemend aantal gezinnen dat een beroep doet op voorzieningen zoals de voedselbank en de bijstandsuitkering. Zo zal Froger tijdelijk een huurwoning betrekken en zal hem een inkomen op bijstandsniveau worden aangemeten, hetgeen een toestand betreft die gelijk is aan een leven onder een WSNP-bewind. Dit nobele initiatief ten spijt, Froger zal vermoedelijk nimmer aan den lijve ondervinden hoe het is om feitelijk in financiële nood te verkeren en aldoor te moeten vrezen voor gedwongen verkoop van zijn “eigen huis.” Een dergelijke situatie hebben gezinnen in de wettelijke schuldsanering wèl moeten ervaren. Althans, tot 1 januari 2008 ging de kersvers benoemde bewindvoerder meestal over tot onderhandse verkoop van in boedel aangetroffen koopwoning en slechts in uitzonderlijke gevallen werd de mogelijkheid tot schuldvernieuwing aangewend. In de eerstgenoemde situatie werd, na liquidatie (van het huis), de hypotheeknemer (de bank) voldaan, waarna een eventueel surplus in de boedel kon vloeien ten behoeve van de andere crediteuren (niet-separatisten). Wanneer de opbrengst na de verkoop onvoldoende toereikend was om het hypothecair krediet af te lossen, restte de hypotheeknemer niets anders dan de restschuld als concurrente vordering bij de bewindvoerder aan te melden. In de tweede genoemde situatie kon de bewindvoerder overwegen om met instemming van de Rechtbank de bestaande hypothecaire lening te vervangen door gunstigere hypotheek. Deze situatie leidde, ondanks het wetsvoorstel 29-942, ter voorkoming van het feit dat de hypotheekschuld na afloop van de schuldsaneringsregeling onder de ‘schone lei’ zou vallen, toch menigmaal tot een dispuut tussen de bewindvoerder en de hypotheeknemer terzake de kosten van schuldvernieuwing. In een inmiddels befaamd geschil (zaaknummer 65802 / KG ZA 06-118) werd de hypotheeknemer door de voorzieningenrechter te Dordrecht veroordeeld tot tijdelijke opschorting van executiemaatregelen en werd hij opnieuw gedwongen met de bewindvoerder te gaan onderhandelen over schuldvernieuwing. Met ingang van 1 januari 2008 is het niet in alle gevallen nodig om schuldvernieuwing te overwegen. Vanaf deze datum kan de Rechtbank, met inachtneming van de Wet van 13 maart 2008 (Staatsblad 2008- 85), op grond van artikel 303 derde lid van de Faillissementswet beslissen dat de rente die verschuldigd is over een vordering waarvoor een hypotheek tot zekerheid strekt, ten tijde van de schuldsaneringsregeling wordt doorbetaald. Bij een dergelijke beslissing valt de hypothecaire lening op grond van artikel 358 vijfde lid van de Faillissementswet niet onder de werking van de schone lei. Voorafgaande aan de invoering van de wetswijziging werd in punt 8 van de Memorie van toelichting ten aanzien van wetsvoorstel 29-942 opgemerkt dat de schuldsaneringsregeling ‘bereikbaar moet blijven voor wie te goeder trouw is, oprecht en actief (maar tevergeefs) heeft geprobeerd met zijn schuldeisers tot een schikking te komen en voor wie aldus in een benarde schuldenpositie geen andere keuze overblijft dan een beroep op de rechter te doen.’ In de ‘nota van wijziging’ (nummer.8) wordt in de toelichting behorende bij A, onderdeel c, opgemerkt dat verkoop van de koopwoning niet te allen tijde in het belang van de boedel blijkt te zijn. Terecht wordt hierin dan ook gesteld dat er ‘situaties denkbaar zijn waarin verkoop niet in het belang van de boedel is.’ Als voorbeeld wordt genoemd; ‘hiervan kan sprake zijn indien de woonlasten in de koopwoning lager zijn dan ze zullen zijn na de verkoop en verhuizing naar een huurhuis en er geen overwaarde is.’ Uiteindelijk is voornoemd voorbeeld door Recofa bijna letterlijk overgenomen in punt 18 van de ‘Richtlijnen voor schuldsaneringsregelingen,’ die met ingang van 1 januari 2008 in werking zijn getreden. De nieuwe wet onderstreept overigens het facultatieve karakter van toepassing van het derde lid van artikel 303 van de Faillissementswet. Immers, toepassing ervan dient te getuigen van een substantieel belang voor de boedel en er dient geen sprake te zijn van vermogensopbouw ten laste van de crediteuren. Het bezit van een koopwoning heeft bij diegenen die een financiële malaise (hebben) doorstaan tot andere inzichten geleid. Hoewel insolvente huiseigenaren vóór de invoering van de WSNP, binnen een faillissement of als gevolg van ‘parate executie’ moesten toezien hoe hypotheeknemers ‘hun’ huis verkochten, bood de invoering van de WSNP in beginsel ook nauwelijks perspectief voor een mogelijkheid het huis te mogen blijven bewonen. Pas met de invoering van de nieuwe Faillissementswet dit jaar, lijkt de wetgever met het oog op het sociaal-maatschappelijk belang (zie punt 8 in Memorie van toelichting) een aanzet te hebben gegeven om zowel trotse huiseigenaren in financiële problemen, als hypotheeknemers tegemoet te komen. Nu vraag ik mij af of, indien Froger zijn hit uit 1989 vandaag de dag opnieuw had moeten schrijven, hij stil zou staan bij de consequenties van de aanschaf van een eigen huis. Misschien dat zijn getoonde ‘compassie’ voor economisch zwakkeren in onze samenleving, een toenemend inzicht in de maatschappelijke realiteit herbergt. Zo blijkt ook weer dat de zoon van ‘Bolle Jan’ nog altijd ‘een eenvoudige jongen’ is gebleven... Noot: Bovenstaand artikel is een algemeen artikel en dient niet gezien te worden als een advies tot verkoop of behoud van een eigen woning in geval van een problematische schuldsituatie. V.T. Raats Over de auteur: Sinds 2002 actief als Bewindvoerder WSNP/Curator bij Modus Vivendi Wettelijk Traject B.V.
 8. Als je onder huwelijkse voorwaarden trouwt, kunnen ze nooit aan haar bezittingen zitten
 9. nogmaals bedankt. jullie ook veel steun en wijsheid toegewenst! ik zal je aanbod zeker in mijn achterhoofd houden :)
 10. Ik loop ondertussen toch al een hele tijd hier op het forum rond (ruim 1,5 jaar) en vanaf het allereerste begin ivm problemen in mijn onderneming. De problemen zijn er nog steeds, maar ik heb zeker heel veel gehad aan HL! Begin heel voozichtig aan te geven wat je onderneming precies 'doet' , waar het 'ellende' begonnen is, waar jij zelf denkt dat je verbeterpunten (kansen) ziet en waar de grootste uitdaginen liggen. naarmate je tijd hier vordert zul je misschien nog meer uit de doeken willen doen, want; hoe meer informatie, hoe beter men je hier kan (proberen) te informeren! Ik ben inmiddels een kleine 1,5 maand met een insolventie specialist / OndernemerCoach / Goere aan de slag en het is heel bemoedigend! Ja, uiteraard kost dit geld en ook ik heb geen potje staan, maar je kan wellicht goede betaalafspraken maken en dat lukt denk ik al vrij snel! Zo'n specialist kan je niets garanderen, maar heeft in ieder geval de ervaring, kennis en netwerk om iig meer voor elkaar te krijgen dan jij en ik tezamen. Als je écht in de penarie zit, is het zeker een aanrader, probeer iig een orienterende gesprek email? succes!
 11. bedankt didi! wij zitten er ook voorlopig nog niet in, maar wilde alvast weten wat we eventueel voor onze kiezen kunnen krijgen. ik denk dat ik er in ons geval ervanuit ga dat we onze huis niet mogen houden. Daarvoor is het een te hoog maandelijks hypotheekbedrag (950 zonder vooraftrek ), je kunt voor de helft een sociale huurwoning bemachtigen. ook wij hopen dat het niet zover komt, maar áls het zover komt, zijn we iig wel voorbereid ;)
 12. Dit is misschien ook handig voor je http://www.wsnp.rvr.org/index_vtlb.cfm?section=betrokken bedankt, gedwonload en nu ff invullen en 's kijken wat het wordt :)
 13. maar dat houdt dus in dat zij wat te zeggen hebben over je uitgaves, die je dan doet vanuit het deel van je inkomen dat je zelf mag behouden, is dat niet vreemd?
 14. het stukje gelezen, er is dus een kleine kans dat je je koophuis zou mogen houden, mits je de lasten kan dragen. alleen dit deel snap ik niet helemaal: Begrijp ik hieruit dat een schuldhulpverlener je traject binnen het WSNP kan oprekken naar 7 jaar (!!) als dit ervoor zorgt dat de schulden ingelost worden?
 15. beste ultimate, ik had daar ook al rondgeneusd, zelfs geprobeerd aan te melden/registreren, maar dat wilde niet lukken. zonder registratie rond geneust en kreeg het idee dat het al heel lang niet meer actief was? maar zal er nogmaals naar kijken! Begrijp ik uit jou verhaal dat in bepaalde gevallen je inkomens minimum zelfs onder die genoemde 90% v/d bijstandsnorm kan zakken? :-[ En wat ik niet begrijp, je mag een bepaalde deel van je inkomen houden. Bepalen zij dan wel waaraan je dat deel weer uitgeeft?? ik bedoel (jij geeft het al zelf aan, dat het zelfs goedkoper dan 15 euro kan), 15 euro p/m voor internet is toch niet het einde van de wereld?
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept