Jump to content

LK

Junior
 • Content Count

  10
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • You are:
  adviseur
 • How did you find us:
  anders

Register

 • What age group do you belong to?
  25-30
 • You are primarily interested in:
  juridische en fiscal
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  www.kvk.nl, mkbservi
 1. Wie is er bekend met het eindigen van een c.v.? De vennoten van een c.v. willen hun c.v. beëindigen. Zijn er behalve het doen van opgaaf aan het Handelsregister nog andere formaliteiten nadat het gemeenschappelijk vermogen (zware term voor de onderhavige situatie waarin het gaat om een paar centen) verdeeld is? B.v.d.!!
 2. Ja, dat snap ik wel. Maar ik bedoel natuurlijk de situatie dat je een aangetekende brief wilt versturen vóór je overgaat tot het betekenen van een dagvaarding en dus nog geen deurwaarder hebt ingeschakeld. Ik neem aan dat een deurwaarder gaan adresgegevens verstrekt als je niet tot betekening overgaat. De vraag is hoe je dán (dus geen betekening, geen procedure, alleen aangetekende brief verzenden) aan iemands adres komt.
 3. Beste Iwan, Vriendelijk dank voor je reactie, dat wist ik niet. Wat is de oplossing als je eerst nog een (aangetekende) brief naar de natuurlijk persoon wilt zenden? B.v.d.!
 4. Wie kan mij helpen met het volgende. Een onderneming wil een natuurlijk persoon dagvaarden, en is op zoek naar het adres van die natuurlijk persoon. Hoe kun je daar achter komen? De gemeente verstrekt geen afschrift uit de GBA zonder medewerking van de natuurlijk persoon. Er zijn wel vermoedens omtrent het adres, maar geen zekerheid. Toch kun je het in de procedure (een verzoekschriftprocedure) niet maken om de dagvaarding te betekenen op een verkeerd adres. Hoe hiermee om te gaan? Bij voorbaat dank voor jullie reacties/tips!!
 5. Het is een bekende regel dat een ziekmelding die na het indienen van de ontslagaanvraag plaatsvindt, geen werking heeft in de zin dat de ziekmelding een opzegverbod tot gevolg zou hebben. Maar wat te doen in de volgende situatie: Een werkgever wil een ontslagaanvraag indienen wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Betreffende werknemer is ziek. De verwachting is dat werknemer binnen afzienbare zich 100% beter meldt. Stel dat dit gebeurt. Kan dan direct daarna de ontslagaanvraag ingediend worden? Of dient de werkgever een periode in acht te nemen? Wat als de werknemer zich op maandag ziekmeldt, de werkgever de ontslagaanvraag op woensdag indient, en de werknemer zich op vrijdag weer ziek meldt? 'Herleeft' dan de ziekteperiode weer, zodat het als een ononderbroken periode beschouwd moet worden en er dus 'op woensdag' wel sprake is van een opzegverbod? M.a.w.: hoe lang dient de werkgever na een hersteldmelding te wachten met het indienen van de ontslagaanvraag zonder risico problemen te lopen? Bij voorbaat dank voor jullie reacties!
 6. Dank voor de reacties tot op heden. Details: werknemer - met Sloveense afkomst - heeft een aandoening en wenste in Slovenie behandeld te worden. Over de aandoening als zodanig bestaat niet echt discussie, maar er heeft geen overleg plaatsgevonden over de behandeling in Slovenie. Werknemer is dus zonder toestemming maar ook zonder verbod afgereisd naar Slovenie (hier ligt natuurlijk een zwakke plek). Maar op dit moment is de werknemer voor de werkgever onbereikbaar. Telefonische oproepen worden niet beantwoord. Ook wordt niet gereageerd op een door de werknemer opgegeven adres. In de organisatie (het betreft niet de organisatie waarbij ik werkzaam ben) geldt geen verzuimreglement. Zelf dacht ik dat loonopschorting alleen mogelijk is bij overtreding van een controlevoorschrift. Aangezien er geen controlevoorschriften zijn zou loonopschorting dus niet mogelijk zijn. Maar..... het lijkt me ook weer sterk dat een werkgever weer helemaal niets kan als een werknemer onbereikbaar in het buitenland verblijft.
 7. Ik zie dat ik er per ongeluk een poll van heb gemaakt, dat is uiteraard niet de bedoeling. Ik zoek gewoon naar informatie (mogelijkheden voor werkgever) maar kan die tot op heden nergens vinden. Is loonopschorting het enige? En ontslag? Zo ja, op welke manier en op welke grond? MOD-Edit: Poll verwijderd
 8. Dames, heren, Graag jullie reactie naar aanleiding van het onderstaande, waarvoor bij voorbaat dank. Een arbeidsongeschikte(?) werknemer verblijft in het buitenland. Momenteel is hij echter onvindbaar. Op brieven die naar zijn door hem opgegeven verblijfadres worden gestuurd wordt niet gereageerd. De werkgever wil zijn arbeidsongeschiktheid verifiëren. Welke mogelijkheden heeft de werkgever? Het UWV hanteerde in het verleden beleidsregels voor een 'onvindbare werknemer'; thans echter niet meer.
 9. Een Sloveense werknemer geeft aan in zijn land van herkomst een medische behandeling te ondergaan (liever in Slovenie dan in Nederland). Hoe dient verzuimbegeleiding plaats te vinden? Er zijn twijfels ten aanzien van zijn medische situatie. Werknemer woont in Nederland, heeft de benodigde papieren om in Nederland te mogen werken, en heeft bij de Nederlandse werkgever een contract voor onbepaalde tijd. Echter, hoe wordt gecontroleerd hoe lang de werknemer echt arbeidsongeschikt is? Zijn hier regels voor? Kan de werkgever verlangen dat hij in Nederland, waar hij een zorgverzekering heeft, zich laat behandelen? Zijn er mogelijkheden tot loonopschorting/-uitsluiting, etc.? Het betreft dus geen tijdens de vakantie opgenomen ziekte. De Sloveense werknemer heeft een behandeling, die hij in Slovenie wenst te laten verhelpen. Hoe lang dit gaat duren, is echter onbekend. Hoe misbruik te voorkomen?
 10. Ik zit ergens mee waar ik niet uitkom. Ik heb een vraag over de premiekorting van ruim € 2.000 per jaar bij het in dienst nemen van een arbeidsongeschikte werknemer, die maximaal 3 jaar toe te passen is. Is die toepasbaar in de volgende situatie. Er zijn 4 aandeelhouders. Nummers 1,2,3 zijn aandeelhouder (nummer 4 dus niet) in een beheersmaatschappij, die 100% aandeelhouder is van een werkmaatschappij. Nummers 2,3,4 (nummer 1 dus niet) zijn tevens aandeelhouder in een groothandel. Vervolgens verkopen de nummers 2,3,4 de groothandel aan de beheersmaatschappij, zodat de werkmaatschappij een zus krijgt. Aandeelhouder nummer 4, arbeidsongeschikt, treedt in dienst bij de werkmaatschappij. De werkmaatschappij en de groothandel zijn dus gelieerde vennootschappen (zussen). Is de premiekorting toepasbaar? De premiekorting is niet eerder toegepast en aandeelhouder 4 was/is oorspronkelijk in dienst bij de goorthandel.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept