Jump to content

Bloemmm

Junior
 • Content Count

  12
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • You are:
  ondernemer
 • How did you find us:
  via een kennis

Register

 • What age group do you belong to?
  36-40
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Geen
 1. Hoi Dennis, Ik zal het voorleggen aan een advocaat. De herschreven versie is in hun handen gekomen via de werkgever waar ik daarna ben gaan werken (die het nu vermarkten met een akkoord van mijn oude werkgever). Absurde situatie omdat de oude werkgever hen toestemming heeft gegeven en die toestemming voor mij niet van kacht is in hun optiek. Kortom een 1-2tje. Overigens ben ik ook niet meer werkzaam bij de 2e werkgever. Dit was alles, gek verhaal, maar ik beloof dat het niet meer gekker zal worden ;)! Groet, Bloemmm
 2. Mijn functie was gelijk aan de opleiding die ik volgde. Mijn scriptie heb ik tevens omgebouwd in een programma. Dit wordt vermarkt, en om het verhaal nog een extra demensie te geven betreft het de herschreven versie die gehanteerd wordt. Verdere details maken het verhaal te herkenbaar, ben ik bang. De opleiding heb ik primair zelf bekostigd, echter toen ik in dienst trad bij de werkgever (die dus tevens de opleider was) is een opleidingsovereenkomst gesloten. Naar mijn mening minder relevant, omdat toen ik uit dienst ging ik het restant opleidingskosten weer voor eigen rekening heb genomen. Het is een te verwaarlozen deel van het totaal dat zij hebben betaald.
 3. Hoi Dennis, Da's geweldig! Maar...mag de (ex)-werkgever er ook mee doen wat ie wil? Deze heeft namelijk de vrijehid genomen om het vrij te geven aan een derde partij, Het wordt momenteel op internet vermarkt en beiden verdienen hier geld aan. Groet Bloemmm
 4. Hoi Dennis, Het laatste, waarbij ik wil vermelden dat toenmalige werkgever tevens het opleidingsinstituut was...maar er door werkgever meegedacht in een scriptie onderwerp waar zij hun voordeel mee konden doen. Mijn theoretisch kader is uiteraard ook getoetst aan praktijk en dat is gebeurd bij relaties van werkgever, echter in mijn vrije tijd, evenals dat studie in vrije tijd heeft plaatsgevonden. En ja, alles wat er staat is letterlijk overgenomen uit het contract, voel me inderdaad vrij naïef dat ik dit heb getekend :-[. Bloemmm
 5. Et voila: Alle rechten van intellectueel eigendom, zowel naar Nederlands als naar buitenlands recht, op al hetgeen de werknemer tijdens de looptijd van het de overeenkomst in het kader van of als voortvloeisel van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk doet ontstaan, komen volledig toe aan de werkgever. De werkgever is geheel vrij in zijn beslissing of hij voor de hem toegekomen rechten bescherming, zoals octrooi, aanvraagt. De werknemer doet hierbij afstand van zijn persoonlijkheidsrechten en van zijn eventuele aanspraken op geldelijke vergoeding naast slaris, voor zover de wet dat toelaat. Voor zover nodig en mogelijk draagt de werknemer de rechten hierbij bij voorbaat over aan de werkgever, die die overdracht hierbij aanvaardt. De werknemer zal, zowel tijdens als na het einde van deze overeenkomst, alle medewerking verlenen om de werkgever in staat te stellen de bedoelde rechten te verwerven, op naam van de werkgever te doen stellen en tegen derden geldend te maken. De werknemer geeft de werkgever hierbij onherroepelijk volmacht om de desbetreffende handelingen in naam van de werknemer te verrichten. De kosten van de medewerking komen voor rekening van de werkgever. Bij overtreding verbeurt de werknemer een boet ter hoogte van €10.000 per gebeurtenis of overtreding. De oplegging van een boete laat onverlet de mogelijkheid van werkgever om van de werknemer volledige schadevergoeding te vorderen.
 6. Dank voor de reacties, ik zal de uitkomst laten weten. Bloem
 7. Hoi Dennis, Clausule zal ik dadelijk even plaatsen, moet het er bijzoeken. Qua functie, stage etc kan ik zeker meer info geven, maar indien ik dit hier vermeld kan het herkenbaar zijn, dat wil ik voorkomen. Bloem
 8. Correctie @Simon: gelukkig;-), ik bedoel: @ Luuceu: gelukkig;-) Bloem
 9. @ Willem Joosten: geen ècht nieuw werk, echter zonder de aanpassingen zou het naar huidige wetgeving niet bruikbaar zijn. @ Daniel F: inderdaad voor de opleiding, echter contract toenmalige werkgever was zo waterdicht dat dit er echt onderviel. @ Simon: gelukkig;-) Ga me in ieder geval verdiepen in wat ik met de autersrechten kan. Bloem
 10. Ik zou alleen handelen op basis van een gelijkwaardige aandelenverhouding. Degene met een kleiner percentage van de aandelen staat altijd zwakker. Feitelijk blijf je werknemer in loondienst voor de sociale verzekeringswetgeving. Je kunt ook ontslagen worden tegen je zin. Indien je wel akkoord gaat met een onevenredige verhouding van de aandelen dan adviseer ik alles goed vast te leggen in een overeenkomst, gelijk bij aanvang als de verhoudingen (nog) goed zijn. Denk ook aan de rechten van je concept, indien je dit vastlegt als eigendom van de gezamenlijke BV. Welke rechten behoud je bij overhoopt ontslag? Klinkt enigzins negatief, maar naar mijn mening maak je het beste afspraken op het moment dat je goed met elkaar door een deur kunt. Bloem
 11. Beste forumlezers, Graag leg ik het volgende aan jullie voor: Ruim 2 jaar geleden heb ik inzake mijn opleiding een scriptie geschreven die door een clausule in mijn arbeidsoverkomst aangaande intellectueel eigendom in handen van mijn toenmalige werkgever is gevallen. Ik heb de scriptie inmiddels herscheven aan de hand van vernieuwde wetgeving en jurisprudentie waardoor deze naar mijn mening mijn eigendom is. Iemand ervaring? Groet, Bloem
 12. Graag wil ik het volgende aan jullie voorleggen. Ik stap uit een BV die 9 mndn geleden ik opgericht met een vennoot. Mijn werkzaamheden heb ik 3 mndn geleden reeds neergelegd. Momenteel bevinden we ons in de afrondende fase. Er is inmiddels een concept vaststellingsovereenkomst opgesteld door de advocaat van mijn compagnon. Hierin is een relatiebeding bedongen van 12 maanden, dat ik niet voornemens ben te tekenen. Op basis van onderstaande redenen ben ik van mening dat het niet wijs is dit te ondertekenen: * Er is nooit sprake geweest van het overeenkomen van een managementovereenkomst. Hierdoor wordt niet voldaan aan een schriftelijkheidsvereiste waarin minimaal verwezen wordt naar een arbeidsvoorwaarderegeling * Ik wil voorkomen dat ik onnodig wordt beperkt bij de doorstart met mijn eigen BV, mijn compagnon behoud reeds alle klanten. * De termijn van 12 maanden staat niet in verhouding tot de duur van samenwerking (6 mndn actief geweest). * Het beding betreft +/- heel Nederland BV (aangaande mijn vakgebied) Heeft iemand hier ervaring mee? Ik vind op internet enkel arresten aangaande werkgevers/werknemers relatie. Groet.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept