Jump to content

itsmario

Junior
 • Content Count

  12
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0
 1. Nee gelukkig niet ;) Heb nu mijn eigen (nieuwe) opdracht gescoord
 2. Beste, Ik ben ZZP'er met VAR-wuo in de ICT dienstverlening. Ik ben voor een opdracht aangedragen door iemand uit mijn directe netwerk en heb de opdracht gekregen.. De eindklant doet alleen via de standaard mantelpartij zaken met ZZP'ers.. Ik krijg dus een standaard inhuurcontract van de mantelpartij voor de eindklant. Het betreft een full-time opdracht welke een jaar kan duren. bekende koek, niets mis mee tot zo ver. Ik heb van te voren met diegene uit mijn netwerk afgesproken dat hij een bemiddelings fee voor elk gewerkt uur krijgt. Het idee is om een samenwerkingsovereenkomst op te stellen. De factureringsconstructie ziet er dan als volgende uit: Mijn connectie (bemiddelaar) factureert mij het bemiddelingsbedrag per gewerkt uur volgens de samenwerkingsovereenkomst-> Ik factureer de mantelpartij volgens het uurtarief in mijn inhuurovereenkomst. Dus niet de extra bemiddelingsfee--> mantelpartij factureert naar eindklant met hun eindtarief Dit is voor ons beiden nieuw, ik vraag mij af of onderstaande overeenkomst op deze manier correct is opgesteld/verwoord., vooral voor de belastingdienst. Ik ontvang graag feedback, alvast bedankt voor de inzet. Samenwerkingsovereenkomst ONDERGETEKENDEN: statutair gevestigd te , kantoorhoudende aan te dezen vertegenwoordigd door dhr. , hierna te noemen "Uitvoerder" en , statutair gevestigd te ‘, kantoorhoudende aan te dezen vertegenwoordigd door dhr. , hierna te noemen "" Overwegende : • Aan het eind van elke maand stuurt Uitvoerder een urenstaat op naar . • factureert alleen de reguliere uren, geen overuren of standby uren. • Eventuele tariefsverlagingen worden niet doorbelast aan 1. Aard van de overeenkomst. Deze overeenkomst is een samenwerkingsovereenkomst voor geleverde diensten met hierbij behorende onderstaande specificaties. 2. Specificatie van de opdracht. 2.1 Medewerker/-ster : 2.2 Functie : 2.2 Achterliggende Opdrachtgever : Plaats werkzaamheden : 2.3 Tarief : € x ,- per uur incl reiskosten, excl. BTW Begindatum : Einddatum : of zoveel eerder Inzet per week : Opzegtermijn : 30 dagen Betalingstermijn : 30 dagen na factuurdatum 2.5 Contactpersoon bemiddelaar : Contactpersoon Uitvoerder : 2.6 Bijzondere bepalingen : Bij verlenging van de opdracht na X periode, komt deze overeenkomst te vervallen. Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend op : _______________________ _______________________ Door: Door: Functie: Bestuurder Functie: Managing Partner [titel verduidelijkt - mod]
 3. deze kosten kan ik toch niet van mijn winst uit de eenmanszaak aftrekken? dat zou niet verstandig zijn omdat deze studiekosten discutabel zijn om zakelijk op te voeren. vandaar dat ik van plan was de kosten prive op te voeren met een drempel van €250eu in 2013. in 2014 heb ik geen loon uit dienstbetrekking, dan kan er toch ook niets opgevoerd worden als kosten?
 4. Ik bedacht mij zojuist het volgende: Zoals in eerdere posts vermeld ben ik van plan om deze kosten bij de belastingdienst in 2013 op te voeren als kosten in box1 werk en woning. Ik heb immers heel 2013 in loondienst gewerkt. Als het BTW verhaal geregeld is verwacht ik een factuur uit 2014 ipv 2013 te krijgen voor de kosten .. in 2014 heb ik enkel inkomsten uit mijn eenmanszaak. Dan valt er toch niets af te trekken voor deze kosten in box1 ??? gegroet een startende ondernemer welke zo weer een avond zoet is met oud administratief zeer.
 5. Beste Joost, bedankt voor de snelle reactie. In heb mijn vorige reactie in de tussentijd bewerkt om deze te verduidelijken, de feiten zijn nog hetzelfde. Ik begrijk niet hoe een fiscalist van een accountingkantoor kan bepalen dat er 21% BTW over gaat, ik kan me ook niet inbeelden wat een eventueel belang voor de werkgever zou zijn. Er wordt nu namelijk een statement gemaakt "21% betalen" en dit loopt nu al een maand
 6. Ik heb nog een aanvullende vraag. De studie is BTW vrij, ik heb de originele factuur welke de particuliere studie instantie naar mijn eerste werkgever heeft verstuurd. De studie instantie geeft aan dat de studie BTW vrij is vanwege de volgende regelingen: Wettelijk erkende beroepsopleiding, registratie in Croho register en een erkenning door de minister. De lijn in het doorzetten van de factuur ziet er als volgende uit: 1 - Studieinstantie --> eerste werkgever 0% btw 2- eerste werkgever --> tweede werkgever 6% btw [onderling tussen werkgevers geregeld, hier kom ik nu pas achter] 3 - tweede werkgever --> ikzelf als particulier of via eenmanszaak 21% btw. ik zet toch in op 0% btw Ik wil de studiekosten graag afbetalen via een factuur aan mijn ex-werkgever. Deze geeft aan dat ik 21% btw moet betalen, eerder gaven ze nog aan dat het BTW vrij kan. In de tussentijd heb ik mijn eigen belasting adviseur geraadpleegd en deze geeft ook aan dat dit BTW vrij kan. Ik ben op zoek naar de feiten of mogelijkheden om BTW vrij af te betalen. vooralsnog lijkt het opvoeren van de kosten (dus niet de btw) als particulier het meest logisch ivm discutabele voorloop-ondernemingskosten voor deze studie.
 7. Ja, bedankt. Het principe is dus hetzelfde,de belastingschijf bepaald de teruggavebij de particuliere aangifte of ondernemingsaangifte. Particulier heeft als "nadeel" de drempel van €250,-
 8. Na eea doorgenomen te hebben lijkt de opvoering als aanloopkosten/ondernemingskosten mij niet helemaal zuiver. Wordt dit enkel onder de loep genomen bij een reguliere controle van een belastingcontroleur? De drempel van €250,- neem ik dan maar voor lief om dit prive op te voeren. Wat ik nog niet helemaal begrijp is hoe ik de belasting teruggaaf van de studiekosten bij prive en zakelijk te berekenen.
 9. Dat klopt, werkgever heeft betaald, ik moet nu een deel terugbetalen ivm uitdiensttreding voor de kwijtscheldingsdatum. Nee ik zal niet als zzp'er voor die werkgever gaan werpen (op nu een maand in januari uitgezonderd na)
 10. Beste, Ik ben per 1 januari 2014 actief als ZZP'er. Ik heb bij mijn ex-werkgever waar ik in 2013 werkzaam voor was studiekosten open staan voor een lopende particuliere HBO studie [geen 4-jarige studie]. Deze kosten wil ik afbetalen. De studie is belast met 0% BTW vanuit de overheid. De studie is absoluut in het belang van mijn bedrijfsvoering als ZZP'er maar geen verplichting. Vanwege de hoogte van het bedrag wil ik deze via de bank ipv eindverrekening voldoen. [studiekosten kunnen toch niet bruto ingehouden worden?] Ik heb een factuur van mijn werkgever voor deze kosten ontvangen. De factuurdatum is 2013, indien nodig kan ik een nieuwe factuur voor 2014 krijgen. Ik vraag mij af hoe ik deze kosten correct kan opvoeren bij de belastingdienst; in 2013 als studiekosten tijdens een jaar loondienst of in 2014 bij de ZZP omzetbelasting als bedrijfsinvestering.
 11. Je hebt de situatie goed begrepen, bedankt voor de toelichting op de beoordeling van het ondernemerschap.
 12. Beste mensen, Na enige tijd meegelezen te hebben hierbij mijn eerste vraag, mijn situatie wijkt iets af van antwoorden welke ik al op het internet gevonden heb. Ik heb in november ontslag genomen bij mijn ex-werkgever. Per 1 januari uit dienst en werkzaam als ZZP'er met var-wuo. Mijn eerste zelf geworven opdracht start per 1 februari. In januari ben ik als ZZP'er aan het werk via mijn ex-werkgever. win-win-win situatie voor mij, ex-werkgever en directe klant van ex-werkgever, Tot vlak voor de jaarwisseling was er geen sprake van om in januari voor de eindklant van ex-werkgever te werken. Mijn opdrachten betreffen full-time inhuur voor een aantal maanden bij 1 bedrijf. Eindklant heeft mij gevraagd om direct voor hun te werken, gezien het relatiebeding heb ik dit via mijn ex-werkgever gespeeld. Ik factureer de uren voor januari aan mijn ex-werkgever via een inhuurovereenkomst voor deze eindklant. "standaard" overeenkomst voor ZZP'ers. ik vraag mij af of dit problemen bij de belastingdienst / var-wuo kan opleveren. Wordt dit wellicht gezien als verkapt loondienst waarbij je in de eerste maand weer werkzaam bent voor ex-werkgever? Wat zijn de opties om dit correct te regelen? Bedankt alvast.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept