Jump to content

JHV

Junior
 • Content Count

  29
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1
 1. Nog 1 vraag. Levering auto december 2019 in de BV. Wil hier privé direct gebruik van maken. Klopt het dat ik dan over geheel 2019 bijtelling moet betalen(4%), niet vanaf december 2019? Of kan ik dus beter wachten door er pas privé per 1/1/2020 mee te gaan rijden?
 2. Beetje een eenzaam draad 😂, maar inmiddels contact met de belastingdienst gehad o.a. over de bijtelling en teruggelezen in draadjes hier. * Als de auto geregistreerd wordt in 2019 dan geldt de 4% bijtelling. De 60 maanden beginnen te lopen op de 1e van de volgende maand. In dec. kom je dus wel in aanmerking voor 4%, de 60 maanden gaan in vanaf 1-1-2020 * De MIA voer je op in jaar gebruik name (2019). Als ik goed begrijp kan je dit ook opnemen in de balans zodat er een verlies ontstaat. Vervolgens neem je het verlies mee naar 2020 en trek je dit van de winst af. Rest mij alleen nog uit te zoeken of je bij de 4% bijtelling ook nog 1,5% moet optellen i.v.m. BTW. Mijn omzet is 100% vrijgesteld van BTW en koop de auto dus ook niet met aftrek BTW.
 3. Wat betekent dit precies? Als ik de auto op mijn naam lease op 5/12/2019, geldt dan de bijtelling vanaf 1/1/2020 en dus voor 8%?
 4. Zodra wij uw auto hebben geregistreerd, staat uw bijtellingstarief voor 5 jaar vast. Deze periode gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand van registratie.
 5. Ik wilde graag in 2020 zakelijk elektrisch gaan rijden. Nu lees ik dat de bijtelling mogelijk verhoogd gaat worden naar 8% in 2020. In december start ik weer met werkzaamheden in de BV. Nu is mijn fiscale winst nihil, mogelijks zelfs een klein verlies over 2019. Ik zou natuurlijk graag in aanmerking willen komen voor de 4% bijtelling die nog in 2019 geldt. Dit kan als ik de auto koop in dec 2019, waarbij ik dan nog voor 60 maanden 4% bijtelling heb ik privé, toch? Maar hoe dan om te gaan met de MIA? In 2019 heb ik geen fiscale winst, zou je die ook door kunnen schuiven naar 2020?
 6. Iemand? Ik heb nog twee interessante alinea's: Fiscale emigratie B.V. en vennootschapsbelasting De B.V. is gevestigd op de plek waar de directeur-grootaandeelhouder (DGA) of feitelijke leiding woont. Als de feitelijke leiding van de B.V. (of N.V.) emigreert, dan verhuist de B.V. / N.V. met de eigenaar mee. De B.V. moet afrekenen over de stille reserves, fiscale reserves en de goodwill. Het is hierbij wel van belang dat Nederland een belastingverdrag heeft gesloten met het land waarheen de feitelijk leidinggevende emigreert. Als de B.V. / N.V. (een deel van) het bedrijf in Nederland voortzet, dan blijft er een zogenaamde vaste inrichting in Nederland, afrekening is dan meestal niet (geheel) nodig. Voor het deel van de reserves / goodwill welke in Nederland achterblijven is afrekening niet nodig. --> als ik een NL bestuurder aanwijs waar de BVs gevestigd zijn en die ook daadwerkelijk de "leiding" heeft = vast inrichting? ================================================================ 2b) Voortzetten in Nederland: BV Wil de DGA de BV in Nederland voortzetten – bijvoorbeeld om afrekening over het in eigen beheer gevormd pensioen bij emigratie te voorkomen – dan moet de leiding van de BV vanuit Nederland blijven plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld door een externe partij de dagelijkse gang van zaken van de BV te laten behartigen en de belangrijke beslissingen te laten nemen. Wat de BV betreft gebeurt er dan niets bij emigratie van de DGA. De DGA krijgt in dit geval wel te maken met de conserverende aanslagen met betrekking tot pensioen, lijfrenten en het aanmerkelijk belang in BV. Wederom geldt dat – mochten er verboden handelingen worden verricht – de aanslagen kunnen worden ingevorderd en dat de Nederlandse Belastingdienst na tien jaar om kwijtschelding van de aanslagen kan worden verzocht. Ook nu kan de emigrerende dga zijn aandelen tien jaar lang niet kan verkopen, althans niet zonder dat dit tot belastingheffing leidt.
 7. Wij komen er nog niet goed uit. Huidige situatie: DGA, 100% aandeelhouder en werkmaatschappij en holding. Ik weet nog niet hoe lang wij wegblijven (start begin 2018). Uitschrijven wordt verplicht als je > 8 maanden weg bent. Ik kan geen adres opgeven in het buitenland omdat ik rondtrek met mijn gezin. De onderneming (BVs) moet blijven voortbestaan omdat ik deze weer ga oppakken als ik terug in NL ben (2019?). Er zijn lopende meerjarige contracten (2018-2019). Bovendien zit ik niet te wachten op een fiscale exit of een conserverende aanslag o.i.d. In begin 2018 vindt er een minimale omzet plaats, minimale lopende kosten lopen geheel 2018/2019 door (verzekeringen, verenigingskosten, administratie etc.). In het buitenland zal ik minimale administratieve werkzaamheden blijven uitvoeren om de continuïteit van de onderneming te garanderen. In 2018 zou er dus in theorie alles zo door kunnen blijven gaan (wel aangepast DGA loon). Mogelijk pak in eind 2019 dus weer omzet werkzaamheden op. Maar wat gebeurt er als ik mij uit laat schrijven uit het BRP na de 8 maanden, bijv. eind 2018? Heeft dit consequenties voor de continuïteit van mijn onderneming? Heeft het een toegevoegde waarde mij als bestuurder uit te laten schrijven en een bestuurder in Nederland aan te wijzen (ik heb een betrouwbaar persoon)? De BVs zullen begin 2018 op dit adres ingeschreven worden aangezien wij bij vertrek geen NL woning meer hebben. Uitschrijven lijkt vanuit ondernemingsoogpunt erg onlogisch. Aan de andere kant is dit wel verplicht. Bovendien willen wij er mogelijk ook niet aan ontkomen, aangezien wij de - in 2019 ontstane leerplicht van mijn dan 5 jarige - moeten voorkomen door ons uit te schrijven.
 8. Ik ben voornemens max. 2 jaar sabbatical op te nemen. Gevolg: U moet zich laten uitschrijven als ingezetene uit de Basisregistratie Personen (BRP) als u in een jaar tijd langer dan 8 maanden in het buitenland verblijft. Ik heb een werkmaatschappij en holding, dus 2x BV. Geen werknemens meer, ligt dus stil. Zelf bestuurder. Wil mezelf niets uitkeren in deze periode. Wil mogelijk later wel weer BVs gaan gebruiken. Mijn adviseur gaf aan dat je wel een adres etc. in NL moet houden. Wat is jullie ervaring?
 9. Grappige reacties inderdaad, ik voed mijn kinderen goed op en adviseer ze boekhouder te laten worden ;D Ik verwachtte de nieuwsgierigheid al, het leek me echter handiger deze open vraag te stellen. jaarkosten zijn ongeveer 3000EUR (holding & werkmaatschappij) voor financiele administratie/jaarrekening/publicatiestukken/aangifte vennootschapsbelasting/salarisadministratie. Zoals vermeld ben ik erg tevreden over de samenwerking.
 10. Reactie 1: Klopt, de vraag gaat over de totale kosten, ik lever alleen een excel file aan met inkomende en uitgaande mutaties en de facturen. Reactie 2: Klopt, ik ben tevreden, maar voordat ik mij kritisch opstel over hoeveel deze tevredenheid mij mag kosten vind ik het belangrijk een inschatting te krijgen wat redelijke kosten zijn. Dus met name de tijdsbesteding speelt hierbij een belangrijke rol schat ik in.
 11. Ik vroeg mij af of je ergens kan zien/vergelijken/sturin kan krijgen wat de jaarlijkse kosten van een BV kunnen zijn. Ik wil namelijk nagaan of mijn adviseur markconform is. Ik begrijp dat dit afhangt van allerlei variabelen, maar ga uit van een MICRO BV grootte, ongeveer 250 mutaties op jaarbasis, 1 werknemer (DGA) loonadministratie = werkmaatschappij. Daarnaast een holding, zelfde vraag.
 12. Ik richt een werkmaatschappij en holding op, ik ben enig bestuurder en aandeelhouder. Ik zullen overtollige liquide middelen in de Holding BV staan. Ik ga nu zakelijke rekeningen openen. Ik vroeg mij het volgende af, als ik bij dezelfde bank 2 rekeningen open (voor de holding BV en werkmaatschappij BV), worden dit wel als aparte bedrijven gezien en val ik dus 2x onder het deposito garantie stelling met elke BV apart?
 13. De gemeente heeft een tender uitgeschreven (2018) en vraagt mij de volgende documenten aan te leveren: * Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures * Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichting * gedragsverklaring aanbesteden Nu is het wonderlijke dat per volgende week mijn eenmanszaak over zal gaan in een B.V. en ik mij af vroeg wat nu in te vullen op de formulieren. De schone BV of de oude eenmanszaak? De belastingtelefoon is niet bereikbaar en de gemeente ook niet direct omdat vragen via de tender gaan.
 14. Ik ben voornemens 8 maanden met sabbatical te gaan (mrt-nov). Ik wil het gebruikelijk loon als DGA daarom op minimaal zetten. (I) Waar kijkt de belastingdienst naar om akkoord te gaan met een uitzondering op een minimum loon DGA? (II) Bij wie ligt de bewijslast? (III) Ik werk nu fulltime als werknemer in het bedrijf en krijg hier dus een gebruikelijk loon voor. Er zijn ook nog 2 andere ZZPers die 10% van de omzet draaien. Wat nu als de 2 ZZPers wel blijven werken, heeft dit nog invloed op punt 1? Ik lees dit op een site, klopt dit? Er zijn verschillende redenen te bedenken om jezelf als dga een lager loon uit te keren. Wijk je af van de gebruikelijkloonregeling? Dan is er één hoofdregel: overleg met de Belastingdienst. Laat de belastinginspecteur weten wáárom je afwijkt van het standaard gebruikelijk loon. Onderbouw de reden(en) goed, zodat de belastinginspecteur via een beschikking akkoord gaat met het verzoek tot een lager loon en voorkom dat jij later alsnog een fikse naheffingsaanslag in je brievenbus vindt.
 15. Zal ik doen, ik ga 8 maanden met sabbatical, vandaar dat ik me dat afvroeg.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept