Jump to content

ERICDD

Junior
 • Content Count

  12
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0
 1. Ik werk nu een tijdje met KNAB en zie toch wel enkele serieuze problemen: 1] betalingen doen naar buiten de EU zijn niet mogelijk. KNAB geeft aan dat je dan moet bellen om de betaling telefonisch door te geven(???) 2] geen bankkoppeling met boekhoudsoftware mogelijk 3] geen creditcards (soms een must bij sommige hotelboekingen bijvoorbeeld) 4] zo nu en dan zeer trage zoekfunctie bij het doen van betalingen 5] MT940 bestanden (bij gebrek aan bankkoppeling) lijken niet te werken naar exact online Het initiatief van KNAB vind ik erg leuk. Maar er zijn wel serieuze problemen die opgelost moeten worden lijkt mij.
 2. Beste Mod, Ik kan mij voorstellen dat we nu voor de levering niets anders maken dan een pakbon met de omschrijving van de goederen, de waarde van de zending en het afleveradres. Deze kan dan op het schip worden afgetekend zodat helder is dat de goederen daadwerkelijk ontvangen zijn op het schip. De klant krijgt gewoon een factuur met daarop de omschrijving, waarde van de goederen en de gebruikelijke NAW gegevens.
 3. Je verkoopt toch niet rechtstreeks aan de Duitse ontvanger, maar aan het Amerikaanse bedrijf? Je levert dus aan een tussenpersoon en die levering zou mogelijk wel belast zijn met BTW. Er zijn twee arresten (Velker en Emelka) waarin gesteld wordt dat het nultarief alleen gebruikt kan worden in de laatste schakel. Nu loopt er echter nog een vergelijkbare zaak aan het Europese hof waarbij de vraag gesteld is of leveringen aan tussenpersonen belast zijn, zie hier. Hierin is door de A-G in tegenstelling tot de eerdere arresten al geconcludeerd dat onder bepaalde voorwaarden het nul-tarief toegepast kan worden, als volgt: „Wanneer, in een geval dat voldoet aan de omschrijving van artikel 148, onder a), van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, vaststaat dat de levering van goederen voor de bevoorrading van een schip door de verkoper plaatsvindt a) rechtstreeks aan de exploitant van het schip, op zodanige wijze dat b) de laatste de macht om als een eigenaar over die goederen te beschikken onmiddellijk en onvoorwaardelijk verwerft en de verkoper deze tegelijkertijd verliest, en c) geen andere persoon deze macht over dezelfde goederen verkrijgt of verliest, moeten de transactie waarbij de verkoper die macht overdraagt, de transactie waarbij de exploitant van het schip die macht verkrijgt, alsmede alle tussenliggende transacties waarbij derden rechten kunnen verkrijgen en overdragen die niet dan de macht omvatten om als een eigenaar over die goederen te beschikken, worden vrijgesteld van de btw. Zijn de omstandigheden anders, dient op grond van die bepaling enkel de transactie waarbij de exploitant van het schip de macht verkrijgt om als een eigenaar over de goederen te beschikken, te worden vrijgesteld van de btw. Het staat in alle gevallen aan de nationale rechter om aan de hand van de relevante feiten vast te stellen wie in welk stadium de macht verkrijgt om werkelijk over de goederen te beschikken alsof hij de eigenaar ervan was, welke vaststelling niet louter afhankelijk is van de overdracht van de juridische eigendom van de goederen volgens het toepasselijke recht.” " Beste BJM, Ik heb in mijn google zoektocht over deze materie inderdaad deze casus gezien: link. Ik heb 'm snel bekeken maar ik ben geen jurist maar technicus dus ik ken de historie en context niet. Ik begrijp dat deze zaak nog loopt? Het zijn aardig belangrijke zaken dit helder te hebben, zeker indien een uitspraak betekent dat de belastingdienst nog even 21% wil mogen vangen. Op zich voldoen wij denk ik aan de voorwaarden van de ag, maar als alles nog in behandeling is dan wordt het spannend. Mag ik concluderen dat in de basis een directe levering naar een zeewaardig schip belast is met 0% BTW tenzij het HvJ EU anders bepaalt? // EDIT: Mag ik concluderen dat op basis van deze twee arresten we de 21% BTW moeten rekenen ondanks dat een directe levering naar een zeewaardig schip belast is met 0% BTW tenzij het HvJ EU hopelijk binnenkort anders bepaalt?
 4. Denk je...? Dus ook bijvoorbeeld wanneer het om een bedrijf in Duitsland of zoiets gaat dat geen BTW nummer heeft, bijvoorbeeld omdat het bedrijf daar iets doet dat daar vrij van BTW is en dus niet over een BTW nummer beschikt? Daar zullen meningen wel over verdeeld zijn (want dat is geen handig advies eerlijk gezegd!). We leveren vrij veel aan zowel consumenten als bedrijven in de EU. Het is hier wat mij betreft vrij eenvoudig: als de ontvangende partij geen bedrijf is met een door mij te valideren BTW nummer dan reken ik de NL BTW. Maar hier is geen sprake van een levering naar een bedrijf in de EU. Als ik het goed begrijp gaat het in dit specifieke geval om 0% BTW omdat we direct inventaris leveren aan een zeewaardig schip. De factuur gaat naar onze klant, een Amerikaanse partij (en dus niet een Duitse partij ook al gaan de spullen in Hamburg aan boord). Wat ik hierbij nog verwarrend vind is de uitspraak van BJM over de voorafgaande leveringen: "Het nul-tarief voor levering aan zeeschepen geldt m.i. niet voor voorafgaande leveringen (waarvan hier blijkbaar sprake is)." Wellicht dat dat nog andere inzichten kan geven.
 5. Ik maak hieruit op dat de TS direct aan het cruise gaat leveren? Dat klopt inderdaad. Misschien was ik in mijn eerste post niet voldoende duidelijk. Simpelweg: we rijden de goederen tot aan het schip in Hamburg waar de goederen op worden het schip worden geladen. Nogmaals, ik ben nieuw in deze materie; Al schrijvende denk ik dat ik sowieso wat hulp nodig heb, ik weet op dit moment niet eens of ik meer papierwerk nodig heb dan een factuur om de goederen op het schip te krijgen... :)
 6. Gedverderrie, dat heb ik niet goed gelezen. Ok, het is mij nu wat onduidelijk. De rekenhulp zegt NL BTW factureren. Tegelijk leveren wij inderdaad DIRECT aan het cruiseschip wat een 0% BTW impliceert. Dat begrijp ik niet goed, wat wordt hier bedoeld met "voorafgaande leveringen"?
 7. Ik kwam tot deze uitkomst via: Bent u de leverancier: JA Installeert of monteert u de goederen: NEE Worden de goederen in verband met de levering vervoerd? JA (u de goederen levert aan boord van een vliegtuig, boot of trein) Begint het vervoer buiten de EU: NEE De goederen worden vervoerd naar een: ANDER EU LAND Levert u nieuwe of weinig gebruikte vervoermiddelen? JA Waar begint het vervoer hiervan: NEDERLAND Hebt u een btw-identificatienummer uit een ander EU-land van uw klant gekregen? NEE Dan kom ik op bovenstaande resultaat van de belastingdienst.
 8. Jeej! Ik zat net toevallig ook deze pagina te bestuderen. We leveren inderdaad direct aan het cruiseschip. Dat zou betekenen leveren naar de exploitant van het schip en factureren naar de klant in de VS voor het 0% tarief. Het is jammer dat de pagina niet duidelijk maakt of de exploitant ook de partij moet zijn die de factuur dient te ontvangen of dat dat een derde partij mag zijn.
 9. Zomaar een factuur sturen zonder BTW is wat kort door de bocht, maar ik begrijp wat er bedoeld wordt. Ik denk dat het hoofdprobleem schuilt in dat de goederen niet daadwerkelijk geëxporteerd worden maar binnen de EU blijven. Dus of NL BTW betalen of een EU BTW nummer hebben lijkt het devies (?).
 10. Hallo, Dank voor de reacties. Ik heb eea naar aanleiding van jullie commentaar bekeken op de belastingdienst site. Begrijp ik het goed dat de ABC regel (ik kende 'm niet) alleen geldt voor bedrijven binnen de EU? Dat zou op zich wel logisch klinken. Als ik de "Rekenhulp Leveren van goederen naar het buitenland" volg op de site van de belastingdienst dan kom ik inderdaad uit op de volgende tekst (vergelijkbaar met de ABC regel): De levering is belast in Nederland. U als leverancier verricht in Nederland een intracommunautaire levering. Deze is belast met 0%. Ook al heeft uw klant geen btw-identificatienummer, hij verricht toch een intracommunautaire verwerving. Deze is belast met het btw-tarief dat geldt in het EU-land waar het vervoermiddel aankomt. Als ik het goed begrijp kan mijn klant uit de VS dus het betalen van de BTW geldende in het land van levering niet vermijden, tenzij zij een BTW nummer hebben in het land van levering. Dat laatste zie ik niet gebeuren. Ik heb weinig verstand van zeerecht, maar even ervan uitgaande dat als een zeeschip vaart onder een vlag van een land dat de belastingregels van dat land ook gelden. Het zou jammer zijn, ik denk niet dat onze klant uit de VS deze Italiaanse 22% BTW kan verrekenen in de VS. Al met al klinkt het mij als een hoop gedoe. Sorry voor al mijn vragen (ik heb nog veel uit te zoeken).
 11. Beste Forum, Ik produceer samen met mijn team mooie professionele speaker systemen. Nu hebben wij een uitstekende order binnen. De bedoeling is dat wij onze factuur voor deze goederen sturen naar onze klant in de Verenigde Staten (Een LLC). Echter gaan de producten geleverd worden aan een derde partij. Deze partij heeft cruiseschepen, de speakers worden dan ook op een schip van deze partij geïnstalleerd. Het schip vaart onder de Italiaanse vlag. De derde partij is een Duitse cruiseline maatschappij. We versturen de goederen dan ook naar Duitsland alwaar ze in Hamburg het schip op gaan. Mijn vraag... Wat doe ik met de BTW van deze verkoopfactuur? Vriendelijke groet Eric
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept