Jump to content

markvandek

Junior
 • Content Count

  21
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0
 1. Best Forum, Ik heb een debiteur in faillissement met nog een aantal onvoldane facturen. De curator wil nog een paar diensten van ons t.b.v. zijn werkzaamheden en wil hiervoor betalen via een aparte factuur.. Is het reëel om eerst het voldoen van de openstaande facturen te vragen of moet ik blij zijn nog wat te kunnen incasseren van deze klant omdat de openstaande facturen toch niet meer betaald mogen worden? Bij voorbaat dank, M. van de Klei
 2. Jawel, er staat "Dan moet u deze goederen leveren zonder btw" en dan inderdaad met de toevoeging "BTW verlegd". Ik denk inderdaad dat met "een ondernemer in Nederland" een "btw ondernemer" bedoelt wordt. Transacties/leveringen tussen "btw ondernemingen" zijn natuurlijk voor de overheid financieel neutraal, leveringen van een btw ondernemer aan niet-btw ondernemingen en consumenten niet.
 3. Ik begrijp uit onderstaande link dat als je voor EUR 10.000 of meer aan computers/laptops factureert dit zonder BTW moet gebeuren: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_berekenen_aan_uw_klanten/waarover_btw_berekenen/verleggingsregeling/wanneer_btw_verleggen/verlegging_bij_mobiele_telefoons_en_chips Tot nu toe hebben wij altijd BTW in rekening gekregen en ook gefactureerd bij dit soort leveringen. Ik kom hier nu op omdat we een levering aan een klant hebben die geen BTW kan verrekenen. Mis ik iets?
 4. Inderdaad, zoals Frans al zei, bereik je toch helemaal niets door je vermeende concurrent je producten te weigeren? Dan betrekken ze het wel op een andere manier. Verder suggereer je dat het gedecompileerd kan worden; je bent neem ik aan de bouwer van je eigen software maar kan dit serieus? Het betreft decompileerbare gecompileerde code?
 5. Inderdaad, zoals Frans al zei, bereik je toch helemaal niets door je vermeende concurrent je producten te weigeren? Dan betrekken ze het wel op een andere manier. Verder suggereer je dat het gedecompileerd kan worden; je bent neem ik aan de bouwer van je eigen software maar kan dit serieus? Het betreft decompileerbare gecompileerde code?
 6. Vraagsteller vraagt om verschillende meningen en is zelf het meest stellig in het innemen van een positie. Er zijn afspraken gemaakt, het personeel is ingelicht en een accountantsbureau ingeschakeld wat al jaren hiermee aan het werk is. Dat is i.i.g. een situatie die duidelijkheid vraagt dus dat lijkt me terecht. Dreigen is negatief, ruimte geven is positief. Misschien kun je de suggestie van TwaBla ook anders lezen? Terugtreden en dan weer terugkomen? Dat moet toch efficiënter kunnen... Hier hebben alleen adviseurs, accountants en andere tussenpartijen baat bij; dingen moeten uitgesproken worden zodat overhaaste beslissingen en onnodige stappen achterwege kunnen blijven. Het kan ook zo zijn dat het hele proces wordt uit- of afgesteld, maar dan in goed overleg. Waarom niet? Misschien is het wel de beste oplossing, wie zal het zeggen. Als de intenties van beide partijen met elkaar dezelfde zijn kan uit elkaar gaan toch niet de beste oplossing zijn? Je mag vinden dat ik te snel positie inneem, maar zie dan dat mijn eerste advies in dit draadje aan vraagsteller was om geen positie in te nemen maar in gesprek te gaan met vader. Vraagsteller is daar niet op ingegaan. Dat is waar. Dat lijkt vraagsteller wel: "vader moet inzien dat..." Maar vader moet helemaal niks! Typerend weer; juridisch gezien niet (waarschijnlijk) maar moreel wel. Zie hierboven, er is een weg ingeslagen wat de vrijblijvendheid toch wel beperkt heeft; óf zie af van de ingezette overdracht af óf wordt concreet ermee.
 7. Jeetje, wat neemt iedereen snel positie in al dan niet vergezeld van clichés. Het lijkt me wel erg snel om gelijk al aan te sturen op vertrek, ook als dreiging. Het daadwerkelijk doen lijkt me door geen van de partijen gewenst. Wat betekent de overdracht eigenlijk in jullie afspraken: - je inschrijving als (enige) beslissingsbevoegde persoon over de rechtspersoon bij de Kvk? - overdracht van aandelen? - zich terugtrekken uit de dagelijkse operationele zaken? Volgens mij het laatste wat ook gelijk de minst duidelijke wijze van overdragen is. Ik zou om te beginnen je vader eens constructief en goedbedoelend vragen hoe hij zelf de overdracht van de door jou genoemde zaken voor zich ziet. Dat is gelijk ook een indirecte manier om hem weer te laten inzien dat er vroeg of laat spijkers met koppen geslagen moet worden, van belang voor alle betrokken partijen, niet in de laatste plaats de klanten.
 8. Zo deden we het ook maar de nieuwe accountant meent dus dat dit niet klopt. Dit is i.i.g. veel duurder (als je privémiddelen "terugredeneert" naar zakelijk geld). Een boete van EUR 100 betekent EUR 100 kosten in de werkmaatschappij. Als het vanuit privé betaald wordt betekent dit EUR 100 / .49 = 204 aan loon dus "zakelijke kosten". Ik druk me vast helemaal verkeerd uit, vandaar dat ik wat quotes gebruik.
 9. Dit forum is ook bedoeld voor ludieke zaken? Ik heb mensen voor minder op hun vingers getikt zien worden...
 10. Beste allen, Ik wil zeker niet ongeduldig lijken maar toch nog even dit laatste punt herhaald. Eventuele escalatiekosten van het CJIB doordat de werkmaatschappij te laat betaald zijn wel voor de werkmaatschappij neem ik aan? Erg bedankt vast, Mark
 11. Hmm, terecht eigenlijk. Afsluitend: [*]je krijgt privé dan dus ook BTW in rekening? [*]de escalatiekosten van het CJIB doordat de werkmaatschappij te laat betaald zijn wel voor de werkmaatschappij neem ik aan? [*]als ik die link bekijk zou ik overigens zeggen daar voldoe ik aan, kortom, zoals we het deden strookt hier wel mee, verwarrend weer.
 12. Bedankt voor het vlotte antwoord! Ik factureer een fee vanuit m'n holding aan de werkmaatschappij en sta niet op de loonlijst. Betekent dat dat de werkmaatschappij m'n holding voor het hele bedrag aan boete moet factureren? Dient er ook gedifferentieerd tussen zakelijk en privé gereden boetes?
 13. Beste forum, Ik werk via m'n holding voor een werkmaatschappij; m'n auto is eigendom van de werkmaatschappij; ik rijd geheel zakelijk. Voorheen werden verkeersboetes altijd als kosten in de werkmaatschappij geboekt maar onze nieuwe accountant geeft aan dat dit niet mag. Graag zou ik via deze weg willen verifiëren of dit juist is en hoe dan met boetes moet worden omgegaan. Bij voorbaat dank. [verandering: titel]
 14. Ik begrijp dat je eenmalig/incidenteel extra bedragen aan fee vanuit de holding aan de werkmaatschappij kan factureren. Dit gaat dan ten laste van het resultaat in de werkmaatschappij voor het lopende jaar i.p.v. het eigen vermogen (i.g.v. van dividend). Fiscaal maakt het uiteindelijk niet uit (VPB in werkmaatschappij of in holding afdragen). Het verschil met dividend is verder lijkt me dat je op deze manier middelen aan de werkmaatschappij kan onttrekken enkel ten bate van degene die werkzaam zijn voor de werkmaatschappij (en fee's factureren). AB aandeelhouders anderszins delen hier dan niet in mee.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept