Jump to content

IVDG19

Newbee
 • Content Count

  3
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • How did you find us:
  zoekmachine
 • Address
  Juweellaan 197, Zoetermeer, Zuid-Holland, 2719SC, Netherlands
 • First name
  Ingrid
 • Last name
  van de Grift
 • Email
  ingrid@vdgrift.org

Register

 • You are:
  ondernemer
 • What age group do you belong to?
  46-50
 1. Dank voor het warme welkom, Ward! Het betreft een kantoorpand en een opslagterrein. In de huurovereenkomst is een huurberekening opgenomen, waarbij de huur wordt bepaald op basis van de rente van direct opvraagbare gelden bij de Rijkspostspaarbank over de waarde van het eigendom, afgerond naar boven op 5 NLG. Deze huurprijs werd elke 5 jaar opnieuw vastgesteld op basis van algemene prijsontwikkelingen. Het laatste voorstel van de huurder bij de huuraanpassing in 2001 luidde: WOZ-waarde x gemiddelde rente over het huurjaar. Tevens zou huurder de lasten (GWE, verzekering, OZB/waterschapsheffing en onderhoud) moeten betalen.
 2. Dat is een beetje een ingewikkeld verhaal: Mijn vader heeft met 3 broers bij het overlijden van mijn opa het onroerend goed geerft. Samen voerden ze de VOF. De VOF huurde het eigendom van de 4 vennoten in prive. Bij het overlijden van mijn vader is mijn moeder (enig erfgenaam) uitgekocht uit de VOF, maar medeeigenaar in het onroerend goed gebleven. Waar de 3 overgebleven vennoten dus zowel huurder als eigenaar/verhuurder bleven, werd mijn moeder alleen nog maar eigenaar/verhuurder. Na het overlijden heeft de vof zich jarenlang aan de huurovereenkomst gehouden. Het probleem is pas ontstaan toen ze besloten met de vof te stoppen. Na het stoppen met de vof heeft de oudste oom/vennoot zich als vereffenaar van de VOF opgeworpen. Hij heeft eenzijdig besloten te stoppen met het betalen van de huur en 1/4 van de lasten (gwe, verzekering en belasting) die op grond van de huurovereenkomst voor rekening van de VOF kwamen, van mijn moeder te vorderen. Hij heeft echter verzuimd de contracten (waaronder de huurovereenkomst) mbt het gemeenschappelijk eigendom om te zetten op prive of op te zeggen en - zoals gezegd - het feitelijk gebruik van het gehuurde onroerend goed voor opslag is niet gestopt. Mijn moeder heeft vanaf het begin geweigerd de lasten te betalen. Tweemaal per jaar stuurde hij een rekening, die mijn moeder niet betaalde. Allebei zijn ze zo stijfkoppig geweest niet met elkaar in gesprek te gaan. Twee jaar geleden vorderde mijn oom de lasten met wettelijke rente via een advocaat. Toen ben ik bij hem aan de deur gegaan voor een gesprek. We kwamen tot de conclusie dat we ook van de andere 2 ooms/medeeigenaren moesten weten wat ze met het eigendom wilden. Ook dat gesprek ben ik aangegaan. Toen ik de uitkomst kwam brengen (verkopen!), kreeg ik tot tweemaal toe de deur in mijn gezicht. Daarna heb ik met brieven geprobeerd een gesprek te bewerkstelligen en verschillende voorstellen gedaan (waaronder uitkoop, verkoop of verdeling). Geen reactie, tot de laatste - aangetekend verstuurde brief. Toen kregen we van mijn oom een dagvaarding op de mat. Zo is het bij de rechter terechtgekomen. Ik heb toen mijn oom als vereffenaar hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de huur, lasten e.a. Zonder resultaat, want de rechter wilde geen uitspraak doen over mijn huurvordering. Ook al lagen alle bewijzen op tafel. Hij dacht dat het probleem wel zou worden opgelost met een opdracht tot taxatie en verkoop. Op de taxatie wachten we nu al sinds begin februari en verkoop jan alleen als zich ook een koper meldt. En dat kan nog wel eens lang gaan duren. Tot die tijd blijft de discussie over de lasten etteren. Mijn moeder heeft mij nu gemachtigd dit probleem voor haar op te lossen. En dat is een aardige kluif!
 3. Dank voor je snelle reactie, Rik, Ik vermoed dat de 3 vennoten de VOF hebben uitgeschreven o.b.v. de destijds (31-12-2001) opgestelde eindbalans. Op basis daarvan zal ook zijn afgerekend met de fiscus. Er is bij de beëindiging van de VOF in elk geval een reservering op de balans gemaakt voor opruimkosten. Deze reservering is echter nog niet aangesproken en de opruiming niet geschiedt. Het zou kunnen zijn dat de kosten van opruiming hoger of lager zijn dan de reservering. In dat geval moeten de (oud-)vennoten bijstorten, of ontvangen zij een bedrag terug. Volgens mij maakt dat daarmee onderdeel uit van de vereffening van de VOF. Maar ik ben een leek op dit terrein... In mijn beleving is het gereserveerde geld van de VOF (= de 3 vennoten gezamenlijk). De vennoten beweren dat het hun gezamenlijke prive geld is, omdat de VOF niet meer bestaat (hij is immers uitgeschreven). Een beetje een kip-ei verhaal dus. In de huurovereenkomst is een bepaling opgenomen dat de huurovereenkomst voor 5 jaar wordt aangegaan en telkens met 5 jaar wordt verlengd. Opzegging van de huurovereenkomst kan alleen schriftelijk door de huurder met inachtname van een opzegtermijn van 6 maanden voor het beëindigen van de 5-jaars termijn. Deze opzegging is nooit gedaan. Wel is er bij beëindiging van de VOF een concept overeenkomst voorgelegd met een bepaling dat de huurovereenkomst per direct zou worden ontbonden. Deze concept overeenkomst is echter door geen van de vennoten/mede-eigenaren ondertekend en er is bewijs dat er destijds door meerdere partijen bezwaar tegen meerdere clausules is aangetekend. Er was - en is - dus geen sprake van overeenstemming. In de concept overeenkomst wordt met geen woord gerept over een afkoopsom. Dit hebben we inmiddels wel aan de orde gesteld. In mijn ogen zouden we nu alsnog moeten regelen, wat we toen (18 jaar geleden...) allemaal verzuimd hebben te doen (leegruimen, opzeggen overeenkomst op basis van een redelijke afkoopsom en nieuwe afspraken maken over het (gezamenlijke) eigendom). Maar daarover valt niet te praten... Als ik dat gesprek probeer aan te gaan, krijg ik de deur in mijn gezicht dichtgegooid met de opmerking "we willen eerst betaling van de gevorderde lasten". En die lasten worden in onze ogen onterecht gevorderd (zijn ook vanaf dag 1 betwist, wat in elke brief met betrekking tot de vordering n.b. bevestigd is). Op brieven/voorstellen wordt niet gereageerd. We hebben het geschil al voorgelegd aan een rechter en die heeft ons met hetzelfde probleem gewoon weer naar buiten gestuurd. Ik zit nu dus in een impasse en weet niet meer zo goed hoe ik er uit kan komen. Ik ben op zoek naar de creatieve oplossing, waarbij ik alle neuzen weer 1 kant op kan krijgen. Maar ik heb hem nog niet gevonden. Ideeën zijn dus van harte welkom 😉
 4. IVDG19

  IVDG19

 5. Hallo, Een VOF is al geruime tijd geleden gestopt en uitgeschreven uit de kamer van koophandel. Er bestaat echter nog een reservering voor het leegruimen van gehuurd onroerend goed. Dit leegruimen is nog niet gebeurd. Klopt het dat de VOF dan ook nog niet vereffend is? De huurovereenkomst is formeel nooit opgezegd (kan alleen eenzijdig door de huurder). Er zijn ook nooit andere afspraken gemaakt (wel voorstellen gedaan, maar niet rechtsgeldig overeengekomen). Op grond van de huurovereenkomst worden de lasten van het onroerend goed gedragen door de huurder. De verhuurder heeft recht op huurpenningen. De huurder stelt zich nu op het standpunt dat met het beëindigen van de VOF ook de huurovereenkomst is ontbonden. De verhuurder stelt zich op het standpunt dat de huurovereenkomst nog steeds van kracht is en de lasten dus door de huurder gedragen moeten worden en er huur betaald moet worden. Wie heeft gelijk?

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept