Jump to content

E-Win81

Newbee
 • Content Count

  3
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

2

Personal info

 • You are:
  ondernemer
 • First name
  Edwin
 • Last name
  Wansleeben
 • Company or organization name
  EL-Vidas
 • How did you find us:
  anders
 1. Als een tv defect gaat dan zal dit natuurlijk altijd onder garantie door het merk / door ons opgelost worden. Vrijheid van handel zorgt er ook voor dat een merk geen beperkingen binnen de EU kan opleggen aangaande garantie afhandelingen, en dit doen ze ook niet. Dus die kwaliteitsstandaard blijft gewoon in tact, mocht een merk alsnog verzaken zijn wij als verkopen altijd aansprakelijk en zal er altijd kosteloos herstel of omruiling plaatsvinden.
 2. Goedemorgen, De brief kwam een jaar geleden van hun zelf, toen heb ik er niets mee gedaan omdat ik al mijn ernstige twijfels had en het in mijn optiek meer met bangmakerij te maken heeft omdat het ze irriteert dat wij lagere prijzen hanteren dan hun zouden wensen. De brief vandaag komt van duur advocatenkantoor inderdaad. Daarnaast heb ik jaren geleden bij een bedrijf gewerkt welke wel deze overeenkomst had met LG, en de primaire reden is gewoon verticale prijsbinding als zullen ze dat natuurlijk nooit hardop zeggen. Daarnaast welke kwalitatieve gronden zouden er zijn voor een tv, zeker als je een prijsrange van 1000 t/m 9000,- eronder lat vallen in mijn optiek is dat dermate breed dat het juist niet meer selectief is, maar probeer je hiermee iets anders.
 3. Wij lopen tegen het volgende aan, wij kopen binnen de gehele EER consumenten electronica in, met name in België, Duitslands en Polen. Dit kopen wij in bij officiële kanalen en het zijn allemaal producten welke met hun modelcodes door het merk binnen de EU op de markt gebracht zijn. Merken in Nederland zijn hier blij mee, met name omdat men hier probeert de prijzen hoger te houden en de winkels de zelfde hogere prijs te laten aanbieden. Nu wil een tv merk ( LG ) dat wij stoppen met de verkoop van tv''s welke hun in een selectief distributiestelsel hebben. los van de discussie of een OLED tv een dermate luxe product is dat het een selectief distributiestelsel rechtvaardigt. Kan een merk ons verbieden een product te verkopen welke gewoon via de officieele kanalen ingekocht is binnen de EU. Volgens mij zijn het niet wij maar de partners waarmee ze een contract hebben de gene welke het selectief distributiestelsel schend. Daarnaast is hun grootste punt dat grote bekende winkel ketens deze producten allemaal voor de zelfde prijs aanbieden ( wat verboden is ) maar wat ze toch aardig lukt om dit te reguleren. Hier loopt reeds een onderzoek naar van de ACM : https://tweakers.net/nieuws/152870/acm-doet-onderzoek-naar-prijsafspraken-bij-verkoop-van-tvs-in-webwinkels.html De brief: Zoals u weet hanteert LG Electronics voor bepaalde van haar nieuwe, exclusieve televisiemodellen (SDA- modellen) een gesloten selectief distributiestelsel in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland (hierna gezamenlijk EER). Zo zorgt LG Electronics ervoor dat wederverkopers van SOA-modellen aan een bepaalde, hoge kwaliteitsstandaard voldoen. Het is selectieve retailers, als contractueel aan LG Electronics gebonden leden van dit distributienetwerk, niet toegestaan SOA-modellen te verkopen aan niet bij het distributiestelsel aangesloten wederverkopers. Gebonden selectieve retailers mogen SOA-modellen slechts verkopen aan consumenten en andere aangesloten retailers. Zoals u tevens weet, is xxxxxx geen onderdeel van dit selectieve distibutiestelsel. Desalniettemin heeft LG Electronics herhaaldelijk geconstateerd dat xxxxxx nieuwe SOA-modellen in Nederland te koop aanbiedt. Op dit moment gaat het om de volgende modellen: XXXXXX Deze handelwijze is slechts mogelijk indien XXXX, direct of indirect, deze SOA-modellen direct of indirect betrekt van een selectieve retailer die - bewust of onbewust- in strijd handelt met zijn contractuele verplichting nieuwe SOA-modellen niet te verkopen aan wederverkopers die geen onderdeel uitmaken van het selectieve distributienetwerk van LG Electronics. XXXX profiteert van de wanprestatie van aan LG Electronics' gebonden selectieve wederverkopers door van hen (of hun afnemers) nieuwe SOA-modellen te kopen met de bedoeling tot wederverkoop ervan over te gaan. XXXX is daarmee in concurrentie getreden met de selectieve distributeurs van LG Electronics. Zij profiteert van het feit dat de gebonden selectieve wederverkopers vanwege hun gebondenheid aan het doorleververbod en de kwaliteitsstandaarden in een ongunstiger positie verkeren dan XXXXX, zulks terwijl deze wederverkopers op een 'level playing field' mochten vertrouwen en het door de verstoring door XXXX voor de gebonden wederverkoper moeilijker wordt hun investering terug te verdienen. XXXX ondermijnt aldus het selectieve distributienetwerk van LG Electronics. Bovendien misleidt XXX consumenten over haar relatie met LG Electronics. Tot slot doet XXXX af aan LG Electronics' mogelijkheden in de door haar via het distributiestelsel gehandhaafde kwaliteitsstandaarden terug te verdienen. Het bovenstaande indachtig sommeren wij u om: - geen nieuwe SOA-modellen meer te betrekken binnen de EER met het oogmerk deze om commerciële redenen in nieuwstaat te (doen) wederverkopen; - geen nieuwe SOA-modellen meer offline en online ten toon te stellen en te (weder-)verkopen zolang LG Electronics binnen de EER selectief distribueert; - geen gebruik te maken van productomschrijvingen, afbeeldingen en videobeelden van LG-producten en - logo's; - de door XXXX op voorraad gehouden, van erkende selectieve distributeurs binnen de EER afgenomen nieuwe SOA-modellen niet langer om commerciële redenen in nieuwstaat te wederverkopen en met LG Electronics in contact te treden omtrent de bestemming van deze toestellen; - opgaaf te doen aan LG Electronics van de identiteit van de selectieve distributeur(s) (s) of andere natuurlijke personen en/of onderneming(en) van wie nieuwe SOA-modellen zijn betrokken gedurende twaalf maanden voorafgaand aan deze brief. Voor de duidelijkheid we doen ons niet voor als officieel dealer, maar bieden de goederen gewoon aan via onze eigen website met teksten welke door ons zelf geschreven zijn en foto's welke zelf genomen zijn. Lijkt mij van de gekke dat normale tv's welke echt door de hele EU door elke distributeur aangeboden worden en door ons ingekocht kunnen worden ons hier verboden worden te verkopen.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept