Jump to content

Olaf van Dijk

Junior
 • Content Count

  16
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Olaf van Dijk last won the day on February 20

Olaf van Dijk had the most liked content!

Community Reputation

5

Personal info

Register

 • What age group do you belong to?
  41-45
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
  juridische en fiscale zaken

Company info

 • Location
  Wenum Wiesel (Apeldoorn)
 • Phone number
  06-54366088
 • Branch
  Administratie & accountancy
 • Branch 2
  Juridisch

Vision

 • I'm looking for people who
  fiscaal advies zoeken op het gebied van herstructureringen en estate planningen.
 1. Let op Rik, want er staat in het Burgerlijk Wetboek ook een aantal artikelen (art. 3:45 t/m 3:48 BW waarop iedere schuldeiser, dus ook de Bank, een beroep kan doen. Daarvoor hoeft er niet persé sprake te zijn van een faillissement. En verder kan er nog sprake zijn van zekerheidsrechten van de bank, bijv. een pandrecht. Dit speelt ook mee in het verhaal. @probleempje74 heb je nog nagekeken of de bank misschien een pandrecht heeft?
 2. Let er op dat het betalen van de ene schuldeiser en de andere niet kan betekenen dat je paulianeus handelt. Een schuldeiser die wordt benadeeld (lees: de bank) kan een dergelijke transactie terugdraaien (actio Pauliana). Ook de curator kan dit doen. In dit stadium is het verstandig om een deskundige in te schakelen, zodat voorkomen wordt dat je de verkeerde dingen doet.
 3. En vergeet vooral niet de kleinschaligheidsinvesterinsaftrek (KIA). Bij een investering van € 19.000 mag er 28%, ofwel EUR 5.320 KIA worden afgetrokken (er vanuit gaande dat alle investeringen voldoen aan de voorwaarden).
 4. Let wel op de fiscale verwerking! Een coöperatie is bijv. belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Ook kan het zijn dat de fiscus anders kijkt naar het inhuren van andere artiesten. Als je dit niet goed regelt zou er zomaar een dienstverband van deze artiest met de coöpratie kunnen ontstaan. Verder kan het zijn dat de fiscus van mening is dat de bestuurders van de coöpratie een gebruikelijk loon aan zichzelf moeten uitkeren (zie artikel 12a Wet op de loonbelasting). En het kan ook nog zo zijn dat er aanmerkelijk belangheffing verschuldigd is over winsten die de coöpratie uitkeert
 5. Een ander alternatief is het aangaan van een kostenmaatschap. In deze maatshap deel je bepaalde gemeenschappelijke kosten. Voor het overige houd je je eigen eenmanszaak. Als je het wilt regelen met een andersoortige rechtsvorm, dan kom je al snel uit op een gemeenschappelijke onderneming (openbare maatschap of vof). Daardoor wordt je ook aansprakelijk voor de ander. Als je dit niet wilt is een gezamenlijke BV een oplossing, maar dat is waarschijnlijk fiscaal niet interessant.
 6. Wat mij betreft is er een optieovereenkomst tot stand gekomen tussen de projectontwikkelaar en r-bouwadvies. De makelaar is door de projectontwikkelaar ingeschakeld om deze overeenkomst namens hem tot stand te brengen. In mijn beleving kun je deze overeenkomst niet zomaar negeren. Uiteindelijk is het natuurlijk wel de vraag of je hier werk van moet maken. Immers, een vervolgtraject aangaan met een partij die in het voortraject al zodanig handelt dat je moet twijfelen aan integriteit etc. lijkt mij niet aan te raden. En als je iets anders wilt dan naleving van de overeenkomst en schadevergoedin
 7. Omdat je, zoals al opgemerkt is, met een stichting eerder positief wordt ontvangen door de overheid en cliënten. Mocht dit in jouw geval minder een rol spelen dan is het achterwege laten van de stichting uiteraard prima. Overigens is het niet verplicht om een BV op te richten, maar kun je ook als zelfstandig ondernemer opereren, bijv. vanuit een eenmanszaak. Als je een BV opricht voor de risico's, dan moet ik je attenderen op boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staan vanaf artikel 400 wettelijke bepalingen voor het uitvoeren van opdrachten door een beroepsbeoefenaar en zijn/h
 8. Let op! Een stichting heeft ook nadelen. Als er binnen de stichting een onderneming wordt gedreven en er winst wordt gemaakt mag deze winst niet worden uitgekeerd aan de oprichters en/of bestuurders van de stichting. De winst moet worden aangewend voor het doel waarvoor de stichting is opgericht. Als er dus een winstoogmerk is, dan kan de stichting belemmerend werken. Vaak zie je dan ook dat er "achter" de stichting één of meer commercieel bedrijven zitten, bijv. met als rechtsvorm een BV. Deze BV's zijn dan de opdrachtnemers van de stichting voor het verlenen van de zorg. Waar ik
 9. Het maakt uit of je naast aandeelhouder ook bestuurder wordt van de BV. Als dit niet het geval is, en je verricht incidenteel opdrachten voor de BV, dan zie ik niet in waarom dat niet zou kunnen vanuit je eenmanszaak. Het wordt anders als de opdrachten voor de BV een groot deel van je werkzaamheden gaan uitmaken. In dat geval kom je al snel toe aan de materie die Norbert Bakker besprak (loonheffingen, werknemersverzekeringen, etc.). Maar ook ik adviseer je om een goede adviseur in te schakelen !
 10. Het opzetten van een holding kan naar mijn mening vrij snel. Zie bijv. https://shop.firm24.com/#/urgentie_oprichting. Het kan dus binnen 48 uur ... Voordeel hiervan is dat je, mits je 5% of meer van de aandelen krijgt in de onderneming van je vriend, een belastingvoordeel kunt halen. Hierdoor vormen de aandelen in de onderneming namelijk een deelneming en is de deelnemingsvrijstelling uit de Wet op de vennootschapsbelasting van toepassing. Alle winsten die op deze aandelen aan de holding worden uitgekeerd zijn hiermee onbelast. Bovendien is een verkoopwinst van de aandelen t.z.t. ook onbe
 11. Ik denk dat het ook langs de route van een goed geredigeerde managementovereenkomst kan. Daarbij is van belang dat er echt sprake is van een managementovereenkomst in plaats van een verkapte arbeidsovereenkomst. In de managementovereenkomst moet beslist geen loondoorbetaling bij ziekte en vakantiedagen worden opgenomen. Een goed voorbeeld van hoe de managementovereenkomst niet moet worden vormgegeven is Rechtbank Gelderland, 15 maart 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:1115. De aandelen van een werkmaatschappij worden gehouden door vier personal holdings in de verhouding 22%, 26%, 26% en 26%.
 12. Hallo Norbert, zie Hof Den Haag 15 januari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:98
 13. Hallo Bas, Bij huurverkoop geldt het volgende: het is vaste rechtspraak dat de contante waarde van de huurkooptermijnen, verminderd met de boekwaarde van de overgedragen onderneming, stakingswinst vormt in het jaar waarin de onderneming in huurkoop wordt overgedragen. Een eventuele zwakke kredietwaardigheid van de huurkoper dient in de waardering van de huurkoopsom te worden verwerkt, maar kan niet leiden tot uitsmeren van de overdrachtswinst. Hierop bestaat één uitzonderin: als er een gerede kans aanwezig is dat als gevolg van het uit de huurkoopovereenkomst voortvloeiende ei
 14. Hallo, Als je meetekent moet je kijken of je meetekent als schuldenaar. In dat geval is het niet handig om mee te tekenen, omdat je daarmee als het ware de huwelijkse voorwaarden om zeep helpt. Als je meetekent op grond van artikel 1:88 van het Burgerlijk Wetboek, dan geef je toestemming. In bepaalde gevallen kan de bank alleen maar een lening verstrekken als er toestemming wordt verleend door de echtgenoot of echtgenote. Het verlenen van toestemming betekent niet dat je automatisch aansprakelijk wordt voor het terugbetalen van de lening.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept