Jump to content

holadieezzp

Junior
 • Content Count

  9
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • You are:
  ondernemer in spe
 1. Affijn, dank voor alle adviezen. De intermediair heeft pas documenten aangeleverd nadat de eindklant en ik al tot akkoord waren gekomen over de inzet. Inmiddels heb ik mijn leveringsvoorwaarden die ik hanteer overhandigd. Ik draai nu e.a om, uitbetaling op 45 dagen kan maar dan word het bedrag opgehoogd met 4%. In al die 20 jaar heb ik dit niet eerder meegemaakt.
 2. Nou,nou, gebrek aan ervaring!!!! Dan had ik zonder vragen de overeenkomst wel getekend. Ik geef toch aan dat ik niet met de eind klant ga onderhandelen! Verder ben ik ook niet gestart, ik mopper ook niet althans ben me er niet bewust van. Onzeker ben ik in dit geval wel.
 3. Na veel email dan toch de overige bestanden ontvangen. Het word steeds gekker.. Indien de eindklant niet betaald om wat voor een reden dan ook ben ik de pineut... Zij er werkelijk bedrijven/zzpérs die dergelijke overeenkomsten tekenen? Ook een betaal termijn van 45 dagen na ontvangst van faktuur en/mits eind klant de urenlijst heeft goedgekeurd. , die voldoen aan de eisen zoals gesteld in dit artikel, worden door ******** binnen de in de Deelovereenkomst gespecificeerde betaaltermijn, en op voorwaarde van ontvangst van de betaling van Cliënt/Eindklant, aan Opdrachtnemer betaald
 4. Ik ga idd mij eigen voorwaarden opsturen, ze hanteren nl. ook een betalingstermijn van 45 dagen. Als ik 3% inlever word het 30 dagen! De eind klant vandaag maar zelf gebeld dat ik niet kom, deze was behoorlijk laaiend. Zeker ook gezien het tarief, ik heb met veel wurgen en hangen 65.00 euro kunnen krijgen blijkt dat de intermediair er 135 krijgt. Bizarre wereld van recruiters! Peter
 5. Zou kunnen maar ze hebben aan gegeven daar niet mee akkoord te gaan.
 6. Ik heb nooit eerder met een overeenkomst gewerkt en dit voelt ook niet fijn. Artikel 408 1. De opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen. (oke prima, maar dit zegt niets over te kosten die in heb gemaakt, stel ik huur een woning voor 6 maanden en na 2 maanden stopt de opdracht dan zit ik wel met een hoop kosten.) 2. De opdrachtnemer die de overeenkomst is aangegaan in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan, behoudens gewichtige redenen, de overeenkomst slechts opzeggen, indien zij voor onbepaalde duur geldt en niet door volbrenging eindigt. Dus indien er een eind datum in de overeenkomst staat in bovenstaand niet van toepassing 3. Een natuurlijk persoon die een opdracht heeft verstrekt anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is, onverminderd artikel 406, ter zake van een opzegging geen schadevergoeding verschuldigd. Aangezien ik als ondernemer handel is er dus wel schadevergoeding verschuldigd indien de opdracht eerder stopt? Mvg, Peter
 7. Nee ik nog niet gestart, maar wel toegezegd dat ik volgende week moet starten. Ik vind niet dat IK moet onderhandelen met de eind klant, daar heb ik de "tussen" partij voor lijkt mij. Zij verdienen er ook genoeg aan.
 8. Intermediair passeren gaat niet, is via aanbesteding gegaan. Maar ik ga dit niet tekenen, staat ook een concurrentie beding in wat kant nog wal raakt. Ze geven wel aan dat het allemaal standaard is en niet zo moet worden gelezen, maar zet het er dan niet in. Onderstaand de reactie. "Verder kan er geen opzegtermijn worden opgenomen voor de deelovereenkomst, omdat dat bij de de opdrachtgever ook niet kan. Met de klant kan wel afgestemd worden."
 9. Beste, Ik heb een nieuwe opdracht voor 1 jaar. E.a. ging heel snel en voortvarend. Nu komt de intermediair met een overeenkomst van opdracht, ik heb dit nooit eerder mee gemaakt. Na deze zorgvuldig te hebben gelezen kan ik mij niet vinden in een aantal punten. Ook word verwezen naar bijlages die ik niet ontvangen heb. Zie onderstaand 1. De Deelovereenkomsten worden aangegaan voor bepaalde duur. 2. Tussentijdse opzegging door Opdrachtnemer is niet mogelijk tenzij in de deelovereenkomst anders wordt overeengekomen. 3. Opdrachtgever mag een deelovereenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang beëindigen zonder daardoor jegens Opdrachtnemer schadeplichtig te zijn, indien: a) de Deskundige en/of Opdrachtnemer toerekenbaar tekortschiet(en) bij de nakoming van haar verplichtingen uit de Raamovereenkomst/Deelovereenkomst, nadat hem/haar schriftelijk een redelijke termijn is gegund om alsnog zijn/haar prestaties na te komen; b) de Client/Eindklant de deelovereenkomst beëindigt; Er kan eenzijdig worden opgezegd, ik moet voor deze opdracht op voorhand al wat zaken regelen waarbij kosten komen kijken. (huisvesting) Voor mij is de intermediair de opdrachtgever en niet de eindklant. Verder bleek tijdens het intake gesprek dat er veel gereisd moet worden. Ik heb aangegeven aan de intermediair dat alles boven 1 uur reistijd word gedeclareerd. De intermediair heeft aangegeven dat ik dit zelf maar met de eindklant moet afstemmen. In mijn uurprijs heb ik gerekend naar 40 uur per week, de eindklant werkt er echter maar 36 volgens de cao, mijn inziens hoef ik mij hier niet aan te conformeren aangezien ik zzpér ben. Nu wil de intermediair niet verder gaan voordat ik dit document heb ondertekend, dit terwijl de eindklant al akkoord is dat ik het project kan beginnen. Mvg, Peter
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept