Ga naar inhoud
 • 0

Hoe te boeken?

Hallo,

 

nadat ik enkele minder bevredigende ervaringen met mijn administrateur heb gehad, heb ik besloten om het voorwerk van de jaarrekening zo veel mogelijk zelf te doen. Mijn eenmanszaak is redelijk eenvoudig bij te houden maar nu stuit ik op een probleem. Omdat ik over " overtollig" bedrijfs saldo graag rente ontvang heb ik frequent saldo uit de overgeboekt naar spaarrekeningen (prive). Zodra dit geld nodig was in het bedrijf boekte ik het terug. Alleen hoe boekhoud ik dit correct weg. In eerste instantie dacht ik:

uitgaand naar spaarrekening --> uitgaven prive --> naar spaarrekening

terugkomend van spaarrekening --> inkomsten praktijk --> van spaarrekening retour

 

Dek ik de overboekingen zo voldoende af? Niet alle spaargeld is weer terug naar de bedrijfsrekening, er is ook prive gebruikt en er staat nog saldo op. Graag krijg ik advies waarvoor bij voorbaat dank!

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

17 antwoorden op deze vraag

 • 0

Baroen,

 

Iedereen zijn eigen smaak, mijn smaak is:

 

onttrekking -> naar je toe (i.c. spaarrekening)

onttrekking <- van je af (i.c. spaarrekening)

 

het zijn balansposten en tegenover beide boekingen staat de bank (daarvan/op doe je deze boekingen).

 

Ik ben mordicus tegen alle andere boekingen van je zakenrekening naar je privé (v.v.) dan "onttrekkingen" (storting is dus een negatieve onttrekking). Ik vind het woord "privé" op mijn zakelijke rekeningen niet thuishoren. Als burger be je niet boekhoudplichtig, dus de fiscus gaat niets aan wat je met je geld doet, hij moet echter wel weten dat je gelden van je bankrekening naar jezelf hebt overgeboekt. Maar als je het per se wilt maak dan "privéopname" en "privéstorting" van. De spaarrekening is niet relevant. Het saldo verschil (tussen storten en opnemen) komt uiteindelijk op je post "eigen vermogen"

 

Karel

Link naar reactie
 • 0

Hallo Karel,

 

Daar valt zeker wat voor te zeggen, jouw ideeen over prive op zakelijke overzichten. De boekhoudprogramma's worden vaak inclusief allerlei prive posten aangeleverd, bijvoorbeeld prive uitgave kleding.

Dus jij stelt, naar spaarrek is uitgave bedrijf (zoals het hier heet) post onttrekking en

van spaarrek terug inkomsten bedrijf post onttrekking retour

 

En hoe doe je dat met betalingen aan de belastingdienst: ook onttrekking (want feitelijk toch een prive uitgave i.q. inkomstenbelasting) en weer een terugbetaling als onttrekking retour

Link naar reactie
 • 0

Hallo Karel,

 

Daar valt zeker wat voor te zeggen, jouw ideeen over prive op zakelijke overzichten. De boekhoudprogramma's worden vaak inclusief allerlei prive posten aangeleverd, bijvoorbeeld prive uitgave kleding.

Dus jij stelt, naar spaarrek is uitgave bedrijf (zoals het hier heet) post onttrekking en

van spaarrek terug inkomsten bedrijf post onttrekking retour

 

En hoe doe je dat met betalingen aan de belastingdienst: ook onttrekking (want feitelijk toch een prive uitgave i.q. inkomstenbelasting) en weer een terugbetaling als onttrekking retour

 

als je geld naar je prive rekening overmaakt of andersom spreek je nooit van uitgaven/inkomsten. Het enige wat je doet is je geld overmaken waardoor je eigen vermogen toe of afneemt.

 

Als jij je IB naar de belastingdienst wilt overmaken van je zakelijke rekening boek je:

Eigen vermogen/prive of welke naam je er ook aan geeft

@ bank

de wens is de vader van de gedachte

Link naar reactie
 • 0

Oke Glenn, tja het is even uitzoeken voor me. Ik doe het voor het eerst echt. En deze school ligt al weer meer dan 20 jaar achter me.

Afijn mijn boekhoudgedeelte kent hoofdgroepen, groepen en rekeningen, Die hoofdgroepen zijn: inkomsten/ uitgaven bedrijf en inkomsten/ uitgaven prive. In de hoofdgroepen deel ik op naar onderscheidende werkzaamheden en tenslotte in de rekeningen op detailniveau. Zo'n rekening waarop ik een onttrekking aangeef (om de bankafschriften te volgen) hangt toch onder een uitgave (danwel prive of bedrijf).

Ik dacht onttrekking hangt dan onder uitgaven prive groep diversen. Of zie ik dat nu verkeerd?

Link naar reactie
 • 0

Hallo Karel,

 

Daar valt zeker wat voor te zeggen, jouw ideeen over prive op zakelijke overzichten. De boekhoudprogramma's worden vaak inclusief allerlei prive posten aangeleverd, bijvoorbeeld prive uitgave kleding.

Dus jij stelt, naar spaarrek is uitgave bedrijf (zoals het hier heet) post onttrekking en

van spaarrek terug inkomsten bedrijf post onttrekking retour

 

En hoe doe je dat met betalingen aan de belastingdienst: ook onttrekking (want feitelijk toch een prive uitgave i.q. inkomstenbelasting) en weer een terugbetaling als onttrekking retour

 

Neen, neen, neen,

 

Boekhoudprogramma's die uitgave privékleding tonen moet je weggooien, zijn niets waard. Zijn er ook nog die Yab Yum vermelden? Ook de belastingsdienst (behalve dan de BTW) komt niet voor! Immers je (eenmansbedrijf) bestaat voor de belastingdienst NIET (behalve dan voor de BTW). De eigenaar is in zijn natuurlijke persoon belastingplichtig. Bij een adequate boekhouding rolt aan het einde van het jaar een winst (dan wel verlies) daaruit: deze winst/verlies is de basis voor je aangifte. Verder heeft je eenmanszaak hoegenaamd niets met de belastingen te schaften.

 

Jouw spaarrekening staat buiten het bedrijf, houd het zo (niet naar Icesave brengen!!!!) - dus het enige verkeer tussen je persoon en je bedrijf is de post onttrekkingen.

 

Hoe je voor je kleding, voor je surfplank, of wat dan ook, spaart dat is je privé business en heeft dus niets met je bedrijf te maken: houd je bedrijf SCHOON (vrij van allerlei privé gedoe - je wil toch niet dat tandpasta en tandwielen onder elkaar komen te staan op je voorraadlijst?).

 

Succes, Karel

 

Onttrekking is GEEN uitgave, het is een balanspost!

 

 

Link naar reactie
 • 0

Juridisch is er geen verschil tussen privé-vermogen en bedrijfsvermogen bij een eenmanszaak. Bedrijfseconomisch wel degelijk. De discussie gaat hier over het al dan niet via de geldrekening van de onderneming laten lopen van allerlei privéposten.

 

In het algemeen zijn er twee wegen.

1. Men neemt een rond bedrag op voor privédoeleinden van de bedrijfsrekening naar de privérekening en betaalt van de laatste vervolgens allerlei privé-uitgaven. De boeking van die opname is:

Privé onttrekkingen

Aan Giro (Bank)

 

2. Men betaalt de uitgaven rechtstreeks van de zakelijke rekening. De boeking daarvan zal zijn:

Privé onttrekkingen

Aan giro (Bank)

 

Feitelijk derhalve geen verschil. Dat zou ook niet mogen; een ander systeem kan nooit tot een andere uitkomst leiden.

 

De rekening Privé onttrekkingen is een hulprekening van de rekening Eigen vermogen. In de loop van het jaar worden daarop dus de onttrekkingen geboekt. Aan het einde van het jaar wordt het saldo overgeboekt naar de rekening Eigen vermogen. Dat zal derhalve hierdoor dalen doordat gelden aan de onderneming onttrokken zijn.

 

Hetzelfde verhaal kan worden gehouden voor stortingen. De journaalposten zijn dan uiteraard omgekeerd. Het eigen vermogen zal toenemen.

 

Nu terug naar de spaarrekeningen, waarover de oorspronkelijke vraag ging. Wordt die uitsluitend gebruikt voor tijdelijk overtollige liquide middelen van de onderneming? Zoja waarom dan die rekeningen niet in de administratie van de onderneming opgenomen; dat is veel eenvoudiger? Zo niet dan wordt de boeking van een storting op die rekening

Privé onttrekkingen

Aan Giro (Bank)

en de boeking van de opname

Giro (Bank)

Aan Privé stortingen

 

Het gevolg is wel dat de privéstortingen- en opnamerekeningen explosief kunnen toenemen in saldo en dit kan vervelend zijn bij de aangifte IB. Daar moeten deze nl. afzonderlijk worden opgegeven. Dit zou kunnen leiden tot vragen.

 

John

 

 

 

SpeedBalance expert; auteur van een aantal handleidingen voor boekhoudprogramma's en naslagwerken op financieel-administratief gebied. www.hofinza.nl

Link naar reactie
 • 0

baroen,

 

Maarten wees met via de PM daarop, dat je indien in personeel in dienst hebt terdege belastingen dient in te houden (en afdragen) over hun salares. Dat is goede opmerking, want dan heeft je bedrijf uiteraard iets met de belastingdienst te doen. Overigens heb je als ondernemer nog niets met de belastingen te doen omdat deze inhoudingen slechts NAMENS de fiscus worden verricht. (je staat er buiten).

 

Maarten, in anyway, een goede opmerking.

 

Karel

Link naar reactie
 • 0

Karel,

 

Het ging hier toch om een eenmanszaak? En met de belastingdienst heb je ook als eenmanszaak te maken: BTW en IB.

 

John

SpeedBalance expert; auteur van een aantal handleidingen voor boekhoudprogramma's en naslagwerken op financieel-administratief gebied. www.hofinza.nl

Link naar reactie
 • 0

Karel,

 

Het ging hier toch om een eenmanszaak? En met de belastingdienst heb je ook als eenmanszaak te maken: BTW en IB.

 

John

 

Wel met de BTW, niet met de IB. Die betaal je als privepersoon, niet als eenmanszaak. Dus aangiftes IB, betalingen daarop en evt restituties NIET in je boekhouding opnemen. De te betalen, te vorderen en betaalde BTW WEL opnemen in je boekhouding. Net als evt loonbelasting als je personeel hebt.

r.i.p. Fred Wiersma | IN MEMORIAM

Link naar reactie
 • 0
Wel met de BTW, niet met de IB. Die betaal je als privepersoon, niet als eenmanszaak.

 

Accoord, Fred.

Maar de betaling kan wel degelijk via een bedrijfsrekening plaatsvinden en komt dan wel in de administratie terecht (via Privé onttrekkingen)

 

John

SpeedBalance expert; auteur van een aantal handleidingen voor boekhoudprogramma's en naslagwerken op financieel-administratief gebied. www.hofinza.nl

Link naar reactie
 • 0

John/ecofin,

 

Ik vermoed dat de privéspaarrekening meer rente opbrengt. Hij kan dat geld weliswaar als reservering bv. "zwaar weer" op zijn passief zetten, dus binnen het bedrijf houden, maar krijgt-ie dan rente? Naar mijn overtuiging wordt dat te ingewikkeld. Laat hem maar lekker doen zoals hij dat nu doet.

 

Persoonlijk ben ik er tegen elke vorm van vermenging tussen privé en zaak, al is het maar omdat bij een creditaanvraag het een heel gespit wordt om privé en zaak te scheiden. Ik ben zelfs heel erg tegen het woord privé op je zaak, een ontrekking is natuurlijk al privé, waarom dubbelop?

 

Vooral met je kas kom je weleens op een dubbelspoor (tenzij je altijd 2 portemonaies op zak hebt). Je betaalt parkkeergelden, tol, veer, waarschijnlijk uit je priveportemonaie, die moet je dan terug op de zaak of verrekenen of als storting noteren.

 

Als bedrijf ben je boekhoudplichtig, als burger ben je dat niet - waarom zou je een kier openhouden voor de fiscus met allerlei privédingen op je zaak?

 

Karel

 

 

Link naar reactie
 • 0

Wel met de BTW, niet met de IB. Die betaal je als privepersoon, niet als eenmanszaak.

 

Accoord, Fred.

Maar de betaling kan wel degelijk via een bedrijfsrekening plaatsvinden en komt dan wel in de administratie terecht (via Privé onttrekkingen)

 

John

 

John,

 

Natuurlijk kan dat, maar het is niet verstandig. Kost extra boekhoudwerk, bovendien wellicht ook extra kosten. Immers de meeste banken berekenen op zakelijke rekeningen voor elk wisse-wasje extra kosten en privé (bij onze bank tenminste) niets.

 

Mijn credo bljft, hou de boel gescheiden.

 

Karel

 

P.S. Ik wil bovendien op elk willekeurig moment weten hoe de bedrijfsbankrekening er voor staat en niet allerlei terugrekeningen moeten doen voor het geval ik prive zaken daaruit betaald heb.

Link naar reactie
 • 0

Natuurlijk kan dat, maar het is niet verstandig. Kost extra boekhoudwerk, bovendien wellicht ook extra kosten. Immers de meeste banken berekenen op zakelijke rekeningen voor elk wisse-wasje extra kosten en privé (bij onze bank tenminste) niets.

 

Het betalen van de IB is een direct gevolg van de winst die je met de eenmanszaak maakt. Natuurlijk zou je eerst een bedrag naar prive kunnen overmaken en het vervolgens naar de belastingdienst toe over te maken, maar meerwaarde heeft dat niet echt. Voor prive uitgaven is het inderdaad niet verstandig om je zakelijke rekening te gebruiken, maar om nu te stellen dat het onverstandig is om de IB van de bedrijfsrekening te betalen is wat overdreven in mijn ogen.

 

Als je je boekhouding op orde hebt kun je op elk moment zien hoe het met je bedrijf gaat, het saldo op je bankrekening is een slechte indicatie. Niet dat het hebben van voldoende saldo onbelangrijk is, maar het geeft geen indicatie van de gezondheid van je bedrijf.

Link naar reactie
 • 0

Natuurlijk kan dat, maar het is niet verstandig. Kost extra boekhoudwerk, bovendien wellicht ook extra kosten. Immers de meeste banken berekenen op zakelijke rekeningen voor elk wisse-wasje extra kosten en privé (bij onze bank tenminste) niets.

 

Het betalen van de IB is een direct gevolg van de winst die je met de eenmanszaak maakt. Natuurlijk zou je eerst een bedrag naar prive kunnen overmaken en het vervolgens naar de belastingdienst toe over te maken, maar meerwaarde heeft dat niet echt. Voor prive uitgaven is het inderdaad niet verstandig om je zakelijke rekening te gebruiken, maar om nu te stellen dat het onverstandig is om de IB van de bedrijfsrekening te betalen is wat overdreven in mijn ogen.

 

Als je je boekhouding op orde hebt kun je op elk moment zien hoe het met je bedrijf gaat, het saldo op je bankrekening is een slechte indicatie. Niet dat het hebben van voldoende saldo onbelangrijk is, maar het geeft geen indicatie van de gezondheid van je bedrijf.

 

Maarten,

 

Nu lopen twee dingen door elkaar. De winst die de onderneming staat los van de bankrekening. Uiteraard zal het primair op de bankrekening van de onderneming staan. De winst rolt uit de w&v per 31-12. Die is de basis van de IB. Deze winst geef je aan. Je kunt het opnemen en je kunt hem terugploegen.

 

Daarnaast zal een "norale" ondernemer met grote frequentie bedragen "onttrekken", al is het maar voor de kosten van zijn dagelijks leven. Het zou ondenkbaar zijn, dat hij voor zijn girale betalingen (privé) van zijn bedrijfsrekening zou doen. Aan het einde van het jaar vergelijkt hij zijn onttrekkinge met zijn winst en saldeert ze eventueel. Heeft hij E 100.000,-- winst gemaakt en E 80.000,-- onttrokken, dan kan hij op dat moment besluiten. De additionele E 20.000,-- naar zijn privé rekening over te maken of terugploegen in het bedrijf.

 

Geef me één reden waarom hij zijn IB WEL van zijn bedrijfrekening zou betalen. Doet hij dat dan zal hij het boekhoudkundig toch weer moeten onttrekken, dus werk bespaart hij niet.

 

Natuurlijk kan het maar daar is geen reden voor.

 

Karel

 

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Heeft hij E 100.000,-- winst gemaakt en E 80.000,-- onttrokken, dan kan hij op dat moment besluiten. De additionele E 20.000,-- naar zijn privé rekening over te maken of terugploegen in het bedrijf.

 

Geef me één reden waarom hij zijn IB WEL van zijn bedrijfrekening zou betalen. Doet hij dat dan zal hij het boekhoudkundig toch weer moeten onttrekken, dus werk bespaart hij niet.

 

Stel dat hij van die 100 000 euro winst, 40 000 euro IB moet betalen. Nu kan hij natuurlijk alle winst ontrekken, het geld op een spaarrekening zetten en het overmaken aan de belastingdienst op het moment dat het nodig is. Het nadeel daarvan is dat de ondernemer al die tijd het geld niet in zijn onderneming kan gebruiken zonder het eerst weer terug te boeken. Op het moment dat je het binnen het bedrijf houd, kun je het direct als bedrijfsvermogen inzetten. Iedere ondernemer moet voor zich zelf bepalen wat hij het liefste doet, dat het onverstandig is om de IB van je zakelijke rekening te betalen ben ik niet met je eens. Dat een normale ondernemer met grote frequentie bedragen zal onttreken ben ik ook niet met je eens, de meeste ondernemers die ik ken geven zich elke maand een salaris waar ze van kunnen leven, en laten de rest gewoon op de bedrijfsrekening.

Link naar reactie
 • 0

Maarten,

 

Toe nou, dat hij E 40.000,-- aan IB moet betalen krijgt hij te horen (zien) door de aanslag (na de voorlopige aanslag). Hij hoeft die E 40.000,-- pas op dat moment over te boeken op zijn privé-rekening en kan daarvóór naar lust en luim in zijn bedrijf gebruiken. Betalen moet hij toch. Overigens, lezen wij, dat TS heen en weer boekt naargelang de behoefte. Een zulker momenten is dus de aanslag.

 

Je zegt het zelf dat de meeste ondernemers zich bij wijze van salaris maandelijks een som onttrekken (overboeken naar privé) - dat gaf ik al aan met de frequentie. Hiermee probeerde ik duidelijk te maken dat winst en ontrekking geheel niet parallel met elkaar lopen. De winst ziet hij aan het einde van het jaar, het "salaris" (equivalent) heeft hij maandelijks nodig.

 

Ik keer terug naar mijn primaire commentaar: wat jij en (m)enige anderen zeggen kán allemaal, maar veel wijzer en overzichtelijker is de zaken gescheiden te houden.

 

Karel

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  9 leden, 681 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...