Ga naar inhoud

ecofin

Legend
 • Aantal berichten

  520
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Karma

23

Persoonlijke info

Bedrijfsinfo

 1. gbooster, Dat kan vrij eenvoudig. Je boekt in 2012 Nog te factureren omzet Aan Omzet Aan Te betalen BTW en in 2013 boek je de factuur met Debiteuren Aan Nog te factureren omzet De rekening Nog te factureren omzet is een balansrekening die in 2012 debet op de balans komt te staan en in 2013 weer wegloopt. Er is ook nog een mogelijkheid een schatting te verwerken en dan de BTW buiten beeld te laten in 2012, maar laat ik verdere maar even. John
 2. Fred, Neen, het is nog niet helemaal goed. Even doorlopen: Privé opname is goed Af tedragen BTW is goed Waarde van de auto in de balans op 0 is goed Verkoop van de auto staat door boeking als omzet voor 5.123,97 op V&W Boek daartegenover nu de afboeking van het actief van 5.000 Dan resteert per saldo vanzelf de boekwinst van 123,97 John. PS Je ziet dat, als je afwijkende boekingen hebt van omzet, inkoop, kosten e.d. de behandeling van dergelijke boekingen in een spreadsheet toch vaak problemen opleveren. Dat is nu juist de reden dat ik geen voorstander ben van spreadsheets als basis voor een boekhouding. Tenzij: je met SpeedBalance zou werken, want die vangt dit soort problemen wel op.
 3. Fred, De ex BTW opbrengst is 5.123.97 dus een boekwinst van 123.97 en BTW is 1.076.03; samen weer 6.200. Je boekt nu als volgt: De auto tegenboeken voor 5.000 Cr 5.000 Als incidentele bate in V&W rekening boeken 123.97 Cr 123,97 Als privé opname boeken 6.200 (had je geloof ik al gedaan) Dt 6.200 en boeken als Nog te betalen BTW 1.076.03 Cr 1.076,03 Kom je er zo uit? John
 4. Willem, Zakelijke uitgaven ten laste van een privérekening worden beschouwd als een privéstorting in de onderneming. Dus je boekt de kosten debet (denk om eventuele verrekening van betaalde btw) en de rekening privé(stortingen) credit. John
 5. Beste Ondernemer, De vraagstelling is mij niet geheel duidelijk. Onder vaste activa worden 1. Immateriële vaste activa 2. Materiële vaste activa en 3. Financiële vaste activa gerangschikt. Dus wat is nu de reden van je vraag?
 6. M.i. geldt het volgende: Vraagposten betref mutaties waarvan op het moment van boeken niet bekend is wat de achtergrond van de mutatie is. De post moet derhalve later altijd worden uitgezocht. Kruisposten wordt uitsluitend gebruikt indien gelden worden geheveld tussen kas en bank of banken onderling. Ik zou de extra posten (1x ontvangst en 1x teruggave) verwerken middels de debiteurenrekening. Wordt er naderhand nog gereklameerd dan is de post sneller gevonden op de desbetreffende debiteurenrekening dan op kruisposten of op vraagposten
 7. @Roel, Ben het niet met je eens dat mijn oplossing voornamelijk een theoretische is; zie mijn premisse dat er in feite te weinig is gegeven en dat ik er van uitgegaan ben dat sprake is van een gemengde rekening. Als die premisse correct is, is het saldo per einde boekjaar geen D 4.035 meer maar C 19.965. Als vragensteller zelf al aangeeft dat de omzet 27.000 bedraagt en de brutowinst (door ons berekend) uitkomt op 20.965 laat zich gemakkelijk raden dat de inkoopprijs 6.035 moet zijn geweest.; dus is derhalve de aansluiting naar de ib gegevens snel en eenvoudig te vinden. Overigens een "theoretische" discussie want we komen op hetzelfde resultaat. John
 8. Tja, een beetje lastige vraag omdat er eigenlijk te weinig informatie wordt gegeven. Van de inkopen in de loop van het jaar moet zijn geboekt (of wordt thans geboekt) Voorraad 3000 Aan Crediteuren (of Bank) 3000 Van de verkopen in de loop van het jaar moet zijn geboekt (of wordt thans geboekt) Debiteuren (of Bank) 27000 Aan Voorraad 27000 In dit geval wordt de rekening Voorraad dus gebruikt als een gemengde rekening (er staat een stuk resultaat en een stuk balans op). Het saldo van de rekening bedraagt C 19.965 (D 4035 + D 3000 - C 27000) Het eindsaldo van de rekening moet worden D 1.000 (balanswaarde voorraad) dus moet de rekening worden gedebiteerd voor 20.965; waartegenover een rekening brutowinst verkopen (in de res.rek.) wordt gecrediteerd voor 20.965. John
 9. Mark, De boekingen gaan denk ik niet helemaal goed. Je hebt overigens geen BTW ontvangen; je hoeft een BTW-bedrag niet te betalen bij gebruik maken van de KOR. Normaliter zal de te betalen BTW staan op een rekening als Te betalen BTW (credit) Eventueel te vorderen BTW (mag je niet verrekenen bij gebruik van de KOR) zal staan op Te vorderen BTW (debet) De boeking wordt dan: Te betalen BTW debiteren Te vorderen BTW crediteren Een rekening Opbrengst KOR of Incidentele bate oid crediteren voor het saldo van de BTW rekeningen Indien je werkt met een rekening Verschil memoriaal moet je dus de 3 regels telkens tegenboeken met deze rekening; daarna moet het saldo van de verschillenrekening nihil zijn. John
 10. Beste Joel, Naar mijn beste weten is er geen boekhoudprogramma waarbij de globalisatieregeling automatisch kan worden verwerkt. Ik ben van mening dat altijd handmatig zal moeten worden ingegrepen. Mogelijk dat binnen een programma e.e.a. wel vergaand kan worden geautomatiseerd maar dat is dan specifiek en zeker niet algemeen beschikbaar. Binnen SpeedBalance kan je in ieder geval heel uitgebreid experimenteren om de BTW afhandeling naar je hand te zetten. Mogelijk dat dit programma je verder kan helpen. Het programma is gratis en als je daarmee verdere ondersteuning kunt gebruiken dan stuur je me maar een pm'tje.
 11. Peter, Hieronder in het kort mijn reactie op je vragen: In de jaarafsluiting is het mogelijk nog journaalposten te verwerken waardoor rekeningen een stand weergeven die eenvoudig terug te vinden is in de jaarrekening. 1. Een voorbeeld daarvan zijn de BTW rekeningen; het zgn. gladboeken van die rekeningen is ook van belang bij programma's (en dat zijn de meeste tegenwoordig) die eindstanden van balansrekeningen automatisch overboeken naar een volgend boekjaar. Dus alle BTW rekeningen worden gladgeboekt naar één BTW rekening (verschuldigd of te vorderen) die dan op zijn beurt weer gladloopt door de eerste betaling resp. ontvangst in het volgende boekjaar (begin februari). De boekingen doe je derhalve op 31/12. 2. Het resultaat wordt per 31/12 weggezet op de rekening Eigen vermogen (of Kapitaal eigenaar) 3. Passiva en activa mogen niet worden gesaldeerd; derhalve als er BTW te vorderen is wordt het een vordering; is BTW per saldo verschuldigd dan wordt dit als schuld verantwoord. 4. Ik adviseer voor de afschrijvingen te boeken Afschrijvingskosten Aan Afschrijvingen derhalve het gebruik van een afzonderlijke afschrijvingsrekening. Zo behoud je intracomptabel (met behulp van de boekhouding) het inzicht in de aanschafwaarde van het actief, de daarop reeds geboekte afschrijvingen en als saldo de huidige boekwaarde. In het jaarverslag worden beide bedragen binnenslijns genoemd en vervolgens gesaldeerd. John
 12. Ja, alleen invullen dus bij de balansgegevens (activa) Zie het antwoord van Joost > nog niet verkochte voorraad.
 13. ff afstand nemen en het geheel overzien. Er komt 2x 321 dus 642 in en er gaat 524 uit; dan houd je dus 118 over en geen 79. En als de bankrekening dan 109 aangeeft dan kloppen de cijfers dus nog niet. Wat is het voor boekhoudpakket dat die cijfers ophoest? John
 14. Je boekhouding geeft het goed aan. Als netto-omzet vul je in 0 ( je hebt geen omzet gehad) Voor kosten geef je op 417.57 en privéstorting 5.000 (bij de balanscijfers) Op de balansposten vul je de cijfers in zoals je liet zien in het printje. Daaruit komt dan een verlies rollen van 417,57 en dat sluit met de resultatenrekening. John
 15. Er van uitgaande dat alle kosten betaald zijn en alle opbrengsten ontvangen zijn, klopt er iets niet. Er is € 321 ingelegd en er is 449 verlies geleden, dan heb je een tekort in kas van €128 en niet een overschot van € 154. Ook het Ondernemingsvermogen kan geen €154 zijn. Er is € 321 ingelegd en € 449 verlies geleden, dus het ondernemingsvermogen bedraagt (negatief) € 128. Als het programma aangeeft dat de fiscale winst -/- € 321 is dan is dat niet goed want dat moet -/- € 449 zijn. John
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.