Jump to content

PeterInBusiness

Junior
 • Content Count

  10
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • You are:
  ondernemer in spe
 • Gender
  Male
 • First name
  Peter
 • Last name
  Vos
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  41-45
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  www.mkb.nl
  www.zibb
 1. Dat klopt en is ook een goede tool. Alleen de uitleg doet mij vermoeden dat het hier alleen gaat voor ondernemers voor de inkomstenbelasting, niet om een DGA. -quote- De werkruimte hoort in box 1 tot de winst uit onderneming en niet meer tot de eigen woning. -unquote-
 2. Goedemiddag! Ik heb in 2017 een woning gekocht en ben mij aan het inlezen in de mogelijkheid om het deel van de zakelijk gebruikte ruimte aan het ondernemingsvermogen toe te voegen. De adviezen die ik her en der aantref lopen ver uiteen, waarbij soms geen verschil wordt aangegeven tussen een ondernemer voor de inkomstenbelasting en een DGA. Ik ben een DGA van de BV (holdingbv/werkbv). De kantoorruimte is niet aan te merken als zelfstandige werkruimte. Weliswaar wordt de werkruimte 100% gebruikt als werkruimte, maar heeft geen andere zelfstandigheidskenmerken zoals eigen sanitair of een eigen ingang. Het gaat om ca. 24m2 van de (totale woonoppervlakte) van 160m2 (15%). Ten minste 70% van het inkomen wordt verdiend in deze werkruimte. Op basis van de informatie die ik nu heb gelezen is het onduidelijk of de werkruimte als ondernemingsvermogen is aan te merken. Sommige fiscalisten op het internet stellen dat er aan het zelfstandigheidscriterium voldaan moet worden, de ander weer niet. Het is uiteindelijk een rekensom wat voordeliger is, nu ik voor de verbouwing van die werkruimte een behoorlijke som geld wil investeren. Eveneens kunnen dan ook de kosten i.v.m. die werkruimte ten laste van de vennootschap komen (waaronder dan ook naar ik aanneem het deel van de hypotheekaflossing dat op die werkruimte betrekking heeft). Op een enkele website wordt zelfs gesteld dat de vennootschap aan de DGA een vergoeding mag betalen voor het gebruik van die werkruimte die dan niet als loon behoeft te worden beschouwd. Dit lijkt mij merkwaardig en heeft meer weg van ‘double dipping’. Daar zal de fiscus heus wel aan gedacht hebben. Weet iemand meer van de regelingen? Als dit inderdaad een keuzeoptie is, zijn het aankoopbedrag van de woning en de verbouwingskosten (huurdersinvestering) die betrekking hebben op het aandeel van de werkruimte (15%) aan te merken onder de de investeringsaftrek? Alvast dank! Peter
 3. Bedankt. Ik ben ook wel een voorstander van het transparant houden en het leidt uiteindelijk tot hetzelfde resultaat, in beide gevallen wordt de belastbare winst met het te doneren bedrag verlaagd. Het is wat meer werk maar het is nu ook geen dagelijkse bezigheid.
 4. O.b.v. een samenwerking met een ANBI organisatie wil ik een deel van mijn dienstverlening (consultancy BV) om niet verstrekken. Een deel van de vaste kosten wordt dan kwijtgescholden t.w.v. € 1000 per jaar. Als ik dit factureer dan is BTW verschuldigd, terwijl de ANBI geen gebruik kan maken van vooraftrek. Is het überhaupt wel noodzakelijk om dit vast te leggen middels een factuur en zo ja, kan ik dan "korting" vermelden op de factuur i.p.v. een donatie? Het resultaat zou dan een nul factuur zijn. Anders zou de donatie € 121 hoger uitvallen, waarvan de ANBI niet profiteert en ik feitelijk ca. € 100 kosten heb (gift aftrek VPB). Als het antwoord nee is, kan de fiscus dan een verklaring vragen voor de hoogte van de gefactureerde dienstverlening (die afwijkt van de standaard gefactureerde bedragen bij andere klanten)> Ben benieuwd of iemand vaker met dit bijltje heeft gehakt.
 5. Thx Joost, dan was mijn vrees ongegrond (gelukkig maar). Peter
 6. Hallo allen, Ik ben bezig met de ontwikkeling van een nieuwe dienst die wereldwijd wordt aangeboden. Dit vindt plaats op basis van een doorlopende service overeenkomst. Klanten zijn allen bedrijven en ik ga er van uit dat zij (in ieder geval zij die in een EU lidstaat zijn gevestigd) beschikken over een geldig BTW nummer. Dit zal ook telkens worden gecontroleerd. Deze vorm van dienstverlening zal een jaarlijkse vooruitbetaling van de servicekosten vereisen. Facturatie zal jaarlijks plaatsvinden. Waar mogelijk zal de BTW worden verlegd. In 2013 zijn de regels voor dit soort intracommunautaire leveringen aangepast: "Doorlopende intracommunautaire leveringen worden steeds geacht te zijn voltooid bij afloop van elke kalendermaand" (Richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat de factureringsregels betreft (PbEU L 189).). Dien ik op basis van deze nieuwe regel telkens per maand een factuur te verstrekken aan de afnemer? Alvast dank voor jullie reactie. Peter
 7. Hallo allemaal, In 2012 ben ik privé met mijn (ZZP) bedrijf aan huis verhuisd van een eigen (koop)woning naar een huurwoning. De afstand tussen de 2 woningen is minder dan 1 kilometer. Door toename van de ruimte (>10%) voor mijn bedrijf in de huurwoning heb ik het huurrecht als ondernemingsvermogen aangemerkt. Kan ik de verhuiskosten aanmerken als zakelijke kosten en zo ja, voor welk deel? Bedankt voor jullie reacties. Peter
 8. Hallo allemaal, Als ZZP'er met helaas voldoende tijd voor de administratie (anders zou ik het uitbesteden) blijf ik ondanks mijn toch niet onaardige kennis van boekhouden met wat vragen zitten hoe de jaarafsluiting volgens de regels te verrichten. Nu kloppen alle bedragen op mijn balansen en V&W rekeningen ieder jaar wel, maar dat neemt niet weg dat er toch wel wat aannames zitten in de denkwijze hoe e.e.a. te specificeren of te boeken in de administratie. 1. Grootboekrekeningen Is het gebruikelijk aan het einde van het jaar de (sub) grootboekrekeningen onderling tegen te boeken en memoriaal de beginbalans in te voeren? Met Kostenrekeningen e.d. gebeurt dit automatisch, maar hoe zit dit met bv BTW rekeningen? Kan ik de diverse af te dragen en te vorderen BTW salderen met afgedragen of terugontvangen BTW? Het restant kan dan immers worden geboekt op de grootboek rekening BTW voorgaande jaren? En zo ja, doe je dit dan op 31-12 of 1-1? 2. Resultaat boekjaar Het saldo winst/verlies wordt als onderdeel van het eigen vermogen weergegeven op de eindbalans van 31-12. Boek je dit nu tegen op de rekening kapitaal eigenaar (incl. div. lasten + baten) op 31-12 of 1-1? 3. BTW - Wordt BTW nu altijd als passiva (KVV) geboekt, of kan deze afhankelijk van te betalen/terug te ontvangen resp. als KVV of overlopende activa worden weergegeven op de begin- en eindbalans? - Hoe zit dit met uit het buitenland nog terug te ontvangen BTW? 4. Afschrijvingen - Worden afschrijvingen jaarlijks ten laste van de [..] activa geboekt, of houd je hier een aparte rekening Cumulatieve Afschrijvingen [..] activa aan en saldeer je dit saldo op de eindbalans met de betreffende activa rekening? - Vermeld je de afschrijvingen apart op de eindbalans 31-12 aan de passiva zijde en saldeer je deze vervolgens op de beginbalans aan de activa zijde op 1-1 (met bijvoorbeeld de materiële vaste activa) ? Alvast bedankt voor jullie reactie(s)! Peter
 9. De BV is gestart als stamrecht BV, er zit op dit moment ook alleen maar een stamrecht in. In de toekomst wil ik hierin ook de pensioenvoorzieningen opbouwen. Je hebt gelijk dat dit vanuit een IB situatie niet kan, maar dit zou sowieso pas actueel worden zodra de overgang van een eenmanszaak naar een BV gemaakt zou worden. Ik heb het dan over een periode van hooguit 2 jaar. Een tot dan opgebouwde FOR zou ik dan over (kunnen?) hevelen naar de pensioen BV.
 10. Hallo allemaal, In het kort mij situatie: - ZZP'er, activiteiten vanuit een eenmanszaak. VAR verklaring aanwezig. - Pensioenvoorziening in een eigen BV - Nieuwe opdracht als (enige) interim bestuurder in een andere nieuwe BV. Interim opdracht wordt vanuit de eenmanszaak aan de opdrachtgever met een management fee belast. Kan ik: a) een gedeelte van de fee als "winstuitkering" laten uitbetalen (dit is dus afhankelijk van het succes van de nieuwe BV) b) via de pensioen BV een pakket aandelen kopen in de nieuwe BV en daarover evt. dividend laten uitbetalen (ipv de winstuitkering bij a). Ook kan een optie op een pakket aandelen deel uitmaken van de afspraak. In beide gevallen is het mijn bedoeling dat de nieuwe BV niet als werkgever aangemerkt wordt. Ik wil daar dus fiscaal gezien niet als DGA aangemerkt worden. Maar wellicht kan ik via de pensioen BV mij wel inkopen in de nieuwe BV. Overigens voorzien de statuten van de BV hierin. Ik zit in de ZZP opstartfase dus omzetten van de eenmanszaak naar een BV is fiscaal gezien niet verstandig. Ik ben benieuwd naar jullie reactie. Peter
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept