Ga naar inhoud
 • 0

Mag ik mijn W&V + Balans bij jullie checken?

Junior     7 0

Goedendag, dit is mijn eerste post op dit forum. Ik heb me geregistreerd omdat ik op deze site veel antwoorden heb gevonden op vragen die verband houden met het opzetten van een adminstratie voor mijn eenmanszaak. Erg fijn, het geeft mij veel vertrouwen.

 

Ik heb per 1 juli 2011 een eenmanszaak opgericht. Met de gevonden informatie hier en elders heb ik in een spreadsheet mijn eigen administratie opgezet. Dat ik zo'n 15 jaar geleden (in mijn studententijd) penningmeester ben geweest van een studentenvereniging heeft ook geholpen, al was het wel even diep graven.

 

Wat je verder moet weten:

Mijn eenmanszaak heeft een erg lage omzet (in 2011 ca. 170 Euro en in 2012 ca 1200 Euro) en dit is ook de bedoeling. Ik doe het erbij naast een zware baan en het is niet mijn ambitie om de eenmanszaak uit te breiden en de andere baan af te bouwen. Gezien de lage omzet wil ik de administratie zelf (blijven) doen en niet uitbesteden aan een professional. Ik verwacht dit te kunnen, ik heb geen ingewikkelde zaken zoals werknemers, pensioenen en loonadministratie. Vooral omzet, BTW en inventaris.

 

Mijn vraag aan jullie:

Graag zou ik de zelf gemaakte opzet hier willen laten zien en feedback ontvangen. Ik wil vooral weten of ik het goed doe, als bevestiging. Maar ik weet niet of hier op dit forum bereidheid voor bestaat.

 

Ter informatie:

Ik heb de adminstratie 2011 klaar. Er zijn 18 boekingen. Ik heb een W&V rekening en een balans opgesteld. De balans lijkt te kloppen: activa en passiva zijn aan elkaar gelijk (al zegt dit natuurlijk nog niet zoveel, dat weet ik).

 

Dus: afhankelijk van de eerste paar reacties zou ik graag in het kort enkele boekingen als voorbeeld willen laten zien en hoe ik dit heb verwerkt in de W&V rekening en de balans.

 

Vriendelijke groet,

 

Pieter

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

13 antwoorden op deze vraag

 • 0
Junior     7 0

OK hier is wat ik jullie wil voorleggen:

 

- Start bedrijf: 1 juli 2011

- 1e boeking: 31-5-2011

- BTW-aangifte per kwartaal. Tot nu toe krijg ik steeds BTW terug ivm investeringen. Kleine ondernemersregeling dus niet toepassen, wellicht later wel.

- Resultaat boekjaar (€-427,78) wordt opgeteld bij Eigen Vermogen op 31-12-2011

- Resultaat boekjaar wordt opgenomen in privé aangifte IB 2011 en wordt niet verwerkt in de bedrijfsadministratie.

- Niet alle boekingen zijn hieronder opgenomen: van elke type boeking slechts 1 om het overzichtelijk te houden.

- Ik heb BTW (inkopen) en BTW (verkopen) op aparte (balans)rekeningen gezet, zodat ik elke 3 maanden meteen beide bedragen beschikbaar heb tbv de BTW-aangifte. Wellicht is het netter om de balanspost BTW te salderen op de eindbalans.

 

Ik geef hieronder 3 onderdelen, ter beoordeling:

- 9 boekingen

- Winst- en Verliesrekening van die 9 boekingen

- Balans per 31-12-2011 met die 9 boekingen

 

Bij voorbaat dank!

 

Boekingen

1. Contante inkoop bij leverancier A: €30 incl. BTW (ex. BTW €25,21)

Geboekt op dagboek crediteuren (crediteur ben ik zelf, privé) €30,00

Tegenrekening: W&V-rekening kantoorkosten: €25,21

BTW (inkopen): €4,79

------------------------------------------------------------------------------------------

2. Inschrijving Kamer van Koophandel: €31,10 (factuur zonder BTW, betaald van privé-rekening)

Geboekt op dagboek crediteuren (crediteur ben ik zelf, privé) €31,10

Tegenrekening: W&V-rekening Algemene kosten: €31,10

------------------------------------------------------------------------------------------

3. Verkoop 167,22 incl. BTW naar zakelijke rekening. Exc. BTW €140,52

Geboekt op dagboek ING: €167,22

Tegenrekening: W&V-rekening Omzet19%: €140,52

BTW (verkopen): €26,70

------------------------------------------------------------------------------------------

4. Storting van privé naar zakelijke rekening ivm aankoop van 2 bedrijfsmiddelen (boekingen 5 en 6)

Geboekt op dagboek ING: €1750 Euro

Tegenrekening: Balansrekening Stortingen Prive: €1750

------------------------------------------------------------------------------------------

5. Aanschaf bedrijfsmiddel. Totaalbedrag incl. BTW €1309. BTW: €209

Afschrijftermijn: 5 jaar. Restwaarde na 5 jaar (excl. BTW): €400. Af te schrijven €700/5 = €140 per jaar.

Factuurdatum: 26-10-2011, dus 67 dagen in 2011. 67/365x€140 = €25,70.

Geboekt op dagboek ING: €-1309

Tegenrekeningen:

- BTW (inkopen): €209

- Afschrijving: €25,70 [voor 2011]

- Inventaris: €1074,30

------------------------------------------------------------------------------------------

6. Aanschaf bedrijfsmiddel. Totaalbedrag incl. BTW €400. BTW: €0 (aankoop van particulier)

Afschrijftermijn: 1 jaar.

Geboekt op dagboek ING: €-400

Tegenrekeningen:

- Exploitatiekosten: €400

------------------------------------------------------------------------------------------

7. Marktplaats advertentie. Totaalbedrag €25,00 (factuur zonder BTW, betaald van privé-rekening)

Geboekt op dagboek Crediteuren (crediteur ben ik zelf, privé) €25,00

Tegenrekening: W&V-rekening Verkoopkosten: €25,00

------------------------------------------------------------------------------------------

8. Netwerkswitch. €39,99 incl. BTW (ex. BTW €33,61, van priverekening)

Geboekt op dagboek crediteuren (crediteur ben ik zelf, privé) €39,99

Tegenrekening: W&V-rekening Exploitatiekosten: €33,61

BTW (inkopen): €6,38

------------------------------------------------------------------------------------------

9. Contante inkoop leverancier B: Totaalbedrag €32,95 (ex BTW €27,69)

Geboekt op dagboek Crediteuren (crediteur ben ik zelf, privé) €32,95

Tegenrekeningen:

- W&V-rekening Verkoopkosten: €27,69

- BTW (inkopen): €5,26

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Winst- en Verliesrekening 2011:

Opbrengsten

- Omzet 19% BTW 140,52 (dit is excl. BTW) [3: €140,52]

- Kleine ond.regeling 0,00

- Verkoop inventaris / bedrijfsmiddelen

Inkopen (Kostprijs omzet) 0,00

Kosten

- Exploitatiekosten 433,61 [6: €400] [8: €33,61] (o.a. bedrijfsmiddelen < 450 Euro)

- Kantoorkosten 25,21 [1: €25,21]

- Verkoopkosten 52,69 [7: €25,00] [9: €27,69]

- Algemene kosten 31,10 [2: €31,10]

Afschrijvingen 25,70 [5: €25,70]

Financiële baten/lasten 0,00

Totale winst -427,79 (verlies). NB in werkelijkheid €-427,78 ivm afrondingsverschillen

 

Balans per 31-12-2011:

ACTIVA

Vaste Activa

- Inventaris 1074,30 [5: €1074,30]

Vlottende Activa

- Vorderingen

Debiteuren 0,00

BTW (inkopen) 225,43 [1: 4,79] [5: €209] [8: €6,38] [9: €5,26] NB werkelljk €225,44.

Overlopende Activa 0,00

- Liquide middelen

ING 208,22 [3: €167,22] [4: €1750] [5: €-1309] [6: €-400]

Kas 0,00

Kruisposten 0,00

Totaal Activa 1507,96

PASSIVA

Eigen Vermogen

- Eigen Vermögen -427,78 [0,00 Start + Resultaat 2011]

- Stortingen uit privevermogen 1750 [4: €1750]

- IB 0,00

Voorzieningen NVT

Langlopende schulden 0,00

Kortlopende schulden

- crediteuren 159,04 [1: €30,00] [2: €31,10] [7: €25,00] [8: €39,99] [9: €32,95]

Opm: tot dusver op crediteuren enkel kosten die van mijn privé-rekening / uit prive-kas zijn betaald en die in 2012 pas via de bank verrekend zijn

- BTW (verkopen) 26,70 [3: €26,70]

- Overlopende passiva 0,00

Totaal Passiva 1507,96

 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,5k 83

Hallo Pieter,

Ik heb de lijst verzamelt zoals jij die gegeven hebt.

Ik heb nog niet gekeken naar de fiscale juistheid van de boekingen.

Zover ik reken kloppen je boekingen. Ik beschouw ook je prive inbreng als prive betaalde inkoop, dus met BTW.

Het Eigen vermogen op het einde van het jaar komt anders uit.

Mijn eerste vraag is heb je geen BTW gestort gekregen van het 3e kwartaal? Aangifte gedaan? Of staat alles nog in het 4e kwartaal?

                     

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  
         

      W&V      

   

   

      W&V      

   

      
         

      debet      

   

   

      credit      

   

   OPMERKINGEN   
   1 kantoorkosten      

      25      

   

   

            

   

      
   2 algemenekosten      

      31      

   

   

            

   

   kvk abonnement   
   3 Omzet      

            

   

   

      141      

   

      
         

            

   

   

            

   

      
   5 afschrijving      

      26      

   

   

            

   

      
   6 Exploitatiekosten      

      400      

   

   

            

   

      
   7 Verkoopkosten      

      25      

   

   

            

   

   marktplaats inkoop   
   8 Exploitatiekosten      

      34      

   

   

            

   

   Netwerkswitch   
   9 Verkoopkosten      

      28      

   

   

            

   

      
         

            

   

   

            

   

      
   Resultaat      

            

   

   

      428      

   

   verlies   
         

            

   

   

            

   

      
         

            

   

   

            

   

      
         

      ========      

   

   

      ========      

   

      
   Totaal      

      568      

   

   

      568      

   

   0   

 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,5k 83

BALANS:

                     

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  
            

   activa(d)   

   

   

   passiva©   

   

            
            

   v'dering   

   

   

   schuld   

   

      OPMERKINGEN      
      1 Prive      

      

   

   

   30   

   

      kantoorkosten      
      1 BTW @ inkoop      

   5   

   

   

      

   

            
      2 Prive      

      

   

   

   31   

   

      kvk      
      3 Bank ING      

   167   

   

   

      

   

      Verkoop      
      3 BTW @ verkoop      

      

   

   

   27   

   

            
      4 Bank ING      

   1750   

   

   

      

   

            
      4 Prive       

      

   

   

   1750   

   

      storting      
      5 inventaris      

   1100   

   

   

      

   

      Bedrijfsmiddel      
      5 Cumulatieve afschrijving      

      

   

   

   26   

   

      Bedrijfsmiddel      
      5 Bank ING      

      

   

   

   1309   

   

      Bedrijfsmiddel      
      5 BTW @ inkoop      

   209   

   

   

      

   

            
      6 Bank ING      

      

   

   

   400   

   

      particuliere aankoop      
      7 Prive      

      

   

   

   25   

   

      marktplaats koop      
      8 Prve      

      

   

   

   40   

   

      exploitatiekosten      
      8 BTW @ inkoop      

   6   

   

   

      

   

            
      9 Prive      

      

   

   

   33   

   

      verkoopkosten      
      9 BTW @ inkoop      

   5   

   

   

      

   

            
            

      

   

   

      

   

            
      Resultaat      

   428   

   

   

      

   

      verlies      
            

   =======   

   

   

   ========   

   

            
      Totaal      

   3670   

   

   

   3670   

   

      0      

                     

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  
      BTW balans      

      

   

   

      

   

            
      BTW @ inkoop      

   225   

   

   

      

   

            
      BTW @ verkoop      

      

   

   

   27   

   

            
      BTW afdracht      

      

   

   

   ?   

   

      niets ontvangen ?      
      saldo BTW      

      

   

   

   199   

   

      te vorderen      

                     

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  
      Vermogensvergelijking      

      

   

   

      

   

            
      E. Vermogen      

      

   

   

   0   

   

      Begin Boekjaar      
      Privé      

   0   

   

   

   1879   

   

      opname|storting      
      Bijtelling auto      

      

   

   

      

   

            
      Resultaat      

   428   

   

   

   0   

   

            
      E. Vermogen      

      

   

   

   1451   

   

      Eind Boekjaar      
            

      

   

   

      

   

            

                     

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  
      Fiscale winst berekening      

      

   

   

      

   

            
      E. Vermogen      

      

   

   

   1451   

   

      Einde Boekjaar      
      Privé      

   0   

   

   

   1879   

   

      opname|storting      
      Totaal      

      

   

   

   -428   

   

            
      E. Vermogen      

      

   

   

   0   

   

      Begin Boekjaar      
      Fiscale winst      

      

   

   

   -428   

   

            

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,3k 148

Mijn eenmanszaak heeft een erg lage omzet (in 2011 ca. 170 Euro en in 2012 ca 1200 Euro) en dit is ook de bedoeling. Ik doe het erbij naast een zware baan en het is niet mijn ambitie om de eenmanszaak uit te breiden en de andere baan af te bouwen.

 

Beste Pieter,

 

Met alle respect, maar dit gaat helemaal nergens over. Iedereen verdient wel eens een paar honderd € bij. Moet je daarvoor een hele administratie opzetten ???

Link naar reactie
 • 0
Junior     7 0

Mijn eenmanszaak heeft een erg lage omzet (in 2011 ca. 170 Euro en in 2012 ca 1200 Euro) en dit is ook de bedoeling. Ik doe het erbij naast een zware baan en het is niet mijn ambitie om de eenmanszaak uit te breiden en de andere baan af te bouwen.

 

Beste Pieter,

 

Met alle respect, maar dit gaat helemaal nergens over. Iedereen verdient wel eens een paar honderd € bij. Moet je daarvoor een hele administratie opzetten ???

Dag Odeon,

Het is wel de bedoeling om de omzet uit te bouwen, tot max. €10.000 denk ik zo. Dat het nu heel erg laag is heeft vooral te maken met opstarten. Voor deze onderneming heb ik me ingeschreven als eenmanszaak en moet ik dus een administratie voeren.

Link naar reactie
 • 0
Junior     7 0

Hallo Pieter,

Ik heb de lijst verzamelt zoals jij die gegeven hebt.

Ik heb nog niet gekeken naar de fiscale juistheid van de boekingen.

Zover ik reken kloppen je boekingen. Ik beschouw ook je prive inbreng als prive betaalde inkoop, dus met BTW.

Het Eigen vermogen op het einde van het jaar komt anders uit.

Mijn eerste vraag is heb je geen BTW gestort gekregen van het 3e kwartaal? Aangifte gedaan? Of staat alles nog in het 4e kwartaal?

Dag Brood,

Heel veel dank voor je uitgebreide reactie. Ik ben erop aan het studeren. BTW 3e kwartaal heb ik inderdaad ontvangen, die was ik vergeten toe te voegen. Snap niet helemaal wat je van de balans hebt gemaakt, want ik heb bijvoorbeeld de ING posten allemaal bijelkaar opgeteld. Zo heb ik dat bij de studentenvereniging altijd gedaan. Zou je dat nog willen toelichten?

Nogmaals veel dank!

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,3k 148

Dag Odeon,

Het is wel de bedoeling om de omzet uit te bouwen, tot max. €10.000 denk ik zo. Dat het nu heel erg laag is heeft vooral te maken met opstarten. Voor deze onderneming heb ik me ingeschreven als eenmanszaak en moet ik dus een administratie voeren.

 

Dan trek ik mijn opmerking in. Ik dacht dat € 1.200 omzet de max was.

 

De vraag is wanneer er sprake is van een eenmanszaak. Ik neem aan dat je nog niet aan het urencriterium voldoet en voor de omzetbelasting kun je volstaan met een jaaraangifte.

 

Het is niet zo dat je verplicht ben een administratie te voeren als je staat ingeschreven bij de KvK. Die verplichting vloeit voort uit de fiscale wetgeving, maar bij een minimale onderneming is het vastleggen van je omzet en bewaren van bonnetjes en bankafschriften al voldoende.

 

Ik zou in jou geval niet moeilijk doen en de 1ste jaren je resultaat gewoon aangeven als resultaat uit overige werkzaamheid en pas als de onderneming wat meer "body" krijgt een winstaangifte doen.

 

Succes,

 

Odeon

 

Link naar reactie
 • 0
Junior     7 0

Dan trek ik mijn opmerking in. Ik dacht dat € 1.200 omzet de max was.

 

De vraag is wanneer er sprake is van een eenmanszaak. Ik neem aan dat je nog niet aan het urencriterium voldoet en voor de omzetbelasting kun je volstaan met een jaaraangifte.

Ik kom idd bij lange na niet aan 1225 uren per jaar. Is ook niet mijn ambitie.

 

Het is niet zo dat je verplicht ben een administratie te voeren als je staat ingeschreven bij de KvK. Die verplichting vloeit voort uit de fiscale wetgeving, maar bij een minimale onderneming is het vastleggen van je omzet en bewaren van bonnetjes en bankafschriften al voldoende.

Tsja weet je, ik heb twee jaar lang een administratie gevoerd van 2 studentenverenigingen en ik vind het eigenlijk wel zo makkelijk om de inkomsten en uitgaven op een degelijke wijze te administreren. Het vervolgens uitdraaien van een W&V rekening en een balans is dan heel makkelijk. En omdat ik met afschrijvingen in meerdere jaren te maken heb, vind ik het wel zo fijn om dit goed bij te houden. Ik wil immers mijn aftrekposten snel en accuraat kunnen berekenen op het moment dat ik mijn (particuliere) aangifte IB moet doen.

 

Ik zou in jou geval niet moeilijk doen en de 1ste jaren je resultaat gewoon aangeven als resultaat uit overige werkzaamheid en pas als de onderneming wat meer "body" krijgt een winstaangifte doen.

Zo doe ik het nu ook inderdaad. Ik denk dat ik dat zo voorlopig zal blijven doen.

 

Succes,

 

Odeon

Dank je wel :) Ik ervaar dit als een uiterst vriendelijk forum, zeer hulpvaardige mensen (ook in andere topics). Erg fijn! 8)

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,5k 83

BTW 3e kwartaal heb ik inderdaad ontvangen, die was ik vergeten toe te voegen. Snap niet helemaal wat je van de balans hebt gemaakt, want ik heb bijvoorbeeld de ING posten allemaal bijelkaar opgeteld. Zo heb ik dat bij de studentenvereniging altijd gedaan. Zou je dat nog willen toelichten?

Nogmaals veel dank!

 

Dus het 3e kwartaal komt dan nog in liquide of je hebt het prive ontvangen. Een van beide moet dus nog geboekt worden en verrekend worden met het overige BTW saldo (dat was € 198 te vorderen). Het restant (4e kwartaal) komt dan als nieuw saldo op de jaarrekening.

 

Ik heb inderdaad alles apart laten zien voor de duidelijkheid volgens jouw nummering. De BANK posten komen daarom wel samen. Saldo € 208,22 te vorderen. Alweer dit staat op de (zakelijke) bank per 31-12-2011 OF de laatste BTW moet je nog daarin verrekenen.

Zo ook moeten alle andere grootboeken natuurlijk ook samen genomen worden (Prive etc.)

 

Link naar reactie
 • 0
Junior     7 0

BTW 3e kwartaal heb ik inderdaad ontvangen, die was ik vergeten toe te voegen. Snap niet helemaal wat je van de balans hebt gemaakt, want ik heb bijvoorbeeld de ING posten allemaal bijelkaar opgeteld. Zo heb ik dat bij de studentenvereniging altijd gedaan. Zou je dat nog willen toelichten?

Nogmaals veel dank!

 

Dus het 3e kwartaal komt dan nog in liquide of je hebt het prive ontvangen. Een van beide moet dus nog geboekt worden en verrekend worden met het overige BTW saldo (dat was € 198 te vorderen). Het restant (4e kwartaal) komt dan als nieuw saldo op de jaarrekening.

 

Ik heb inderdaad alles apart laten zien voor de duidelijkheid volgens jouw nummering. De BANK posten komen daarom wel samen. Saldo € 208,22 te vorderen. Alweer dit staat op de (zakelijke) bank per 31-12-2011 OF de laatste BTW moet je nog daarin verrekenen.

Zo ook moeten alle andere grootboeken natuurlijk ook samen genomen worden (Prive etc.)

 

 

 

Beste Brood,

 

Ik heb je werk (zo mag ik het wel noemen) nauwkeurig bestudeerd. Als ik het goed zie, zit ik ongeveer goed, de twee verschillen die ik zie zijn:

 

- Prive storting 1750 moet met BTW zijn en jij noteert 1879. Dit is 129 Euro / 7,37% hoger. Daardoor is EV totaal ook 129 Euro hoger.

 

BTW

Boekingen 1 en 3 zijn in het 3e kwartaal 2011 geweest, boekingen 5, 8 en 9 in het 4e kwartaal.

 

Er zijn nog meer boekingen geweest (die ik heb weggelaten voor de eenvoud) en ik heb van 3e en 4e kwartaal BTW teruggevorderd. Maar op basis van deze boekingen had ik BTW moeten afdragen voor het 3e kwartaal (€21) en terugvorderen voor het 4e kwartaal (€221). Laten we dit dus als "casus" nemen.

 

Ik heb dit als volgt verwerkt in de administratie:

3e kwartaal:

stel het bedrag wordt direct overgemaakt vanaf mijn zakelijke rekening:

Dagboek crediteuren (belastingdienst): €21

Tegenrekening: BTW inkopen: -€4,79

Tegenrekening: BTW Verkopen: -€26,70

Tegenrekening: Financiele baten/lasten: €0,91 (afrondverschil)

 

4e kwartaal:

Is in 2012 op mijn privérekening gestort:

Dagboek debiteuren (ikzelf): €221

Tegenrekening: BTW (inkopen): -€220,65

Tegenrekening: Financiele baten/lasten: €0,35 (afrondverschil)

 

Op deze manier zit de BTW dus in crediteuren/debiteuren verstopt in de balans. Kan dit ook, of moet de te verrekenen BTW van het 4e kwartaal perse als losse post zichtbaar zijn op de balans? Op deze wijze gebruik ik de rekening BTW(inkopen) en BTW(verkopen) eigenlijk als kruispost. Onder de streep maakt het niets uit, het gaat om de vorm.

 

De W&V rekening is gelijk aan de vorige keer, met uitzondering van €1,26 financiele baten ivm afrondverschillen.

 

De balans wordt dan:

Balans per 31-12-2011:

ACTIVA

Vaste Activa

- Inventaris 1074,30 [5: €1074,30]

Vlottende Activa

- Vorderingen

  Debiteuren 221,00 [bTW 4e kwartaal, terug te vorderen van privé rekening in 2012]

  BTW (inkopen) 0,00 [1: 4,79] [5: €209] [8: €6,38] [9: €5,26] [-€225,44 BTW-boekingen 3e en 4e kw]

Overlopende Activa 0,00

- Liquide middelen

  ING 208,22 [3: €167,22] [4: €1750] [5: €-1309] [6: €-400]

  Kas 0,00

  Kruisposten 0,00

Totaal Activa 1503,52

PASSIVA

Eigen Vermogen

- Eigen Vermögen -426,52 [0,00 Start + Resultaat 2011]

- Stortingen uit privevermogen 1750 [4: €1750]

(Totaal EV einde boekjaar = 1323,48)

- IB 0,00

Voorzieningen NVT

Langlopende schulden 0,00

Kortlopende schulden

- crediteuren 180,04 [1: €30,00] [2: €31,10] [7: €25,00] [8: €39,99] [9: €32,95] [bTW €21]

Opm: tot dusver op crediteuren enkel kosten die van mijn privé-rekening / uit prive-kas zijn betaald en die in 2012 pas via de bank verrekend zijn

- BTW (verkopen) 26,70 [3: €26,70] [-€26,70 BTW-boeking 3e kwartaal]

- Overlopende passiva 0,00

Totaal Passiva 1503,52

 

Als de storting uit privé 1879 wordt ipv 1750 zal er nog een debiteurenboeking bij moeten komen, of ik zie 1750 als inclusief BTW en bereken dan een excl.BTW bedrag. Ik heb echter geen idee

A. welk % je hebt gebruikt,

B. waarom het nodig is om BTW te berekenen en

C. waar ik die BTW dan vervolgens op moet boeken (ik hoef die toch hopelijk niet af te dragen!?)

Dit is uiteraard "debet" aan mijn beperkte kennis van boekhouden, hopelijk vergeef je me dat en ben je bereid me daar nog wat meer uitleg op te geven.

 

Bij voorbaat weer mijn hartelijke dank!

 

Mvg, Pieter.

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,5k 83

Jij hebt rekeningen (ook van crediteuren) betaald met prive. Dit betekend dus dat de schulden aan crediteuren niet op de balans (als saldo) voorkomen. Wat je crediteuren betaald, is inclusief BTW. Alleen die BTW zet je apart in de balans.

 

Ik heb dit als volgt verwerkt in de administratie:

3e kwartaal:

stel het bedrag wordt direct overgemaakt vanaf mijn zakelijke rekening:

Dagboek crediteuren (belastingdienst): €21

Tegenrekening: BTW inkopen: -€4,79

Tegenrekening: BTW Verkopen: -€26,70

Tegenrekening: Financiele baten/lasten: €0,91 (afrondverschil)

 

Ik snap het tijdsgebeuren niet in deze. Of je hebt in het 3e kwartaal afgedragen in 2011, of niet?

Laat ik aannemen dat je afgedragen hebt en niet geboekt hebt.

Dan wordt deze post: BTW Afdracht aan Bank ING: € 21

 

Op deze manier zit de BTW dus in crediteuren/debiteuren verstopt in de balans. Kan dit ook, of moet de te verrekenen BTW van het 4e kwartaal perse als losse post zichtbaar zijn op de balans? Op deze wijze gebruik ik de rekening BTW(inkopen) en BTW(verkopen) eigenlijk als kruispost. Onder de streep maakt het niets uit, het gaat om de vorm.

 

Het saldo van de BTW is alleen van het 4e kwartaal en blijft voor 2011 op de balans staan. Ook in de jaarrekening voor de IB. Kruisposten niet gebruiken.

 

Bij de berekening van het Eigen vermogen had ik de € 30 van kantoorkosten vergeten.

Saldo prive wordt : €1909.

 

                     

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  
      dagboek      

   debet   

   

   

   credit   

   

   OPMERKINGEN   
            

   v'dering   

   

   

   schuld   

   

      
      Inventaris      

   1074   

   

   

      

   

   Bedrijfsmiddel   
      Bank ING      

   186   

   

   

      

   

      
      BTW saldo      

   220   

   

   

      

   

   Zie BTW balans   
      Prive      

      

   

   

   1909   

   

      
            

      

   

   

      

   

      
      Resultaat      

   429   

   

   

      

   

   verlies   
            

   =======   

   

   

   ========   

   

      
      Totaal      

   1909   

   

   

   1909   

   

   0   

                                                            

            BTW balans                                                

                     

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  
      BTW @ inkoop      

   225   

   

   

      

   

      
      BTW @ verkoop      

      

   

   

   27   

   

      
      BTW afdracht      

   21   

   

   

      

   

      
      saldo BTW      

      

   

   

   220   

   

   te vorderen   
            

   ======   

   

   

   =====   

   

      
      Totaal      

   246   

   

   

   246   

   

   0   

            Vermogensvergelijking                                                

                     

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  
      E. Vermogen      

      

   

   

   0   

   

   Begin Boekjaar   
      Privé      

   0   

   

   

   1909   

   

   opname|storting   
      Resultaat      

   429   

   

   

   0   

   

      
      E. Vermogen      

      

   

   

   1480   

   

   Eind Boekjaar   
            

      

   

   

      

   

      

            Fiscale winst berekening                                                

                     

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  
      E. Vermogen      

      

   

   

   1480   

   

   Einde Boekjaar   
      Privé      

   0   

   

   

   1909   

   

   opname|storting   
      Totaal      

      

   

   

   -429   

   

      
      E. Vermogen      

      

   

   

   0   

   

   Begin Boekjaar   
      Fiscale winst      

      

   

   

   -429   

   

      

 

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  6 leden, 134 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.