Ga naar inhoud

odeon

Legend
 • Aantal berichten

  2159
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Karma

132

Persoonlijke info

Registratie

 • Hoe heb je ons gevonden:
  zoekmachine
 • Jij bent:
  adviseur
 • Tot welke leeftijdsgroep behoor je?
  25-30
 • Je bent voornamelijk geïnteresseerd in:
  ondernemen algemeen
 • Welke andere websitesover ondernemerschap en/of innovatie bezoek je regelmatig?
  Geef hier svp een aa

Recente bezoekers van dit profiel

Het recente bezoekers blok is uitgeschakeld en zal niet meer getoond worden aan gebruikers.

 1. Ik wil toch nog een keer wijzen op het opstellen van een commerciële balans als er zo'n groot verschil is tussen fiscale en economische afschrijving. Als je de fiscale afschrijving aanpast aan de economische afschrijving, doe je je wellicht tekort door te veel belasting te betalen. Zeker bij een onderneming met een hoge investeringsbehoefte (en dus behoefte aan liquiditeit) is dat een groot nadeel. Een commerciële balans geeft een beter inzicht in de financiële positie dan een fiscale balans. Vrijwel alle grote ondernemingen presenteren dan ook een commerciële balans. Omdat kleine ondernemingen het opstellen van de 2 balansen teveel gedoe vinden (en extra kosten, hoewel dat wel meevalt) en de verschillen tussen commercieel en fiscaal meestal niet groot zijn, is bij kleine ondernemingen de fiscale balans meestal gelijk aan de commerciële balans. Maar bij TS geeft een commerciële balans echt een beter inzicht en ik zou hem dat dan ook sterk aanraden. Door commercieel van fiscaal te scheiden kan hij tegelijkertijd blijven profiteren van een optimale belastingdruk. Odeon
 2. odeon

  Bedrijfspand verplicht afschrijven?

  Beste Andrenee, Voor de opstelling van de fiscale balans moet je je houden aan de regels van goed koopmansgebruik. Dat betekent dat voortzetting van de afschrijving over het bedrijfspand min of meer verplicht is. Je mag daarbij wel een restwaarde aanhouden (ten minste de waarde van de ondergrond) en het afschrijvingspercentage zo laag mogelijk houden. 2% per jaar lijkt me wel verdedigbaar. Daarbij geldt als bodemwaarde de helft van de WOZ-waarde. (Vanaf 2019 is - als ik me niet vergis - het de bedoeling dat de bodemwaarde wordt opgetrokken naar 100% van de WOZ-waarde, maar deze beperking lijkt alleen te gelden voor BV's, dus daar heb je niets aan). Helaas kun je op een eenmaal gemaakte keuze niet meer terugkomen. Dus de gekozen lijn van de afgelopen jaren zul je moeten voortzetten. Als het afschrijvingspercentage nu hoger dan 2% is, kun je dat dus niet meer veranderen. Odeon
 3. Beste Danny, Als dit de reden is, is het gemakkelijk op te lossen. Het staat je namelijk vrij om naast de fiscale balans een commerciële balans op te stellen. De fiscale balans is puur voor de belastingdienst en dan moet je je ook houden aan de spelregels van de inkomstenbelasting (goed koopmansgebruik, bestendige gedragslijn), maar dat geldt niet voor een commerciële balans. Op een commerciële balans staat het je vrij de activa te herwaarderen naar de waarde in het economisch verkeer. De herwaardering van de vaste activa boek je dan tegen op een herwaarderingsreserve, rekening houdende met belastinglatenties. Ten overvloede: Als je de machines inruilt tegen nieuwe machines mag je de boekwinst op je fiscale balans in een herwaarderingsreserve stoppen en vervolgens afboeken op de aanschafwaarde van de nieuwe machines. Succes, Odeon
 4. Pensioenrechten ook beperkt. Alleen de (helft van de) pensioenrechten die opgebouwd zijn tijdens de huwelijkse periode. Geldt natuurlijk ook voor de pensioenrechten opgebouwd door de toekomstige ex.
 5. Tricky dit, aangezien je broer ook in loondienst is van de BV. Het is niet zo dat je zomaar naar believen kunt schuiven tussen v.o.f. en BV. Je kunt dan de discussie krijgen of de werkzaamheden van je broertje arbeid voor de BV zijn of winst uit onderneming voor de v.o.f. Stel je zaken op orde voordat je belastingcontrole krijgt, anders kan dat wel eens leiden tot moeizame discussies.
 6. Beste Nijmeegse ondernemer, Ik ben geen jurist op gebied van ondernemingsrecht, maar dit lijkt me toch een zuiver gevalletje onbehoorlijk bestuur. Is het niet mogelijk om de persoon die namens de stichting illegaal (want niet ingeschreven als bestuurder) de BV bestuurde rechtstreeks aan te spreken? Dit lijkt me gezien de geschetste situatie handiger dan procederen tegen een BV waar niets te halen valt. Misschien ook second opinion inwinnen bij andere advocaat (gespecialiseerd in ondernemingsrecht). Succes, Odeon
 7. Niet handig als je ondernemer bent. Dat betekent i.i.g. dat de aandelen van de BV en je aandeel in de v.o.f. in de gemeenschap van goederen vallen en je ex-vrouw dus aanspraak heeft op de helft van de waarde. Advies lijkt me op zijn plaats. Niet alleen (echtscheidings)advocaat, maar zou hier zeker fiscalist bij betrekken. Succes, Odeon
 8. Activa/passiva transactie is wel het meest eenvoudig, maar niet altijd de meest voordelige weg. Als er bv nog veel winstreserves en/of juist te verrekenen verliezen in de BV zitten, kan je wellicht beter kiezen voor de geruisloze terugkeerfaciliteit. De fiscale claims en/of te verrekenen verliezen gaan dan (geruisloos) over op de voortzettende ib-ondernemers. De geruisloze terugkeerfaciliteit is niet eenvoudig dus ik zou daar zeker advies over inwinnen. Odeon
 9. Beste RSCH, Aangezien er geen sprake is van een gemeenschap van goederen, kan je in principe niet aansprakelijk gesteld worden voor de schulden van de eenmanszaak van je partner. Eén en ander hangt natuurlijk wel af van de tekst van het samenlevingscontract, Dat de schulden van de eenmanszaak via jullie gezamenlijke rekening betaald worden, is niet zo handig. Je zult de eenmanszaak van je vrouw moeten proberen te scheiden van de overige (gezamenlijke) financiën. Als jullie uit elkaar gaan, zou je een regresvordering op je partner kunnen krijgen voor het deel van de schulden dat jij via de gezamenlijke rekening hebt voldaan. Wellicht kan je partner voor dat deel een schuld aan jou op de eenmanszaak opnemen. Odeon
 10. Beste Grinding, Met een jaarlijkse winst van ca €30.000 is de eenmanszaak natuurlijk de meest geëigende rechtsvorm. Ik neem aan dat ik dat verder niet hoef toe te lichten. Wat het privacy aspect betreft: Bestuurders van een BV of Stichting staan ingeschreven in het openbare register van de KvK. Als vestigingsadres van de Stichting hetzelfde is als je privé adres, is ook je privé adres gewoon bekend. De constructie van een commanditaire vennootschap met je vrouw als commandiet en de Stichting (neem ik aan) als beherend vennoot komt nogal gekunsteld over en zal vragen oproepen bij de Belastingdienst. Het lijkt erop dat je je vrouw er tussen schuift om winst van de Stichting toch toe te kunnen rekenen aan de inkomstenbelasting-sfeer. Ik raad je af een dergelijke gekunstelde structuur op te zetten, althans niet zonder eerst gedegen advies in te winnen. Succes, Odeon
 11. odeon

  Sociale premies & pensioen DGA

  Is bij IVA (volledige arbeidsongeschiktheid) de uitkering niet 75% van het laatst genoten salaris met een maximum van 75% x € 51.549 = € 38.661,75. Scheelt toch weer ruim € 200 bruto per maand.
 12. Alles wat nu onder het 6% tarief valt, gaat naar het 9% tarief (als het wetsvoorstel definitief is aangenomen). Daarop zijn geen uitzonderingen. Aangezien het de bedoeling is dat de verhoging op 1 januari 2019 ingaat, mag je aannemen dat het besluit nog deze maand gaat vallen. Maar ga er maar vanuit dat het doorgaat.
 13. odeon

  Vermogensetikettering

  Beste Go, Een woning is of verplicht privé vermogen, of keuze vermogen of verplicht ondernemingsvermogen. Lijkt me niet dat je een woning die volledig jouw eigendom is, kunt splitsen in gedeeltelijke privé (bloot eigendom) en gedeeltelijk zakelijk (vruchtgebruik). Splitsing kan alleen als vruchtgebruik en bloot eigendom in verschillende handen zijn, maar door aankoop van de bloot eigendom wordt de gehele woning jouw eigendom en is splitsing niet meer aan de orde. Ervan uitgaande dat de woning keuzevermogen is, zul je dus een keuze moeten maken voor privé of ondernemingsvermogen. Odeon
 14. Je wilt de auto dus gewoon in privé aanhouden (en eventueel zakelijke kilometers declareren aan de v.o.f.) Ja, je kunt het financieren met gelden uit de v.o.f. Dat heet dan een onttrekking. En gaat ten koste van je kapitaal in de v.o.f.
 15. Zat ik ook aan te denken, aangezien TS geen arbeid meer verricht voor de v.o.f. Daarmee is ook meteen zijn aansprakelijkheid beperkt.

×

Cookies op HigherLevel.nl

Cookies zijn nodig om Higherlevel.nl goed te laten functioneren. Door het gebruik van HigherLevel.nl verklaar je onze voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

 Meer informatie   Oké