Jump to content

Cosara

Legend
 • Content Count

  3,272
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  19

Cosara last won the day on September 8

Cosara had the most liked content!

Community Reputation

291

Personal info

 • How did you find us:
  anders
 • Gender
  Vrouw
 • Address
  Veraartlaan 8, Rijswijk, 2288GM, Netherlands
 • Country
  Nederland
 • First name
  Nedzhibe
 • Last name
  Evertse-Emin
 • Company or organization name
  Cosara
 • Website address
 • Url van je blog

Register

 • You are:
  ondernemer
 • What age group do you belong to?
  51 >
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
  juridische en fiscale zaken
  internationaal ondernemen

Company info

 • Location
  Rijswijk
 • Phone number
  070-2629404
 • Branch
  Administratie & accountancy
 • Branch 2
  Juridisch
 • Branch 3
  Intellectueel eigendom
 • Website address

Vision

 • I'm looking for people who
  Het leven een uitdaging (blijven) vinden.
 1. Als het urencriterium nu reeds voldoende wordt gedekt, dan is er geen keuze mogelijk met betrekking tot het resultaat uit overige werkzaamheden. Haar urencriterium bestaat straks uit het totaal behaalde uren, gemaakt met de eenmanszaak plus haar uren gemaakt met de VOF. Voor de inkomstenbelasting wordt alles op één hoop gegooid en daarover afgerekend met de Belastingdienst. Een man/vrouw-firma is niets meer dan dan twee eenmanszaken die onder een gemeenschappelijke naam opereren. Haar aandeel in de investeringen doet haar belastbare som dalen met de jaarlijkse afschrijvingspercentage. Het is dus niet zo dat zij op 30 december een investering van 20.000 euro kan doen en dat daarmee haar winst voor dat jaar met 20.000 euro wordt verminderd. Daar komt bij dat haar aandeel (bezit) in het VOF-vermogen, door deze investering, toeneemt ... en dat is ook niet altijd handig of verstandig.
 2. Een VOF gaat daar weinig tot niets aan veranderen. Voor beide ondernemers in de VOF geldt nog steeds het urencriterium die de firmanten afzonderlijk wel of niet behalen. De Belastingdienst is de afgelopen jaren steeds kritischer naar de man/vrouw firma gaan kijken (en beoordelen). De winst door twee delen, enkel en alleen op basis van een 50/50 verdeling op papier, is dus niet aan de orde. Een samenwerking op basis van twee totaal verschillende activiteiten en zonder gezamenlijke investeringen zal ook kritisch en met enige argwaan worden bekeken. Een VOF biedt ook geen enkele bescherming tegen schijnzelfstandigheid.
 3. NEN 6075 https://www.brandveilig.com/nieuws/herziening-nen-6075-over-weerstand-tegen-rookdoorgang-31771 https://www.brandveilig.com/nieuws/sbrisso-publicatie-brandveilige-doorvoeringen-40354
 4. ... een en ander is al beantwoord in een eerdere vraag van Jasper S. Nieuwe regels mbt oninbare facturen.
 5. De eerste brieven met het nieuwe BTW-nummer vallen op de mat ... Postbus 2688 6401 DD Heerlen Port Betaald PostNL Betreft; Uw nieuwe btw-identificatienummer (btw-id) vanaf 1 januari 2020 Geachte heer/mevrouw, Met deze brief krijgt u uw nieuwe btw-identificatienummer (btw-id). Vanaf 1 januari 2020 gebruikt u dit btw-id voor zakelijke contacten. U houdt uw omzetbelastingnummer. Dat gebruikt u voor contact met de Belastingdienst. Nieuw btw-identificatienummer (btw-id) NL00********** Omzetbelastingnummer (ob-nummer) ************ U krijgt een nieuw btw-identificatienummer om uw privacy beter te waarborgen. In uw omzetbelastingnummer is uw burgerservicenummer (BSN) verwerkt. Dat is niet het geval bij het nieuwe btw-identificatienummer. Maakt u gebruik van de kleineondernemersregeling? Doet u geen btw-aangifte (meer) omdat u gebruik maakt van de kleineondernemersregeling? Bewaar deze brief voor het geval u het btw-id in de toekomst nodig hebt. Wanneer gebruikt u welk nummer? U hebt nu 2 verschillende nummers, die u allebei nodig hebt: - Het omzetbelastingnummer gebruikt u voor uw communicatie met de Belastingdienst. - Het nieuwe nummer, uw btw-identificatienummer, gebruikt u voor uw zakelijke contacten. Dit nummer zet u op facturen en uw website(s) en gebruikt u voor handel binnen de Europese Unie (EU). Wanneer gaan de veranderingen in? Tot en met 31 december 2019 gebruikt u uw huidige btw-identificatienummer zoals u dat tot nu toe gedaan hebt. Op 1 januari 2020 gaat de nieuwe situatie in. Vanaf die dag gebruikt u het omzetbelastingnummer voor contact met de Belastingdienst en het nieuwe btw-identificatienummer voor zakelijke contacten. Wat kunt u nu al doen? - Pas, voor zover van toepassing, uw website(s), briefpapier, factuurpapier, digitale sjablonen en andere communicatiemiddelen aan, zodat u vanaf 1 januari 2020 het nieuwe btw-id gebruikt. - Geef uw boekhouder, vaste leveranciers en zakelijke klanten nu alvast uw nieuwe btw-id. Zij kunnen dan op tijd hun administratie aanpassen. - Gebruikt u administratiesoftware voor het maken van facturen? Pas dan ook het btw-id per 1 januari 2020 aan in de software. Doet u zaken in andere EU-landen? Als u binnen de EU zaken doet moet u vanaf 1 januari 2020 uw nieuwe btw-id gebruiken, zowel in de contacten met klanten, als in de regeling Mini One Stop Shop (MOSS). Geef uw nieuwe btw-id ook snel door aan uw leveranciers in het buitenland die dit nummer moeten gebruiken. Voor teruggaaf van btw uit andere EU-landen via het portaal op belastingdienst.nl/eubtw blijft u of uw dienstverlener inloggen met uw huidige gebruikersnaam. Dat is uw omzetbelastingnummer met daarvoor 'NL'. Uw nieuwe btw-identificatienummer geven wij door aan andere belastingdiensten in de EU. Vuistregel vanaf 1 januari 2020 Doet u zaken met ons? Gebruik uw omzetbelastingnummer. Doet u zaken met anderen? Gebruik uw btw-identificatienummer. Hebt u nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/btw-id voor meer informatie. Hoogachtend, drs. J.M. Melsen Belastingdienst/Centrale administratieve processen
 6. Groei van de onderneming en meer omzet genereren is ook een optie ... als IB-ondernemer heb je (nog steeds) een paar aantrekkelijke fiscale voordelen.
 7. Mee eens. De ‘verhandelbaarheid’ van het dossier kan de balans wel eens naar ‘ontwikkeling’ doen kantelen. Daarin zie ik wel een lichtpuntje opdoemen. Voortbordurend hierop, ben ik het ook wel eens met uw eerder genoemd actiepunt 1. “Je neemt zelf het standpunt in, dat er recht is op investeringsaftrek . Immers je investeert in een immaterieel activum, dat bijdraagt aan de nationale productiecapaciteit. Geef in de aangifte aan dat er recht is op investeringsaftrek . Je laat de beoordeling (met de kans, dat het niet geaccepteerd wordt) vervolgens aan de Belastingdienst.” Deze werkwijze heeft meer kans van slagen dan vooraf een bindend standpunt of uitspraak van de Belastingdienst ontlokken, want dat is iets wat niet tot de werkwijze en/of taak van de Belastingdienst behoort. De beoordeling vindt altijd achteraf plaats en niet vooraf. Daarmee kom je weer op actiepunt 1 uit.
 8. Als het stoffendossier als onderzoek wordt gezien, dan zijn de kosten hiervan niet te activeren en dienen dus rechtstreeks in de winst- en verliesrekening geboekt te worden.
 9. @Cosara: Bedankt voor je reactie, maar daar gaat mijn vraag niet over. Ik weet hoe de afschrijving werkt, was slechts even een voorbeeld. Dat kan best zo zijn, maar zoals je het nu schrijft kan het bij andere lezers de nodige verwarring veroorzaken.
 10. Voor de goede orde ... De afschrijving begint vanaf de datum van ingebruikname ... wat in de praktijk meestal neerkomt op afschrijven over 6 boekjaren.
 11. Dat hangt af van de oorzaak en hoeveel tijd er is verstreken. Als er geen uitschrijving bij de Kamer van Koophandel heeft plaatsgevonden en er is sprake van een (tijdelijke) onbekende woon- en verblijfplaats, dan wordt meestal het vervallen btw-nummer weer geactiveerd.
 12. Geen vaste vestiging of geen vaste woon- of verblijfplaats ? De onderneming (eenmanszaak) wordt door de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst ambtshalve uitgeschreven als blijkt dat van eigenaar geen vaste woon- of verblijfplaats bekend is. Deze informatie krijgen zij uit de Basisregistratie Personen (BRP). Controleer voor de zekerheid of ook de inschrijving in het Handelsregister nog bestaat. Zoals eerder gezegd ... de beller is sneller. Maandag gewoon weer opnieuw proberen.
 13. Afhankelijk van de oorzaak hoor je daar meestal niets van, maar wordt je inlogpagina op de website van de Belastingdienst zonder verdere berichtgeving opnieuw geactiveerd ... tenminste, als er sprake van een de-activatie is geweest. Mocht het probleem toch wat groter zijn, dan zou ik de telefoon ter hand nemen en naar de helpdesk gaan bellen. Zij kunnen in ieder geval zien of de brief is aangekomen en wat de status daarvan is. Voor de goede orde ... een belastingschuld is geen reden om het btw-nummer te blokkeren of te (her)activeren. Er zal dus wel iets meer aan de hand zijn geweest.
 14. D Ik dacht niet zozeer aan de opdrachtgevers van TS ...

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept