Jump to content

Cosara

Legend
 • Content Count

  4,358
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  33

Cosara last won the day on July 31 2020

Cosara had the most liked content!

Community Reputation

521

Personal info

Register

 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
  juridische en fiscale zaken
  internationaal ondernemen

Company info

 • Branch
  Administratie & accountancy
 • Branch 2
  Juridisch
 • Branch 3
  Intellectueel eigendom
 • Website address
 1. De termijn van twee jaar geldt per opdracht. Telkens wanneer de ondernemer op een andere locatie aan het werk gaat, begint er dus opnieuw een termijn van twee jaar te lopen. https://www.taxence.nl/nieuws/tweejaarstermijn-bij-dubbele-huisvesting-is-per-opdracht/
 2. Het maakt toch niet uit wat een ondernemer met z’n privé-geld doet? De vraag is of een (recreatie)woning, die niet als hoofdverblijf dient, in de plaats kan treden van zakelijke hotelovernachtingen. Het antwoord daarop is, ja dan kan. Ook niet relevant, omdat het een privé-aangelegenheid is, waarvoor andere criteria gelden.
 3. Mee eens ... zie ook: Artikel 3.17. In aftrek beperkte kosten ten behoeve van de belastingplichtige lid 1b. tot het privé-vermogen van de belastingplichtige behorend of door hem in privé gehuurd vervoermiddel: € 0,19 per kilometer; lid 1c. tot het privé-vermogen van de belastingplichtige behorende of door hem in privé gehuurde bezittingen, andere dan vervoermiddelen als bedoeld in onderdeel b
 4. Als je één van beiden niet in huis hebt, zal je moeten delen ... ... niet alleen de lusten, maar ook de lasten.
 5. Wat is een uitvinding waard als je het niet zelf in daden (produceren, promoten en verkopen) kunt omzetten? Mij lijkt een 50/50 verdeling heel redelijk ... of afhankelijk van de faciliteiten en het benodigde kapitaal 40/60 of anderszins in het voordeel van de compaan. Dat dus.
 6. Dat kan, maar uit uw boekhouding moet aantoonbaar zijn welk deel van het banksaldo zakelijk is en welk deel privé. U moet er wel rekening mee houden dat het jaarsaldo van uw privé-rekening bekend is bij de Belastingdienst. Bij een hoog privé banksaldo zult u vragen van de Belastingdienst kunnen krijgen. Een zeer rekbaar begrip ... en daarom ook niet wettelijk vastgelegd. ... Niet elke eenmanszaak is een schoenenpoetser met een borstel en een krukje. Een eenmanszaak kan men mag best 20 personeel (M/V) hebben, met een wagen- en machinepark en bedrijfsgebouw(en)
 7. Waarom naar de Rechtbank stappen? De wet geeft aan dat een maatschap wordt ontbonden als: Door tijdsverloop (als de maatschap voor bepaalde tijd is aangegaan). Door het tenietgaan van een goed of volbrenging van een doel. Door opzegging van een van de maten. Door overlijden, curatele, faillissement of WSNP van een van de maten. Door ontbinding door de rechter (als het voorgaande niet van toepassing is of niet lukt).
 8. Verkopen moet, tegen marktwaarde mag, tegen boekwaarde beter ... Wat valt er te verrekenen ... ze zijn toch betaald? Nee, maar je moet de bestelbus wel met btw verkopen. ter informatie: Een investeringsgoed voor de verhuur - zoals een bestelbus - is uitgesloten van investeringsaftrek. Mocht dat zijn toegepast, dan moet dat worden gecorrigeerd.
 9. Inplaats van 100% van de kosten in het lopende boekjaar ten laste van de winst te brengen, betekent activeren dat de kosten middels afschrijvingen over meerdere jaren (20% of minder) verdeeld moeten worden. Daardoor worden de lasten lager, de baten evenredig hoger en daarmee ook de belastbare winst.
 10. Nu ben ik geen buikspreker maar mijn onderbuik vertelt mij dat u dat vreemd vind ... btw ontvangen en geen btw betalen. Wel ... die btw die u terugvraagt heeft u wel eerst moeten betalen ... bovenop de inkoopprijs van hetgeen u heeft gekocht.
 11. Nee ... Privé-stortingen en privé-opnamen zijn (gedurende het boekjaar) onderdelen van het eigen vermogen. De passiva krijg je (automatisch) gelijk aan de activa door berekening van het eigen vermogen aan het einde van het boekjaar. Het eigen vermogen is eigenlijk de enigste variabele ... alle andere waarden zijn namelijk bekend ... tenminste, dat behoren zij te zijn.
 12. Lijkt mij van niet ... Door een privé storting neemt het eigen vermogen toe. Bij een privé opname neemt het eigen vermogen af. Uitgangspunt hierbij is het eigen vermogen aan het begin van het boekjaar. Dat beginvermogen is wel te achterhalen door de beginbalans te reconstrueren ... met één variabele (X). In z'n meest simpele vorm: Activa: Liquide middelen (saldo bankrekening, zie laatste bankafschrift van 2020) Vorderingen van Debiteuren 2020 (openstaande facturen, ontvangen of nog te ontvangen in 2021) Nog te ontvangen
 13. Het gaat jaarlijks om een correctie van de BTW-waarde naar ratio op basis van belaste in onbelaste diensten in het desbetreffende boekjaar. De BTW over de restwaarde komt pas ter sprake bij verkoop van de auto.
 14. Van de oorspronkelijke btw op de aankoopfactuur. Als van een bedrijfsmiddel de verhouding tussen vrijgestelde en belaste opbrengsten wijzigt, dan moet u de aanvankelijk teruggevorderde omzetbelasting herberekenen gedurende de jaren van afschrijving. Dat kan dus elk jaar verschillende zijn, al naargelang de belaste en vrijgestelde diensten.
 15. Misschien wel, misschien niet ... “op dit moment heb ik nog niet genoeg winst om mijn vriendin te betalen.” Dat dus ... ... Wie o wie kust Doornroosje wakker?
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept