Jump to content

JuniorSM

Junior
 • Content Count

  22
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1
 1. Dat dacht ik in eerste instantie ook, maar blijkbaar laat de BD mij dit niet invullen in de aangifte VPB. Een verschil in het saldo van de balans en de W&V wordt niet geaccepteerd.
 2. Excuses voor de verwarring; dan heb ik hier een fout gemaakt. In mijn geval gaat het dus om a) geen gestort kapitaal en b) rekening courant van -525 schuldig aan de DGA. Hoe kan dit juist verwerkt worden op de balans, ofwel, onder welke post kan ik de -525 invoeren aan de activa-zijde (er is geen sprake van materiële/immateriële activa binnen de onderneming)?
 3. De balans is vrij simpel aangezien er geen activa en schulden zijn (dus ook geen debiteuren/crediteuren). De enige mutatie die effect heeft op de eindbalans is de betaling van de DGA aan de BV, zoals @Joost Rietveld al opmerkt inderdaad: een schuld. Ik dacht dat in mijn geval de balans aan de credit-zijde (en dus ook debet-zijde) 0 zou zijn: Maar dit is niet het geval. Blijkbaar moet het resultaat van de W&V overeenkomen met de balans. Ik heb ook al een keer het voorbeeld gezien waarin aan de debet-zijde liquide middelen op, in mijn geval, -525 werd gezet. Ik denk alleen niet dat dit juist is aangezien de onderneming niet in het rood staat bij de bank; het saldo is feitelijk gewoon 0.
 4. Bij het invullen van de VPB krijg ik de melding dat het resultaat van de W&V niet overeenkomt met de Balans. Blijkbaar moet de balans dus aan zowel de debit- als credit-zijde beschikken over een totaal bedrag van -525. Hoe werkt dit dan bij het opstellen van de balans ervan uitgaande dat 1) de onderneming €525 verlies heeft gemaakt in het boekjaar en 2) Dit tekort is opgevangen door mij als DGA met mijn privé kapitaal?
 5. In mijn geval heb ik €525 eigen kapitaal gestort in de onderneming en heeft het bedrijf onder de streep bij de W&V een verlies van €525. Klopt het dan dat het EV op de balans nihil is, ofwel, strepen beide elkaar in dit geval weg? Indien dit niet het geval is hoor ik graag hoe het wel zou moeten.
 6. Ik heb een teruggaaf verzoek ingediend via de Nederlandse belastingdienst bij de belastingdienst in Ierland. Er zijn namelijk goederen gekocht via mijn persoonlijke account voor zakelijke doeleinden (doorverkoop). Dit verzoek is door de BD in Ierland afgewezen met als reden: 'nulbelasting mogelijk, neem contact op met de leverancier'. Logisch natuurlijk, maar dit is bij mij niet van toepassing. Ik heb het volste recht om de btw terug te krijgen (aangezien 100% van de goederen zijn gebruikt voor doorverkoop). Hoe kan je dit het beste aanpakken?
 7. Bedankt voor de duidelijke reactie. Dit gaat inderdaad om het jaar 2019. De link is inderdaad een handige tool om dit alles uit te rekenen. Ik heb inderdaad gelezen dat het mogelijk is om enkel een bedrag/loon op te geven bij het laatste tijdvak van het jaar (en voor de voorgaande tijdvakken een nulaangifte te doen (voor de geïnteresseerden: 11.2.3 Nihilaangifte en nulaangifte van het Handboek Loonheffingen 2019). Ik ben inderdaad op de hoogte van het gebruikelijk loon alleen heb ik, met toestemming van de inspecteur, dit mogen verlagen naar €15.000. Helaas ben ik wel gestuit op meerdere onwaarheden op het internet. Vaak wordt het beeld geschetst dat zodra men aannemelijk kan maken dat men onvoldoende omzet heeft gedraaid, het gebruikelijk loon met de juiste onderbouwing normaliter verlaagd zal worden door de BD. Dit is absoluut NIET het geval. Ik heb veel weerstand gemerkt bij de inspecteur en de BD laat je rustig loonheffing betalen over €20.000 ook al heeft de BV maar €1.000 omzet geboekt in een jaar. Ik verwacht dat de absolute ondergrens rond de €11-15k waar een enkele inspecteur met een juiste onderbouwing mee akkoord zou willen gaan. De belastingdienst is er immers niet om je te helpen maar om geld binnen te harken.
 8. Beste forumleden, Graag wil ik mijn aangifte loonheffingen zelf doen (ook omdat ik het leuk vind om dit te leren en zelf te kunnen beheren). Op basis van dit artikel zou ik het als volgt berekenen: Situatie: aangifte loonheffingen DGA met jaarsalaris van €15.000 en niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen, jonger dan AOW leeftijd en met loonheffingskorting. Bruto jaarsalaris is €15.000, dus per kwartaal €3750 Op basis van de Kwartaaltabel (wit) 2019 komt het bedrag €3753 het meest dichtbij Bedrag met loonheffingskorting is vastgesteld op €331,75 per kwartaal en dus totaal €1327 per jaar Tevens wordt er 5,7% van het bruto jaarsalaris ingehouden voor bijdrage Zvw: €855 Dit betekend dat de BV in totaal €2182 (€1327 + €855) overmaakt naar de belastingdienst en €12.818 (€15.000 - €2182) als netto salaris naar de DGA. Klopt dit zo ongeveer?
 9. Van dit vermoeden is in mijn geval dus geen sprake.
 10. Dat zou kunnen. Maar ik heb dit verzoek toendertijd ook ingediend in de loop van 2019. Jegens miscommunicatie is er nu pas een besluit naar buiten gekomen.
 11. Daar ben ik het zeker mee eens, maar momenteel is het continueren van de BV vanuit financieel oogpunt niet verstandig. De BD is er niet van op de hoogte dat de BV momenteel inactief is en opgeheven zal worden. Ik vraag mij wel af of dit überhaupt een factor is waar de BD rekening mee wilt houden aangezien het om boekjaar 2019 gaat, maar goed dat je dit opmerkt, ik neem het sowieso mee in een mogelijk toekomstig overleg met de inspecteur.
 12. Ik ben bezig om de BV uit te schrijven. Vooralsnog zijn er geen activiteiten meer geweest in het nieuwe boekjaar (2020).
 13. Wegens omstandigheden heeft de BV moeten stoppen. Dit betekend dus ook dat er geen inkomsten meer zullen zijn. Men heeft vaak de neiging om te wijzen naar de ondernemer, en terecht, maar als een ondernemer niet voldoende inkomsten heeft gehad is het onredelijk om meer dan dat van hem te vragen. Het DGA-salaris is in werking gezet om misbruik van dividenduitkeringen te voorkomen.
 14. De cijfers zijn nog niet definitief ingediend. Op basis van de jaarcijfers valt er te concluderen dat er geen sprake is van winst. Het enige bedrag dat overblijft na omzet - kosten (ex. loonheffingen/loonuitkeringen), zo'n 4-5 duizend euro, is nog altijd lager dan het gebruikelijk loon, en zelfs nog lager dan de loonheffingen die bij een dergelijk loon horen.
 15. Ik krijg morgen de officiële brief van de inspecteur binnen. Vooralsnog heb ik enkel telefonisch contact gehad met de inspecteur. Een duidelijke reden kon ik er niet uit krijgen, maar ik verwacht dat het verzoek is afgewezen omdat er wel sprake is geweest van enige omzet (enkele tienduizenden euro's). Zodra ik de brief binnen heb zal ik een update posten.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept