Ga naar inhoud

Cosara

Legend
 • Aantal berichten

  2586
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

 • Dagen gewonnen

  13

Cosara won de laatste dag op 18 februari

Cosara had de meest gelikete inhoud!

Karma

228

Persoonlijke info

Registratie

 • Hoe heb je ons gevonden:
  anders
 • Jij bent:
  ondernemer
 • Tot welke leeftijdsgroep behoor je?
  51 >
 • Je bent voornamelijk geïnteresseerd in:
  ondernemen algemeen
  juridische en fiscale zaken
  internationaal ondernemen

Bedrijfsinfo

 • Bedrijfs- of organisatienaam
  Cosara
 • Adres
  Veraartlaan 8, Rijswijk, 2288GM, Nederland
 • Telefoonnummer
  070-2629404
 • Branche
  Administratie & accountancy
 • Branche 2
  Juridisch
 • Branche 3
  Intellectueel eigendom
 • Websiteadres

Visie op

 • Ik zoek mensen die
  Het leven een uitdaging (blijven) vinden.
 1. Daar hoef je geen hogere wiskunde voor te hebben gestudeerd ... twee getallen van elkaar aftrekken lukt iedereen nog wel. Daar komt bij dat je de korting niet moet maar mag benutten. Vroeger wel, maar tegenwoordig is er sprake van een verzoek tot wijziging, waarna het door de Belastingdienst wordt beoordeeld, met als uitkomst ... volledig geaccepteerd, gedeeltelijk geaccepteerd of afgewezen.
 2. Cosara

  Inkomstenbelasting VOF

  Inderdaad, niet juist. Je geeft alle inkomsten op die je in dat jaar heb gehad ... inkomsten uit loondienst, winst uit onderneming, bijverdiensten, fooien, schenkingen. Zolang er nog geen definitieve aanslag is opgelegd, kan je een nieuwe aangifte (online) indienen. De eerder ingevulde aangifte vervalt dan automatisch. De winstuitkering en/of arbeidsbeloning voor iedere firmant volgt uit de jaarrekening van de VOF ... en die vul je in op de daarvoor bestemde plaatsen in het aangifteprogramma.
 3. Tot op zekere hoogste niet zo veel, maar waar het vooral om gaat is dat er, op het momentum van belasting betalen, vaak geen geld meer is ... omdat alles is opgemaakt. Heel veel ondernemers kunnen namelijk slecht met geld omgaan en geven alles uit wat er maar binnenkomt. Zelfs de af te dragen BTW wordt als een soort van bonus gezien. De betere ondernemer geeft niet alles uit wat er binnenkomt, maar houdt rekening met toekomstige belastingheffingen en onvoorziene kosten. De goedzakken moeten door de slechteriken lijden. Mocht de winst(verwachting) door omstandigheden toch wat minder worden, dan kan je het verzoek indienen om de Voorbelasting te verlagen. Daar staat tegenover dat je het ook maar beter kunt verhogen als de kip met de gouden eieren bij jou binnenloopt. In 11 gelijkwaardige termijnen ... waarvan de laatste in december. Gaat het toch een beetje op de maandelijkse loonbelasting lijken. In één keer betalen mag ook ... mét betalingskorting.
 4. De voorlopige aanslag, voor u als ondernemer, op nihil zetten kan, maar deze zal door de Belastingdienst worden afgewezen. Wel kunt als ondernemer hoogstens een verzoek doen om de voorlopige aanslag te verlagen. U moet dan wel kunnen onderbouwen waarom uw verwacht dat de winst in dit jaar opeens minder gaat worden. Met een opbloeiende economie zal het eerder meer worden. zie ook: Ik wil mijn voorlopige aanslag 2019 stopzetten - kan dat? In 4 stappen zelf online uw voorlopige aanslag 2019 wijzigen.
 5. Vaak, maar gelukkig niet (meer) altijd. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Het historische drie-jaars-resultaat is niet meer van deze tijd. Tegenwoordig speelt ook het lopende boekjaar een toenemende rol in het geheel. De Bank zal daar heel anders tegenaan kijken, en wel omdat het een volstrekt onzakelijke handelswijze is. Bovendien kijken zij dwars door dit soort kostenposten heen, tenminste als deze in de toelichting van de jaarrekening zijn opgenomen. Uitgebreide en goed gedocumenteerde jaarrekeningen zijn wel een vereiste.
 6. Voor de belastingaangifte inkomstenbelasting heb je een fiscale jaarrekening nodig. De betere hypotheekbemiddelaars én hypotheekverstrekkers kijken doorgaans verder dan het fiscaal belastbaar inkomen. Zij filteren de fiscale aftrekposten er uit. Wel is het een goede zaak om de toegepaste aftrekposten en waardevermindering van de vermogensbestanddelen nog eens extra in de toelichting onder de aandacht te brengen. Een onderneming met veel bezittingen heeft meer baat bij een commerciële balans waarbij rekening wordt gehouden met de waarde in het economische verkeer. Een commerciële balans zal doorgaans een hoger eigen vermogen laten zien.
 7. Hangt een beetje van het regiokantoor af, maar drie weken is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering. Jammer dat het nog (steeds) niet online afgehandeld kan worden.
 8. Ik heb nog nooit zo snel op de Perfect-badge/Reus geklikt en Nee, het is niet sarcastisch. Als tegenprestatie ... Die Perfect/Reus heb je van mij Ik ben ook de beroerdste niet ... om toe te geven dat enig cynisme er bij mij ook wel eens insluipt. Niet iedereen kan daar echter goed mee omgaan, waardoor een discussie verstompt of haatdragend op de persoon gaat worden.
 9. Dat lijkt mij een goede karakterschets ...
 10. Of het Basic Income gebruikt gaat worden om controle uit te oefenen of om sociale onrust te voorkomen (als een moderne vorm van brood en spelen) ... de wereld is er wel mee bezig en dat ongeacht of dat uw interesse nu wel of niet heeft. Deze langlopende discussie al eens bekeken? Oh wow, dat is natuurlijk beangstigend. Of u daar nu wel of geen sarcastisch kleurtje aan wilt geven ... diverse Overheden - ook in Europa - zijn er wel mee bezig. Historisch gezien is het overigens geen nieuw fenomeen.
 11. Reactie verwijderd ... dubbele plaatsing.
 12.  Nou ik niet... Doesn’t matter ... UNDP China Office Universal Basic Income: A Working Paper A Policy Option for China beyond 2020?
 13. Voor wie de linkjes in het artikel naar het rapport niet kunnen vinden ... The basic income experiment 2017–2018 in Finland - Preliminary results. voorlopig resultaat: "In deze publicatie rapporteren we de voorlopige resultaten van het Finse basisinkomens experiment 2017-2018. Volgens de overeenkomst tussen de Sociale Verzekeringsinstelling van Finland (Kela) en het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, analyseren we in dit eerste rapport de effecten van het experiment met het basisinkomen op werkgelegenheid en welzijn. Het rapport is gebaseerd op de analyse van register- en enquêtegegevens. Verder is het gebaseerd op een vergelijking van de testgroep en de controlegroep en op het statistisch testen van de verschillen. De resultaten zijn voorlopig voor zover de registergegevens in dit stadium alleen betrekking hebben op het eerste jaar van het experiment, 2017. We kunnen dus niet de effecten van het hele experiment op werkgelegenheid en ander arbeidsmarktgedrag analyseren. We komen hierop terug in de onderzoeksrapporten die in 2020 worden gepubliceerd. De onderzoeksgegevens hebben betrekking op beide jaren van het experiment, 2017 en 2018. Het rapport bevat een beschrijvende analyse van de belangrijkste aspecten van persoonlijk welbevinden. In de latere fase (2020) zullen we de registergegevens combineren met de onderzoeksgegevens, die het mogelijk maken om te controleren op niet-waargenomen kenmerken die niet gecontroleerd kunnen worden op basis van de onderzoeksgegevens alleen. Op deze manier kunnen we betrouwbaardere resultaten verkrijgen. Volgens de analyse van de registergegevens waren ontvangers van basisinkomens niet beter of slechter in het vinden van werk dan degenen in de controlegroep tijdens het eerste jaar van het experiment, en in dit opzicht zijn er geen statistisch significante verschillen tussen de groepen. De ontvangers van het basisinkomen hadden een halve dag meer werk op de open arbeidsmarkt dan de controlegroep. De inkomsten van de open of gesubsidieerde arbeidsmarkt kwamen vaker voor bij de ontvangers van het basisinkomen dan bij de controlegroep met één procentpunt. Aan de andere kant waren de inkomsten en inkomsten uit het zelfstandig ondernemerschap gemiddeld 21 euro lager in de testgroep dan in de controlegroep. Er zijn echter verschillen tussen de groepen bij het overwegen van de voordelen van Kela. Aangezien het doel van het basisinkomen was om de door Kela betaalde werkloosheidsuitkeringen te vervangen, is het geen verrassing dat degenen in de controlegroep vaker een basisuitkering voor werkloosheid of een arbeidsmarkttoeslag van Kela ontvingen dan de ontvangers van het basisinkomen. Er waren ook verschillen tussen de groepen met betrekking tot de ontvangst van sociale bijstand en ziektegeld: ontvangers van basisinkomens ontvingen minder van deze voordelen. Wat de huurtoeslag betreft, waren er geen verschillen tussen de groepen." De wereld wacht met spanning af op het vervolg ...
 14. Wel oppassen dat je vingers niet tussen de messen van de papierversnipperaar komen.
 15. Wij zijn inmiddels twee jaar verder ... tijd voor een update. Van gratis geld gaan we niet minder werken.

×

Cookies op HigherLevel.nl

Cookies zijn nodig om Higherlevel.nl goed te laten functioneren. Door het gebruik van HigherLevel.nl verklaar je onze voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

 Meer informatie   Oké