Ga naar inhoud

Cosara

Legend
 • Aantal berichten

  5420
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

 • Dagen gewonnen

  33

Alles dat geplaatst werd door Cosara

 1. Probleem dus opgelost ... gebruik je oude BTW-identificatienummer. Eén week tussen uitschrijven en inschrijven is een reden voor de Belastingdienst om de oude situatie te handhaven. Als je een nieuwe bedrijfsnaam wilt gaan gebruiken, activiteiten wilt verwijderen of toevoegen, dan kan je bij de KvK een verzoek tot wijziging indienen. Doorgaans moeten er een paar (3) maanden zijn verstreken tussen opheffen en inschrijven om een nieuw omzetbelastingnummer en een nieuw btw-identificatienummer toegewezen te krijgen.
 2. Duur is ook een rekbaar begrip ... Hangt er vanaf hoeveel projecten je per jaar hebt lopen en hoeveel je eraan verdient. Elk boekhoudprogramma - factuurprogramma - urenregistratie - projectbeheer kost geld, dus kijk naar de meerkosten van de onderdelen die je onmisbaar acht, en niet naar het totale eindbedrag. Voor wat het waard is ... zowel irritatie als ook het voorkomen van irritatie kost ook geld.
 3. Logica is een zeer elastisch begrip die voor iedereen anders is ... dat geldt ook voor programmeurs van factuurprogramma's , al dan niet geïntegreerd in een boekhoudprogramma. Wil je het anders doen, gebruik dan een programma dat werkt met offertes - orderbonnen - concept-facturen.
 4. Dat kan ook vanuit je eenmanszaak. Het klinkt leuk … “ik heb een BV” … maar daar zit niks in. Als je iets wilt huren of investeren, dan zal je privé geld moeten inbrengen of privé garant moeten staan. Die 120 aandelen van 1 cent gaan je in ieder geval niet helpen … het gaat je eerder tegenwerken. Het enigste voordeel is dat 120 aandelen … mocht het ooit eens voorkomen … gemakkelijk evenredig te verdelen is tussen 2-3-4 aandeelhouders.
 5. Hoe groot is dat risico … m.a.w. Hoe groot is de winst en hoe hoog de schulden ? trouwens … een schuld in de eenmanszaak is ‘gewoon’ een schuld in privé. Als je daarnaast enigste aandeelhouder van de BV bent, dan schiet daar ook niets mee op. Voor (een schamele) 13000 euro ga je geen bv oprichten.
 6. Een hardnekkig misverstand. De Nederlandse wetgeving kent geen regel over het aantal opdrachtgevers dat je moet hebben om als zelfstandige te worden gezien. Ook met drie “opdrachtgevers” kan je voor 100% schijnzelfstandige zijn. Een jaar of langer voor slechts één opdrachtgever werken is geen probleem, zolang je de richtlijnen voor het zelfstandig ondernemer zijn maar in acht neemt.
 7. Inderdaad ... er is geen meldingsplicht ... maar de meningen van werkgever en werknemer, van wat wel en niet kan of mag, kunnen wel eens hemelsbreed van elkaar verschillen, met alle problemen van dien. Problemen voorkomen is nog altijd beter en goedkoper dan achteraf oplossen. Lijkt mij een heel kleine moeite.
 8. Toch 'slechts' een kwestie van een extra overboeking doen van zakelijk naar privé en van privé naar privé creditcard. 1. Waarom zou je privé betalingen via de zakelijke rekening uitvoeren? Elke transactie via de zakelijke rekening kost geld en dat kan met de vele privé uitgaven maandelijks flink oplopen. Deze zakelijk in rekening gebrachte kosten behoor je in de boekhouding eigenlijk in een zakelijk en een privé deel te splitsen. Lekker werk voor in de avonduurtjes of extra kosten door de boekhouder. 2. Als de Belastingdienst een controle wil doen, dan willen zij de privé rekening(en) doorgaans ook inzien. In vele gevallen komen zij allerhande geld stortingen en overboekingen tegen, die enige vragen gaan opleveren.
 9. Administratief is het wenselijk om zakelijke en privé-uitgaven te scheiden. Een zakelijke bankrekening voor zakelijke uitgaven en een privé bankrekening voor privé-uitgaven. De meeste banken (zo niet alle) hanteren de voorwaarden dat een privé bankrekening niet voor zakelijke doeleinden gebruikt mag worden. Het lijkt mij logisch en het valt te verwachten dat dit ook geldt voor een privé creditcard.
 10. https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2022-10-01#Boek7_Titeldeel10_Afdeling5_Artikel653a Artikel 653a 1. Een beding waarbij de werkgever verbiedt of beperkt dat de werknemer voor anderen arbeid verricht buiten de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht bij die werkgever, is nietig, tenzij dit beding kan worden gerechtvaardigd op grond van een objectieve reden. 2. De werkgever mag de werknemer niet benadelen wegens de omstandigheid dat de werknemer in of buiten rechte de in dit artikel aan hem toegekende rechten geldend maakt, ter zake bijstand heeft verleend of een klacht hierover heeft ingediend. Als rechtvaardigheidsgrond moet je daarbij denken aan: - het vermijden van belangenconflicten. - het beschermen van vertrouwelijke bedrijfsinformatie Meegebrachte of opgedane kennis behoort niet tot het exclusieve recht van de werkgever. Dus ja, je mag extra's bijverdienen buiten werktijd ... zolang er voor de werkgever geen rechtvaardigingsgrond bestaat om het te verbieden. Je zult dus in overleg met je werkgever moeten treden, wat wel en niet mag.
 11. Je wilt starten in 2033. Hoeveel belasting je moet betalen aan het einde van 2023, hangt af van het totaal aan inkomsten - uit loondienst, eigen onderneming, en bijverdiensten. Het wordt dus een optelsom van alle inkomsten over 2023. Niet onbelangrijk … hoeveel belasting je moet betalen hangt ondermeer af van de winst uit onderneming. Heb je recht op de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek of niet. In ieder geval zal dat januari-maandje in loondienst op die twaalf maanden van 2023 daar niet veel aan toevoegen.
 12. Doorgaans zijn er twee documenten beschikbaar … 1: opdrachtbevestiging door de boekhouder. 2. beëindiging van de opdracht en overdracht van de administratie. De boekhouder kan met punt 2 bewijzen dat de “bonnen” niet meer bij hem (of haar) haar liggen.
 13. Dat moet je niet al te letterlijk nemen. 1. Je verliest geen rijbewijs, maar deze wordt voor twee tot vier weken ingevorderd, waardoor je er geen gebruik van kunt maken. 2. Een geldboete voor een verkeersdelict is evenals de invordering van het rijbewijs een strafmaatregel. Overigens kent de invordering van het rijbewijs heel wat gronden … Artikel 164 Wegenverkeerswet (WVW) – invordering rijbewijs https://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/2022-10-01/#HoofdstukIX_Artikel164
 14. Beetje een grijs gebied volgens de jurisprudenties, maar bij nader inzien … advocaatkosten zijn aftrekbaar als gemaakte kosten noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van de onderneming. Nu zal een ingevorderd rijbewijs niet snel tot een faillissement leiden, maar wanneer kosten primair worden gemaakt in het belang van de onderneming, dan behoren deze aftrekbaar te zijn. Dat geldt ook voor de btw.
 15. Leuk die thump-up, maar zo werkt het niet … ik zie het eerder als een schenking. De werkgever-werknemer relatie zit fiscaal iets eenvoudiger in elkaar dan die van de zakelijk- privé relatie van een ondernemer.
 16. Inderdaad … de normaalste zaak van de wereld. Alleen is de handelswaarde zelden gelijk aan de boekwaarde … en daar ging het in de bovenstaande discussie om. Het helpt wel als je voor de taxatie er nog snel een paar deuken in trapt.
 17. Inderdaad, wel wenselijk, want zolang je de administratie in bezit hebt blijf je daar verantwoordelijk voor. Voor het terugsturen van de administratie moet de klant wel traceerbaar zijn. Aan dat terugsturen kleven echter ook de nodige haken en ogen ... er verdwijnen met enige regelmaat nogal wat postpakketjes. Persoonlijk komen ophalen door de klant of persoonlijk bezorgen door jezelf met handtekening voor overdracht/ontvangst is wenselijk. Klopt ... alle gegevens die voor de Belastingdienst belangrijk zijn moet je in de administratie bewaren. zie ook: Welke gegevens moet u bewaren? Niet voor jezelf, maar wel voor de Belastingdienst.
 18. Aangezien ook bij ons de spookdossiers zich opstapelen, heb ik meerdere keren bij de (hogere) Belastingdienst gevraagd wat te doen met deze dossiers ... en iedere keer was het antwoord dezelfde ... u moet de aan u toevertrouwde dossiers bewaren tot de fiscale bewaartermijn is verstreken.
 19. Nee ... de fiscale bewaarplicht blijft bestaan. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) schrijft geen concrete bewaartermijnen voor. Het uitgangspunt is dat u persoonsgegevens niet langer mag bewaren dan noodzakelijk. Wat noodzakelijk is hangt af van de situatie. Die noodzakelijkheid wordt bepaald door de fiscale bewaarplicht. zie ook: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/bewaren-van-persoonsgegevens
 20. Het hangt er ook vanaf wat je moet vervoeren - lichte postpakketjes of zware zakken cement. Voor het zware werk is een dieselmotor een betere oplossing. Elke autostoel is vervangbaar. Ongeacht wat voor auto je kiest … van iedere youngtimer zou ik sowieso de bestuurdersstoel vervangen.
 21. Alleen als de fiscale bewaarplicht is verstreken. Ja … de fiscale bewaarplicht gaat op u over … ook als de klant niet (meer) betaald. Dan moet er wel een actueel woon- of werkadres brekend zijn … anders valt er niets op te sturen en blijft de bewaarplicht voor de resterende tijd bestaan. Ik denk dat iedere boekhouder of administrateur wel een kast met (spook)dossiers heeft staan.
 22. Soms ergerlijk dat wel, maar weinig frustrerend … we doen het ook voor andere lezers met gelijke of soortgelijke vragen. De antwoorden zijn overigens over het algemeen gemakkelijk op internet te vinden. Het stellen van een vraag gaat menigeen blijkbaar gemakkelijker af dan het zoeken naar het antwoord. Het niet kunnen vinden van het antwoord komt niet zelden door de slechte omschrijving van het probleem.
 23. Je kunt, als particulier c/q bijverdiener, best een factuur maken, maar dan zonder BTW. Dat factureren zonder BTW is geen probleem, zolang het niet gaat om structurele en regelmatige bijverdiensten. Het zal niet de eerste keer zijn dat de opdrachtgever net zo weinig ondernemerskennis bezit als de opdrachtnemer advies … praat eens met een boekhouder of bedrijfsadviseur..
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.