Ga naar inhoud
 • 0

uitstappen uit een VOF

Newbee     2 0

Ik heb een vraag waar ik maar geen bevredigend antwoord op kan vinden.

 

De kwestie is als volgt;

 

Het betreft een VOF. De VOF bestaat uit twee personen, namelijk vader (nader te noemen als vennoot 1) en zoon (nader te noemen als vennoot 2). De onderneming bestaat in deze hoedanigheid sinds 2006. Daarvoor heeft de vennoot 1 het bedrijf opgericht als zijnde eenmanszaak.

De onderneming heeft sinds de nieuwe hoedanigheid een complete verandering ondergaan op het gebied van de werkzaamheden en het doel. De oorspronkelijke aard van de onderneming is op de dag van vandaag niet meer de hoofdkern van de onderneming.

Door de groei van de onderneming, mogelijk gemaakt door vennoot 2, heeft deze midden 2012 gepoogd om financiële en administratieve kennis in huis te gaan halen omdat hij totaal geen inzicht had in de financiële situatie van de onderneming en om de onderneming efficiënter in te richten. Dit door zelf geen kennis te hebben op dit gebied en tot op heden alle financiële zaken uitbesteed te hebben aan een accountant en het vertrouwen in juist handelen van vennoot 1.

 

Echter nu komt het punt, vennoot 1 heeft in de loop der jaren de privé opnamen dusdanig laten oplopen door persoonlijke leningen en opnamen waarover vennoot 2 niet of nauwelijks in kennis is gesteld dat het kapitaal van deze onderneming op dit moment 3 maal de waarde vertegenwoordigd van van de totale balans in de rode cijfers wel te verstaan. Het kapitaal van vennoot 2 is daartegen wel positief maar is hier de spreekwoordelijke druppel op de hete plaat.

 

Na enig rekenwerk en denkwerk besluit vennoot 2 om nu uit de vennootschap te willen stappen omdat de continuïteit van deze onderneming niet gewaarborgd is. Hij is er zich volledig van bewust dat zijn te kort aan kennis hem nu parten speelt maar voor zijn verdere toekomst als ondernemer is het voor hem geen optie om zich nog langer in te zetten in deze VOF.

 

In 2006 hebben beide heren een standaard kvk contract ondertekend met de standaard voorwaarden voor een VOF. Het contract is inmiddels wel sterkt verouderd omdat het nooit is bijgewerkt met de veranderingen en het doel van de onderneming.

 

Wat is wijsheid in deze? Hoe stapt vennoot 2 in alle redelijke wijzen uit? Ook al is de band tussen beide heren familiare, vennoot 2 wil niet opdraaien voor de gemaakte schulden van vennoot 1. Het lijkt hem redelijk om zijn kapitaal in de VOF te laten zitten en het inventaris en voorraad na het opmaken van de balans over te nemen naar een nieuwe onderneming. Het concurrentiebeding lijkt ons niet meer van toepassing omdat het doel van de onderneming totaal niet meer aansluit op de huidige situatie. Dit is wel gevaarlijk denken dat geef ik eerlijk toe maar we willen toch proberen om dit eruit te handelen.

 

 

 

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

4 antwoorden op deze vraag

 • 0
Newbee     2 0

Mijn rol in deze is dat dit alles aan het licht is gekomen nadat ik heb voorgesteld te gaan onderzoeken of het mogelijk was om in te treden in de bestaande VOF. Vennoot 1 had in eerste instantie aangegeven te willen gaan stoppen met zijn aandeel in de VOF omdat hij zich op andere zaken wil gaan richten. Aangezien ik al gesolliciteerd had om voor deze club te gaan werken en mijn interesse in deze onderneming bovenmatig groot is kwam ik op het idee om dan als vennoot in te stappen. Maar dat idee is inmiddels gewijzigd.

Link naar reactie
 • 0
Senior     68 17

Beste Frummelke,

De complexiteit van het geval en het feit dat het niet één maar meerdere vragen betreft zal de reden zijn dat je nog geen bevredigend antwoord hebt kunnen vinden. Ik zal proberen een paar van de vragen te beantwoorden en ga er daarbij van uit dat de huidige versie van de model vennootschapsakte van de Kamer van Koophandel nog hetzelfde luidt als in 2006. Je schrijft:

Echter nu komt het punt, vennoot 1 heeft in de loop der jaren de privé opnamen dusdanig laten oplopen door persoonlijke leningen en opnamen waarover vennoot 2 niet of nauwelijks in kennis is gesteld dat het kapitaal van deze onderneming op dit moment 3 maal de waarde vertegenwoordigd van van de totale balans in de rode cijfers wel te verstaan. Het kapitaal van vennoot 2 is daartegen wel positief maar is hier de spreekwoordelijke druppel op de hete plaat.

en

Wat is wijsheid in deze? Hoe stapt vennoot 2 in alle redelijke wijzen uit? Ook al is de band tussen beide heren familiare, vennoot 2 wil niet opdraaien voor de gemaakte schulden van vennoot 1.

Uit je beschrijving maak ik op dat vennoot 1 te veel heeft opgenomen van zijn kapitaalrekening bij de vennootschap onder firma. Afgezien van het feit dat vennoot 2 daardoor is benadeeld (omdat vennoot 1 die opnames vermoedelijk niet kan terugstorten), is voor vennoot 2 ook belangrijk hoe deze opnames zijn gefinancierd. Zijn de opnames gedaan uit de liquide middelen van de v.o.f. of zijn inmiddels de schulden van de v.o.f. (bijvoorbeeld bij de bank of bij leveranciers) door het gedrag van vennoot 2 op aan het lopen? Indien het laatste het geval is (of dreigt te worden), is het van belang dat vennoot 2 (die immers ook hoofdelijk aansprakelijk is voor de schulden van de v.o.f.) direct maatregelen neemt om een verder oplopen van de schulden te voorkomen.

De privé crediteuren van vennoot 1 kunnen zich overigens niet verhalen op het vermogen van de vennootschap onder firma; een v.o.f. heeft namelijk een (van het privé vermogen van de vennoten) afgescheiden vermogen waarop alleen de vennootschapscrediteuren zich kunnen verhalen. Indien vennoot 1 failleert, heeft dat echter wél consequenties omdat de v.o.f. in dat geval eindigt (art. 13 van de model vennootschapsakte en art. 7:1683 BW). Op grond van art. 15 van de vennootschapsakte heeft bij een faillissement van een vennoot de andere vennoot (vennoot 2 dus) het recht het bedrijf van de v.o.f. voort te zetten. Weliswaar zou dat op zichzelf een oplossing kunnen zijn, maar het is natuurlijk de vraag of het aanbeveling verdient om te wachten totdat vennoot 1 failliet gaat.

Het lijkt hem redelijk om zijn kapitaal in de VOF te laten zitten en het inventaris en voorraad na het opmaken van de balans over te nemen naar een nieuwe onderneming. Het concurrentiebeding lijkt ons niet meer van toepassing omdat het doel van de onderneming totaal niet meer aansluit op de huidige situatie. Dit is wel gevaarlijk denken dat geef ik eerlijk toe maar we willen toch proberen om dit eruit te handelen.

In de geschetste situatie lijkt een opzegging door vennoot 2 het meest voor de hand te liggen. De consequentie daarvan is ook dat de vennootschap onder firma eindigt (art. 13 vennootschapsakte). Bij een opzegging door de ene vennoot heeft echter de andere vennoot (vennoot 1 dus) het recht het bedrijf van de v.o.f. voort te zetten (art. 15 vennootschapsakte), terwijl bij gebreke van voortzetting de v.o.f. moet worden geliquideerd (art. 14 vennootschapsakte). De wens om de inventaris en voorraad over te nemen kan in dit scenario dus alleen realiteit worden, als vennoot 1 afziet van het voortzetten van de onderneming van de vennootschap onder firma en de vennoten overeenstemming bereiken dat de activa aan vennoot 2 worden verkocht (let hierbij overigens op, want er is al gauw sprake van een overgang van een onderneming waarbij ook het personeel mee overgaat op de verkrijger). Hier kan overigens nog wel een discussie ontstaan:

- bij een voortzetting door vennoot 1: over de bepaling van de werkelijke waarde van de activa (zoals bedoeld in art. 15 lid 7 en art. 14 lid 3 van de vennootschapsakte);

- bij een overname door vennoot 2 van activa van de v.o.f.: over de prijs waarvoor die activa worden verkocht.

Het lijkt hem redelijk om zijn kapitaal in de VOF te laten zitten en het inventaris en voorraad na het opmaken van de balans over te nemen naar een nieuwe onderneming.

Houd er rekening mee dat, indien vennoot 2 opzegt, hij desalniettemin aansprakelijk blijft voor de verbintenissen die de vennootschap onder firma is aangegaan vóór zijn uittreden (denk hierbij niet alleen aan schulden uit hoofde van leveranties maar bijv. ook aan doorlopende verplichtingen uit een huurovereenkomst, arbeidsovereenkomsten e.d.). Om te bepalen of een (nieuwe) verplichting dateert van vóór of na het uittreden van een vennoot is beslissend het moment waarop het uittreden van de vennoot c.q. het eindigen van de v.o.f. is ingeschreven in het handelsregister.

Indien tot liquidatie van de vennootschap onder firma wordt overgegaan en alle crediteuren van de v.o.f. zijn voldaan, is het mogelijk dat de vennoten in het kader van de verdeling van het vermogen van de v.o.f. overeenkomen dat de resterende activa aan vennoot 2 worden toebedeeld om aldus vennoot 2 te compenseren voor het feit dat vennoot 1 meer heeft opgenomen dan vennoot 2. Indien nu al duidelijk is dat de crediteuren van de v.o.f. niet kunnen worden voldaan, dan kunnen de vennoten wellicht beter op zoek naar een externe partij die de onderneming (inclusief de doorlopende verplichtingen) wil overnemen.

Het is bovendien verstandig om in dit soort kwesties ook fiscaal advies in te winnen.

Het concurrentiebeding lijkt ons niet meer van toepassing omdat het doel van de onderneming totaal niet meer aansluit op de huidige situatie. Dit is wel gevaarlijk denken dat geef ik eerlijk toe maar we willen toch proberen om dit eruit te handelen.

Omdat je spreekt over de gevaren van het concurrentiebeding lijkt het alsof een minnelijke regeling tussen vennoot 1 en vennoot 2 over een uit elkaar gaan misschien niet tot de mogelijkheden behoort. Het concurrentiebeding lijkt me overigens volstrekt duidelijk: indien bij uittreding van een vennoot de andere vennoot de onderneming voortzet, zal het aan de uitgetreden vennoot verboden zijn gedurende een zekere periode en in een zeker gebied een soortgelijke onderneming als die van de v.o.f. uit te oefenen of te doen uitoefenen, of bij een zodanige onderneming werkzaam ofwel rechtstreeks of zijdelings betrokken te zijn. Het maakt daarbij niet uit dat de activiteiten van de vennootschap onder firma onderweg veranderd zijn. De enige mogelijkheid is hier om in een kort geding aan de rechter te vragen om bij wijze van voorlopige voorziening het concurrentiebeding te beperken of op te heffen.

Groet,

Caroline Malmberg

 


Caroline Malmberg

email: caroline.malmberg@malmbergwaling.nl

GSM: +31 (0)61 30 945 64

http://malmbergwaling.nl

Link naar reactie
 • 0
Legend     466 17

Weer een goed verhaal van Caroline.

 

Ik vind het echter een onvolledig verhaal hetgeen TS schrijft. Het verhaal van TS mist teveel noodzakelijke info om een goed oordeel te vormen omtrent de situatie.

 

Na enig rekenwerk en denkwerk besluit vennoot 2 om nu uit de vennootschap te willen stappen omdat de continuïteit van deze onderneming niet gewaarborgd is. Hij is er zich volledig van bewust dat zijn te kort aan kennis hem nu parten speelt maar voor zijn verdere toekomst als ondernemer is het voor hem geen optie om zich nog langer in te zetten in deze VOF.

 

Rekenwerk door wie, is dit iemand die ook inzicht heeft gehad in de VOF akte en andere stukken en die daarvoor ook de kennis beschikt ? Zeker in samenwerkingsverbanden in de familiesfeer zie je soms zaken die in eerste instantie heel vreemd lijken, maar soms ook te verklaren zijn. Het lijkt niet niet helemaal goed te gaan, maar helemaal doorgronden is het op basis van de beschikbare info niet.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  7 leden, 154 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.