• 0

Ontslag op bedr. economische redenen: arbeidsuren halveren, kan dit?

 

Wij hebben op dit moment 3 personeelsleden in dienst.

Wij zijn genoodzaakt minimaal de personeelskosten te halveren wegens slechte resultaten.

Hiervoor zijn wij van plan om ontslagvergunningen aan te vragen bij het UWV.

De werknemers werken allemaal 24 uur, dus wij verlonen 72 uur per maand.

Is het mogelijk om van deze 3 medewerkers hun arbeidsuren terug te brengen naar 50%? Dus dat ze ieder 12 uur gaan werken? Kun je dit ook via het UWV regelen?

Of zegt het UWV, je wilt 36 uur minder gaan verlonen ( 50% ) dus dat is dan minimaal 1 personeelslid helemaal eruit?

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

9 antwoorden op deze vraag

 • 0

Jan, je houdt me wel bezig ;)

 

Als het je lukt om hier samen met het personeel uit te komen dan kan dit vrij eenvoudig gerealiseerd worden. Er is eigenlijk ook geen reden voor het personeel om hier niet aan mee te werken. Ze worden er immers beter van, het alternatief is namelijk dat ze gewoon ontslagen worden en 100% in de WW vallen.

 

De route is als volgt:

 

[*]Door middel van een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst geheel ontbinden (houd rekening met de opzegtermijn!);

[*]Onmiddellijk na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst een nieuwe overeenkomst aan gaan voor de helft van de tijd;

[*]Werknemer geeft door aan het UWV dat hij niet voor 100% de uren verliest maar na einde arbeidsovereenkomst nog blijft doorwerken voor de werkgever.

 

De werknemer zal dan van het UWV (50% van 70% =) 35% WW vangen. Jullie betalen gewoon 50% van het laatsteverdiende loon uit, waardoor de werknemer slechts een achteruitgang heeft van 15% in plaats van 30%.

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Dennis,

 

Ik hoop dat we er met deze constructie uit komen, dan laat ik je met rust ;)

Heb jij al eens mee te maken gehad dat je deze informatie weet te vertellen?

Ik heb nl. naar het UWV gebeld en die wisten dit niet zo 1,2,3 te vertellen, ik word dinsdag teruggebeld zeggen ze.

 

Ik loop misschien het risico met die vaststellingsovereenkomsten dat personeel zich ziek gaat melden na het gesprek.

Ik kan dit volgens mij ondervangen door eerst met het UWV contact op te nemen en te zeggen dat er gesprekken gaan plaatsvinden.

 

Ze hebben inderdaad weinig keus en op deze manier kunnen ze alle 3 in dienst blijven en dit is voor mij als werkgever de meest coulante oplossing die ik hen kan bieden.

Link naar reactie
 • 0

Ik hoop dat we er met deze constructie uit komen, dan laat ik je met rust ;)

Heb jij al eens mee te maken gehad dat je deze informatie weet te vertellen?

 

Het is natuurlijk mijn vak. Deze constructie heb ik meerdere malen met succes toegepast voor klanten.

 

De grootste hobbel is dat het in principe niet mogelijk is om een werknemer in deeltijd te ontslaan en het rechtop WW te behouden voor die verloren uren. Door de arbeidsovereenkomst geheel te ontbinden en aansluitend een overeenkomst van mindere omvang aan te gaan wordt het recht op WW gehandhaafd.

 

Ik heb nl. naar het UWV gebeld en die wisten dit niet zo 1,2,3 te vertellen, ik word dinsdag teruggebeld zeggen ze.

 

Tja, als het niet standaard is dan haakt de telefoondesk snel af. Het lijkt mij sterk dat dit scenario in het script staat.

 

Ik loop misschien het risico met die vaststellingsovereenkomsten dat personeel zich ziek gaat melden na het gesprek.

 

En dan zet je er onmiddellijk de bedrijfsarts op. Maar waarom zouden deze mensen zich ziek melden. Het alternatief is immers dat er helemaal geen dienstverband meer is. Medewerkers willen allereerst helpen - het woord zegt het al, niet de boel frustreren. Anders moet je eens ernstig naar de mensen kijken die je in dienst hebt.

 

Ik kan dit volgens mij ondervangen door eerst met het UWV contact op te nemen en te zeggen dat er gesprekken gaan plaatsvinden.

 

Helaas, neen. De enige wijze waarop je het ondervangt is voor het gesprek de ontslagaanvraag bij het UWV indienen. Als blijkt dat je er alsnog uit komt met de medewerker kun je de aanvraag van tafel halen. Probleem is wel dat je de ontslagaanvraag dan al gedaan hebt, alls werknemer zou ik dan wel twijfelen aan het vertrouwen dat mijn werkgever in mij stelt.

 

Ze hebben inderdaad weinig keus en op deze manier kunnen ze alle 3 in dienst blijven en dit is voor mij als werkgever de meest coulante oplossing die ik hen kan bieden.

 

Keus is er altijd. Jouw taak is het dat ze de verstandige keuze maken.

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Oke het is mij weer wat duidelijker.

Maar mijn medewerkers zijn ongeveer 4,6 en 8 jaar in dienst.

Wat als die van 8 jaar in verweer gaat bij het UWV en zegt niet gekort te willen worden op zijn uren.

Hoe sterk sta ik dan nog?

Dan zou ik al hard moeten kunnen maken, of dit of helemaal eruit.

Maar dan zit ik weer met mijn vorige kwestie dat wij met 3 vennoten geen 3 vestigingen kunnen runnen.

 

Link naar reactie
 • 0

Oke het is mij weer wat duidelijker.

Maar mijn medewerkers zijn ongeveer 4,6 en 8 jaar in dienst.

Wat als die van 8 jaar in verweer gaat bij het UWV en zegt niet gekort te willen worden op zijn uren.

Hoe sterk sta ik dan nog?

 

Je haalt twee trajecten door elkaar.

 

Traject 1: de vaststellingsovereenkomst

Bij de vaststellingsovereenkomst kom je samen met de werknemer overeen dat de arbeidsovereenkomst vanwege bedrijfseconomische redenen wordt beëindigd. Niks te maken met het UWV voor de ontslagvergunning, geen verlies op recht van WW, gewoon einde dienstverband en klaar is Kees.

Als je in dezelfde sessie een aansluitende arbeidsovereenkomst aangaat voor het mindere aantal uren dat je met de werknemer overeenkomt dan heeft de werknemer dubbele zekerheid: en recht op WW en weer een aanstelling voor het aantal uren dat overeen gekomen is. In dit traject is er geen verweer mogelijk, je komt namelijk samen overeen dat het zo zal gaan.

 

Traject 2: de ontslagvergunning

Als het niet lukt met een vaststellingsovereenkomst dan is de ontslagvergunning de logische route. Er wordt dan aan het UWV duidelijk gemaakt wat de bedrijfseconomische redenen zijn en waarom juist deze mensen ontslagen dienen te worden. Er komt dan een vergunning los om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Dat doe je dan als werkgever. De werknemer heeft de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de argumenten van de werkgever. Maar als de vergunning afgegeven is is het proces afgerond en is er geen bezwaar meer mogelijk. De enige mogelijkheid voor de werknemer is naar de rechter gaan voor een kennelijk onredelijk ontslag. Het wordt dan interessant worden als je bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst van twee andere werknemers door middel van een vaststellingsovereenkomst hebt beëindigd en daarna een nieuwe bent aangegaan voor minder uren.

 

Bottom line: de vaststellingsovereenkomst is bij verre de prevaleren route in dit traject.

 

Dan zou ik al hard moeten kunnen maken, of dit of helemaal eruit.

 

Je zou kunnen stellen dat indien er niet ingestemd wordt met de vaststellingsovereenkomst er een ontslagaanvraag ingediend wordt bij het UWV. En dat je niet verplicht bent om hen een vervolgovereenkomst aan te bieden.

 

Maar dan zit ik weer met mijn vorige kwestie dat wij met 3 vennoten geen 3 vestigingen kunnen runnen.

 

Je zou natuurlijk ook één werknemer kunnen behouden in de rol van vliegende keep.

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Dit is een duidelijk verhaal.

2 laatste vragen:

 

1. In de tijd tussen het gesprek en het wel of niet akkoord gaan met de vaststellingsovereenkomst meld de werknemer zich ziek, en kan ik diegene niet meer ontslaan. Hoe ondervang ik dit?

 

2. Wanneer een medewerker loonbeslag heeft voor ongeveer 20%. Zitten er dan nog haken en ogen aan?

Link naar reactie
 • 0

1. In de tijd tussen het gesprek en het wel of niet akkoord gaan met de vaststellingsovereenkomst meld de werknemer zich ziek, en kan ik diegene niet meer ontslaan. Hoe ondervang ik dit?

 

Dat is maar op een manier te ondervangen: door een verzoek naar het UWV aangetekend te verzenden de dag voordat je het gesprek aan gaat. Dan is er geen basis meer voor een ontslagbescherming door ziekte. Maar waarom verwacht je dat de werknemer zich ziek zal melden? En zijn deze werknemers verzekerd voor ziekteverzuim? Zo ja, dan heb je een verzekeraar achter je om ze zo snel als mogelijk weer aan de bak te krijgen.

 

2. Wanneer een medewerker loonbeslag heeft voor ongeveer 20%. Zitten er dan nog haken en ogen aan?

 

Voor jou niet. Voor de werknemer eventueel wel. Het komt er voor hem waarschijnlijk op neer dat er qua inkomen niets verandert omdat er gewoon tot de beslagvrije voet ingehouden wordt. Er gaat gewoon iedere maand minder naar de deurwaarder.

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Oke de procedure met de volgorde van de te nemen stappen is mij duidelijk.

Het lijkt mij dat ik ten tijde van het gesprek met de medewerker de vaststellingsovereenkomst en de nieuwe arbeidsovereenkomstmeteen overhandig en de beschrijving over hun WW uitkering.

 

Krijgen zij ook dan gelijk weer een vast contract omdat zij in het verleden minimaal 4 jaar voor ons hebben gewerkt?

 

Link naar reactie
 • 1

Oke de procedure met de volgorde van de te nemen stappen is mij duidelijk.

Het lijkt mij dat ik ten tijde van het gesprek met de medewerker de vaststellingsovereenkomst en de nieuwe arbeidsovereenkomstmeteen overhandig en de beschrijving over hun WW uitkering.

 

Lijkt mij voor zich. Maar vergeet ook niet uit te leggen waarom deze stap nodig is. Geef openheid van zaken en doe nergens geheimzinnig over. Het gaat gewoon niet goed en het gaat echt niet beter als je gesloten bent - integendeel...

 

Krijgen zij ook dan gelijk weer een vast contract omdat zij in het verleden minimaal 4 jaar voor ons hebben gewerkt?

 

Goede vraag, heb ik zelf ook over lopen denken. Ik durf er geen definitief uitsluitsel over te geven, maar ik denk dat dat niet nodig is. Artikel 7:668a lid 1 stelt expliciet:

 

Vanaf de dag dat tussen dezelfde partijen:

a. arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van niet meer dan drie maanden hebben opgevolgd en een periode van 36 maanden, deze tussenpozen inbegrepen, hebben overschreden, geldt met ingang van die dag de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd;

b. meer dan 3 voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan 3 maanden, geldt de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Het ketensysteem heeft betrekking op opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd. Nu een overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt beëindigd lijkt mij dit artikel niet van toepassing en kan de aansluitende overeenkomst als eerste tijdelijke contract voor beaalde tijd worden beschouwd. Tenzij er bij CAO andere afspraken gelden - maar ik weet niet onder welke CAO jij valt.

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  10 leden, 140 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.