Jump to content
Imexo
Verberg

Ontbinding Koopovereenkomst

vraag

Ik heb in september een aantal nieuwe opleggers besteld. Tegelijk heb ik mijn oude te koop aangeboden,met als voorwaarde dat de nieuwe geleverd moesten zijn,voordat de oude uitgeleverd konden worden.

De klanten hebben voor mijn oude een aanbetaling gedaan.

Nu blijkt dat mijn leverancier niet kan leveren, waardoor ik dus mijn oude opleggers ook niet kan leveren aan mijn klant.

Ik heb hun meegedeeld dat de overeenkomst bij deze ontbonden is en zij de aanbetaling terug kunnen krijgen wanneer zij hun bankrekening sturen.

Voldoet het om de aanbetaling terug te betalen of hebben zij nog andere rechten waarop zij aanspraak kunnen maken?

Zij dreigen met een gang naar de rechter.

Link to post
Share on other sites

9 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Ik zou als koper verwachten dat jij alsnog elders nieuwe opleggers bestelt (ik neem aan dat je dat ook van plan bent?) en dat het alleen langer duurt voordat je de oude kunt leveren. Als je niets afgesproken hebt over ontbinding, dan lijkt mij niet dat je dat zomaar eenzijdig kunt doen.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Uiteraard bestel ik nieuwe,maar dat duurt op zijn minst nog drie maanden

 

Het wordt niet helemaal duidelijk wat je nu precies hebt afgesproken. Uit jouw eerste post blijkt enkel dat je bent overeengekomen dat je pas hoeft te leveren nadat je de nieuwe opleggers hebt ontvangen.

 

Waarom ontbind je dan? Waaruit blijkt dat je een ontbindingsrecht hebt bedongen bij latere levering van de nieuwe opleggers?

 

Het ziet ernaar uit dat je enkel later mag leveren; mogelijk ook nadat je de nieuwe opleggers alsnog geleverd hebt gekregen, dus na 3 maanden.

 

In zoverre is helaas niet gezegd dat het inroepen van (onterechte) ontbinding zonder gevolgen zal blijven.

 

Het luistert naar verwachting wat nauwer dan je in jouw korte berichtjes hebt vermeld. Wat staat er zwart op wit?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Er staat op papier dat er na 16 oktober geleverd zou worden, geen exacte datum.Doordat mijn leverancier elke keer uitstelde,moest ik ook naar mijn klant uitstellen.

Dit is mondeling gedaan. En tot nu toe ging de klant akkoord.

Het probleem is dat de klant geen drie maanden wil wachten en ze nu opeist. Daarom heb ik de overeenkomst ontbonden omdat ik nu niet leveren kan.

Zij claimen nu dat zij zelf de opleggers ook doorverkocht hebben en daar nu schade van lijden omdat ook zij niet kunnen leveren.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Het probleem is dat de klant geen drie maanden wil wachten en ze nu opeist. Daarom heb ik de overeenkomst ontbonden omdat ik nu niet leveren kan.

Zij claimen nu dat zij zelf de opleggers ook doorverkocht hebben en daar nu schade van lijden omdat ook zij niet kunnen leveren.

 

Niets op papier? Wat een verrassing! ;D

 

Gezien jouw mededeling niet te zullen leveren, verkeer je in verzuim en ben je schadeplichtig. De gederfde winst komt in dat geval voor vergoeding in aanmerking. Dus ik begrijp de kopers wel.

 

Dit zijn zaken die je beter moet regelen en ook op papier, bijvoorbeeld middels een contract of algemene voorwaarden. Zonde!

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

@Lucien:

 

Begrijp ik goed dat als TS niet tot ontbinding was overgegaan, er sowieso geen sprake zou zijn geweest van een schadevergoeding? Hij had immers een datum ná 16 oktober afgesproken en pas als zijn nieuwe opleggers geleverd waren. Tot het moment van ontbinding had hij zich dus aan zijn afspraken gehouden.

 

De koper van zijn oude opleggers had kunnen weten dat daar voor hem een risico aan zat en hij had dat risico op zijn beurt door kunnen geven aan zijn koper.

 

Als TS niet ontbonden had en de koper niet meer wilde wachten, had die de koop kunnen ontbinden en had TS daarvoor misschien zelfs een schadevergoeding kunnen vragen. Door de ontbinding door TS zijn de rollen nu omgedraaid?

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Het draait er om of TS kan bewijzen dat hij de opschortende voorwaarde heeft gesteld dat hij pas hoeft te leveren, als hij zijn nieuwe opleggers heeft gekregen. Als dat duidelijk is, dan ontstaat er pas een verplichting op het moment dat zijn nieuwe zijn bezorgd. Zeg maar de situatie van een financieringsvoorbehoud bij de koop van een huis.

 

Als die voorwaarde niet hard kan worden gemaakt, en is afgesproken dat er na 16 oktober wordt geleverd, kan de afnemer TS aanspreken op levering na 16 oktober.


Advocaat bij Coupry advocaten te Den Haag: https://www.coupry.nl/

 

Advocaat Ondernemingsrecht en Beëindiging Samenwerking

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Begrijp ik goed dat als TS niet tot ontbinding was overgegaan, er sowieso geen sprake zou zijn geweest van een schadevergoeding? Hij had immers een datum ná 16 oktober afgesproken en pas als zijn nieuwe opleggers geleverd waren. Tot het moment van ontbinding had hij zich dus aan zijn afspraken gehouden.

 

Dat ligt eraan John. Er is kennelijk geen fatale termijn afgesproken, dus in dat geval had de koper nog een ingebrekestelling kunnen uitbrengen na de datum van 16-10-2016.

 

Vergelijk artikel 6:38 BW:

 

'Indien geen tijd voor de nakoming is bepaald, kan de verbintenis terstond worden nagekomen en kan terstond nakoming worden gevorderd.'

 

en artikel 6:39 lid 1 BW:

 

'Is wel een tijd voor de nakoming bepaald, dan wordt vermoed dat dit slechts belet dat eerdere nakoming wordt gevorderd.'

 

Er staat op papier dat er na 16 oktober geleverd zou worden, geen exacte datum.Doordat mijn leverancier elke keer uitstelde,moest ik ook naar mijn klant uitstellen.

Dit is mondeling gedaan. En tot nu toe ging de klant akkoord.

Het probleem is dat de klant geen drie maanden wil wachten en ze nu opeist.

 

De klant had dus in beginsel een ingebrekestelling moeten uitbrengen. Echter, gezien de mededeling van Imexo geldt dat zal worden aangenomen dat hij in verzuim is komen te verkeren op basis van artikel 6:80 lid 1 sub b BW:

 

'De gevolgen van niet-nakoming treden reeds in voordat de vordering opeisbaar is:

 

b. indien de schuldeiser uit een mededeling van de schuldenaar moet afleiden dat deze in de nakoming zal tekortschieten;'

 

In een poging dit te repareren zou ik de koper melden dat je de eerdere mededeling intrekt en bereid blijft tot levering. In dat kader zou ik ook proberen een nieuwe afspraak te maken voor de levering op een datum in de toekomst. Indien hiermee wordt ingestemd, kun je de schade mogelijk nog beperken.

 

Hoewel de specifieke casus op het forum steeds verschilt, is de bottom line steeds hetzelfde: ???

 

- geen deugdelijke afspraken

- geen aantoonbare afspraken die zwart op wit staan (laat staan een contract of algemene voorwaarden)

- als het mis dreigt te gaan, wordt pas achteraf advies gevraagd

- en het advies wordt op een forum gevraagd, waarbij je dan maar moet hopen dat degene die antwoord geeft thuis is in de materie. ;)

 

Succes verder!

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

TS, je kan de schade waar je voor aansprakelijke voor wordt gesteld misschien wel "doorgeven" aan jouw niet presterende leverancier. Want hij had de nieuwe opleggers aan jou moeten leveren (toch?) en is op zijn beurt aansprakelijk voor schade als gevolg van zijn tekortkoming in zijn verplichting t.o.v. jou.


Advocaat bij Coupry advocaten te Den Haag: https://www.coupry.nl/

 

Advocaat Ondernemingsrecht en Beëindiging Samenwerking

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 6 leden online en 265 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept