Jump to content

Jaap van Lynden

Super Senior
 • Content Count

  153
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Jaap van Lynden last won the day on April 8 2019

Jaap van Lynden had the most liked content!

Community Reputation

22

Personal info

Company info

 1. Hierboven staat het al min of meer. In een BtoC transactie, als de Business zich richt op handel met het land van de Consumer, is in principe het recht van het land van de Consumer van toepassing. Er kan wel een rechtskeuze worden gemaakt voor het land van de Business. Maar de Consumer verliest daarbij niet de bescherming van dwingendrechtelijke bepalingen in zijn land. (Een rechtsstelsel kan aanvullende bepalingen bevatten, waarvan partijen bij overeenkomst kunnen afwijken, en dwingendrechtelijke bepalingen, waar niet van kan worden afgeweken. Het meeste consumentenrecht is dwingend.)
 2. In feite kan je er juridisch niks tegen doen, als daar niet iets over is afgesproken (en dat geldt ten aanzien van deze situatie meestal niet, omdat de aandeelhouder zijn handen vrij wil hebben/houden). Zorg dat de afspraken die je hebt gemaakt goed zijn vastgelegd of alsnog worden, zo lang dat nog kan in deze situatie. De andere kant heeft er ook een belang bij om er voor te zorgen dat bij uitval van de aandeelhouder wegens gezondheidsredenen, er wel iemand is die een oogje in het zeil kan houden. Als dat iemand anders kan zijn dan die broer, probeer dat dan met de aandeelhouder/k
 3. Beste Marc, Ik weet toevallig wel iets van franchise. Dat is niet altijd zo rendabel als het merk soms doet vermoeden, maar wordt verrassend vaak wel als een "fantastische goud geld" mogelijkheid gebracht. Zeker met een namens de franchisegever opgesteld Vestigings Plaats Onderzoek of een door de franchisegever opgestelde benchmark. Laat jouw eigen boekhouder daar iets van vinden ajb. Doe je ogen dicht en stel je voor dat het niet gaat om de overname van een winkel maar een vierdehands auto met een verkoper op een beetje brak industrieterrein. Dan kom je in de richting van de goed
 4. Zoals al opgemerkt: gebruikmaken van vertrouwelijke kennis die je hebt verkregen bij de vorige job en daarvan stelselmatig gebruikmaken om klanten te benaderen en er toe te bewegen naar de nieuwe venture te gaan, kan een onrechtmatige daad jegens de 'oude' onderneming opleveren. De kans is daarbij groot dat klantgegevens als vertrouwelijke informatie moet worden aangeduid, ook als dat niet uitdrukkelijk zo is benoemd. Stelselmatig en substantieel afbreuk aan het duurzame bedrijfsdebiet zal die advocaat hebben geschreven. Een concurrentie- en relatiebeding werken dat principe verder
 5. Welkom op het forum MarcDB! Bij veel ondernemers gaat voorafgaand aan een beslissing om een winkel te kopen een kort onderzoek vooraf. In dat onderzoek moet naar boven komen wat kort gezegd in de jaarrekening staat de balans en de resultatenrekening (van afgelopen 3-5 jaar, omzet, kostenposten en winst) is. Daarin staat veel informatie, over vaste kosten, personeel, voorraad, huurcontract, etc. Dat vormt vaak basis voor nog wat vragen en dan wordt de analyse gemaakt "waar kan ik het beter doen/zie ik kansen, omdat ik meer ervaring heb/er meer tijd in ga steken/betere contacten heb/
 6. Dit is vaak tax driven en ik geloof dat je had aangegeven dat EY dit voor ze regelt. In het beste geval hebben ze geen zin om kosten te maken met de inhuur van een Nl trust officer oid. Die zal (waarsch.) ook meer ervaring hebben dan jij en daarmee ook kritischer. Op het slechtste geval ben je in het voorgaande gewezen. Nee zeggen kan ook een teken van kracht zijn: sorry mensen maar ik ken jullie nog niet zo lang en wat jullie van mij vragen is een wel erg groot teken van vertrouwen in onze prille relatie. Misschien later een keer als we elkaar wat langer kennen.
 7. Ik ben het zeker eens met min of meer alles wat hier wordt opgemerkt, het kan onzuivere koffie zijn. Maar, en ik wil je leven niet onnodig moeilijker maken, het kan ook bonafide zijn. Waarsch. idd meest praktische oplossing om fiscalist met offshore ervaring te raadplegen. Kijk op linkedin of je daar een connectie kan vinden, of vraag jouw connecties je daarbij te helpen. Of zoek op internet en bel de mensen af die boven komen drijven. Vaak is er wel een te vinden die even off the record wil meekijken/gut feeling met je wil delen. Bij voorkeur iemand bij de big 5.
 8. Strikt genomen hoeven ze dat niet te doen, holding = holding en werkmij = werkmij en bij gebreke van consolidatie zijn die gescheiden. Maar de omstandigheden kunnen maken dat het wel kan worden gevergd. Zoals bijv. de in art. 2:8 BW genoemde redelijkheid en billijkheid. Het is dan aan jou om te betogen dat de omstandigheden maken dat de jaarrekening van de werk mij wel aan jou moet worden getoond. Daar noem je er al enkele van. Directeursloon op werkmij niveau voor aandeelhouders holding. Werkmij enig actief van holding. Tijd dus om dossier te gaan vormen, ze dwin
 9. Als er andere aandeelhouders zijn, kan je de aandelen aan hen aanbieden. Tav de directeur (als hij aandeelhouder is) kan worden aangevoerd dat hij verplicht is jouw aandelen over te nemen, omdat hij door zijn handelingen de vennootschap schaadt- en jij dit ook alleen op zijn verzoek hebt gedaan. Als hij dan jouw aandelen niet wil overnemen, zal je naar de rechter moeten. Het andere vraagstuk is wat jouw connectie/exposure ten aanzien van de vennootschap is. Als aandeelhouder 'sec' ben je in principe tot vrijwel niks verplicht. Die tamelijk lage exposure kan echter op een gegev
 10. Ok, dat kan, dan begrijp ik het. Lijkt dan idd een buitenkans.
 11. Je wil iets kopen voor EUR 2000 dat EUR 9000 waard is? De voor de hand liggende waarschuwing is: "if it's too good to be true, it's not true". Wees beducht op je eigen hebberigheid. Als je het geld aan ze geeft, krijg je het waarschijnlijk nooit meer terug, of de machine nou werkt of niet. Wat als ze liegen. Hoe ondervang je dit risico. Hoe groot is je probleem als je er dan ook nog leningen voor bent aangegaan. Sommige (buiten)kansen moet je laten lopen omdat de risico's te groot zijn om te dragen. Als je zeker weet wat je koopt en krijgt, stap dan over je mentale b
 12. Je kan het idd indienen als je nog geen 16 bent, als je het de zitting maar wel bent. Ook weer wat geleerd. Ik denk dat er tussen indiening en behandeling wel minder dan 10 maanden zit. Zoals Branko opmerkte, bel de griffie van het kantongerecht waar je het in moet dienen en vraag ze hoe veel tijd ze denken dat er tussen indiening en behandeling zit.
 13. Als borg ben je in principe mede aansprakelijk. Dat betekent in eerste instantie dat de bank haar geld bij jou kan gaan halen als er geen verhaal op de schuldenaar mogelijk is. Als de BV failliet is, kan je wel van uit gaan dat er geen verhaal is. De bank mag daarbij in principe zelf kiezen bij welke borg ze het gaat halen. ALs de bank haar geld bij jou heeft gehaald, heb jij een vordering op de BV en een regresvordering jegens de andere borgen. Daarnaast heb je wellicht een vordering op de personen die de directie hebben gevoerd, als hen daarbij een verwijt kan worden gemaakt d
 14. Er is geen regel dat je 90% kwijtraakt als een investeerder instapt. Dat standpunt van jouw potentiële belangrijke samenwerkingspartner klopt dus (al) niet. Gecombineerd met jouw opmerking over "hardheid", dan weet je al enigszins hoe de hazen lopen: hij zit er zakelijk in. Dat hij nu werkgever van je is, verplicht hem niet tot het "jou netjes behandelen" buiten het dienstverband. Dat "zakelijk" kan allerlei dingen betekenen, ook dat hij op termijn zijn voorsprong in financiën en ervaring zal gebruiken om de totale controle te verkrijgen. Dat je 25% of 75% in de betreffende ve
 15. Dat is de hamvraag. Het komt er op neer dat je vindt dat jouw inbreng in de bv zwaarder weegt/meer is dan de ander. Jij zal dan eerst moeten bepalen wat jij eerlijk vindt ten aanzien van de ander. Dan moet je overwegen wat je hem voor zijn aandelen wil betalen. Want er is blijkbaar al (veel) business en daarmee verdedigbaar dat er waarde is. Probeer het van de ander zijn kant te zien, en bedenk dat het zakelijk meestal veel interessanter is om hem nu iets meer te geven dan jij misschien "eerlijk" vind, als je daarmee een slepend conflict kan vermijden. Slecht voor de business, negatieve bested
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept