Ga naar inhoud

Jaap van Lynden

Super Senior
 • Aantal berichten

  123
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Karma

8

Over Jaap van Lynden

Recente bezoekers van dit profiel

Het recente bezoekers blok is uitgeschakeld en zal niet meer getoond worden aan gebruikers.

 1. Als werknemer in diensttijd een eigen onderneming opzetten gebaseerd op ideeën van de werkgever, met (cruciale) contacten van de werkgever, lijkt op het eerste gezicht onrechtmatig. Een concurrentie - en/of relatiebeding helpt om die onrechtmatigheid duidelijker neer te zetten, want die is bij overtreding van het beding gegeven. Maar een concurrentiebeding is niet onder alle omstandigheden een essentieel vereiste. De omstandigheden kunnen onrechtmatigheid opleveren. Daarvoor moet de zaak in kaart worden gebracht.
 2. Jaap van Lynden

  Conflict bij levering kunststofafval

  Als hij het heeft kunnen verwerken, dan houd de conversatie inderdaad op. Dan was het dus geschikt product en moet het (volledig) worden betaald.
 3. Jaap van Lynden

  Conflict bij levering kunststofafval

  Zoals al opgemerkt, goede partij moet worden betaald. Zal er waarsch. wel één of ander verhaal over schade door de slechte partij komen, die moet worden verrekend, etc. Niet aan storen, gewoon incasseren. De koopgegevens lijken vrij summier, korte beschrijving en foto en klaar. Kende je de koper en wist je waar hij het voor nodig had - welke vereisten hij hier aan zou stellen?Klacht over etiketten lijkt me i.v.m. de beschrijving niet zo kansrijk. Tenzij er ongebruikelijk veel meer etiketten in zitten dan mocht worden verwacht. De folie is wel op de foto te zien, maar staat niet in de schriftelijke beschrijving. Dubbeltje op zijn kant, ik denk licht in jouw nadeel. En de PVC, wat is de uitwerking als dat verhaal klopt? Als er folie en PVC in zit en dat staat niet in de beschrijving, de slechte partij waarsch. niet op de rechter aan laten komen. Als je het zelf bij een ander hebt afgenomen en je daar nog je geld kan halen, moet je die informeren en mee laten praten voordat je zelf de deal sluit. Anders kan je tussen wal en schip vallen.
 4. Jaap van Lynden

  Aansprakelijkheid BV

  Lastige kwestie die op het eerste gezicht niet goed aanvoelt. Breng de voors en tegens goed in beeld. Wat je vertelt over holding, werkmaatschappij van de broer en andere werkmaatschappij is mij niet helemaal duidelijk. Hij heeft een holding, die 100% van de aandelen in het oude bedrijf van zijn broer houdt en dan 50% in de werkmaatschappij die hij met jou deelt? De trammelant in de broer-werkmaatschappij werkt juridisch niet direct door in de holding, dat brengt niet perse een faillissementsrisico met zich. En op zich hoeft zijn overname van het met schulden beladen bedrijf van zijn broer niet perse te betekenen dat hij snode plannen heeft. Antwoord op jouw vraag: in veel statuten staat dat als de persoon die (indirect) de aandelen houdt, verandert of overlijdt of failliet gaat (etc.), de aandelen worden aangeboden aan de andere aandeelhouders. De andere aandeelhouders kunnen dan de aandelen overnemen tegen de in de statuten gestelde voorwaarden en tegen de prijs conform het mechanisme in de statuten. Het is ook gebruikelijk om hier in een aandeelhoudersovereenkomst afspraken over te maken. Dat is (natuurlijk) niet het enige risico. Een ander risico is dat de BV door noeste arbeid goed groeit, en hij dan de controle van een goed lopend bedrijf overneemt. Bijvoorbeeld door er voor te zorgen dat hij de grootste schuldeiser is, met zekerheidsrechten op de assets. Dat kan door financiering of bijv. door de controle over de admin te voeren en op die manier de schuldpositie (ongemerkt) te veranderen. Bijv. als hij mede-zelfstandig directeur is. "Doe jij het echt belangrijke werk van de operatie maar, ik (of mijn boekhouder) doe die vervelende administratie wel". Of door de noodzaak te creeren dat er aandelen moeten worden uitgegeven zodat er geld in de bedrijfsvoering kan. En dan ben je je 50% aandelenpositie kwijt en heeft hij de controle over de AVA. Er zijn veel truuks die kunnen worden verzonnen, waardoor een bedrijf of deelneming (boekhoudkundig) van eigenaar moet veranderen. Weet (van jezelf) wanneer je kennis, ervaring en arbeid van anderen nodig hebt om voor jou te laten werken. Wat hier van zij, beren op de weg kan je altijd vinden, als de verrekijker maar sterk genoeg is. Er zijn vast ook kansen. Als hij inderdaad warme contacten meebrengt en wil investeren, kan de start veel sneller verlopen. Het begint denk ik bij jouw onderbuikgevoel. Als dat goed is, ga je niet blindelings uit van vertrouwen maar pak je het zorgvuldig en zakelijk aan. Leg het goed vast en zorg dat je iemand anders hebt met voldoende ervaring om regelmatig mee te sparren. Of je gaat twee jaar in loondienst en kijkt dan wat de stand van zaken is. Dan wel goed naar je concurrentiebeding kijken. Ergens gaan werken met als vooropgezet plan om de klanten over te gaan nemen, is niet verstandig. Ook zonder concurrentiebeding kan dat onrechtmatig zijn. Succes!
 5. My 2 cents: Merkinbreuk als er geen sprake is van geregistreerd merk zie ik niet direct. Handelsnaam: art. 1 Handelsnaamwet: Onder handelsnaam verstaat deze wet de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Dat is dus nogal ruim. art. 9 Handelsregisterwet: In het handelsregister worden over een onderneming opgenomen: a. een door de Kamer toegekend uniek nummer; b. de handelsnaam of de handelsnamen; c. de datum van aanvang, voortzetting of beëindiging; d. degene aan wie de onderneming toebehoort; e. de vestigingen. Mij dunkt verdedigbaar dat als de gebruikte term niet als handelsnaam in het handelsregister is opgenomen, de term blijkbaar geen handelsnaam is. Of dat je het niet had kunnen weten dat hij gebruik als handelsnaam beoogde, dus dat hij jou dit redelijkerwijs niet achteraf kan verbieden. Indien mogelijk wat verder kijken wie er achter zit en wat ze precies doen.
 6. Jaap van Lynden

  Slecht betalende klant

  Ok wellicht geen tijd meer om te kijken of de relatie kan worden verbeterd. Als je moet kiezen: liever je uitstaande geld of relatie op huidige voet laten voortbestaan? Het lijkt er op dat je nu moet omschakelen en zsm incasso kort geding starten om executoriale titel te halen en dan executoir beslag leggen onder (oa) zijn opdrachtgevers. Zodat het wellicht nog in jouw zakken komt en niet in die van de curator. Zsm betekent morgen de dgv eruit. Echte turbo dus. Rapport gebruiken om op hele korte termijn datum voor zitting te krijgen. Dossier voor executie klaarmaken van kvk uittreksels van partijen, contract, facturen, belangrijkste mails over de kwestie. Uitstaande hoofdsom en renteberekening duidelijk neerzetten.
 7. Jaap van Lynden

  Slecht betalende klant

  Het klinkt wat rommelig, dat gebeurt vaak. Door de rommeligheid raken partijen uit het oog wat ze hebben afgesproken en van de ander mogen verwachten. Ik denk dat het verstandig is om wat richting aan de situatie te geven. Ook om te zorgen dat dit niet te lang blijft etteren. Dat kan vaak als volgt gebeuren: je geeft duidelijk en zakelijk in een mail/brief aan wat de afspraken zijn, hoe deze zijn uitgevoerd en wat de openstaande vordering is. Vervolgens geef je aan dat je de samenwerking zeer op prijs stelt, maar dat er nu iets moet veranderen, omdat het anders niet houdbaar voor jou is - bijv. omdat jij ook weer loon aan je werknemers moet betalen, etc. Zo'n zakelijke brief waarin je op rustige toon jouw belangen en aangeeft dat je hun belangen ook onderkend, kan vaak goed aangrijpingspunt zijn om alsnog op een reële manier om tafel te gaan zitten. Als ze dat niet willen, dan weet je ook waar je aan toe bent. Dan zet je het "kwaadschiks" traject in.
 8. Je zal duidelijk uiteen moeten zetten waarom je vermoedt dat de machine niet aan de verwachtingen zal kunnen voldoen. Daarbij zal je ook duidelijk en zo veel mogelijk onderbouwd moeten aantonen wat de schade is die wordt veroorzaakt indien zij hier in te kort gaan schieten. Eerst bedenken op hoe veel verschillende vlakken die ligt - andere machines die ook stilliggen, productie/omzet verlies (van de uiteindelijke afnemer), verlies van en klant (en schadeclaim van de achterliggende klant), kosten van personeel betrokken bij het herstel, tijdens stilliggen machine, etc. En van hen verlangen dat zij uitdrukkelijk aangeven deze schade te zullen vergoeden, als de machine niet kan presteren. Als je kan bewijzen dat met 80 pk niet de 200km kan worden gehaald op basis van het redelijk te verwachten gebruik van de machine, zou je kunnen betogen dat er sprake is van een evidente verschrijving. En overwegen om de order te cancelen. Of dit in een engineers rapport onderbouwen en van hen verlangen dat zij daar uitdrukkelijk en gemotiveerd op reageren, bij gebreke waarvan je de order alsnog cancelt. Beste approach hangt sterk af van de details en de mogelijke gevolgen.
 9. Jaap van Lynden

  Als aandeelhouder bv verlaten wegens ziekte

  Kijk ook wat er in de statuten in welke gevallen de aanbiedingsplicht wordt getriggerd. Niet gebruikelijk dat dit bij arbeidsongeschiktheid gebeurt, maar niet onmogelijk. Een overeenkomst, ook een aandeelhoudersovereenkomst, komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Strikt genomen is het dus niet nodig dat een document wordt ondertekend. Moeilijk te zeggen wat de status/kwalificatie van jullie afspraken/handelingen zijn. Als de aanbiedingsplicht niet is getriggerd, dan kan niemand je dwingen jouw aandelen af te staan, tenzij zij hard zouden kunnen maken dat jij op onaanvaardbare manier de vennootschap schaadt. Tegelijkertijd kan jij hen niet dwingen jouw aandelen te kopen. Als jullie er niet uitkomen, zou je een zog. uitrook traject kunnen krijgen. Zij zouden dan met hun 90% meerderheid in de aandeelhoudersvergadering het dividend kunnen reserveren voor allerlei dingen, zichzelf hoger loon gaan uitkeren, vriendjes inhuren voor 'noodzakelijke' werkzaamheden en wat niet meer. Jij komt daar dan in rechte tegenop en stelt dat dit onredelijk is en afbreuk doet aan jouw rechten als minderheidsaandeelhouder. Partijen schikken dan vaak alsnog tegen een redelijke prijs. Wacht dat niet af, maar neem het initiatief, en zet een reëel aanbod neer, met een redelijke en standvastige toon en onderbouwing.
 10. Eens met mmint en Highio. Eerst samen proberen is heel verstandig. Dat kan bijv. door aov voor bepaalde tijd (bijv. 6 maanden) of door samenwerking als de ander een eenmanszaak start. Dat moet dan een gelijkwaardige samenwerking zijn (geen elementen arbeidsverhouding, loon, bepaalde tijd gezagsverhouding). Als je haar enige opdrachtgever bent, is er een risico dat er een aov wordt aangenomen. Met een vof loop je een risico dat wordt aangenomen dat de vof de onderneming drijft. En dat die moet worden verdeeld als jullie onenigheid krijgen.
 11. Jaap van Lynden

  financiële verdeling bij 50/50 BV

  Tamelijk "bijzonder" dat zijn broer meent dat hij recht heeft op de helft van de door jouw man gewerkte uren. Wat staat daar dan van zijn kant tegenover. Klinkt me vrij brutaal in de oren en brutalen hebben niet voor niks de halve wereld. Als jouw man werkt voor de BV (waarin de huisartsenpraktijk is ondergebracht), dan heeft hij toch recht op een vergoeding van de BV? 50-50 verdeling gaat over de winst in de BV, niet over de omzet. Van de in de praktijk van jouw man gedraaide omzet moet eerst een vergoeding worden betaald voor de door hem daaraan bestede uren. Als er na aftrek van alle kosten een winstbedrag overblijft, moet dat in principe 50-50 worden verdeeld. Als iemand aanspraak op de helft van mijn broodwinning maakt, dan lijkt mediation mij niet voor de hand te liggen. Dat zou voor mij namelijk niet bespreekbaar zijn. Als het ergens is opgeschreven zonder dat daar een duidelijke tegenprestatie voor is opgenomen, dan lijkt me dat aantastbaar door bijv. dwaling of nader aan te vullen door een beroep op uitleg van de overeenkomst en redelijkheid en billijkheid. Altijd goed om te kijken of je er in onderling overleg uit kunt komen. Maar als je daar geen concrete resultaten mee behaald, dan moet je actie ondernemen om de voor jullie nadelige situatie te wijzigen.
 12. Jaap van Lynden

  Gedeeltelijke overname onafgemaakte app

  Je moet een duidelijker overzicht krijgen van de dingen die je moet regelen als je wil gaan samenwerken. 1. De app moet worden afgemaakt door de app bouwer. Gaan jullie dat betalen? Regel dan een duidelijke fee afspraak met de app bouwer, houd deze kosten onder controle. 2. Als ik het begrijp moet dat geld dan worden ingebracht en zouden jullie dan aandelen krijgen (?) Dat kan je vastleggen. Dan natuurlijk vrij belangrijk hoe veel aandelen je krijgt. 3. Als jullie aandelen hebben gekregen, wie is dan de baas in de BV. Er zijn in feite twee bazen, de statutair directeur en de aandeelhoudersvergadering. Wie gaat de kar trekken? Wie wordt directeur en hoe veel aandelen houdt iedere persoon. In een aandeelhoudersvergadering kunnen doorgaans besluiten met meer dan 50% worden genomen. 4. Wat gebeurt er als er meer geld moet worden geïnvesteerd? Als er meer geld nodig is en niet alle aandeelhouders mee willen of kunnen doen, worden zij doorgaans "verwaterd". Dat betekent dat er nieuwe aandelen worden uitgegeven aan degenen die extra geld inbrengen. De verhoudingen veranderen dan. 5. Als jullie niet zelf aan de bestaande app kunnen werken, wat gaan jullie dan precies doen? Heb je daar al een plan voor?
 13. Jaap van Lynden

  Oneens over schuld bij uit elkaar gaan

  Dan ben je er toch? Maar vervolgens geef je aan dat er toch discussie blijft, en wordt de kwestie gewoon weer op tafel gelegd, als ik me niet vergis (?) Ik zie niet in waarom jij geen vergoeding zou kunnen krijgen voor jouw uren en zij wel (voor de via X betaalde uren). Je moet wel aannemelijk kunnen maken dat je die uren hebt gemaakt. Dus idd tegen elkaar wegstrepen. Via Y gaan ze dat geld niet krijgen. Werk je nog steeds voor X, gaat er daar een onhoudbare situatie ontstaan als je hier (meer) ruzie over krijgt? Dat zou dan een (niet juridische) overweging kunnen zijn om iets tegemoet te komen.
 14. Jaap van Lynden

  Onenigheid management fee

  90K voor 12 uren secr werkzaamheden per week lijkt mij niet goed voor de onderneming. 72K voor boekhouding lijkt me ook te veel. Dit blijft een welles-nietes. Kan je proberen om met praten op te lossen. Als dat niet lukt moet je naar de rechter omdat je geen meerderheid in de AVA kan bereiken. Met 10% kan je naar de Ondernemingskamer. Lijkt me een goede optie. Die kan dan een onderzoeker benoemen, die oefent wat druk uit op partijen en dan blijkt een schikking vaak wel mogelijk.
 15. Jaap van Lynden

  Ondernemen in duurzame voeding: Van hippie food naar Vegan hype

  1. Omzet i) Ondernemers willen niet snappen dat er behoefte is aan vegan producten, ii) Je probeert omzet te verhogen door samen te werken met ondernemers die jouw producten gaan verkopen. Mij dunkt dat als de ondernemers waar jij leverancier van wil worden geen vraag naar deze producten bemerken, zij ook geen behoefte voelen met jou in zee te gaan. Dus misschien is er vanuit consumenten minder vraag dan je denkt. Zoals hierboven opgemerkt. In Den Haag zitten vrij veel ministeries en overheden, wellicht kijken of je daar ergens wat (gratis) taarten kan beleveren als er iemand jarig is en moet uitdelen? Taart met verhaal weer wat anders dan obligate vlaai. Of kelder/jarreau. Haags publiek kan soms terughoudend in mindset en uitgavepatroon zijn overigens, marktonderzoek gedaan/mogelijk? 2. Motivering Vegan/vegetarisch is goed om bepaalde redenen, waarom willen consumenten dat niet snappen. Misschien dan toch maar de wereld verbeteren. Als ik intyp “waarom vegetarier” vult google aan als tweede aanvulling: waarom vegetariërs irritant zijn. Ha ha. Maar zit wel wat in. Veel vleeseters voelen aan dat er ergens iets niet klopt, maar ja het is wel erg lekker. En dan komt iemand hun keuze voor smaakgenot boven dierenmoord en milieuproblemen in de neus wrijven. Onleuk. Volgens mij een gebrek aan wereldverbeteraars met wat rustiger toontje, zo van, een klein beetje minder vlees en beetje meer vegetarisch is al een hele prestatie en ontzettend fantastisch. En hier heb je wat goede vegetarische recepten. En hier kan je makkelijk lekker vegetarisch eten kopen. Etc. Vind je site vrij bescheiden ten aanzien van je filosofie, maar misschien is dat niet de plaats om het te doen. Vegetarisch/vegan niet in google meta description. Met lekkere taart den haag kom je wel op pagina 1 maar spring je er niet echt uit.

×

Cookies op HigherLevel.nl

Cookies zijn nodig om Higherlevel.nl goed te laten functioneren. Door het gebruik van HigherLevel.nl verklaar je onze voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

 Meer informatie   Oké