Jump to content
broekhuizenmjj
Verberg

gebouw herwaarderen - hoe werkt dit en hoe fiscaal te behandelen? jaarrekeningBV

vraag

Beste Allen,

 

Kunnen jullie mij helpen met het volgende?

 

Mijn jaarrekening van een BV over 2016 wil ik richting mijn crediteuren beter laten weergeven. Ik heb een gebouw dat een lagere boekwaarde heeft dan de waarde uit een recente taxatierapport. Het gebouw is gewaardeerd tegen aankoopwaarde met enkele jaren lineair afschrijving gebaseerd op 20 jaar.

 

Ik wil nu het gebouw positief herwaarderen en een herwaarderingsreserve toevoegen aan mijn eigen vermogen.

 

Is dit mogelijk en hoe werkt dit? En welke fiscale consequenties hangen hieraan vast? Moet ik over de volledige opwaardering direct belasting betalen? In dat geval is het een directe cash-out en niet heel interessant.

 

Ik hoor graag van jullie.

 

gr

Marco

Link to post
Share on other sites

4 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

 

Hallo Marco,

 

Je kan een commerciële jaarrekening (laten) maken en uitgaan van actuele waarden.

Dat betekent dat je tegen actuele waarde een kostprijs e.d. kan berekenen.

Je moet dan wel ook tegen actuele waarden afschrijven wat je winst verlaagt.

De balans tegen actuele waarde betekent dan ook dat je alle activa en passiva moet herrekenen.

Het mogelijke voordeel (herwaardering) moet worden opgenomen in een wettelijke reserve.

Je zal verder het pand zeer regelmatig moeten laten her taxeren voor bepalen actuele waarde.

Dit is niet een kwestie van even je pand hoger waarderen en een tegenpostje (Herwaarderingsreserve) opnemen het is een principieel afwijkende jaarrekening maken op een ander prijsgrondslag.

Je moet ook rekening houden met latente belastingen (de hogere waarde zal in de toekomst belast zijn en je kan niet wel de hogere waarde opnemen op de balans maar niet de latente belastingdruk.).

Een bank e.d. zullen al gauw zelf rekening houden met een afwijkende executiewaarde van het pand.

Mocht je met kritieke Crediteuren problemen ervaren dan zou ik een afspraak maken en ze een balans met toelichting (eventueel taxatierapport) overhandigen. Verder zal een reguliere Crediteur niet meteen in jou balans duiken om te zien of ze op rekening leveren.

Ik zou er nog eens over nadenken of de voordelen tegen de nadelen (kosten) opwegen.

 

Vriendelijke groet,

 

 

 

 

____

full quote van voorgaand bericht verwijderd


Geef om mensen en gebruik dingen.

Andersom werkt niet.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

dank je wel voor jouw reactie.

 

Hoe gaat dat in zijn werk met latente belastingschuld. Dit betekent niet dat ik toch direct een cash-out heb? Wanneer moet je belasting gaan betalen? En over welk bedrag?

 

ik hoor graag!

 

Hi,

 

Latente belasting is een raming van de in de toekomst te betalen belasting.

Het wordt berekend over het verschil van de commerciële en de fiscale boekwaarde.

Het is het belastingpercentage contant gemaakt omdat afrekening in de toekomst ligt.

Je moet dus een inschatting maken van de termijn, de verwachte belasting, en de rente.

 

Vriendelijke groet.

 


Geef om mensen en gebruik dingen.

Andersom werkt niet.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Voor een stelselwijziging, zoals een overgang naar een commerciële jaarrekening op basis van actuele waarde zou zijn, heb je een gegronde reden nodig. Een beter beeld scheppen voor crediteuren zal daar niet toe behoren. Het schijnt echter pleitbaar te zijn om ook binnen het historische kostenstelsel een incidentele herwaardering toe te passen als er een sterke afwijking is tussen de boekwaarde op basis van historische kostprijs en de actuele waarde. Dit is me bekend uit pagina 144 van het (gratis online te vinden) Handboek Externe Verslaggeving 2016 van Deloitte*, maar de verdere achtergronden ken ik zelf ook niet. Of het verstandig is er als leek in te duiken is zeer de vraag, maar meer info zou je in principe in dat handboek kunnen vinden.

 

Aangezien ik niets van de incidentele herwaardering weet, weet ik ook niet in hoeverre het volgende iets met het voorgaande te maken heeft, maar onlangs heb ik begrepen dat de regels omtrent actuele waarde (iets met actuele kostprijs) tegenwoordig zodanig complex zijn dat op een accountantscursus werd geadviseerd om af te stappen van het gebruik van actuele waarde.

 

Oh ja, latente belasting hoef je niet gelijk te betalen. Daarom heet het ook latente belasting. ;) Met het tonen van latente belasting laat je slechts zien dat je in de toekomst meer belasting verschuldigd bent dan op basis van je commerciële cijfers zou kunnen worden verondersteld, omdat de fiscale boekwaarde van je pand (nog steeds op basis van historische kosten) lager is dan de commerciële boekwaarde, waardoor je fiscaal minder afschrijvingspotentieel hebt dan commercieel.

 

(Overigens hoef je een voorziening voor latente belasting niet per sé contant te maken. Niet doen is eenvoudiger, maar maakt de voorziening wel weer hoger.)

 

* Voor alle duidelijkheid, om mod-ingrijpen te voorkomen: ik ben op geen enkele wijze gelieerd aan Deloitte.

 

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 7 leden online en 109 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept