Jump to content

Easy does it

Legend
 • Content Count

  682
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

26

Personal info

 • Gender
  Male
 • Country
  Nederland

Company info

 • Location
  Arnhem
 • Branch
  Financiering & bankwezen
 • Branch 3
  Financiering & bankwezen
 1. Hallo, Ondanks dat het antwoord uit het citaat van het forum Fiscaal Dienstverleners juist is toch een waarschuwing. Rommelen op de factuur is nooit verstandig. Bij facturering in een boekhoudpakket is het technisch niet mogelijk op die manier de BTW te boeken. Later bij controle zal de Inspecteur de (handmatige) factuur letterlijk volgen. Dus verkoopprijs € 0,80 hoger en geen BTW op verzendkosten berekend. Het is immers niet zijn taak om allerlei verborgen motieven, constructies e.d. uit te vlooien. Er staat wat er staat! Ik zelf zou trouwens ook willen weten wat het prijsverschil "op factuur" en bij "aankoop vermeld" is. Bij nalezen zal Lex van Roode het zeker met me eens zijn. Vriendelijke groet.
 2. Hallo, Dan zal de info op de site wel verouderd zijn; ✔ 400 € pro Jahr für die Umsatzsteuererklärung für Ihre Transaktionen bei Amazon ✔ Nehmen Sie einfach für 100 € mehr pro Jahr Ihre Transaktionen außerhalb von Amazon hinzu Heb je de test op de site gedaan of je überhaupt voor een BTW nummer in die landen in aanmerking komt? Zoals Bert aangeeft het is geen persoonlijke keuzeoptie hoe en waar je Omzetbelasting afdraagt. Groetjes,
 3. Beste Peter, Het lijkt mij handiger je vragen in één vraag te behandelen en niet per lidstaat een Topic aan te maken. Ook voor België zou ik eerst de door Amazon aangeboden dienstverlening en informatie eens doorlezen. Misschien toch eenvoudiger om alle BTW zaken bij één aanbieder onder te brengen. Vriendelijke groet,
 4. Hallo Peter, Wat voor jou de beste oplossing is vraagt natuurlijk maatwerk. Je kan in ieder geval eens bij Amazon zelf kijken wat daar de mogelijkheden zijn of de aangeboden informatie benutten voor je aanmelding. Zie de Link Groetjes, https://services.amazon.de/programme/versand-durch-amazon/steuerinformationen.html/ref=DE_footer_VAT
 5. Hallo Peter, Wat is eigenlijk de vraag? Willen je buitenlandse klanten een factuur met Nederlandse BTW zodat zij hem terug kunnen vragen bij de Nederlandse belastingdienst of willen ze een nota met BTW verlegd (0%) wegens ICT of Mwst.? Het eerste lijkt me geen probleem. De andere opties vragen sowieso meer tijd en aandacht en jij blijft verantwoordelijk als het fout gaat. Denk aan aantonen export, controleren BTW nummer klanten enz.. Groetjes PM Oops Bert is me al voor!
 6. Hi, welkom, Een micro onderneming mag de jaarrekening op fiscale grondslagen samenstellen. Voor een micro onderneming is de jaarrekening een verkorte balans en resultatenrekening. Lidstaten mogen wettelijk niet meer eisen aan de toelichting stellen dan in de Europese richtlijn zijn opgenomen. Fiscaal is waardering tegen aanschafwaarde of netto vermogenswaarde toegestaan. Deelnemingsvrijstelling is bij beide methodes toepasbaar. Bedenk wel voor een commerciële jaarrekening kun je niet volstaan met een fiscale balans en resultatenrekening waarin naar behoefte enkele posten afwijkend zijn gewaardeerd. Vriendelijke groet,
 7. Hi Sylvia, Bij proces gestuurde organisaties kunnen medewerkers meerdere functies, rollen en taken combineren en uitwisselen. Dus de vraag is welke pet draag jij vandaag en is het iedereen duidelijk? Problematisch is als je gelijktijdig uit verschillende hoeken "prioriteiten" krijgt opgelegd terwijl je er maar één gelijktijdig kan uitvoeren. In het verleden legde ik voor onze organisatie de "kritische" processen vast in processtroomschema's en beschrijvingen. Werkinstructies werden op de werkplek samengesteld en beheerd. Van "bovenaf" werd alleen opgelet dat deze werkinstructies op elkaar en de procesbeschrijving aansloten. Per processtap werd vastgelegd welke "Functionaris" een rol (taak) vervulde. Een processtap was beslissen (akkoord; Ja/Nee) of uitvoeren. Bij de Taak en Functieomschrijvingen verwees ik dan naar de procedures. Zo werd duidelijk een koppeling gelegd tussen bedrijfsprocessen, verantwoordelijkheden en de T&F omschrijving van de medewerkers. De niet in procedures vastgelegde taken vermelden we in de T&F omschrijving onder een kopje "Overige taken en werkzaamheden". Daarnaast kun je een overzicht maken van vereiste vaardigheden en kennis per processtap (of taak). Als je bijvoorbeeld vindt dat een technisch medewerker ook sociale en commerciële vaardigheden moet hebben als hij een technische taak op locatie bij de klant vervult kun je dat vastleggen. Dit wordt dan opgenomen in beoordelingscriteria, T&F, opleidingsplannen medewerkers en klanttevredenheidsonderzoeken. Allemaal PLOC (Plan, Lead, Organize, Control (or Check)). Of volgens ISO "Zeg wat je doet en doe wat je zegt!". Controleer dus of alle "eisen" voorvloeiende uit processen terugkomen in T&F, beoordelingen,opleidingsplannen en nieuwe jaarplannen. Verder kun je niet alles vastleggen. Ik zei altijd "Als het pand in de fik staat moeten we geen discussie hebben of pak een emmer in je T&F omschrijving staat." (Dat zijn dan alle in redelijkheid te verwachten en vereiste werkzaamheden en taken.). Succes!
 8. Hallo, Lees onderstaande link omtrent onderhanden werk bij de belastingdienst er eens op na. Joost heeft voor de (externe) kosten gelijk alleen viel mij op dat er waarschijnlijk in 2016 via de termijnen ook vooruit gefactureerd is voor wat betreft het uitgevoerde werk aangezien de oplevering in 2017 en de facturering van de termijnen in 2016. Daarvoor citeer ik het volgende; "Voor de fiscale winstverantwoording wordt aangesloten bij de hoofdregel van de commerciële jaarverslaggeving: winstverantwoording naar rato van de voortgang van de werkzaamheden. " Vooruit gefactureerde productie uren kun je opnemen in de balans als vooruit gefactureerd. JP; Omzet (Debet) (res) a/ Vooruit gefactureerd (Credit) (bls) Onderhanden werk Vriendelijke groet.
 9. Hallo, Je wil dus per kanaal en/of beurs baten en lasten snel terug kunnen vinden. In principe is dit een kostenplaatsadministratie. Ieder kanaal of beurs is dan een kostenplaats. (In Excel is mijn aanbeveling één kolom kostenplaatsen te gebruiken met meerdere codes ) Intern doorberekenen (hostingkosten enz.) kan dan ook van kostenplaats naar kostenplaats. Ga je werken met verschillende prijzen per product per kanaal dan zijn waarschijnlijk ook meerdere administratieve producten per fysiek product nodig met een afwijkende prijs. (Afwijkende prijzen per artikel worden vaak weer gekoppeld aan debiteuren (prijsafspraken) .) Incidenteel (per beurs) kan je ook volstaan met een extra comptabel overzichtje (apart spreadsheetje met kosten en opbrengsten). Overleg ook eens met je huidige boekhouder of hij snel data uit zijn systeem kan gebruiken of aanleveren voor een analyse. Dubbel invoeren lijkt mij niet gewenst. Dat wordt vaak weer zie de plaatjes en zoek de verschillen. Organisatorische maatregelen zouden kunnen zijn om per verkoopkanaal een bankrekening te gebruiken. Waarom? Heel kort door de bocht genomen is mutatie bankrekening en voorraad je resultaat per kanaal. (Houd wel rekening met (privé) opnamen). Snelheid is mooi maar zoals je waarschijnlijk weet kunnen korte intervallen, seizoen en opstartperiodes het resultaat ernstig vertekenen. Je zal er dus een beoordeling op los moeten laten. Verder bestaat het gevaar dat bij intern doorberekenen een kostenplaats (kanaal) verlies maakt maar toch nog een dekkingsbijdrage aan de vaste algemene kosten (Bijv. directieloon) oplevert. Opheffen is dan niet slim. Deelname aan een beurs kan ook direct niets opleveren maar wel tot meer aankopen op termijn leiden door een hogere naamsbekendheid. Hoe ga je dat meten? Wat je ook doet het blijft een afweging van kosten; Investeren in een geautomatiseerd systeem, hogere boekingskosten door gebruik kostenplaatsen, hogere administratiekosten door het maken van ad hoc overzichtjes. Wat in jouw geval het voordeligste is kan alleen na een analyse worden aangegeven en is dus maatwerk. Veel succes!
 10. Easy does it

  BTW plicht

  Hi, Zie de site van de belastingdienst. Opteren voor belaste verhuur onroerend goed. Dus overleg even met de verhuurder wat in de toekomst het voordeligste is en kijk of en wanneer jullie voldoen aan alle voorwaarden. Vriendelijke groet.
 11. Hallo, Debet staan eigendommen; Voorraad Te vorderen Credit staan kapitaal en schulden; Eigen vermogen Crediteuren Kosten staan debet en baten staan credit dus debiteur a/ Verkopen Vorderingen omhoog is debet Baten omhoog is credit Prijsverschillen kunnen positief en negatief zijn (debet en credit) zijn. Voor een kleine winkel zou ik het volgende doen; Kijk welke BTW groepen voorkomen; BTW Hoog laag en nul tarief Verkopen NL, Im en export EU en buiten EU. Artikelen samenvoegen in Artikelgroepen die voor ondernemer relevant zijn. Deze groepen ook in Grootboek opnemen een verkoop en een kostprijsrekening. Afhankelijk van werkdruk alles via voorraad boeken en aansluiten met kassa verantwoording verkopen (dag/week of maandstaten). Anders (bij redelijk gelijkblijvende voorraad) alle inkopen meteen op kostprijs boeken en voor de jaarbalans werken met een voorraadopname en kostprijs corrigeren. Je kan bij binnenkomst ook alles meteen tegen verkoopwaarde op voorraad zetten en kortingen bijhouden. Voordeel is dat je dan met geschatte marges (per groep) kunt werken en de voorraad zo corrigeren. Op de "gecalculeerde" marge worden dan winkelkortingen apart geboekt en gecorrigeerd. Maar let op een controle telling voorraad is van tijd tot tijd altijd nodig! Bij binnenkomst boek je dan; Voorraad tegen verkoopwaarde a/ Niet gerealiseerde winstopslag a/ crediteuren Bij verkoop; Kassa verkopen Kortingen op verkopen a/ Verkopen Kostprijs verkopen Gerealiseerde winstopslag a/ voorraad tegen winkelwaarde Ingesloten een voorbeeld overzicht IB/VPB aangifte 2016 en BTW aangifte voor een rekeningenschema. Aan te vullen met eigen behoeften en specificaties. Ik moest zelf de aangiftes doorlopen. Een voorbeeld is niet voorhanden op Belastingdienst.nl dat zou te leuk zijn :) . Vriendelijke groet Rekeningschema_Belastingen.pdf
 12. Hallo, Je hebt meerdere boekingen; a/ wil zeggen Aan wat ervoor staat dat deze rekeningen gecrediteerd worden. Inkopen; Voorraad BTW a/ crediteuren Verkopen; Debiteuren a/ omzet of verkopen a/ BTW Boeken kostprijs verkopen; Kostprijs verkopen (verkochte aantallen maal inkoop- of beter kostprijs). a/ voorraad Bij veel boekhoudpakketten gebeurt dit automatisch en gelijktijdig met verkoopfacturen maken. Punt van attentie; De voorraadwaarde (kostprijs) is niet altijd gelijk aan de inkoopwaarde. Deze bestaat uiteraard uit de inkoopprijs maar ook uit alle kosten die je maakt totdat het product of goed in je voorraad ligt. Denk bijvoorbeeld aan vracht, invoerrechten eigen magazijnkosten enz. Deze kosten zijn niet altijd precies bekend per eenheid en dan wordt er een schatting van gemaakt en gebruikt men de rekening prijsverschillen om deze tijdelijk te boeken en te controleren of de schatting op langere termijn juist is. Ook mag je voor kosten die je beter wil volgen op een aparte rekening boeken zoals bijvoorbeeld vrachtkosten en invoerrechten. Je boekt dan ; Inkomende Goederen met prijsverschillen; Voorraad Prijsverschillen * a/ inkopen a/ gedekte inkomende vrachten en invoerrechten ( voor de kosten op verkopen gebruik je aparte kostenrekeningen) a/ prijsverschillen * * Prijsverschillen boek je naargelang deze positief of negatief zijn. Inkopen Vrachtkosten en invoerrechten inkomende vrachten a/ crediteuren Theoretisch is 3000 groep voor handelsvoorraden en 7000 groep voor voorraad gereed product bij een productiebedrijf. Dan bereken je interne kosten van 4000 (kosten categorisch) groep en 5000 (kostenplaatsen) groep via 6000 (fabricagerekening per product) groep door naar de 7000 groep. Buiten rapportagevoorschriften Belastingdienst (belastingaangifte Winst en BTW) ben je vrij je grootboek in te delen zoals je zelf wil. Succes!
 13. Hallo, Natuurlijk er wordt altijd ergens mee betaalt. Maar dat tast de voorbelasting niet aan. Wel het feit dat de BV geen belaste prestaties meer verricht en wellicht niet meer als BTW ondernemer wordt gezien. Maar als de kosten nog in een redelijk verband staan tot de voormalige belaste prestaties zou ik de voorbelasting nog gewoon verrekenen. Als er geen perspectief is dat je de aan de BV "geleende" gelden niet terugkrijgt kunnen die als (informele) kapitaalstorting worden aangemerkt. Ik zou voor de liquidatie van de BV even langs een belastingadviseur gaan. Voorkomt nare verassingen. Vriendelijke groet,
 14. Hi, Persoonlijk zou ik dezelfde link niet nogmaals in mijn verhaal opnemen. Voegt niet veel waarde toe. Groetjes,
 15. Hallo, Inderdaad Cosara juist de BTW is volledig geharmoniseerd in EU verband dus regelgeving NL en DE zouden in principe gelijk moeten zijn. Innergemeinschaftlige Geschäften Nu zijn er wat verschillende manieren en formulieren mogelijk. Ik zou TS aanraden schriftelijk bezwaar te maken en om een schriftelijke motivatie vragen. Want dat het iets met een ABC ( Dreieckgeschäft ) is wat te vaag. Nu kan het verschil maken wie de goederen afhaalt of doet afhalen maar dat is al gissen. Dus eerst een duidelijke motivatie anders kunnen we slechts gissen. Vriendelijke groet,
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept