Jump to content

WijnandN

Senior
 • Content Count

  35
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0
 1. Vorig jaar heb ik via mijn BV aandelen gekocht van een Amerikaans bedrijf (Inc.). Ik heb die aandelen voor 5000 euro gekocht. Nu moet ik dit opgeven in mijn VPB aangifte. Het percentage aandelen (groter dan 5%) is niet moeilijk. Opgeofferde bedrag lijkt mij 5000 euro (heb ik ervoor betaald) en ik heb de deelneming op de balans ook gewaardeerd op 5000 euro (verkrijgingsprijs). Maar wat moet ik nu precies invullen bij de nominale waarde van het aandelenpakket? Ik heb een balance sheet gekregen met daarop "total equity" van de onderneming. Is de nominale waarde gelijk aan het percentage aandelen * total equity? Of moet ik "total equity" van mijn bedrijf opvoeren? Een Amerikaanse balans ziet er heel anders uit dan een Nederlandse. Per aandeelhouder wordt "total equity" vermeld. Mag ik de deelneming fiscaal waarderen op de verkrijgingsprijs (kostprijs) en daar in de toekomst op laten, ongeacht het resultaat van het Amerikaanse bedrijf? Ik neem aan dat ook voor een Amerikaanse bedrijf de deelnemingsvrijstelling geldt. Vr.gr., Wijnand
 2. Beste Cocon, Wij ontvangen geen salaris, omdat wij sinds de oprichting in 2015 nog geen euro winst hebben gemaakt. Al het geld dat financiers aan ons betalen, gaat direct door naar ondernemingen waar wij in geloven (lening in, lening uit). Gelukkig hebben wij een financier die in ons gelooft en ons dus meer leent om zelf te kunnen overleven. Pas als onze uitstaande leningen vruchten afwerpen, zullen wij winst maken. Kortom, wij kunnen onszelf ook geen salaris geven. Wat je zegt over mijn companion, dit zou betekenen dat de BV een loonadministratie moet voeren? Hoe kan je de bijtelling in rekening brengen als er geen salaris wordt uitbetaald? Vr.gr., Wijnand
 3. Beste Odeon, Wij doen eigenlijk weinig in deze BV. Alleen besprekingen met financiers en het doorzetten van leningen. De BV heeft deze bestelbus in het verleden gekocht van een leasemaatschappij en ik ben daarmee gaan rijden. Alleen zakelijk, vandaar dat ik de km registratie bij hou. Het is de bedoeling dat deze BV in de toekomst winst maakt door rente op de uitstaande leningen. Even afgezien van mijn companion, ben ik dan fout bezig? Vr.gr. Wijnand
 4. Beste shoptillyoudrop, Wij gebruiken deze BV voor financiering van andere BV's. Leningen komen binnen en gaan er weer uit. Er is ook geen personeel aanwezig in deze BV. Alleen wij 2 als DGA. Aangezien ik het door de BV gekochte voertuig uitsluitend zakelijk gebruik (overeenkomst tussen BV en mij en een sluitende kilometeradministratie) is er geen sprake van loon anders dan geld. Ik begrijp dus dat dit verandert als mijn companion de auto zou aanschaffen via de BV. Wij zouden dan de accountant een loonadministratie moeten laten voeren? Mag hij het gebruik van die auto niet opgeven bij zijn inkomstenbelasting in België? Vr.gr. Wijnand
 5. Hallo, ik ben samen met een Belgische companion grootaandeelhouder in een BV. Wij ontvangen beide geen salaris uit deze BV. De BV heeft mij als Nederlander een auto ter beschikking gesteld. Ik rij uitsluitend zakelijk met deze bestelauto en hou ook netjes een kilometeradministratie bij. Kortom, ik geef niets op bij mijn aangifte inkomstenbelasting. Nu wil mijn Belgische companion in Nederland een auto kopen op naam van onze BV en daarmee gaan rijden in België. Zowel zakelijk als privé. Wat heeft dat voor gevolgen voor de BV en hem? Aanschaf via de BV, dus verzekering, wegenbelasting en brandstof voor rekening van de BV. Moet de auto een Belgisch kenteken krijgen? En hoe zit dat met een bijtelling voor hem? Hij verdient het meeste met Belgische activiteiten en vanuit onze BV worden er geen uitkeringen aan ons gedaan. Hij zal nauwelijks zakelijk rijden met die auto, dus een kilometervergoeding heeft geen zin. Vr.gr. Wijnand
 6. Beste Rik99, Ik ga dit even met een juridisch adviseur overleggen. Dank voor de antwoorden. Met vriendelijke groet, Wijnand
 7. Beste Norbert en Rik99, Wij hebben geen CAO, betaling van overwerk (135%) is historisch gegroeid. Dat stukje over 3 keer het minimumloon had ik ook ergens gelezen, maar werknemers verdienen niet meer dan 3 keer het minimumloon. Met vriendelijke groet, Wijnand
 8. Beste Rik99, Mijn bedrijf valt niet onder een CAO en ik bedoel dat ik voor overwerk 135% van het normale uurloon aan een werknemer betaal. Met vriendelijke groet, Wijnand
 9. Vandaag werd ik aangesproken door één van mijn werknemers. Hij geeft aan dat er sinds 2018 vakantiegeld berekend moet worden over gemaakte overuren. Ik heb nooit iets daarover gelezen of gezien. Ben gaan zoeken op het internet en kwam inderdaad op enkele sites informatie daarover tegen. Sinds 2018 is de WML veranderd en schijnt er over overuren vakantiegeld betaald te moeten worden (als er geen CAO is en dat is bij ons het geval). Klopt dit nu echt? Dat zou een aanzienlijke stijging betekenen van personeelskosten. Kan ik hier als werkgever iets aan doen? Ik betaal al 35% meer over overuren. Met vriendelijke groet, Wijnand
 10. Dank voor jullie input. Ik denk dat ik het beste even informatie kan inwinnen bij een notaris. Anders wordt het wellicht wat teveel voor dit forum. Met vriendelijke groet, Wijnand
 11. Beste allen, Alvast dank voor jullie antwoord. Excuses, ik zal één en ander nog even verder verklaren, want ik heb mij eerder niet duidelijk genoeg gemaakt. De nieuwe investeerder is op de hoogte van de situatie. Hij heeft ook al wat converteerbare leningen verstrekt aan de BV. Dit is in een leenovereenkomst vastgelegd met daarin de optie tot converteren opgenomen. Zoals ik al eerder zei, er is nu 1 aandeel van 1 euro. Daarnaast is er vanuit de holding door mij persoonlijk (privé naar holding en van holding naar BV), laten we zeggen een bedrag van 100.000 euro extra overgemaakt naar de BV. Dit is een kapitaalstorting geweest en ik heb dit in de boeken opgenomen als agio. Dit is ook zo bij de VPB aangifte doorgegeven. Maatschappelijk kapitaal is niet in de statuten opgenomen. Ik snap al jullie opmerkingen dat de nieuwe investeerder argwanend zal zijn als dat agio wordt omgezet in aandelenkapitaal, maar dat is juist de bedoeling. In de holding heb ik te maken met een partij (zonder stemrecht) die nu aandelen bezit en juist dat aandeel willen we (de investeerder en ik) verwateren. Deze partij wil ook niets meer met de onderneming te maken hebben, alleen veel geld proberen te vangen voor aandelen die nu weinig tot niets waard zijn. Voor de rest heeft deze holding geen andere belangen of deelnemingen, dus verwatering vind ik prima. Door het uitbrengen van 100.000 extra aandelen van 1 euro wordt de waarde per aandeel een fors stuk lager. Nadat we die aandelen hebben uitgebracht (en feitelijk betalen vanuit de agioreserve), willen de investeerder en ik (als zijnde ik als bestuurder van de BV en met stemrecht in de holding) additioneel bijvoorbeeld 1 miljoen extra aandelen uitbrengen en de investeerder verkrijgt die aandelen dan met 80% korting (mede door het converteren van de leningen en het inbrengen van intellectueel eigendom). Dus hij stort dan 200.000 euro en verkrijgt daarmee 1 miljoen aandelen. De investeerder zal dat doen vanuit een BV waarin ik ook een aandeel heb, dus mijn aandeel zal niet zo zeer verwateren. Kan dit, mag dit? Ik las iets over gevaar van bestuursaansprakelijkheid bij faillissement. Geldt dat ook als het agio wordt omgezet in aandelenkapitaal? Dit kapitaal blijft in de onderneming en zal niet worden opgenomen of worden uitgekeerd. Maar stel dat om welke reden dan ook de nieuwe investeerder besluit niet in te stappen, dan is er een kans dat de BV het niet redt. Als ik dan alleen het agio heb omgezet in aandelenkapitaal, dan doe ik toch niets fout? Een andere mogelijkheid, las ik, is het toekennen van de agio aan het bestaande aandeel. Gezien het verwateringsidee, is dat dan verstandiger? Ik ga ervan uit dat in beide gevallen ik richting de notaris moet. Mijn belangrijkste vragen nu zijn welke exacte stappen ik moet nemen om het agio om te zetten in kapitaal. Moet dit in een aandeelhoudersvergadering worden vastgesteld? Mag ik dan die 100.000 aandelen (agiobonusaandelen) uitgeven en dat wegboeken tegen agio? Mag ik daarna x nieuwe aandelen uitgeven van 1 euro op naam van de nieuwe investeerder en dit bedrijf 80% korting geven op de nieuwe aandelen? Moet ik dit ook vastleggen in de statuten? In de holding heb alleen ik stemrecht en in de BV ben ik bestuurder, dus ik kan handelen zoals ik wil. Hopelijk maakt dit mijn verhaal helder. Met vriendelijke groet, Wijnand
 12. Ik heb in 2015 vanuit mijn holding BV een BV opgericht met 1 aandeel van 1 euro. In de loop van 2015 en 2016 heb ik vanuit mijn holding BV extra kapitaalstortingen in deze BV gedaan om crediteuren te kunnen betalen. Deze zijn geboekt op agioreserve. In deze BV is nog geen winst gemaakt en er is een negatieve algemene reserve. Wij zijn nog bezig met R&D, commerciële activiteiten zullen pas later volgen. Momenteel ben ik in gesprek met een investeerder. Het is de bedoeling dat hij zal deelnemen in de BV door de uitgifte van extra aandelen, maar zover is het nog niet. Voordat we dat daadwerkelijk doen, wil ik mijn agio veiligstellen. Kan ik dat doen door extra aandelen ter grootte van het bedrag van de agioreserve op mijn naam uit te geven (middels een notariële akte). Daarna kan ik boekhoudkundig de agio afboeken op de nieuwe aandelen. Heeft dit fiscale consequenties? Ik onttrek geen geld aan de onderneming. Maar ik wil, voordat een investeerder zou instappen, een formeel aandelenkapitaal hebben en pas dan nieuwe aandelen uitgeven die de investeerder kan kopen. Als dit zo kan, welke stappen moet ik dan doorlopen? Met vriendelijke groet, Wijnand
 13. Dank je wel Nobert. Ik denk dat ik voldoende weet en je antwoorden zijn helder. Vr.gr. Wijnand
 14. Beste Norbert, Het is de bedoeling dat wij de kar samen trekken. Als ik hem niet als bestuurder benoem, heeft hij geen zeggenschap in de onderneming. Dit komt denk ik raar over op het personeel van het bedrijf dat wij overnemen. Ik zou dit met hem moeten bespreken. Wij komen beide op de loonlijst van de werkmaatschappij. Als ik je goed begrijp is een private verzekering dus goedkoper? Als hij als "gewone" werknemer in de onderneming op de loonlijst kan komen, dan profiteert hij toch van alle regelingen die de sector/cao (metaalnijverheid) kent? Naast de sociale verzekeringen kent de sector een goede verzekering voor de WIA en een vrijwillige pensioenvoorziening. Ik snap dat ik waarschijnlijk het onmogelijke wil, namelijk aan de ene kant gedeeld eigendom en zeggenschap met mijn zoon en aan de andere kant sociale zekerheid voor hem als er iets fout gaat. Vr.gr. Wijnand
 15. Beste Joost, Dank voor je snelle antwoord. Ik ga op zoek naar alternatieven. Vr.gr. Wijnand

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept