Jump to content
Shardene
Verberg

Compliance Officer

Hopelijk heeft iemand in de bouw met kennis van de CPR richtlijn hier meer info over :)

 

Mijn vraag gaat over de overdracht van informatie (door merkeigenaar) van CoC (Certificate of Compliance) (eigendom van fabrikant) om een individuele DoP (Declaration of Performance) te genereren. Deze zijn verplicht onder de CPR richtlijn 305/2011/EU voor producten bestemd voor vaste installatie.  Met andere woorden;

"mag de merkeigenaar de door de (oorspronkelijke) fabrikant verstrekte informatie gebruiken (na de NoBo (Notified Body) te hebben geïnformeerd) om een DoP te genereren), of is de merkeigenaar wettelijk verplicht om een NoBo te betalen voor een meervoudige lijst van dezelfde uitgevoerde tests voor de oorspronkelijke fabrikant? "

 

De CPR-richtlijn stelt duidelijk en correct dat onnodige tests en herhaling van reeds uitgevoerde tests moeten worden vermeden door gebruik te maken van resultaten die door een derde partij zijn verkregen. Verder stelt het dat zolang het om hetzelfde product gaat, de verkregen testresultaten mogen worden gebruikt met toestemming van de oorspronkelijke testeigenaar.

 

Huidige situatie;
Een NoBo (Applus) informeerde onze leverancier (de oorspronkelijke fabrikant) dat wij (de merkeigenaar) wettelijk verplicht zijn om een verlenging van zijn CoC-certificaat / parallelle vermelding van zijn DoP aan te vragen. Dit is uiteraard in hun commercieel belang en brengt hoge/jaarlijkse kosten met zich mee.

De kosten zijn voor:
1. De uitbreiding van het certificaat, waarbij zowel de oorspronkelijke fabrikant als de merkeigenaar ermee instemmen dezelfde testresultaten te gebruiken. (Een overeenkomst / contract tussen fabrikant en merkeigenaar is blijkbaar niet voldoende)
2. Het formele aanvraagformulier, waarmee de merkeigenaar NoBo formeel kan vragen de testresultaten te controleren (van de test die zij zelf (de NoBo) hebben uitgevoerd, lijkt onnodig repetitief)
3. en voor het controleren van beide eerder genoemde documenten om te garanderen dat de inspectie en autocontrole van het product is uitgevoerd (beide zijn documenten uitgegeven door NoBo dus lijkt onnodig repetitief)
 
De NoBo heeft dus laten weten dat deze kosten en het parallel certificaat wettelijk verplicht zijn.

 

 

NoBo stelt volgens artikel XV van de verordening 305/2011:

“Een importeur of distributeur wordt voor de toepassing van deze verordening als een fabrikant beschouwd en is onderworpen aan de verplichtingen van een fabrikant overeenkomstig artikel 11, wanneer hij een product onder zijn naam of handelsmerk in de handel brengt of een bouwproduct reeds wijzigt zodanig in de handel worden gebracht dat de conformiteit met de prestatieverklaring kan worden aangetast. ”

 

Maar wij geven aan dat volgens artikel 36 (b) van de verordening 305/2011:

"het bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt en dat de fabrikant in de handel brengt, in overeenstemming is met het producttype van een ander bouwproduct dat door een andere fabrikant is vervaardigd en al overeenkomstig de betrokken geharmoniseerde norm is getest. Indien deze voorwaarden zijn vervuld, heeft de fabrikant het recht de prestaties aan te geven op basis van alle of een deel van de testresultaten van dat andere product. De fabrikant kan de door een andere fabrikant verkregen testresultaten pas gebruiken als hij daarvoor de toestemming heeft gekregen van die andere fabrikant, die verantwoordelijk blijft voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en bestendigheid van die testresultaten;"

 

Brand owner wordt gezien als manufacturer en heeft dezelfde verplichtingen; ja, maar de richtlijn geeft ook aan dat de door een andere fabrikant verkregen testresultaten met toestemming van fabrikant gebruikt mogen worden.

 

Met AVCP-systeem 1+ moet de NoBo ook de productie beoordelen. Dat betekent dat de 3 partijen (oorspronkelijke fabricage, merkeigenaar en NoBo) enige administratieve / contractuele afspraken moeten maken. Maar als merk eigenaar hebben we geen fabriek en veranderen het product niet, alleen de verpakking. Daarom zal er geen initiële inspectie zijn van de fabriek en van de productiecontrole in de fabriek; continue bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek; omdat als merkeigenaar, we in de richtlijn onder term fabrikant vallen, maar eigenlijk niets werkelijk produceren. Een verplichte en kostbare parallelle listing lijkt ons daarom ongepast.

 

Wat zijn de wettelijke vereisten met betrekking tot de overdracht van DoP-gegevens van een oorspronkelijke fabrikant naar een merkeigenaar voor producten met AVCP-systeem 1+ of klasse Cca of meer?

 

Bij voorbaat dank voor uw advies en input!

Link to post
Share on other sites

1 answer to this question

Recommended Posts

 • 0

Beste Shardene 

 

HL is niet bestemd voor adviseurs en hun dossiers. Zie onze huisregels. Topic gaat daarom op slot. 

 

 

 

 


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 10 leden online en 319 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept