Jump to content
sater
Verberg

Huurcontract na eerste 5 jaar

vraag

Goedemiddag,

 

Duur, verlenging en opzegging:

 

3.1 Deze huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van vijf jaar, ingaande op 1 mei 2021 (hierna” ingangsdatum”) en lopende tot en met 30 april 2026.

3.2 Deze huurovereenkomst wordt, na ommekomst van de in 3.1 genoemde periode, behoudens beëindiging van deze huurovereenkomst door opzegging door huurder of verhuurder in overeenstemming met 3.4 en 3.5 voortgezet voor een aansluitende periode van vijf jaar.

3.3 Na ommekomst van de in 3.2 genoemde periode wordt deze huurovereenkomst, behoudens beëindiging van deze huurovereenkomst door opzegging door huurder of verhuurder in overeenstemming met 3.4 en 3.5 voortgezet voor aansluitende perioden van telkens vijf jaar.

3.4 Beëindiging van deze huurovereenkomst door opzegging vindt plaats door huurder aan verhuurder of door verhuurder aan huurder tegen het einde van de lopende huurperiode of, ingeval van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, tegen ieder tijdstip, een en ander met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één jaar. Verhuurder neemt daarbij de wettelijke opzeggingsgronden in acht.

3.5 Opzegging van deze huurovereenkomst dient te geschieden bij deurwaardersexploot of per aangetekend schrijven.

 

Hier gaat om een winkelpand. Bij artikel 3.2 staat huurder of  verhuurder! 

Kan ook de verhuurder het contract opzeggen zonder mijn toestemming binnen opzegtermijn?  

 

Alvast jullie dank

Sater

 

 

Link to post
Share on other sites

3 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer
 • Best answer

Verhuurder kan in het geval van een winkelpand (middenstandsbedrijfsruimte) niet zomaar opzeggen, er zijn maar twee wettelijke opzeggronden, waar artikel 3.4 dat u citeert ook naar verwijst.  

Aan het einde van de eerste periode van vijf jaar kan de verhuurder slechts in twee gevallen de huurovereenkomst beëindigen, aldus artikel 7:296 lid 1 en 2 Burgerlijk Wetboek:
 

1.      als de bedrijfsvoering van de huurder niet is geweest zoals van een goed huurder mag worden verwacht. Hiervan is onder andere sprake van bij betalingsachterstand of overlast. 
 

2.      als de verhuurder aannemelijk maakt dat hij, zijn echtgenoot, geregistreerde partner of één van zijn (pleeg)kinderen het verhuurde pand persoonlijk, dringend èn duurzaam als bedrijfsruimte in gebruik willen nemen (dringend eigen gebruik).
Dit is uitdrukkelijk niet het geval als verhuurder het pand wil verkopen. Wel valt ook renovatie van het pand onder dringend eigen gebruik, als de renovatie van het pand niet uitgevoerd kan worden zonder beëindiging van de huur.


Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
1 uur terug, UwJurist zei:

Verhuurder kan in het geval van een winkelpand (middenstandsbedrijfsruimte) niet zomaar opzeggen, er zijn maar twee wettelijke opzeggronden, waar artikel 3.4 dat u citeert ook naar verwijst.  

Aan het einde van de eerste periode van vijf jaar kan de verhuurder slechts in twee gevallen de huurovereenkomst beëindigen, aldus artikel 7:296 lid 1 en 2 Burgerlijk Wetboek:
 

1.      als de bedrijfsvoering van de huurder niet is geweest zoals van een goed huurder mag worden verwacht. Hiervan is onder andere sprake van bij betalingsachterstand of overlast. 
 

2.      als de verhuurder aannemelijk maakt dat hij, zijn echtgenoot, geregistreerde partner of één van zijn (pleeg)kinderen het verhuurde pand persoonlijk, dringend èn duurzaam als bedrijfsruimte in gebruik willen nemen (dringend eigen gebruik).
Dit is uitdrukkelijk niet het geval als verhuurder het pand wil verkopen. Wel valt ook renovatie van het pand onder dringend eigen gebruik, als de renovatie van het pand niet uitgevoerd kan worden zonder beëindiging van de huur.

Thnx, Dus  welke zou je dan aanraden bij artikel 3.2 door uitsluitend huurder of dat maakt niet uit?

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 7 leden online en 292 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept