Jump to content

rene1

Senior
 • Content Count

  41
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1

Personal info

Register

 • How did you find us:
  partner-site
 • You are:
  ondernemer
 • What age group do you belong to?
  31-35
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  New Venture

Company info

 • Company or organization name
  Inmote BV
 • Address
  Hengelosestraat 541, Enschede, 7521AG, Netherlands
 • Phone number
  053-3030250
 • Website address
 1. rene1

  rene1

 2. Hoi, ik heb iemand uit India in mijn bedrijf werken (in Nederland). Mogelijk kan hij wel helpen om iemand te vinden in de regio die Engels en de lokale taal spreekt. Laat even weten of er nog belangstelling is. Ik heb hem je verhaal voorgelegd. En hij denkt wel te kunnen helpen. met vriendelijke groeten, Rene
 3. Ja. Deze website had ik ook gevonden, maar ook daar geld dat ik dan moet "overstappen" naar deze energieleverancier "Van de bron". Er is geen sprake van vrij verhandelbare elektriciteit, d.w.z. ik heb nu 6000 kWh voor 10 cent per kWh. Eigenlijk zie ik geen verschil tussen "Van de bron" en elke andere energieleverancier als Essent/Nuon, etc. Ze bieden gewoon een contract aan voor bepaalde duur waarbij je energie geleverd krijgt en de mogelijkheid hebt energie terug te leveren aan uitsluitend "van de bron". Ik zou eigenlijk graag willen weten welke obstakels er nog zijn waardoor het niet mogelijk is energie vrij te verhandelen. Er is toch een netbeheerder? Waarom kunnen zij niet de energie transporteren naar de plek waar ik het wil verkopen (of gebruiken - heb je 2 adressen dan moet je op elke adres lokaal opwekken - je kunt niet van 1 lokatie naar een andere lokatie transporteren (volgens mij), maar je betaalt wel 2x voor netbeheer). Groeten, Rene
 4. Hallo, waarschijnlijk is het antwoord: "dat kan niet", maar ik ga het toch eens proberen (met de vraag). Waarom kan ik niet zelf kiezen voor hoeveel geld en aan wie ik mijn zelf opgewekte electriciteit middels zonnepanelen lever? Ik heb een contract met een electriciteitsleverancier (als Essent/Nuon) en ben daardoor gedwongen mijn electriciteit terug te leveren aan deze electriciteitsleverancier. En die verkopen diezelfde electriciteit misschien wel weer met winst aan iemand anders? Was er niet een partij als de netbeheerder? Daar betaal ik toch een soort van maandelijks abonnement voor? Waarom kan die netbeheerder dan niet zorgen dat mijn electriciteit getransporteerd wordt naar een afnemer die ik zelf gekozen heb? Bijvoorbeeld mijn opa 10km verder op ... Gaat dit mogelijk worden? Is dat in sommige landen al mogelijk? En welke blokkades moeten hiervoor nog worden opgeruimd? met vriendelijke groeten, Rene
 5. Dit schijnt inderdaad mogelijk te zijn met een NV. Wikipedia zegt: aandelen die in beginsel vrij overdraagbaar zijn. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Naamloze_vennootschap. Ik neem aan dat ze schrijven "in beginsel" want wellicht dat een verkoper van dergelijke aandelen moeite zal hebben om een koper te vinden (laag handelsvolume door gebrek aan beursnotering). Een NV is wel een stuk "duurder" qua oprichting en mogelijk ook in "onderhoud" (kosten accountant) in vergelijking met een BV? Voor een startup constructie lijkt me een NV een zwaar vehikel. Kickstarter is een soort constructie waarbij willekeurige mensen kunnen investeren in een idee. Eigenlijk vraag ik me af of er een juridische vorm (in binnen- of buitenland) bestaat, waarbij mensen kunnen investeren in een "idee", en waarbij we mensen een return kunnen geven in de vorm van een winstuitkering. Daarnaast zouden de aandelen vrij verhandelbaar moeten zijn, zodat mensen kunnen in- en uitstappen op elk gewenst moment. Zijn er misschien blockchain ontwikkeling die een dergelijke constructie in de toekomst mogelijk maken of nu al bestaan? Zou je een (nieuw) aandeel ook kunnen beschouwen als een (nieuwe) currency met bepaalde rechten? Ik ga dit eens lezen: http://www.marketingfacts.nl/berichten/blockchain-een-nieuw-organisatieparadigma Dank alvast voor de inspiratie qua zoektermen op Google :). met vriendelijke groeten, Rene
 6. Hallo, in Nederland hebben we de BV als rechtsvorm voor een bedrijf. Als je nieuwe aandelen wilt uitgeven of bestaande aandelen wilt kopen/verkopen van een dergelijke BV, dan moet je naar de notaris. Aandelen van grote bedrijven/multinationals kun je gewoon kopen en verkopen aan de AEX. Ik vroeg me nu het volgende af: bestaan er rechtsvormen (niet noodzakelijk Nederlandse, het kan/mag ook een rechtsvorm in een ander land zijn) voor een bedrijf, waarbij de oprichting van deze rechtsvorm relatief goedkoop is (vergelijkbaar in kosten met het oprichten van een BV) en waarbij de aandelen vrij verhandelbaar zouden zijn zonder tussenkomst van een notaris? Ik kan me iets voorstellen dat de aandelen gewoon te koop aangeboden kunnen worden op de website van het bedrijf. Dus company X heeft dan behalve zijn informatieve website om zijn producten te verkopen en aan te prijzen ook een trading deel heeft waar investors en aandeelhouders hun aandelen in company X direct onderling kunnen verhandelen? Als dit juridisch niet mogelijk is, wat zou er dan nodig zijn om wel tot een dergelijke constructie te kunnen komen? Certificaten uitgeven, STAK oprichten? Kun je ook een eigen ALEX/Binck/NPEX starten? Ben je een bankvergunning nodig om aandelentransacties te mogen uitvoeren? met vriendelijke groeten, Rene
 7. OK. Fair enough. Topic verplaatst naar vraag & aanbod. met vriendelijke groeten, Rene Heuven
 8. Ik dacht dat HigherLevel een netwerk functie heeft ???.
 9. Hoi, ik heb in het verleden trainingen verzorgd voor programmeurs. Ik wil evalueren of het zinvol is deze tak van sport opnieuw op te pakken. Destijds ontving ik het trainingsmateriaal van Nokia. Helaas is Nokia qua smartphones min of meer ter ziele gegaan. Heeft iemand tips welke partijen eventueel trainingsmaterialen aanbieden op het vlak van C, C++, Microsoft, SQL, Android, iOS in een licentiemodel? Of tips waar je open source trainingsmaterialen zou kunnen vinden? Internationaal geen bezwaar. Het was mij wat onduidelijk of de vraag hier op de juiste plek in het forum wordt gesteld, maar "inkoop" valt kennelijk onder Commercie & Marketing. Dus dat lijkt me OK. Voor het evalueren zou ik dus graag willen weten wat mijn inkoopvoorwaarden zijn/opties zijn bij diverse partijen en welke verdiensten er te realiseren zijn. Ik wil dus een concurrentie/prijs analyse kunnen doen. met vriendelijke groeten, Rene Heuven
 10. Hoi, hoe zit dat eigenlijk? Er is niets geregeld, behalve dat er statuten zijn van een BV (zeg: X). De meerderheidsaandeelhouder is tevens bestuurder en wil een deelneming in een andere BV aangaan (zeg: Y). Deze zelfde persoon heeft ook een holding. Y biedt de meerderheidsaandeelhouder een leuk contract met management fee, maar wil dat deze persoon names X een concurrentiebeding tekent namens X. X krijgt hiervoor 10% aandelen in de nog op te richten BV Y. Da's dan leuk als je een minderheidsaandeel hebt in X (bijvoorbeeld: 10%). Plots heb je dan fictief 1% in BV Y. Mijn vraag: kan dat allemaal zomaar? Dat is toch belangenverstrengeling, niet naar redelijkheid en billijkheid handelen jegens minderheidsaandeelhouders, en niet handelen in het belang van BV X? En daarmee onwettig? Ook als deze persoon de meerderheid van de aandelen in X heeft en daarmee de meeste stemmen? Kanttekening: X draait nu niet zo goed (in 2013 break even bij geringe jaaromzet). Het ondernemingsplan van Y gaat tot 2016 en laat alleen in 2016 een geringe winst zien ... dus met 1% fictief aandeel, heb ik waarschijnlijk net zoveel winstuitkering bij Y als bij X tot 2016. Maar ik vind het vreemd dat een meerderheidsaandeelhouder gewoon een concurrentiebeding kan tekenen en daarmee feitelijk alle aktiviteiten van X kan doen staken. met vriendelijke groeten, René
 11. Eh ... hm ... ik zie dat: "Er is echter een BV waarin een deelname heb, maar wel (regie over) de adminstratie voer." ongelukkig geformuleerd is. Feitelijk bedoel ik: "Er is echter een BV waarbij ik betrokken ben en waarvoor ik (regie over) de adminstratie voer." Spijt me dat hierdoor een misverstand ontstaat. Ik wil ook geen verwijt maken richting de gegeven antwoorden. Naar aanleiding van de antwoorden ben ik nog wat verder gaan zoeken en kwam dit stuk tegen van Deloitte. Ik heb dit slechts toegevoegd als extra informatie aan de discussie, zodat mogelijk later ook andere mensen een meer volledig beeld hebben van het vraagstuk en van welke kanten je dit vraagstuk allemaal zou kunnen belichten. Als ondernemer ben je natuurlijk altijd eindverantwoordelijk wat je accountants je ook vertellen. Maar aangaande de publicatieplicht waar accountant C dus op wijst, zie ik het allemaal nog niet z'on vaart lopen. Als er problemen ontstaan, moeten A en B zich ook maar verantwoorden plus ik ben niet van plan het komende jaar ergens (welke BV dan ook) failliet te gaan. Ik hanteer mijn inziens hier een pragmatisch aanpak. En met het stuk van Deloitte zie ik me ook wel gesteund in de aanpak om de jaarrekening z.s.m. gereed te krijgen en vervolgens te gaan bespreken met de aandeelhouders en andere belanghebbenden. Aan de andere kant mag ik altijd graag het naadje van de kous weten en ook de details goed hebben/uitvoeren. Vaak blijkt dat achter een eenvoudige vraag (wanneer moet je de jaarrekening bij de KvK hebben gedeponeerd) een nog lang niet zo triviaal antwoord bevindt en ook dat regerend Den Haag zijn wetgeving niet altijd even doordacht door de kamer loodst (doelstelling: minder administratieve rompslomp voor de ondernemer door opstellen jaarrekening bestuurders gelijk te stellen aan het bespreken van de jaarrekening met de aandeelhouders en daarmee 2 maanden tijd te besparen? Om elke discussie te vermijden, moet je vervolgens je statuten laten aanpassen? Dat hadden ze in Den Haag toch ook wel kunnen bedenken dat ondernemers met bestaande BVs daar niet op zitten te wachten?). Jullie antwoorden worden zeker gewaardeerd. Regeltjes uitpluizen kan wat mij betreft best leuk zijn. Op de middelbare school was accountancy/boekhouding wel een soort 2e roeping voor mij. Ik vind cijfertjes/verslaglegging/trends volgen best leuk. Echter bits en bytes zijn in beginsel ook cijfertjes. En zodoende is het uiteindelijk software ontwikkelaar/ondernemer geworden ;). met vriendelijke groeten, Rene
 12. Hoi, er schijnen nog wel wat nuances te zijn. Wij hebben geld geleend aan de betreffende BV. Daarmee lijkt me dat we als niet-aandeelhouder en niet-bestuurder wel vergaderrecht hebben (dat kunnen we bedingen in de leenovereenkomst). Als ik dit artikel van Deloitte vervolgens bekijk, dan lijkt me in ieder geval dat - ondanks dat de statuten de regeling tot 2 maanden vervroegde publicatie niet uitsluiten - er eerst een aandeelhouders vergadering met spreekrecht voor ons (belanghebbenden in verband met een geldlening) moet worden belegd om de jaarrekening te kunnen vaststellen. Tussen het maken van de (definitieve) concept jaarrekening en het samenroepen van de aandeelhoudersvergadering mag een termijn van 2 maanden worden aangehouden. Dat lijkt me dan dus een escape om alsnog een termijn van 13 maanden tot publicatie te mogen/kunnen aanhouden? met vriendelijke groeten, Rene Verwarring_over_de_vereenvoudigde_vaststelling_van_de_-jaarrekening-1.pdf
 13. Hartelijk dank voor de antwoorden! Dat gaat bijna sneller dan via een accountant ;). met vriendelijke groeten, Rene
 14. Hoi, ik heb een vraag waarbij 2 accountants feitelijk van mening verschillen. Accountant A en B zeggen: De jaarstukken dienen uiterlijk 1 februari gepubliceerd te zijn bij de KvK. Dat is de praktijk die ik ook bij al mijn BVs hanteer (en dat zijn allemaal normale BVs, geen flex BVs). Er is echter een BV waarin een deelname heb, maar wel (regie over) de adminstratie voer. Hierbij is een accountant C betrokken en die zegt: Sinds er een Flex BV wetgeving bestaat, moeten BVs de stukken op uiterlijk 8 december hebben gedeponeerd bij de KvK. De jaarrekening is nog lang niet klaar. Wie heeft er nu gelijk? A en B? Of C? De betreffende BV is opgericht op 17.03.2009 en het geplaatst kapitaal is 18.000 euro. Wat mij betreft, is dit dus geen flex BV. Of toch wel? Interessant vraagstuk zou ik zeggen ... wie heeft hier iets op te zeggen? met vriendelijke groeten, Rene
 15. Hartelijk dank voor deze reacties. @Dennis: ik kreeg van Deloitte inderdaad een soortgelijk advies. @Norbert: ik ben me bewust van het gegeven dat er oplopende kosten (huur, management fees) in de werkmaatschappij ontstaan op deze wijze. Echter er is sprake van 2 bestaande aandeelhouders (zeg A en B) in de werkmaatschappij en 2 toetredende aandeelhouders (waaronder ikzelf: zeg C en D). Daarnaast zoeken we nog naar een aandeelhouder voor lange termijn financiering (investeerder E). Wij (de toetredende aandeelhouders C en D) financieren op dit moment de werkmaatschappij. Aandeelhouder A kan zonder uitkering van een maandelijkse management fee het hoofd niet boven water houden. Daar zit hem eigenlijk ook direct het probleem: Ik heb nm. zonder zekerheden eigenlijk geen zin om mij in te spannen voor het vinden van een investeerder in de werkmaatschappij, het opstellen van een business plan, betalen van een management fee aan A, etc, etc. Feitelijk doen wij (C en D) het hele gebeuren wat betreft marketing, business development, zoektocht naar klanten, etc. Daarnaast doen we nog een stuk technische invulling in de vorm van software ontwikkeling. A is de feitelijk uitvinder en zorgt voor het assembleren van de apparatuur. B zorgt voor medische input. Dus mijn plan is: leenovereenkomst opstellen met pandrecht op patent in de werkmaatschappij, management overeenkomsten opstellen zodat een toekomstige investeerder de schuld van de werkmaatschappij aan A, B, C en D ook in de boeken zichtbaar ziet staan. Als het niet lukt om een investeerder te vinden, dan moet de werkmaatschappij het geld gewoon bij klanten gaan verdienen (vroeg of laat moeten ze dat toch gaan doen). De huurovereenkomst gaat over een overeenkomst tussen aandeelhouder A en een pand/laboratorium dat door aandeelhouder A beschikbaar gesteld wordt om het product te kunnen assembleren en te kunnen doorontwikkelen. Nogmaals bedankt voor jullie input. Zeer welkom - deze soort van bevestiging hoe het zou kunnen werken (en het bijbehorende risico; ondernemen is en blijft afwegen van risico's ;). met vriendelijke groeten, Rene

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept