Jump to content

Johan1234

Junior
 • Content Count

  18
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • You are:
  anders
 • Gender
  Male
 • First name
  johan
 • Last name
  X
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  31-35
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  kvk

Company info

 • Location
  X
 • Branch
  Juridisch
 1. Bedankt voor jullie input. Ik ga komende week mijn kansen laten inschatten.
 2. Nogmaals door een foutje van mijn kant...... Ik begrijp wat je bedoelt wanneer ik in een bedrijf zou komen waar al veel gerealiseerd is. Dit is niet het geval. Ik heb voor mijn werkgever zelfstandig een complete QA/QC afdeling opgezet waardoor er vele kwaliteitmanagement bedrijfscertificeringen behaald zijn. Ik heb hem juist opgeleid en verder geholpen aan klanten in nieuwe werkgebieden. Dat is ook de reden waarom hij me niet weg wil hebben. Klinkt raar om van jezelf te zeggen, maar zonder mij zal zijn onderneming minimaal 40% van de omzet missen. Zijn er nog andere wegen die ik kan bewandelen om mijn doel te bereiken, rekeninghoudende met mijn arbeidsovereenkomst?
 3. DIt zij niet de antwoorden waar ik op gehoopt had, maar every disappointment is a blessing. Helemaal netjes is 't niet, misschien daarom ook de korte antwoorden. In feite onderteken je een contract waarvan je weet of had behoren te weten dat deze clausules onderdeel van de overeenkomst waren. Misschien speelde het toen je er aan begon geen rol, nu wel en dat is dan nu vervelend, maar geen reden om eenzijdig (dit deel van) de overeenkomst op te zeggen. Niemand kan je verbieden zelfstandig ondernemer te worden, maar je huidige werkgever had wel een afspraak met je, hij nam in vertrouwen - ondersteund door een vrijwillig door jou getekend contract - aan dat je je daar aan zou houden. In ruil daarvoor kreeg je toegang tot bedrijfsgevoelige informatie, om je werk te kunnen doen. Je hebt je werk gedaan en wilt voor jezelf beginnen, maar je neemt wel deze informatie mee, in feite een soort gratis opstapje. Ik denk dat de werkgever zich dan bestolen zou voelen, vandaar ook zijn vinnige reactie. Draai het eens om, straks ben jij werkgever en overkomt 't jou. Ik zou niet proberen om op "vijandige" wijze onder het beding uit te komen. Beter praat je nog een keer met je werkgever, meld dat je je in zijn situatie hebt verplaatst en het nu beter begrijpt, zeg daarbij dat je toch wel heel graag voor jezelf wilt beginnen en probeer met hem een oplossing te bedenken. Misschien is er wel een waar je allebei beter van wordt. Zo niet, dan is 't een kwestie van ontslag nemen, 2 jaar wat anders gaan doen en daarna ben je vrij. Of de consequenties aanvaarden van wat er uitziet als een moeilijk te winnen zaak. Ik begrijp wat je bedoelt wanneer ik in een bedrijf zou komen waar al veel gerealiseerd is. Dit is niet het geval. Ik heb voor mijn werkgever zelfstandig een complete QA/QC afdeling opgezet waardoor er vele kwaliteitmanagement bedrijfscertificeringen behaald zijn. Ik heb hem juist opgeleid en verder geholpen aan klanten in nieuwe werkgebieden. Dat is ook de reden waarom hij me niet weg wil hebben. Klinkt raar om van jezelf te zeggen, maar zonder mij zal zijn onderneming minimaal 40% van de omzet missen. Zijn er nog andere wegen die ik kan bewandelen om mijn doel te bereiken, rekeninghoudende met mijn arbeidsovereenkomst?
 4. Bedankt voor je reactie, maar je antwoorden zijn zeer kort :( Zou je een toelichting kunnen geven op je antwoorden? Zoals ik nu van je begrijp moet ik voor de rest van mijn leven voor mijn werkgever werken. Kan ik niet onder mijn arbeidsovereenkomst uitkomen zonder dat dat (privé) veel geld kost? Alvast bedankt voor je tijd.
 5. Deel 2 van mijn poging om als zelfstandig ondernemer verder te gaan :) Ik heb e.e.a. in gereedheid gebracht voor het gezamenlijk opzetten van een Werk BV en een persoonlijke beheer BV. (zie vorige post) Vandaag heb ik een gesprek met mijn werkgever gehad over mijn ambitie om, gezamelijk met mijn compagnons, als zelfstandig ondernemer verder te gaan. Deze was hier absoluut niet blij mee en heeft mij te kennen gegeven dat als ik met mijn plannen door zou zetten er een juridische afhandeling zou plaatsvinden. Graag uw advies in het volgende; Situatie; In loondienst en bezig met het gezamenlijk opstarten van een onderneming (bundeling van zzp-ers) welke diensten gaan verricht bij concurrenten en relaties van mijn huidige werkgever. Tijdsduur loondienst nu exact 2 jaar met een arbeidsovereenkomst waarin de volgende bepalingen staan: Art. 10 Concurrentiebeding, Werknemer zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever gedurende het bestaan van de dienstbetrekking en, na beëindiging van de dienstbetrekking, binnen een tijdvak van twee jaar, niet in enigerlei vorm een zaak gelijk, gelijksoortig of aanverwant aan die van de werkgever vestigen, drijven, mede drijven of doen drijven, hetzij direct, hetzij indirect, alsook in of daarvoor op enigerlei wijze werkzaam zijn, al dan niet in dienstbetrekking, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, of daarin aandeel van welke aard ook hebben, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van 5000 euro per gebeurtenis en tevens 1000 euro voor iedere dag dat hij in overtreding is, te betalen en ten goede komend aan werkgever, onverminderd het recht van werkgever om volledige schadevergoeding te vorderen van werknemer. In geval van overtreding of niet-nakoming van één der bovenbedoelde verplichtingen is werknemer uit kracht van het enkele feit der overtreding in gebreke, zonder dat sommatie of enig ander formaliteit nodig zal zijn en zonder dat schade behoeft te worden aangetoond. Art.11 Relatiebeding Gedurende één jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer, zal de werknemer, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever, zich onthouden van het op enigerlei wijze, direct of indirect benaderen van relaties van werkgever of aan die relaties gelieerde ondernemingen waarmee werkgever en/of werknemer gedurende twee jaar voorafgaande aan het einde van de arbeidsovereenkomst op enigerlei wijze zakelijk contact heeft gehad, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boet van 10.000 euro per gebeurtenis en tevens 1000 euro voor iedere dag dat hij in overtreding is , te betalen en ten goede komend aan de werkgever, onverminderd het recht van werkgever om volledige schadevergoeding te vorderen van de werknemer. De vraag of een onderneming een relatie van werkgever is, wordt bepaald aan de hand van de administratie van werkgever. Naast de arbeidsovereenkomst zijn er aanvullende bepalingen vastgelegd: - T.a.v. Art. 10 en 11 is afgesproken dat we in overleg eventuele mogelijke uitzonderingen nog apart zullen definiëren, waarna deze buitenwerking van deze art 10 en 11 vallen. - De bij Art. 10 en 11 bedoelde uitzonderingen zijn ivm een eerdere ambitie van jou om tzt eventueel zelfstandig QA/QC-adviseur te kunnen worden. Je hebt aangegeven dat je deze ambitie niet binnen enkele jaren wilt realiseren en, indien je in functie bij werkgever voldoende ontplooiingsmogelijkheden vindt, naar verwachting niet meer wilt realiseren. Nu mijn vragen 1. hoe staan mijn compagnons t.o.v. mijn concurrentie- en relatiebeding als ik toetreed tot de werk BV. Mogen mijn compagnons dan ook geen werkzaamheden meer uitvoeren bij concurrenten en relaties van mijn huidige werkgever terwijl ze daar nu wel werkzaam zijn? 2. hoe sterk sta ik t.o.v. mijn werkgever met het vastgelegde in de aanvullende bepalingen. 3. Kan ik bij een juridische afhandeling deze kwestie onder een privé rechtsbijstandsverzekering wegzetten, of moet ik dit onderbrengen bij een zakelijke rechtsbijstandsverzekering (zakelijke rechtsbijstandsverzekering heb ik nog niet) Alvast bedankt voor jullie advies
 6. Zeer bedankt voor jullie advies! Vandaag heb ik een gesprek met mijn werkgever gehad over mijn ambitie om, samen met mijn compagnons, als zelfstandig ondernemer verder te gaan. Deze was hier absoluut niet blij mee en heeft mij te kennen gegeven dat als ik mijn plannen door zet, er een juridische procedure gestart gaat worden. Graag verwijs ik jullie naar een door mij nieuw aangemaakte topic omdat deze topic starter niet past bij mijn vragen.
 7. Bedankt voor je snelle reactie, Mijn reactie op jou antwoorden: 1. Akkoord, ik zal iedereen aansporen om een Beheer-BV op te zetten. Onderlinge verschillen in de basis moeten en mogen er niet zijn. 2. door reactie op antwoord 1, nu niet meer van toepassing. 3. door reactie op antwoord 1, nu deels niet meer van toepassing. Quote: Ga verder even na of je ook verplicht verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen (WW, WIA en ZW). Dit is doorgaans het geval als een DGA minder dan 50% van de aandelen heeft, maar aangezien jullie alle 5 een even groot belang van 20% hebben, is er geen sprake van ondergeschiktheid, maar van nevengeschiktheid. Om die reden is er wellicht geen sprake van verzekeringsplicht. Wellicht zijn andere HL-ers hier beter van op de hoogte. Ik zou hier graag reacties van anderen op krijgen. 4. De eenmanszaak zal worden omgezet in een Beheer-BV (de EMZ wordt dus niet gecontinueerd). De beheer-BV zal een management fee krijgen vanuit de Werk-BV, dus deze vraag komt nu verder ook te vervallen. 5. Ik zou hier graag reacties van anderen op krijgen. 6. zie 5 Quote: Verder zal de inbreng in de werk-BV nog de nodige hoofdbrekens kosten. 3 aandeelhouders brengen hun v.o.f. in, terwijl de overige 2 aandeelhouders niets inbrengen, maar toch een gelijk percentage van de aandelen krijgen. Zorg in ieder geval voor een goede adviseur om het één en ander in goede banen te leiden. Ik zal mijn beroepsdiploma’s, commissieaanstellingen en netwerk inbrengen. Mijn klantenkring is nog niet zo groot, maar het zijn wel gerenommeerde opdrachtgevers. Deze vertegenwoordigen een meerwaarde voor de op te zetten Werk-BV. Dit is ook de hoofdreden dat ik gevraagd ben. De andere zzp-er brengt zijn klanten kring, beroepsdiploma’s en omzetcijfers in. Naar mijn idee is de inbreng van een ieder evenredig en gebalanceerd. De één dmv geld, klantenkring, de ander dmv noodzakelijke beroepsdiploma’s en netwerk. Hoe dit verder door de accountant geïnterpreteerd wordt is nog afwachten Je advies voor een goede adviseur zal ik zeker ter harte nemen. Graag je/jullie reactie(s)
 8. Hallo HL leden, Voordat je naar de adviseur gaat wil je je altijd even verdiepen in de materie ::). Ik hoop dat ik van jullie enige antwoorden kan krijgen. Ik heb al veel gelezen over ander situaties, maar ik heb het gevoel dat die van mij nog niet belicht is. Situatie is nu als volgt; nu ben ik in loondienst met daarnaast, sinds 3 jaar, een eenmanszaak. De eenmanszaak is destijds onder voorwaarden goedgekeurd door de werkgever. Door mijn bedrijf ben ik in contact gekomen met 4 gelijk gestemde waarvan 1 een eenmanszaak heeft en de overige drie gezamenlijk een VOF runnen. De VOF wordt zeer binnenkort omgezet naar een werk-BV en ik en de andere zzp-er zijn gevraagd hierin elke voor 20% te participeren (per werkzame personen dus evenveel aandelen). Het is de bedoeling dat we gezamenlijk naar buiten treden, maar de werkzaamheden zelf uitvoeren dan wel elkaar inhuren. Facturatie naar klanten geschied via de werk-BV en ik factureer de werk-BV 1 op 1 de gewerkte uren tegen het zelfde tarief als dat de klant moet betalen (de werk-BV blijft dus nagenoeg leeg). De geschatte jaaromzet bedraagt per persoon is ongeveer 120.000,- euro. Daarnaast worden er mensen door ons gedetacheerd, waardoor de totale jaaromzet neerkomt op 800.000euro Van de vijf personen zal een aantal naast de werk-BV een beheer BV oprichten. Ik heb mijn inziens nog te weinig winst om een beheer BV op te richten, ook omdat ik nog in loondienst werk. Ik zal met mijn werkzaamheden ongeveer 1500 euro per maand omzetten, minus kosten is 1000 euro winst voor belasting. Ik heb al besloten om met ze in zee te gaan, want ik ben bang dat ik anders de boot mis. Mijn inziens is dit een unieke kans, maar ik wil wel mijn risico´s inschatten. Ook heb ik besloten om voor januari 2011 volledig los te willen zijn van een werkgever. Dan is het tijd om echt te ondernemen (ik heb nu nog een jong gezin en daar gaat ook nog erg veel energie inzitten ;). Nu de vragen; 1. Wat zijn de gevolgen als ik geen beheer BV opricht en de aandelen als privé-persoon neem? 2. Als ik later toch kies voor een Beheer BV, kan ik later de aandelen ook van privé-persoon naar een beheer BV overhevelen. Zo ja, wat zouden de gevolgen kunnen zijn? 3. Moet ik een DGA salaris van de werkmaatschappij ontvangen en zo ja hoeveel of geldt er een andere regel/recht gezien mijn nog mager inbreng? 4. Is de manier van factureren aan de werk-BV en doorfactureren naar de eenmanszaak wel toegestaan en moet ik alsnog een VAR-wuo of een VAR-DGA aanvragen? 5. Ben ik bij wet verplicht om mijn huidige werkgever in te lichten dat ik in een BV ga deelnemen, of mag ik dit later kenbaar maken? 6. In mijn contract is een concurrentie beding opgenomen waarin staat dat ik niet mag werken bij relaties of concurrenten. Dit zal voor mij als persoon niet voorkomen, maar mijn compagnons werken voor concurrenten van mijn werkgever. Zal dit een probleem kunnen opleveren? Alvast bedankt voor jullie input. Als er verduidelijking gewenst is, dan hoor ik het graag!
 9. Edward, Citeer Wanneer de samenwerking in de vorm van een vof of andere rechtsvorm niet gewenst is en er een zekere vrijheid moet blijven bestaan dan zou ook samenwerkingsvorm gedacht kunnen worden waarbij de partner zichzelf rechtstreeks, middels tussenkomst van Sebastian verhuurt en hem een commissie wordt betaald. en onderstaand Kan ik dan de problemen, die ik hierboven heb beschreven, ook verwachten? Alvast bedankt.
 10. Een vof wilde ik juist vermijden. Dan ben je toch weer aan elkaar gebonden. Dat is iets wat we beide niet willen. Een CV constructie is ook niet wat we zoeken. Laats hoorde ik dat free-lance timmermannen ook wel gezamelijk een naam uitdragen en per persoon factureren. Ik wil graag willen weten wat voor constructie dat is, want zoiets leek ons ook wel een mooie manier om samen te werken.
 11. Is het mogelijk / legaal om 1 handelsnaam te gebruiken voor twee eenmanszaken? Dit omdat ik al het e.e.a. op poten heb gezet (website, advertenties) en met mijn handelsnaam potentiele klanten heb benaderd. Ik heb alleen nu nog geen tijd om te gaan werken voor mijn onderneming (wat te vroeg begonnen ;D). Daarom heb ik een ander gevraagd om de klussen uit te voeren onder mijn handelsnaam. Hij heeft alleen een kvk inschrijving en een btw nummer. Hij lift mee op mijn website en naamsbekendheid. Daar betaald hij mij een x-bedrag voor. Om hem in te huren en weer weg te zetten bij mijn klanten (zijn tarief + 10%) zie ik niet echt zitten. Dan heeft hij maar 1 klant en dat ben ik. Waarschijnlijk zal ik dan sociale premies en loonheffing over zijn uren moeten betalen (VAR-wuo). Of is dit nog niet eens zo rare gedachte om hem zo weg te zetten bij mijn klanten? Anders zal hij mijn logo en mijn naam gaan voeren, maar zijn eigen factuur gegevens hanteren. Graag uw mening/advies
 12. Hoe groot is de kans dat er door de belastingdienst een naheffing volgt voor premies die afgedragen moeten worden bij een VAR-ROW. Ik heb als parttime ondernemer twee klanten en werk ongeveer 15 uur per week in mijn onderneming. Van de 15 uren worden er 2x4 uren gefactureerd. Nu heeft de Belastingdienst mijn laten weten dat ik ben ingedeeld in VAR-ROW. Hoe groot is de kans dat mijn twee klanten nu premies over mijn gefactureerde uren moeten afdragen? Wat moet ik tegen mijn klanten zeggen ivm de VAR-ROW. Ik kan ze namelijk niet missen mocht dit reden voor hun zijn om af te haken. Dan heb ik voor mijn gevoel geen bestaansrecht meer als onderneming.
 13. Hoe bedoel je dit? Als ik het goed begrijp, zodat de opdrachtgever dan het bedrag kan uitrekenen waarover hij premies moet afdragen? Of heb ik het mis? Verder zit ik met een soortgelijke kwestie. Mij is door de Belasting Dienst verteld dat mijn resultaat uit 'resultaat uit overige werkzaamheden' gerekend wordt, iets wat dus niet de bedoeling is. Ik zal mijn opgave 'gegevens startende onderneming' nog even opnieuw moeten bekijken en anders opstellen, zodat dit aangepast kan worden. Daar zal ik nog wel een aantal vragen over hebben, maar deze stel ik wel als ik alles herzien heb.
 14. Bedankt to zover! Maar, Een BV is alleen aantrekkelijk bij veel winst. Maar ik hoor verschillende geluiden nl: Weinig salaris om veel winst te genereren, wat meer oplevert voor de BV (maar dus minder privé) of Zoveel mogenlijk salaris uitbetalen (goed voor privé) om de winst te drukken en overige winst om te zetten in bedrijfs apparatuur? Zodat er helemaal geen winst is. Zoals u ziet vragen van een beginner.
 15. Wij (3 personen) willen een BV of een VOF oprichten. Omdat een BV fiscaal pas aantrekkelijk wordt bij een omzet van 500.000,- (van horen zeggen) willen we liever een VOF. We verwachten een omzet tussen de 200.000,- en 250.000,- per jaar. Dus een VOF is in eerste instantie de insteek. Wel is er een aanzienlijk aansprakelijkheids risico wat we kunnen lopen met het uitoefenen van een deel van ons beroep (consultancy). In dat opzicht zou een BV weer beter zijn ivm beperkte persoonlijke aansprakelijkheid mochten de adviezen verkeert uitpakken (een schadebedag van 65000 is al eens voorgekomen in het uitoefen van het vak door conculega's) Het andere deel van ons beroep bestaat uit werkzaamheden met een beperkte aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid wordt overgenomen door de firma's waar wij door ingehuurd worden. Mijn vragen: Is het ook mogelijk om een BV en een VOF op te richten en beide werkrichtingen te scheiden, maar uit te laten voeren door dezelfde personen? Het risico volle werk onder de BV en al het andere onder de VOF. of Is het ook een optie om 1 persoon een BV op te laten starten (die doet dan het risico volle werk) en dat de andere 2 een VOF starten en het minder risico volle werk uitvoeren? We willen wel samen een bedrijf starten. We hebben elkaar werk gerelateerd gezien wel nodig. Misschien dat onze website wat duidelijkheid geeft. Deze is nog niet af maar geeft wel een idee. www.lasconsultancy.nl Alvast bedankt voor uw antwoord.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept