Jump to content

InnovaThijs81

Junior
 • Content Count

  10
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • You are:
  student
 • Gender
  Male
 • First name
  Thijs
 • Last name
  Verdult
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  25-30
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Geef hier svp een aa

Company info

 • Location
  Arnhem

Vision

 • My opinion about innovation
  Creativiteit is een belangrijke randvoorwaarde voor innovatie. Creatief inspringen op kansen in de bedrijfsomgeving met feitelijke innvoatie (een nieuwe product) of met behulp van organisatorische innovatie (creatief omspringen met kennis en informatie m.b.t. bedrijfsvoering) zal van groot belang zijn in de 21ste eeuw.
 1. Al met al kan dit ons behoorlijk wat tijd uitsparen (het resultaat van de onderzoeken is altijd afwachten) in zaken waar de drie bedrijven (vooral marktonderzoek) weinig kaas gegeten van hebben. Dit hoort naar mijn mening ook zeker tot de categorie "beschikbare kennis benutten". Er wordt veel gesproken over "harde kennis" die aanwezig is op universiteiten en grote kennisinstellingen terwijl dit een goed voorbeeld is van de aanwezige kennis op hbo's en zijn toegevoegde waarde voor de ondernemer (het mkb). Deze kennis is meer van een "zachte" aard maar wel degelijk van belang om succesvol te innoveren.
 2. Bovendien hebben we het hier niet over de gemiddelde MKBer die aan innovatie moet doen, maar de top 100 innovatieve groeibedrijven. Deze afbakening was ik niet eerder tegengekomen... Kunnen we niet beter vaststellen wat we willen bereiken met deze discussie? Een oplossing voor de voucher of de geldstromen over het algemeen? het mkb of top 100? De kloof of eventuele bruggenbouwers? Dat lijkt me echt zinvol. grt,
 3. Thijs, dat meen je toch niet? Syntens is typisch zo'n voorbeeld van ouderwetse overheidsbetutteling .... de tijd is voorbij dat de overheid bepaald wat goed is voor de ondernemer. Nils, je ziet het vanuit je referentiekader geloof ik. Syntens is juist het enige overheidsinitiatief dat echt op de vraag vanuit het veld is gericht. Zij beschikken over een groot netwerk naar de hiervoorgenoemde partijen en mkb ondernemers toe, wat o.a. resulteerd in: sneller tot concrete contacten komen in een innovatietraject en deze benutten. Syntens blijft een organisatie die de ondernemer centraal stelt en niet het beleid van EZ en de grillen van het innovatieplatform en consorten. Ik heb ervaring met de organisatie en zijn multidiciplinaire professionals en wat je stelt is echt geen feit. Ze worden aangestuurd door EZ maar het uitvoerende deel van de organisatie is puur op het veld en zijn vraagbaak gericht. Syntens kan bij het maken van een link tussen de ondernemers en de wereldvreemde onderzoekers in ieder geval een degelijke begeleider zijn.
 4. - Ambtenaren, adviseurs, intermediairs en managers moeten aan de kant. Geld moet ter beschikking van de ondernemers komen en niet in knuffelclubjes worden geinnvesteerd. Hierop wil ik nog graag even reageren: Ik ben ook van mening dat de kloof tussen beleidsmakers en het veld geslecht moet worden. Een ideaal middel om dit te realiseren is de positie van Syntens centraler op te stellen. Zij zijn de schakel tussen zowel kennisinstellingen als overheidsinstanties. Geld stroomt immers in weinig gevallen zonder tussenschakel naar de ondernemer :) Syntens is naar mijn mening de belangrijke bruggenbouwer.
 5. Waarom zou MKB iets moeten met universiteiten en hogescholen? Waarom stimuleert dat innovatie? belemmering: De kenniskloof tussen kennisinstellingen MKB en kennisinstellingen (bestaande kennis wordt nauwelijks gebruikt). Dit wordt ook wel een belemmering voor "kennisvolarisatie" genoemd. Welke kennisvolarisatie? Hét MKB bestaat niet; er is sprake van een breed pallet aan verschillende ondernemingen. Innovatie in het MKB is ook veel meer dan onderzoek en technologie. Zeker voor MKB-bedrijven geldt dat het ook gaat om marktinnovatie (het aanboren van nieuwe markten) en om organisatorische en sociale vernieuwing. Dat geldt in het bedrijf, maar ook in de ketens en netwerken waarin bedrijven opereren. Ondanks het potentieel voor innovatie in het MKB is het nog steeds zo dat ruim twee op de drie van MKB-bedrijven niet actief innoveert. Innovatie in het MKB wordt dus belemmerd door de kenniskloof. . (bron: o.a. Vitalisering van de Kenniseconomië i.o.v.)
 6. Re:Kan iemand dan 's uitleggen waarvoor innovatieflyers edoeld zijn, en hoe dat dan bijdraagt aan innovatie? In het kort de oorspronkelijke bestaansreden: Met de innovatievouchers wil het kabinet het midden- en kleinbedrijf (MKB) stimuleren gebruik te maken van de aanwezige kennis bij kennisinstellingen. met als doel: Het versterken van de verbindingen en de samenwerking in het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem.
 7. excuses, u hebt gelijk. Het gaat om de waarde van de voucher voor het mkb. Dat onderzoek door onderwijsinstellingen wel degelijk een waardevol middel kan zijn om kennisvragen te beantwoorden die gerelateerd zijn aan organisatorische innovatie. Ik vind het positief dat de voucher de drempel naar onderwijsinstellingen verlaagt. De voucher geeft het mkb de mogelijkheid om met vrij lage kosten een "op maat" marktonderzoek uit te laten voeren. In vorige reacties werdt deze waaarde van de voucher niet echt erkend. :)
 8. Leuke vergelijking! :) Er zijn blijkbaar aan de hand van de evaluatie van Najaar 2006 veranderingen aangebracht in enkele aspecten waarvan ik de langere bestedingstijd de belangrijkste vind. Maark wat er nu precies uit die evaluatie kwam is onduidelijk. De vouchers zijn hoofdzakelijk bedoeld om kennisvragen bij het mkb te stimuleren. Een kennisvraag is een algemeen begrip en kan gerelateerd zijn aan organisatorische innovatie en feitelijke (nieuwe product met R&D,TNO) innovatie. Soms vraag ik me af of het mkb de toegevoegde waarde van vraaggestuurde kwantitatieve of kwalitatieve onderzoeken door onderwijsinstellingen (projectgroepen van studenten in 1/2 jaar) wel ziet? Of dat ze liever met eigen "fingerspitzengefühl" werken. Ik zou zeggen, ervaar deze (veelal positieve) input eens voordat oordelen geveld worden.
 9. De innovatievouchers zijn inderdaad een verhaal met een lang staartje. Het is overduidelijk eerder bedoeld voor de grote bedrijven (200 +) om via deze weg R&D te stimuleren en kennis om te zetten in producten. TNO gerelateerde activiteiten zou je kunnen stellen. En de kleinere ondernemer? Die heeft er een stuk minder aan. Zelf roept EZ al bijna een decennia dat het kleinere mkb juist sneller en eerder innovatie kan verwezenlijken en dat het een grotere bijdrage kan leveren aan de concurrentiepositie van NL. Maarja zo zijn er meer voorbeelden te noemen van de manier waarop de overheid de eigen plank misslaat. Sommige betrokken partijen zijn bijna niet op de hoogte van het bestaan. Het kleine- en middenbedrijf wordt weer benadeelt. Het mkb kan idd wel naar onderwijzinstellingen voor uitvoering van markt- afnemers- en bijv. tevredenheidsonderzoeken. Het is niet totaal zinloos want vaak komt het in een innovatietraject voor dat aanvullende marktinformatie zeer wenselijk maar ook van groot belang kan zijn.
 10. Beste forumleden, Syntens kampt vanaf zijn bestaan met een naamsbekendheidprobleem. Marketingactiviteiten vonden veelal plaats m.b.v. seminars en intensief opzoeken van het mkb. De benadering geschiedde dus veelal pro-actief. EZ wil aan de ene kant meer vraaggestuurd werken en aan de andere kant aansluiting op bijv. "pieken in de delta" (een hersenspinsel van de mensen uit de ivoren torens die ver weg staan van de praktijk). Syntens is hierdoor verstrikt geraakt in een touwtreksituatie. Middels het innovatienet is het voor syntens beter mogelijk reactief te werken vraaggestuurd en efficient ondernemers met elkaar te verbinden. Deze 4,2 miljoen is naar mijn gevoel goed besteed. Het komt de naamsbekendheid en werkwijze van Syntens ten goede. Deze site heeft niks te vrezen. EZ is er waarschijnlijk blij mee want nu kunnen ze weer lekker alle innovatieadviezen en andere onderdelen meetbaar maken. Kwantitatieve gegevens zijn van belang maar bij innovatie komt helaas veel meer kijken dan cijfertjes over productintroducties, R&D e.d.. Ikzelf word eigenlijk zeer geïrriteerd door de kruideniersachtige manier waarop innovatie in Nederland wordt gestimuleerd. De Lissabonambitie zal op deze manier nooit gehaald worden. Syntens kan zijn aandeel moeilijk onderbouwen maar heeft naar mijn mening een belangrijke rol dat waarvoor het niet de eer krijgt dat het verdient.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept