Jump to content

BUF

Junior
 • Content Count

  14
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • You are:
  ondernemer
 • Gender
  Male
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  36-40
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Geef hier svp een aa
 1. Beste Dick, Mijn ervaring is dat de gemiddelde medewerker van een bank niet voldoende bagage heeft om in de specifieke gevallen te oordelen en dat mogen ze hoogstwaarschijnlijk ook niet. Ook in mijn geval werd er bij hoog en laag vast gehouden dan die termijn van 6 maanden niet bindend was en daarbij werden nogal wat foute redeneringen gemaakt. Ik heb het advies hierboven opgevolgd en de bank een aangetekende brief geschreven dat ik ze aansprakelijk stel voor eventuele (gevolg)schade indien zij zich niet aan de gemaakte afspraken houden. Ik zou jou dat ook willen adviseren te doen, want pas dan gaan de personen die er wel iets mee mogen doen er zich mee bemoeien. In mijn geval kwam dat binnen twee weken al weer goed. Bijgaand de (geanonimiseerde) brief zoals ik die van ING gekregen heb.
 2. Eind goed, al goed. De bank heeft nu per brief gemeld dat de claim van de verhuurder ongegrond is verklaard vanwege het verstrijken van de termijn van zes maanden na einde huur en na ontruiming.
 3. Bedankt, ik heb de brief naar de bank gestuurd en inmiddels een reactie. De bank gaat bij de verhuurder verifiëren of de datum van ontruiming klopt (gelijk is aan de einddatum contract) Ik bedenk mij daarbij dat de verhuurder nu kan zeggen dat de datum van ontruiming nog minder dan 6 maanden geleden was, terwijl de sleutel op de einddatum van het contract is ingeleverd. De verhuurder staat hier bekend om iemand die overal een zaak van maakt en dit ook weet te winnen. Waar sta ik als de verhuurder nu oneerlijk spel gaat spelen en per brief aan de bank meldt dat de datum van ontruiming anders is (zodanig dat haar claim binnen die 6 maanden valt)? Zij heeft de bank per brief al wel gemeld dat het contract liep t/m 31-5-2010.
 4. Per 1 juni 2010 is de huur (winkelruimte) beeindigd. Er is helaas geen voorinspectie gehouden door de verhuurder, al is dit wel zo in de algemene bepalingen die bij het contract horen geregeld. Ik moest de sleutel maar gewoon inleveren bij de makelaar met als gevolg drie weken later een brief met allerlei "gebreken". Dit betreft dan ook zaken die bij oplevering al zo waren, dus daar teken ik bezwaar tegen aan en verhelp de resterende "gebreken". Bijna vier maanden later bedacht ik mij dat de bankgarantie nog vast staat. Ik verzoek dus om dit in orde te maken. Geen reaktie, dus nog een verzoek. Weer geen reaktie, dus nu aangegeven dat ik niet anders kan dan een incassoburo inschakelen als ze niet reageren. Weer geen reaktie: incassoburo ingeschakeld. Nu reageert de verhuurder dat het pand nog steeds niet naar behoren is opgeleverd, en ik krijg een brief waarin nu andere zaken staan vermeld dan in de eerste brief. er zijn dus nieuwe gebreken bij gekomen en dat betreft zaken als een plafondplaat die op de grond ligt en een plafondplaat waar een hoekje van 1 cm af is. Ik heb intussen wel activiteiten in het pand waargenomen, het staat immers te huur. Ik heb de zaak laten rusten en nu komt de verhuurder, 9 maanden na het beeindigen van de huur met een "rekening" van allerlei kosten die gemaakt zouden zijn. Er zit echter al een andere huurder in het pand en die heeft er o.a. een compleet nieuw systeemplafond in laten zetten. De verhuurder komt dan ook niet verder dan het tonen van een offerte voor het repareen van deze "gebreken" een echte factuur waaruit blijkt dat het gerepareerd is ontbreekt: het is ook niet uitgevoerd, de nieuwe huurder heeft het meeste vernieuwd. De tekst van de bankgarantie luidt (o.a.): "Tenzij verhuurder of zijn rechtverkrijgende(n) vóór de hierna omschreven vervaldatum (latente) aanspraken op huurder schriftelijk bij ondergetekende heeft gedeponeerd, komt deze garantie te vervallen zes maanden na de datum waarop het gehuurde feitelijk is ontruimd en tevens de huurovereenkomst is beëindigd ‑ welke vervaldatum bindend door verhuurder of zijn rechtverkrijgende(n) wordt vastgesteld ‑, of zoveel eerder als verhuurder of zijn rechtverkrijgende(n), onder retournering van deze garantie, schriftelijk aan ondergetekende mededeelt dat verhuurder of zijn rechtverkrijgende(n) uit hoofde van deze garantie niets meer van huurder en ondergetekende te vorderen heeft." Wij hebben op basis hiervan de bewijsstukken mbt beeindiging van de huur naar de bank gestuurd (onze opzegbrief, en de bevestigingsbrief van de makelaar). Wellicht interpreteer ik het te veel van mijn kant uit bekeken, maar ik was van mening dat deze bankgarantie 6 maanden na beeindiging van de huur komt te vervallen, tenzij de verhuurder voordien een claim indient bij de bank. En dat had de verhuurder niet gedaan. De bank neemt echter contact op met de verhuurder en die meldt per brief (ongeveer 3 maanden na die termijn van 6 maanden na beeindiging huur) dat ze nog een claim heeft. Volgens de bank moeten zij de bankgarantie nu vasthouden? Wat zie ik hier over het hoofd? Kan een verhuurder altijd maar claimen? Wat is de betekenis/waarde van de zes-maanden-termijn zoals hierboven beschreven? de hoogte van de claim is ongeveer 1/5 van het bankgarantiebedrag.
 5. Een huurcontract wordt onder normale omstandigheden niet zomaar opgezegd. Er is dus meer aan de hand. Kun je uitleggen wat er hier speelt? Ik begrijp uit het verhaal dat je de onderverhuurder bent? Als het hoofdhuurcontract is opgezegd zullen jullie er beiden (de verhuurder en jij als hoofdhuurder) mee ingestemd hebben. Dan eindigt van rechtswege ook het onderhuurcontract. Begrijp ik nu goed dat je dat pand deelt/deelde met de onderhuurder? Als dat zo is, gaat het er erg op lijken dat je iets ernstigs veroorzaakt hebt, klopt dat? Geef eens wat meer uitleg, anders kan je niet goed geholpen worden (!)
 6. Beste deskundigen, Situatie: winkelier (man-vrouw vof), auto op mijn naam, deze auto staat op de balans vd zaak. Voornemens om net over de grens te gaan wonen (Duitsland). Stel: ik verkoop huidige auto om een jongere te kopen waarvan de BPM bij emigratie deels teruggevorderd kan worden (auto van na okt 2006) en ik de BTW (als het een BTW-auto is) terugkrijg als deze auto weer op de balans vd zaak komt. Vraag: Hoe zit dat met de BPM in zo'n geval? Krijg ik die BPM niet terug omdat de auto op de balans komt van een Nederlands bedrijf, of krijg ik die BPM wel terug omdat hij op mijn naam komt (er vanuitgaande dat ik in Duitsland woon)? Of krijg ik het wellicht in eerste aanleg wel terug en kan ik vervolgens alsnog een naheffing verwachten omdat de auto door een NL-bedrijf gebruikt wordt?
 7. Een niet zo heel groot probleem, maar ik vraag me nu toch af hoe dit juridisch zit. Wij huren een winkelpand en wij hebben in het contract laten vastleggen dat de huur inclusief glasverzekering, airco en Centrale Verwarming is. Nu ontvangen wij een brief dat de verzekeraar van de verhuurder een onderhoudscontract wil zien. Ik ben van mening dat er afgesproken is dat de kosten die gemoeid gaan met reparatie en onderhoud aan het CV-toestel voor rekening van de verhuurder komen. Eerder zijn er aan zowel de airco als de CV ook reparaties (als gevolg van slecht onderhoud van de periode voordat wij het pand betrokken) uitgevoerd. Als ik een auto huur, dan is zijn de onderhoudskosten toch ook niet voor mij? Nog even los hiervan vraag ik mij ten zeerste af of de verzekering van de verhuurder, ons kan verplichten een contract met derden aan te gaan (ten behoeve van het onderhoud). Wie heeft advies?
 8. BUF

  schatting van de waarde?

  met de winst bedoel ik de winst NA aftrek van alle kosten (het is het bedrag dat onze boekhouder onderaan de streep overhoudt). Dit bedrag wordt door ons beiden voor 50% gebruikt voor onze aangifte, waarbij wij ieder apart gebruik maakt van de fiscale regeling zoals zelfstandigenaftrek en startersaftrek.
 9. BUF

  schatting van de waarde?

  hartelijk dank voor uw reakties. Wij zijn starters en dit is onze "1e" onderneming (hiervoor wel een succesvol evenementenbureautje gehad). Wat mij (als leek) opvalt is dat er veel, veel meer dingen spelen bij verkoop dan waar ik aan denk en dat daardoor een adviseur blijkbaar onmisbaar is. Tegelijkertijd verbaas ik mij over het artikel van de Kamerkrant (KvK) waarim blijkt dat een groot deel van de ondernemingen zonder zo'n adviseur verkocht blijkt te worden. Een positieve ontwikkeling voor deze onderneming is dat de inktpatronen steeds kleiner worden. Klanten die een nieuwe printer kopen, komer vaker vullen dan voorheen met hun oude printer en dat tegen dezelfde prijs. Een mindere ontwikkeling is de opkomst van kleurenlasers, alhoewel de meeste mensen zich wel beseffen dat het vervangen van deze cartridges niet goedkoop is. Toners worden (nog) niet bijgevuld, maar het kan wel en dat biedt kansen de omzet verder uit te breiden. In de korte periode dat wij bestaan, hebben wij in de directe omgeving (wijk) twee inktvulstations overleefd. Zij zijn er al weer mee gestopt, terwijl het bij ons juist drukker werd. Er worden in de komende jaren flink wat appartementen hierachter bijgebouwd, het gebied wordt duidelijk verbeterd. Een aantal woningen wordt hiervoor afgebroken. De verwachting is dat het hier nog drukker zal worden. Wij zijn gevestigd aan een drukke doorgaande eenrichtingsweg met veel fietsers, auto's en openbaar vervoer. Als het verkeerslicht op rood staat, staan ze voor onze winkel, deze ligt dicht op een drukke hoek op het randje van het hart van het centrum. De winkel hebben wij een ketenachtige uitstraling gegeven. De huisstijl hebben we laten ontwerpen. Het gebied heeft de afgelopen jaren een groot verloop gekend qua winkelaanbod. Inkoopcontracten: 2 stuks bij groothandels in Nederland, maar wij kopen ook nog bij 3 andere groothandels in. Echter, het overgrote deel importeren wij zelf uit USA en China. Als ik deze winkel zou kopen en niet met de formule zou doorgaan, dan zou ik er net iets meer dan de boekwaarde voor over hebben (35k-40k?)Als ik met de formule zou doorgaan dan weet ik het niet. Als ik als starter 2 jaar geleden de winkel zou zien zo als hij nu is, zou ik het een mooie formule vinden en denken dat het een onderdeel is van een (franchise)keten. Als ik de cijfers dan zou mogen geloven dan zou ik me wel beseffen dat er een goede winst overblijft. Ik weet echter niet wat reeel is. Ik heb in het verleden wel een paar van dit soort winkels te koop gezien (die onderdeel uitmaakten van franchise) die voor 70.000-110.000 te koop stonden. Maar of dat wat zegt? Onze winkel haalt ook omzet uit de verkoop van patronen, dat doen zij niet. Wij hebben ook geen financiele (franchise)verplichtingen die hun wel hebben. En de ondersteuning die de franchisegever daar biedt is niet noodzakelijk voor het drijven van een onderneming als deze. Ik hoop dat u hiermee een wat completer beeld heeft?
 10. BUF

  schatting van de waarde?

  ??? Any thoughts?
 11. Nu wij besloten hebben onze winkel te willen te verkopen (v.o.f. van 2 levenspartners) zitten wij met de vraag wat het (ongeveer) waard is. Natuurlijk, het is wat iemand er voor over heeft. Maar het gaat mij om een indicatie. Via Google kwam ik op diverse rekenmethodes uit die mij ook niet zoveel zeggen en bovendien, de winkel bestaat pas sinds 2005. Een omschrijving: Het betreft een winkel in computeraccesoires, printerbenodigdheden en een navulservice voor inktpatronen. Het eerste boekjaar is afgesloten met een verlies van 19.000,00 (start was in derde kwartaal 2005) , vorig jaar was de winst 51.000,00 (bij een omzet van 140.000,- ex btw) . Geprognotiseerde winst voor 2007: 75.000,00 (omzet zal rond 150.000,- ex. btw liggen, en ik heb dan de auto die op de balans staat er niet in meegerekend, anders is de winst fiscaal lager). De inkoopwaarde van de omzet ligt rond 20%. Punt is, dat wij willen gaan verkopen om een andere zaak over te nemen/op te zetten. Wij zijn echter niet tot verkoop gedwongen en gezien de cijfers vinden wij het dan ook geen probleem als het wat langer duurt. Onze winkel heeft een goede naamsbekendheid, heeft een A2/B1 ligging in een grote stad >150.000inw.) en er is heel veel geadverteerd om tot het huidige resultaat te komen. Er zitten diverse ketens bij ons in de straat (V&D, halffords etc.). Wij hebben de winkel geheel met eigen geld opgezet. Er zijn geen schulden. Ook zijn er geen andere verplichtingen zoals personeel of franchise. De boekwaarde (als ik de auto en de bankrekeningen eruit haal) is 30.000 euro. De vraag is dus: is er iemand die een schatting kan geven van wat een redelijke vraagprijs zou zijn? Weet iemand wat voor bedragen (percentages?) worden berekend door verkoopadviseurs? Is zo'n adviseur voor de verkoop van ons bedrijfje niet te duur in verhouding met de opbrengst? De topics die ik tot nu toe gevonden heb over waardebepaling en goodwillberekening bieden mij ook geen uitkomst. Ik weet wel dat er met de fiscus afgerekend dient te worden over de winst bij verkoop. Ik zag bij www.bedrijventekoop.nl wel een berekeningsmethode, maar dat is voor en B.V. Ook besef ik dat de waarde niet objectief te bepalen is en dat er over de waarde van de goodwill onderhandeld dient te worden. Het gaat er mij om dat ik wat bedragen hoor zodat ik een ruwe schatting heb. Wij gunnen beide partijen bij verkoop een goede deal.
 12. In onze directe omgeving zie ik helaas hetzelfde gebeuren. In het centrum hier in het noorden (grote stad) hoor ik ook van die geluiden van kledingwinkels waar de aanloop er niet is en het soms de hele dag stil is. Erg jammer, en voor jou een zeer vervelende situatie. Helaas heb ik geen gedegen (ervarings-)advies (ben ook maar een starter), maar kan me wel bij de aanwijzingen (door de meer-ervarenen) die hierboven beschreven zijn, aansluiten. Ik wens je in ieder geval heel veel succes toe!
 13. Ik wilde hier eenzelfde vraag gaan stellen maar kwam toen bij het zoeken hier uit. Opmerkelijk vond ik dit stuk, dat ik elders op het internet vond: http://www.ad.nl/groenehart/alphen/article1049715.ece?service=print
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept