Jump to content

japsa

Junior
 • Content Count

  15
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • You are:
  ondernemer
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  25-30
 • You are primarily interested in:
  juridische en fiscal
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Geef hier svp een aa
 1. Bedankt voor de reacties! We werken met twee verschillende accountantskantoren, een bedrijfsadviseur en er zijn iets van 6 accountmanagers vanuit de bank de revue gepasseerd. Die hebben inderdaad allemaal weinig tot geen kennis van de swap en het Herstelkader. Deze partij beschikt inderdaad over de hierboven genoemde software en bestaat (ironisch) uit ex-bankmedewerkers die die producten in hun tijd bij de bank aan bedrijven verkochten. Ik twijfel(de) omdat ze bij uitleg van het Herstelkader en de mogelijk vergoeding ook heel vaag bleven spreken over een (van de vier) berekeningen die erg makkelijk en rechttoe- rechtaan bleek. En waar waarschijnlijk het grootste deel van de vergoeding uit zou bestaan. Dat hebben we ook aangegeven, en de succesfee is voor dit deel naar beneden bijgesteld. Die extra controle die AFM eist is inderdaad een interessante. deze control was nog niet van toepassing op eerder dossiers die zijn hebben gezien.
 2. Ja klopt hoor, we hadden de kosten van de specialist destijds moeten maken! Veel te goed van vertrouwen geweest achteraf. Maar probleem is dat je nu ook niet kunt beoordelen of je goed geholpen wordt. Het lijkt ook weer een mooi verdienmodel voor een hoop adviseurs. De vergoeding is euro 3.000 + 10% van het bedrag dat uiteindelijk wordt terugbetaald...
 3. Beste forumleden, Zijn er tussen jullie ondernemers die onder de voorwaarden zoals genoemd in het definitieve herstelkader vallen? Wij hebben in het verleden een financiering afgesloten en afgedekt met een SWAP. Vorige maand ontvingen wij van de bank een brief waarin stond vermeld dat wij binnenkort een voorstel kunnen verwachten inzake het herstelkader. In diezelfde periode werden wij ook door partijen benaderd die de ondernemer bijstaat in dit proces. Kort gezegd bestaat hun dienstverlening eruit dat zij vooraf berekenen wat deze hoogte van de vergoeding zou moeten zijn. Daarna begeleiden zij ons bij het proces van onderhandelingen indien dat bedrag afwijkt met het voorstel van de bank. Argumenten om (vooraf al) met hen in zee te gaan is dat de bank te commercieel zijn bij het maken van de berekening (en dus het voorstel te laag uitvalt) en dat je vervolgens maar beperkt tijd hebt om te beslissen. Dus vooraf al weten waar je aan toe bent is belangrijk. Ik heb het herstelkader zelf gelezen en kan een groot deel zelf narekenen (stap 1, 3 en 4), maar lang niet alles (stap 2). Dus advies kunnen wij zeker gebruiken. Maar de kosten zijn aanzienlijk. Ik ben benieuwd of er anderen zijn die voor compensatie in aanmerking komen en of zij zich laten bijstaan of niet. mvg Japsa
 4. Heeft inderdaad te maken met het register voor kort beroepsonderwijs. Als je zo een registratie hebt ben je verplicht alle beroepsopleidingen vrijgesteld van BTW aan te bieden. Veel rijscholen die C en D opleidingen aanbieden werken met een extra BV. Voor een van die BV's vragen ze een RKBO aan voor de ander niet. Zo kunnen ze particulieren zonder BTW en bedrijven met BTW factureren.
 5. Hallo allen, Wat gebeurd er als je het huurrecht op de balans zet en op een gegeven moment koopt van de woningbouw? Wordt de woning dan ook automatisch van de onderneming of mag / moet je het huis dan naar prive halen? Japsa
 6. Ah ok, ik dacht dat die 51 euro al in de 1081,- overige kosten zat..
 7. Beste Paul, Ik heb een poging gedaan, ik krijg w&V en de balans wel op elkaar aangesloten, maar weet niet zeker of het helemaal klopt zo... De kosten van voortbrenging zijn Eur 1569,-, je hebt de printer hier ten onrecht bijopgeteld. Ervan uitgaande dat de afschrijving van eur 563,- klopt (volgens mij is de afschrijving 531 euro) heb je eind 31-12-2010 een totale activa van Aanschaf 1569 Afschrijving -563 ----------------------- Totaal activa 1006 De passiva bestaat dan uit Begin vermogen eur 0,- -resultaat boekjaar 1644 +prive storting (1569+1081=) 2560 ----------------------------------------------- 1006 Mocht er per eind 2010 nog een te vorderen BTW post zijn moet je die invullen bij de activa en hetzelfde bedrag bij de prive-storingen optellen. De BTW teruggave(s) over de eerst 3e kwartalen zijn prive opnames geweest, maar die vallen in principe weer weg tegen de oorspronkelijke prive storting, dus misschien kun je die achterwege laten (?) Saldo fiscale winst: Eindvermogen 1006 -beginvermogen 0 -privestortingen 2650 -------------------------------- -1644
 8. Bedankt (voor de snelle) reactie Joost!
 9. Beste allen, Ik hoop dat iemand mij antwoord kan geven op het volgende: Is het in mogelijk om een uitstel van betaling aan te vragen met oog op een teruggaaf in de toekomst als deze teruggaaf is gebaseerd op een nog in te dienen verzoek tot middeling? Heb vorige week mijn voorlopige aanslag 2009 ontvangen (op basis van mijn aangifte) en moet bijbetalen. Echter zodra 2009 definitief is wil ik middelen over de jaren 2007 - 2009. Dat zal tot een teruggaaf leiden van een bedrag dat bijna gelijk is aan het te betalen bedrag 2009. Ik wil graag uitstel van betaling aanvragen met verwijzing naar de te verwachten teruggaaf. Maar ik twijfel of een nog in te dienen middeling voldoende is. Alvast hartelijk dank, Japsa Alvast bedankt, Japsa
 10. He Stefan, Ik ben jaloers! Heb lang geleden een haf jaar in Budapest gestudeerd, prachtig land. Wij kregen toen les van Dániel DEÁK (geeft les op Corvinus universiteit). Hij vertlde dat hij een van de weinige) Engelstalig boek over het Hongaarse belastingsysteem heeft geschreven. Weet helaas de titel van het boek Misschien heb ja daar wat aan. Groet Jasper
 11. Beste allen, In 2009 zijn wij gestart met het bouwen van een bedrijfspand, volledig gefinancieerd door de bank. Daarbij is de afspraak gemaakt dat per juni 2010 de 1e aflossing wordt voldaan (dan pas operationeel en dus de extra omzet). De bouw heeft echter vertraging opgelopen, kan ik volgens jullie nu voorstellen bij de bank dat de aflossing nu ook wordt uitgesteld? Of is dat niet gebruikelijk. Alvast bedankt, Japsa
 12. Voor de geintereseerden: Hierbij een mail van de Bovag: Vanaf 1 juli 2010 19 procent btw op rijopleiding C en D Donderdag 19 november is het Belastingplan 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. Hiermee is het bijna zeker dat vanaf 1 juli 2010 het btw keuzeregime vervalt en alle rijopleidingen belast worden met 19% btw. Opleidingen die voor deze datum zijn gestart kunnen tot 1 januari 2011 in het gekozen btw regime blijven. De Eerste Kamer zal halverwege december naar alle waarschijnlijkheid de definitieve instemming geven. Als gevolg van Europese besluitvorming komt het keuzeregime te vervallen. Dit keuzeregime geldt momenteel voor C en D rijopleidingen. Het wettelijk erkend beroepsonderwijs valt onder de btw vrijstelling. De vrijstelling van niet wettelijk erkend beroepsonderwijs zal onder andere gelden voor beroepsopleidingen verleend door instellingen uit het door de betrokken brancheorganisaties op te richten Register Kort Beroepsonderwijs. Om voor opname in dit register in aanmerking te komen moet worden voldaan aan nadere eisen die halverwege december bekend gemaakt worden. Wanneer de rijopleidingen C en D aan deze eisen voldoen zou ook BOVAG Rijscholen zich kunnen aanmelden voor dit register en zo een btw vrijstelling kunnen verkrijgen voor de rijopleidingen C en D. BOVAG Rijscholen heeft echter besloten zich vooralsnog niet aan te melden en te kiezen voor btw belaste opleidingen. Deze keuze wordt ingegeven door het feit dat verschillende btw regimes voor verschillende opleidingen leidt tot hoge administratieve kosten, wat uiteindelijk tot uiting komt in de hogere lesprijs. Daarnaast zijn degenen die een rijopleiding C of D afnemen nagenoeg zakelijke klanten en derhalve gerechtigd de btw af te trekken. Kiezen voor de vrijstelling zou voor deze klanten uiteindelijk ongunstiger zijn. BOVAG Rijscholen houdt echter de markt scherp in de gaten. Mocht in de toekomst het afzien van de vrijstelling leiden tot grote concurrentie van bijvoorbeeld een instituut dat wettelijk erkend beroepsonderwijs verzorgt, dan zal de keuze heroverwogen worden. Er kan dan altijd nog gekozen worden voor opname in het register en derhalve voor de vrijstelling.
 13. John en Joost, Hartelijk dank voor jullie reactie. Het ministerie van Financien geeft aan dat "De aanpassing van de vrijstelling zelf zal voor het einde van dit jaar opgenomen worden in een verzamelbesluit. Hierin kunt u dan t.z.t. de exacte aanpassing van de vrijstelling terug vinden." Dat wordt nog even afwachten dus. Groet, Jasper
 14. Uit het belastingplan voor 2010 blijkt dat de huidge keuzeregeling (wel of niet opteren voor BTW bij - kort - beroepsonderwijs) komt te vervallen. In de nieuwe regeling geldt er een (verplichte) BTW-vrijstelling voor: 1. wettelijk erkend beroepsonderwijs, of 2. niet wettelijk erkende instellingen die worden opgenomen in het (nog op te richten) Register Kort Beroepsonderwijs (RKB). Vragen: Weet iemand of er voor rijscholen met de opleidingen voor de categorien C, D en taxi zo'n register wordt opgericht? En Wat zijn de gevolgen voor ondernemers die door de wijziging van de regeling van hun (gedeeltelijk) vrijgestelde diensten vanaf nu BTW in rekening moeten brengen. Krijgen zij op basis van de herzieningsregeling recht op vooraftrek mbt investeringen van de afgelopen (5 - 10) jaren?
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept