Jump to content

settup

Junior
 • Content Count

  22
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • You are:
  adviseur
 • Gender
  Female
 • Company or organization name
  Set Up
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  46-50
 • You are primarily interested in:
  juridische en fiscal
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  http://www.wistudat.

Company info

 • Location
  Gouda
 • Branch
  Groothandel
 1. Uit oogpunt van eventuele fraude is de gestelde doorlopende nummering een goede regel. Hierdoor wordt bevorderd dat men op het juiste tijdstip faktureert. Het is immers vreemd om een factuur een eerdere datum mee te geven dan de factuur daarvoor! Het is echter niet strafbaar om een eerdere datum te gebruiken, uiteraard in overleg met de afnemer. (betaaltermijn, aanmaning, etc) Voorwaarde is dat de materële verschuldigdheid ook in dit tijdvak ligt. Strafbaar antedateren m.i > In het verleden werden er vooral bij de jaarafsluiting door leveranciers vaak facturen met een factuurdatum in het volgende tijdvak tóch ingeboekt als crediteur in het tijdvak waarop de kosten betrekking hadden (antedateren!) Dit om niet onnodig veel overlopende posten te hebben die vervolgens allemaal apart moeten worden gespecificeerd én een betere traceerbaarheid van de kosten (kostenrekening <> crediteur) i.p.v. (kostenrekening <> transitoria en vervolgens in het nieuwe jaar transitoria <> crediteur). Gezien bovenstaand is het vanuit de afnemer gezien vaak wenselijk dat leverancier factureert in het tijdvak waarin de dienst of het goed is geleverd. Wat is erop tegen om hierin de afnemer tegemoet te komen? In de meeste gevallen wordt er per jaar een nummerreeks toegekend. Dus kun je gewoon doornummeren. Voor facturen uitgeschreven in de loop van het jaar ben ik het helemaal met je eens. De factuur op een vroegere datum zetten schept hierin alleen maar onnodige onduidelijkheid en heeft totaal geen meerwaarde. Uitzondering hierop is de factuur die móet worden uitgeschreven indien afnemer een vooruitbetaling doet en zodoende een factuur afdwingt. Afnemer mag de BTW hierop in dit tijdvak verrekenen, terwijl leverancier de BTW nog in dit tijdvak moet afdragen. Groet Sand Gezien de reactie van Extax! (Zucht..... ) denk ik dat we hier maar over moeten ophouden; je hebt me in ieder geval duidelijk gemaakt dat factuurdatum meer inhoudt dan alleen een datum.
 2. Ik kan daar zo snel niets nieuws in ontdekken. Misschien kun je de moeite nemen om even aan te geven welk deel van dat document je belangrijk acht Even kort gezegd Volgens de Europese Zesde Richtlijn ontstaat de verschuldigdheid op het moment wanneer de dienst of het goed geleverd wordt. De zgn materiële verschuldigdheid. Het ontstaan van belastingschuld, kan per land anders geregeld zijn. In Nederland is dit gekoppeld aan óf het moment van uitreiken factuur of wanneer de factuur uiterlijk (binnen15 dagen ná tijdstip van verschuldigdheid) uitgereikt had moeten zijn óf tijdstip vooruitbetaling, waardoor verplicht wordt hiervoor alsnog een factuur uit te schrijven Is inderdaad spijkers op laag water zoeken :P Maar op zich wel een interessante en leerzame verhandeling.
 3. Wel een bijzondere situatie die waarschijnlijk nergens beschreven staat, hoe hierin te handelen. Dus welke kosten kun je redelijkerwijs opvoeren als zakelijk en welke redenatie ligt hieraan ten grondslag. Kosten woon-werkverkeer worden als zakelijke reiskosten gezien en kun je in principe dus meenemen als kosten. Echter de reisafstand is in dit geval buiten proportioneel en je zult hierin dus een modus moeten vinden. Te denken valt aan de maximum kilometervergoeding die een werkgever vergoedt aan zijn werknemer (ik meen 30 km enkele afstand) Dit moet je even checken. Internetkosten en telefoonkosten zijn wanneer ze voor meer dan 10% zakelijk worden gebruikt aftrekbaar. Indien je van mening bent dat dit buiten verhouding is, kun je hiervoor bijvoorbeeld een percentage nemen. Succes met je onderbouwing Groet Sand
 4. Ik neem aan dat je voor de software een factuur hebt ontvangen met BTW. Debiteuren a/Omzet (eventueel verhoogd met winstmarge) a/Afdracht BTW én Kostprijs Verkopen (dus dat gedeelte dat je gaat doorbelasten) a/Kostenrekening Let wel: Wanneer de software als Aktiva is opgenomen (en je hier misschien investeringsaftrek op hebt genoten of kunt genieten) krijg je een ander verhaal. Bij betaling van de faktuur boek je gewoon Bank a/Debiteuren Groet Sand
 5. Als je een VOF opricht krijg je in principe een nieuwe rechtspersoon. Je kunt dus niet samen verder gaan onder je eenmanszaak. De VOF wordt ingeschreven onder een nieuw KvK-nummer en ook voor de BTW zul je een nieuw BTW-nummer moeten aanvragen. Denk ook aan een samenwerkingsovereenkomst; een voorbeeld hiervan kun je voor weinig (ik geloof 6 eur) halen bij de KvK. Hierin wordt o.a. vastgelegd hoe de winstverdeling is, wat te doen bij uittreding van vennoot, rechten, etc. Niet onverstandig om dit te doen, want je kunt nooit in de toekomst kijken. Vraag verder bij de KvK waar je rekening mee moet houden wanneer je de eenmanszaken opheft. (doorgeven vervallen BTW-nummer, doorschuifregeling?, stakingswinst, stakingsaftrek, etc) Groet Sand
 6. Maar waarom rept de belastingdienst dan niet over die mogelijkheid? Zoek de site maar na - er wordt alleen gepraat over de uiterste datum waarom je een factuur moet hebben verzonden. Hallo Peter, Ik heb uren zitten googlen, maar er is ook werkelijk niets te vinden over fakturen met een vroegere uitreikdatum. Dit, terwijl er klaarblijkelijk toch regelmatig verzoeken zijn van afnemers om de faktuur op het vorig jaar te zetten. Wel heb ik gevonden, dat verscheidene boekhoudprogramma's de mogelijkheid hebben om op een eerdere datum te faktureren. Het lijkt erop dat het dus stilzwijgend gebeurt. Van belang is, dat de BTW in dezelfde periode wordt afgedragen (leverancier) als gevorderd wordt (afnemer). Voor de leverancier is het prettig wanneer dit in een volgend tijdvak gebeurt (latere afdracht); voor de afnemer juist niet. NB In sommige gevallen kan de afnemer zelfs benadeeld worden als in het volgende tijdvak wordt gefaktureerd; denk hierbij aan kleineondernemersregeling of investeringsaftrek. Is het dan juist dat de afnemer hier afhankelijk is van het tijdstip van faktureren? Sand
 7. Het is vreemd, dat wanneer je een bedrijf start wel de aanloopkosten kunt meenemen, maar dus niet de aanloopopbrengsten? In de praktijk een geval meegemaakt, waarbij BTW-faktuur werd gezonden zonder dat er een BTW-nummer was uitgereikt. Deze was overigens wel ingeschreven bij de KvK. Na een bezoek bij de BD kreeg de betreffende persoon alsnog een BTW-nummer toegekend over deze periode en een papieren OB-aangifte.
 8. Als je over het hele jaar gezien minder dan 1884 EUR aan BTW moet afdragen val je onder de kleineondernemersregeling. (zie www.belastingdienst.nl). Als je onder de 1345 EUR blijft hoef je zelfs niets af te dragen! Let ook op Investeringsaftrek. Wanneer je in 1 jaar méér dan 2100 EUR (ex BTW) investeert, mag je 25% van je investering als aftrekpost opvoeren van je belastbare winst. Let wel: alleen investeringen vanaf 450 EUR tellen mee.
 9. settup

  Stamrecht BV

  Ha Joost, Ik had nog wat twijfels bij dat "loon uit een vroegere dienstbetrekking"; dit zou ook een dienstbetrekking bij een ander kunnen zijn. En dat is bij stamrecht natuurlijk het geval. Maar ... ik ben toch maar even naar de Belastingdienst gegaan, want de twijfel sloeg toe. Blijkt dus dat er bij aanmelding 1 vinkje niet goed was aangekruist. Bij de vraag "Is de onderneming inhoudingsplichtig voor de loonheffingen" stond Ja, de onderneming heeft personeel in dienst. En dat is bij onze stamrecht niet zo. Ze hebben me nu uit de loonheffingsverplichting gehaald :D Tevens kregen wij vandaag van de KvK een bijdragefactuur van 143,55. Ik had ergens gelezen dat stamrecht BV's vermindering kregen. Dus ook maar even naar de KvK. Blijkt de Stamrecht te zijn ingeschreven als Holding (en niet als Stamrecht) met 1 werkzame persoon (moet bij ons 0 zijn). Dus ook dat laten wijzigen. Scheelt toch bijna 90 EUR. Tevens staat de Stamrecht nu als Beleggingsinstelling te boek, wat weer voordelen geeft voor de VPB. De winst kan volledig als dividend worden uitgekeerd, waardoor geen VPB is verschuldigd. Tenminste zo heb ik het begrepen...corrigeer me maar als het niet zo is. Al met al, bedankt voor je support! Groet Sandra
 10. Hallo Zaph Tijdstip verschuldigdheid omzetbelasting http://www.europesefiscalestudies.nl/upload/Jairam.pdf Groet Sand
 11. settup

  Stamrecht BV

  Hallo Joost, Natuurlijk wil ik je geloven op je blauwe ogen. ::) Alleen houd ik wel van onderbouwing. Het is niet voor niets dat mijn belastingadviseur een loonheffingennummer heeft aangevraagd. Dus laat maar zien waar het staat... Groet Sand
 12. http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/omzetbelasting/ob04/ob04-33.html#P325_48881 Daarbij is het tijdstip van de verschuldigdheid van de btw gekoppeld aan het tijdstip waarop u de factuur uitreikt of uiterlijk had moeten uitreiken. Ik lees hierin 2 verschillende tijdstippen, 1 van verschuldigdheid van de BTW en 1 van het tijdstip waarop u de factuur uitreikt. Indien nu blijkt dat afnemer de factuur liever in het vorige tijdvak heeft toen de levering heeft plaatsgevonden, spreek je m.i. van een herstelactie van een ongewenste situatie (van de afnemer dan) en niet van Uiteraard dient dan wel aan de afdrachtverplichting te worden voldaan en dat is in deze situatie erg omslachtig. Overigens ben ik voorstander van het faktureren in het tijdvak waarin de omzet heeft plaatsgevonden. Groet Sand
 13. Hallo Joost, Dat is wel iets te voorbarig gesteld, want ik ben het niet eens met je stelling Mijn inziens moet er wel enigszins een onderbouwing zijn dat de verhouding zakelijk/ privé in die richting zit. Want anders kun je ook als je de auto maar voor 10% zakelijk gebruikt van deze regeling gebruik maken en ik geloof niet dat dat de bedoeling is van de fiscus. Zou mooi zijn... koop een oude auto, laat hem opknappen, doe er een paar zakelijke ritjes mee.. en je kunt 75% van de BTW terugvragen. Of je rijdt 20.000 km per jaar en 500 km zakelijk; en dan 75% BTW op je benzinekosten terugvragen. Sorry, maar ik houd er van om bij dergelijke stellingen via extreme voorbeelden aan te tonen dat het op de letter gezien niet juist is. Tenminste, niet zoals de fiscus het heeft bedoeld. Groet Sand
 14. Hallo Karel, Ik ben het met je eens dat het goed is om bonnen te bewaren en zonodig te kunnen overleggen. In mijn situatie gebruiken we 2 privé-auto's, waarvan de ene ook voor loondienst wordt gebruikt. Wanneer ik uit zou gaan van de bezinebonnen kom ik op een rare verdeling, dus heb ik wat anders verzonnen. En als ik de tekst goed lees, zie ik nergens dat je die benzinebonnen ook moet hebben. Er staat: "deze aftrek dient u aan de hand van uw administratie vast te stellen" en volgens mij heb ik dat op deze manier vastgesteld. Groet Sand Bedankt overigens voor de link van 75%.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept