Jump to content

josvanr

Junior
 • Content Count

  11
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • You are:
  ondernemer
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  31-35
 • You are primarily interested in:
  juridische en fiscal
 1. hallo ik ben bezig met de de aangifte inkomstenbelasting 2011 voor ondernemers. Ik heb het programma wa2011 voor linux gedownload. Onder het kopje 'ondernemeraftrek' staat de vraag "Hebt u in de periode 2006 tot en met 2010 minimaal 1 kalenderjaar geen eigen onderneming gedreven" Ja / Nee De mogelijke antwoorden betekenen mijns inziens: 1) Ja: ik heb *geen* eigen ondermening gedreven 2) Nee: ik heb *wel* een eigen onderneming gedreven maar als ik 'nee' invul, verschijnt er een vervolgvraag: 'heeft u meer dan 50% van uw werktijd besteed aan uw onderneming'. Als ik 'ja' invul verdwijnt die vraag. Dit suggereert dat de antwoorden het omgekeerde betekenen: of iig: 2) Nee, ik heb geen onderneming gedreven Ik vind het een beetje verwarrend. Strikt genomen betekent 'nee' dat je wel een onderneming hebt gedreven (dubbele ontkenning) maar in algemeen spraakgebruik kan het antwoord ook zijn "nee, ik heb geen onderneming gedreven' wat moet het nu zijn? jos
 2. hallo allemaal ik heb vandaag een andere advocaat benaderd. Wordt vervolgd... jos
 3. Karel: Idd er is geen overeenkomst ondertekend. Wel zijn er faxen uitgewisseld waarin staat dat we bereid zijn een overeenkomst aan te gaan. Het voorstel is dus wel in woorden geaccepteerd, maar een uiteindelijke ondertekende versie is er niet gekomen. Er is idd ook nog niets betaald... Hoger beroep kan geloof ik niet meer, het vonnis is van april 08. (weet dit niet zeker hoor.) Maar de tegenpartij kende het vonnis nog niet totdat het vorige week maandag hen heb voorgelegd. De tegenpartij kan wel in verzet gaan geloof ik, dwz een nieuwe procedure starten waarin ze het vonnis aanvechten.
 4. beste steven, de zaak heeft niet gedient bij het kantongerecht, maar bij de rechtbank arnhem (mijn advocaat is er in eerste instantie mee naar het kantongerecht gegaan, maar het bedrag bleek te hoog, was foutje). In arnhem heeft de zaak na het schikkingsvoorstel op de parkeerrol gestaan. Naar zeggen van de tegenpartij hebben ze zitten wachten op ondertekening van de definitieve schikking, maar is die nooit gekomen (mijn advocaat heeft niet meer van zich laten horen). Omdat de tegenpartij wachtte op de schikking, zouden ze niet in verzet zijn gegaan. Nadat de termijn voor de parkeerrol was verlopen is er verstekvonnis gewezen. In de mail laat de tegenpartij weten dat ze denkt dat dit genoeg grond is voor een kort geding om executie te verhinderen.. . wat denk jij ervan?
 5. beste mensen, heb inmiddels inlichtingen gewonnen bij een raadsman hier in de buurt, hij acht de kans voor de tegenpartij klein en raadde me aan voet bij stuk te houden. Ik heb dus de advocaat van de tegenpartij laten weten dat ik blijf bij het bedrag in het vonnis. Daarop volgde onderstaande dreigmail van de tegenpartij. (zie beneden). Er wordt gevraagd of ik het geld op een derdenrekening wil laten storten, totdat hij in verzet is kunnen gaan. Is dat een gebruikelijke constructie, of gewoon weer een smoes om niet te hoeven betalen? Jos _____________________________________________________________ Uit uw email maak ik op dat u niet instemt met het voorstel dat ik namens mijn cliënt heb gedaan. Dat vind ik spijtig, temeer daar mijn cliënt zich niet kan verenigen met de veroordeling. Ik heb opdracht om in verzet te gaan en ik zal dan ook een dezer dagen de verzetdagvaarding aan uw huisadres laten betekenen. Bij het verzet zal de zaak in volle omvang aan de rechtbank worden voorgelegd. Zoals ik al schreef sta ik u niet toe het vonnis van de rechtbank te executeren, voordat in deze zaak een onherroepelijke beslissing tot stand gekomen is. Mijn cliënt is ertoe bereid en in staat ervoor zorg te dragen dat het bedrag dat hij verschuldigd is op grond van het vonnis van de rechtbank op een (mijn) derdengeldrekening te laten storten. Dit bedrag kan uitsluitend worden doorbetaald als er een onherroepelijk vonnis is, waaruit de betalingsverplichting met betrekking tot dit bedrag blijkt, of de heer Mijn Client en u mij een eenparig en gelijkluidende betalingsopdracht verstrekken. Indien gewenst kan een akte van depot worden opgemaakt. Nu mijn cliënt hiertoe in staat en bereid is, heeft u geen rechtens te verdedigen belang bij executie van het rechtbankvonnis. Ik verneem derhalve graag van u of u instemt met de storting van de verschuldigde bedragen op mijn derdengeldrekening onder de hierboven omschreven voorwaarden en u bereid bent de executie op te schorten tot er een onherroepelijke beslissing is. Indien u hiertoe niet bereid bent zal ik een kort geding starten om een verbod van executie te vorderen. Ik verneem voor dat geval graag uw verhinderdata, alsmede die van uw raadsman / raadsvrouw, zodat ik een datum voor een zitting kan aanvragen.
 6. StevenK: Over het bewijs dat er een overeenkomst is: er is wel een fax van mijn advocaat aan de tegenpartij waarin staat dat ik bereid ben in te stemmen met de betaling van bedrag x, en ik mits dit geschiedt voor 1 nov. 2007, van executie van een evt. vonnis afzie. Punt is dus dat de uiteindelijke overeenkomst die na deze fax pas is opgesteld door de tegenpartij, niet is ondertekend. Er is niets meer mee gebeurd. Vraag is dus of de eerste fax de overeenkomst hard maakt. Komt wel bij dat er geen geld is binnengekomen op 1 nov 07, naar zeggen van de tegenpartij, omdat ze geen ondertekende overeenkomst hebben teruggekregen. Is dit alles genoeg om een jaar later executie tegen te houden. 'Zij' zeggen dat ze op de overeenkomst hebben zitten wachten, 'wij' zeggen dat we op het vonnis hebben zitten wachten... Maar, niets heeft de tegenpartij er natuurlijk van weerhouden om gewoon alsnog aan hun verplichtingen te voldoen, dat zegt mijn rechtsgevoel... Karel: Weet niet zeker wat er van het voorstel bij de rechtbank bekend was, maar de procedure is idd wel op de 'parkeerrol' gezet. (weet of daar een reden voor aangedragen moet worden). De deken lijkt me idd een goede optie. Moet toch gebeuren denk ik. Dank voor jullie reacties! Ik hou je op de hoogte Jos
 7. Nieuw chapiter in dit verhaal, uw advies wordt op prijs gesteld: Mijn advocaat ligt nog steeds ergens aan het strand in de zon te bakken. Inmiddels dacht ik, laat ik, voor naar de deurwaarder te stappen, het vonnis maar eens aan de advocaat van de tegenpartij voorleggen, en hem een bedrag noemen (incl. rente en zo, termijn gesteld), misschien lukt het zo wel zonder deurwaarder. Vandaag belde hij terug met het volgende verhaal: 1 jaar terug is er van hun uit een schikkingsvoorstel gedaan, waarmee wij (=mijn advocaat en ik) in principe accoord gingen. (is gefaxt). Echter nadat zij het uiteindelijke voorstel ter ondertekening aan mijn advocaat hadden gestuurd, zouden ze er niets meer van vernomen hebben. Hij vertelde me dat ze ervan uitgingen dat de procedure zou worden gestopt (dit stond in het voorstel) en ze daarom geen verweer meer hebben gevoerd. Nu er echter toch een vonnis is vind hij dit onrechtmatig, en hij dreigde een kort geding aan te spannen om de executie van het vonnis te verhinderen mocht ik naar de deurwaarder stappen. Zijn voorstel is om het bedrag (hoofdsom zonder rente, dit stond in dat voorstel) te betalen en de proceskosten te delen. (scheelt mij in totaal 1600 euro oid tov het bedrag in het vonnis) Nu is dus de vraag: wat is mijn positie? Is het mogelijk de executie van een vonnis (uitvoerbaar bij voorraad) dmv een kort geding onmogelijk te maken en zo ja, maakt hij een kans. Is zijn argumentatie geldig, of zegt ie er maar wat tegen om een goedkope oplossing proberen te krijgen.. Jos
 8. Ja weet je ik heb het nogal gehad met deze advocaat. Ik bel zelf de advocaat van de tegenpartij wel, en kijk wat die te zeggen heeft. Ik heb nu een vonnis en kan in principe de deurwaarder eropaf sturen..
 9. Had vandaag om 10 uur een afpraak met mijn advocaat. Kom ik daar en na 10 min wachten in de wachtkamer komt er een secretaresse met de mededeling dat ze met de griep in bed ligt, zwanger is en daarna op vakantie gaat. Eind september is ze weer terug en er is in de tussentijd niemand anders die mijn belangen kan behartigen. Of ik nog een nieuwe afspraak wil maken. Tja...
 10. heb ik inderdaad al in die brief gedaan, waarop ze schijft mijn mails niet te hebben ontvangen en 'al lange tijd niets meer telefonisch van mij te hebben gehoord'. Verder schrijft ze de zaak uit handen gegeven te hebben aan de deurwaarder. (maar niet of dat na mijn telefoontje is gebeurd).. Ik maak volgende week een afspraak ..
 11. Beste lezers, Ik bevind me in een schijnbaar eindeloos durend incassotraject, waarbij de communicatie met mijn advocaat zeer moeizaam verloopt (krijg haar niet aan de telefoon.) Het lijkt alsof ik haar bij iedere volgende stap in het traject expliet aan moet sporen om iets te doen. Na een periode van ongeveer 2 jaar was er in april een verstekvonnis (in mijn voordeel) maar de advocaat heeft niets meer van zich laten horen en ze beantwoordt sinds een aantal maanden geen mail meer. Pas toen ik vorige week een aangetekende brief stuurde, kreeg ik een reactie; ze zou geen mail hebben ontvangen, en vraagt of ik een afspraak wil maken. Zie beneden de tijdslijn van het hele traject. Ik vraag me nu af of dit normaal is, of dat mijn advocaat de zaak maar een wat laat versloffen. Overweeg nu hoe ik het beste verder kan en hoop op nuttige reacties van dit forum.. Jos ______________________________________________ Hier een korte beschrijving het hele traject: 08/2005 factuur (ong 5000 euro) voor het eerst verstuurd, zelf herhaaldelijk om betaling verzocht en aanmaningen verstuurd, zonder resultaat 05/2006 advocaat benaderd, verstuurd aanmaningen, geen reactie van tegenpartij 08/2006 advocaat gaat met zaak naar kantongerecht nijmegen -in deze periode herhaaldelijk met advocaat contact gehad, zegt dat ie op vonnis wacht- 08/2007 na persoonlijk informeren mijnerzijds bij kantongerecht blijkt men mijn naam daar niet te kennen: ze kunnen me niet vinden in hun systeem. Zaak blijkt (naar zeggen van advocaat) door advocaat bij verkeerde instantie te zijn neergelegd (kantongerecht nijmegen ipv rechtbank arnhem). Bedrag was te hoog voor kantongerecht en zaak is daar blijven liggen. 09/2007 alsnog dagvaardiging bij rechtbank arnhem uitgebracht 10/2007 schikkingsvoorstel van tegenpartij, zaak komt op 'parkeerrol' (=uitstellen) 11/2007 naar aanleiding van de schikking is er nog geen geld binnen er komt volgens de advocaat 'binnenkort' toch een vonnis. 12/2007 na persoonlijk informeren bij rechtbank blijkt de zaak nog op de parkeerrol te staan. Er is volgens advocaat 'onduidelijkheid' onststaan. Maar nu 'is er vonnis gevraagd'. 02/2008 na persoonlijk informeren bij de rechtbank blijkt de zaak nog steeds op de parkeerrol te staan, maar april loopt de termijn vanzelf af en komt er een vonnis. 04/2008 verstekvonnis, en advocaat zegt toe 'binnenkort' deurwaarder in te schakelen 08/2008 advocaat beantwoordt mails niet en is niet aan de telefoon te krijgen. Na informeren bij deurwaarder waarmee advocaat samenwerkt blijkt dat die alleen de dagvaardiging heeft uitgebracht. Er is dus door de advocaat nog geen opdracht gegeven om te innen. Na sturen van (aangetekende) brief reageert advocaat nu wel met de mededeling dat de tegenpartij weer heeft verzocht om een betalingsregeling. (zeg maar schikking)
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept