Jump to content

S-G

Junior
 • Content Count

  19
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • You are:
  ondernemer in spe
 • How did you find us:
  via een kennis

Register

 • What age group do you belong to?
  31-35
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Geef hier svp een aa
 1. Ik zou me met die resultaten over drie jaren toch echt zorgen maken. Wat bedoel je met "cijfers voor de markt", jullie omzetcijfers of zo? Eeen toetsing van de haalbaarheid van jouw bedrijf op dit moment zou waarschijnlijk negatief uitvallen, en aan nietlevensvatbare bedrijven wordt geen levensondehoud of bedrijfskapitaal verstrekt. Ik neem aan dat je een gevestigd ondernemer bent. In jouw geval gaat het dan bij berekening om een aanvulling van jullie inkomen tot de "jaarnorm". Die is inderdaad gebaseerd op de bijstandsnorm maar ook afhankelijk van huur of eigen woning situatie. Ook een eventuele AOV (en niet een ziektekostenverzekering) is van belang bij berekening. Daarbij is overigens ook jullie eigen vermogen van belang. De aard van de regeling is dat ook een ondernemer een beroep op bijstand zou moeten kunnen doen. En net als een (gewezen) werknemer "recht" heeft op een deel bijstand om niet. Dit kan slechts eenmalig worden toegepast in een jaar naar keuze. Jullie hadden in 2008 al een inkomen van 11.401, de jaarnorm zal waarschijnlijk enkele duizenden euro's hoger liggen. Het verschil kan dan om niet worden verstrekt. De rest blijft een lening met een rente van 8 %.
 2. Bij de verstrekking van een krediet wordt bepaald hoe dat gebeurt en niet na twee jaar achteraf, volgens mij. Er wordt uitgegaan van de situatie bij verstrekking. Als je toen een krediet hebt gehad betaal je daar nu op af. De aflossing op dat krediet kan in bijzondere omstandigheden tijdelijk worden stopgezet. Dat is dus dan het "voordeel" van jouw slechte bedirjfsresultaten, waarik me overigens veel meer zorgen over zou maken dan over een uitkering of bijstand. Dit bedrijf lijkt niet levensvatbaar.
 3. Dank voor jullie reacties. Ik begrijp nu dat dit vooral kan zijn gebeurd door onduidelijkheden en vraagposten! Ik zal mijn boekhouder niet op voorhand verwijten dat hij daarover geen contact heeft gezocht, maar ik heb nu de grootboekrekening voor die jaren opgevraagd.
 4. Beste mensen, Omdat ik mijn nauwelijks actieve BV heb stilgelegd ben ik nu zelf bezig met de jaarrekeningen ivm de VPB-aangifte. Er was erg weinig omzet meer in de BV (minder dan 5000 euro) en slechts kosten op hoofdzaken. Ik kan de Verlies- en Winstrekening nu volgens mij goed zelf opmaken. Ik gebruik daarvoor mijn eigen bedrijfsadministratie en de jaaropgave/loonstrook van mijn minieme DGA-loon. Ik heb goed naar de voorgaande jaarrekeningen gekeken, die nog zijn opgemaakt door mijn (te dure) boekhouder. Nu heb ik eigenlijk alleen moeite met het invullen van de balans. Ik heb aan de passivakant te maken met verlaging van het eigen vermogen met het bedrag van het verlies. Daarnaast aan schulden: a. nog te betalen btw en b. loonbelasting. Aan de activakant staan de liquide middelen, en daarnaast alleen een post "Rekening-courant DGA". Nu zag ik in de jaarrekeningen van de jaren daarvoor dat deze R/c de afgelopen jaren best fluctueert, en ik begrijp niet waar dat vandaan komt. Ik las dat dat door extra prive-onttrekkingen uit de BV of priveschulden aan de BV kan ontstaan? Maar dat is volgens mij absoluut niet gebeurd. Ik heb een duidelijk gescheiden geldstromen op verschillende rekeningen. Toch is de R/c elk jaar toegenomen, tot zo'n 3500 euro nu. Kunnen er andere oorzaken zijn waardoor die R/c zo is toegenomen? Of verkijk ik me op een boekhoudkundige kunstgreep? Ik kan dit nu nergens aan toeschrijven. Bij voorbaat dank voor een antwoord!
 5. Hallo, Vanwege uitbreiding van mijn activiteiten heb ik een kleine winkel aangeboden gekregen die ik per 1 januari overneem! Hartstikke leuk, en met goede kansen. Een voordeel is dat de pandeigenaar eerst de winkelinventaris overneemt van de huidige huurder en deze doorverhuurt aan mij. Ik hoef dus geen grote overnamesom te betalen, alleen voor voorraad en wat kleine dingen. Nu is alles tussen mij en de pandeigenaar/verhuurder geregeld, maar is hij er met de vorige ondernemer nog niet uit. Dat zal ongetwijfeld rondkomen, zo hebben ze allebei bevestigd maar dat lukt niet meer op 1 januari. Het contract over de overname van de inventaris zullen de pandeigenaar en de oude ondernemer op 10 januari waarschijnlijk gaan tekenen. Nu willen wij de overname alvast wel in laten gaan per 1 januari, daarvoor is in principe alles geregeld. Als dat contract over de inventaris dan op 10 januari wordt getkend laten we dat met terugwerkende kracht ingaan per 1 januari. Kan dat gewoon en zijn er geen extra risico's voor mij? Alvast bedankt voor het delen van kennis/ervaring!
 6. @Jan: dank voor je reactie en suggestie. Helaas betreft het een Nederlandse groothandel... Ik denk met de franchiseconstructie genoeg waarborgen te hebben ingebouwd om ook formeel door de Belastingdienst als ondernemer te worden gezien. Met vriendelijke groet,
 7. Uit alle informatie die ik uit dit forum en op websites van specialisten en de belastingdienst heb gehaald maak ik op dat er bij een "fictief dienstverband" geen sprake is van: a. het kunnen aftrekken van zakelijke kosten (omdat de inkomsten zelfs niet als resultaat uit overige werkzaamheden kunnen worden beschouwd) en b. ondernemerschap voor de omzetbelasting. Deze twee aspecten maken een agentschap voor mij zeer nadelig. Ik wil daarom toch een andere opzet voorstllen: een franchiseovereenkomst met de groothandel/leverancier. Ik zal daarin nadrukkelijk opnemen dat er géén sprake is van een dienstverband of een gezagsverhouding, het moeten opvolgen van aanwijzingen in de uitvoering van het werk, van vast loon of (on)kostenvergoeding, van vaste werktijden of doorbetalen bij ziekte en vakantie, eenzijdige bepaling van assortiment of leveranciers. Ik werk als franchisenemer voor eigen rekening en risico en betaal jaarlijks een vergoeding voor het mogen gebruiken van de firmanaam. Het is mij niet verplicht om altijd persoonlijk de werkzaamheden te verrichten, bijvoorbeeld in geval van ziekte is het mogelijk om een vervanger in te schakelen. Zullen deze voorwaarden voldoende zijn? Bij voorbaat dank voor reactie!
 8. Bedankt voor de info. Ik heb de regeling voor agenturen nagelezen, er zal in deze opzet dus sprake zijn van een fictieve dienstbetrekking. Het belangrijkste struikelpunt voor erkenning als ondernemer voor de IB blijft die ene afnemer/opdrachtgever. Ik zou kunnen kijken naar aanvullende producten van 1 of 2 andere leveranciers, die geen concurrentie zijn voor het assortiment van de groothandel. Bijvoorbeeld kookgereedschappen, keukenmachines of evt. meubilair. Ik heb daar zelf weinig mee en zie nog niet veel marktkansen, maar ik ga dit zeker uitzoeken. Ik ga voorstellen om sowieso geheel onder eigen naam te gaan opereren, dat betekent dat ik zelf meer zal moeten investeren in presentatie, reclame, reis- en verblijfkosten e.d. De afnemers zijn dan mijn klanten, en niet van de groothandel. Ik zal dan ook de facturen aan de afnemers zelf schrijven. Om mijn risico te beperken spreek ik dan met de leverancier een ruime betalingstermijn af. Als de groothandel daarmee niet akkoord gaat wordt het dan toch maar een agenturenovereenkomst. Dan stuur ik zelf geen facturen, maar een opgave van omzet voor de provisiebepaling. Ik ben dan dus in (fictieve) loondienst en geen ondernemer. Ik kan dan geen bedrijfskosten aftrekken en ben geen ondernemer voor de omzetbelasting toch? Dan wordt bij uitbetaling van de provisie direct alle loonbelasting en premies ingehouden?
 9. Joost en Roel: dank voor jullie reactie. Misschien heb ik het niet goed uitgelegd; maar volgens mijn ben ik een handelsagent. Dus een zelfstandige vertegenwoordiger die voor eigen risico en rekening bestellingen binnenhaalt en deze afsluit op naam van de leverancier. Voor mijn bemiddeling krijg ik een percentage van de omzet. Het betreft een kleinschalig gestart groothandelsbedrijf in delicatessen dat met mijn hulp (en kennis en netwerk) wil groeien, vooral ook richting de zakelijke markt. Ze boden eerst een baan aan, maar onder slechte voorwaarden. Ik heb toen voorgesteld om het als zelfstandige te gaan doen. Ik ben dus de eerste "opdrachtnemer" van ze. We zijn nog in onderhandeling dus ik kan zeker nog een aantal zaken proberen aan te passen. Als ik het goed begrijp is het probleem vooral de facturatie. Zelf leveren is vanwege de grote aantallen eigelijk onmogelijk. Kan ik dit oplossen door zelf de facturen naar de klanten te sturen en vervolgens een inkoopfactuur (omzet minus mijn provisie) aan de groothandel te betalen? Of zou ik het anders kunnen oplossen, om toch de door de leverancier gewenste VAR-WUO te krijgen?
 10. Hallo, Ik wil starten met een assortiment uiteenlopende (food) producten te gaan verkopen aan bedrijven en aan particulieren op provisiebasis. Ik neem de producten af bij 1 groothandel die ook aflevert en een factuur naar de klant stuurt. Ik moet voor eigen rekening en risico klanten werven. Na betaling door de klant krijg ik mijn provisie. In princiep werk ik alleen met producten van deze leverancier. Op deze manier heb ik straks tientallen klanten, maar is het wel zo dat ik slechts 1 leverancier heb waarnaar ik mijn facturen stuur. Ik loop alle risico, er is geen gezagsverhouding en wordt natuurlijk niet doorbetaald bij ziekte of vakantie. Ik ben volgens mij volledig zelfstandig ondernemer, maar de groothandel twijfelt daar nog aan. Kom ik in aanmerking voor een VAR-WUO? Bij voorbaat dank voor feedback!
 11. Beste reageerders, hartelijk dank voor reactie. Hier word ik wijzer van! Ik begrijp dat ik sowieso de LB kan stopzetten en ook bij gebrek aan bedrijfsactiviteiten geen rechten en plichten meer heb t.a.v. de BTW. De jaarrekening, publicatie en deponering moet dus nog wel, eens zien of ik dat niet zelf kan als er verder niets gebeurt.
 12. Beste mensen, Vanwege het stoppen met bedrijfsactiviteiten wil ik mijn BV graag "stilleggen". Ik wil deze niet staken of verkopen, omdat ik over enkele jaren deze misschien weer nodig heb. Weet iemand hoe ik dit stilleggen kan uitvoeren: moet ik dit melden aan de Belastingdienst en/of de Kamer van Koophandel? En ben ik dan nog steeds verplicht om mezelf nog een (miniem) loon te geven en moet er dan nog elk jaar een jaarrekening worden opgesteld (en gedeponeerd bij de KvK)? Bij voorbaat dank voor reactie. Groet, SG
 13. De "bug" lijkt nog niet verholpen. Bij mij werkt het rangschikken van zoekresultaten op datum nog steeds niet?!?
 14. Frans dank voor je reactie. Een beetje gek is overigens niet alijd verkeerd 8) Mijn probleem is juist dat die tabjes niet meer lijken te werken, ik krijg steeds de zoekresultaten in dezelfde volgorde?!?!
 15. Ben ik nou gek of kan ik de zoekresulatten niet meer rangschikken op datum?
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept