Jump to content

merel.1

Junior
 • Content Count

  18
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • You are:
  anders
 • Country
  Nederland
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  51 >
 • You are primarily interested in:
  financiering
  juridi
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Geef hier svp een aa

Company info

 • Location
  Arnhem
 1. Door zeer slechte weersomstandigheden zijn producten op een markt niet verkocht. De producten zijn niet houdbaar en moesten vernietigd worden. Hoe boek ik deze schade? Alleen de grondstoffen of de beoogde verkoopprijs?
 2. Is onderstaande paragraaf uit een concept stamrechtovereenkomst een acceptabele manier om de oprenting te verwoorden: "De op ingangsdatum van de periodieke uitkeringen beschikbare som zal als volgt worden vastgesteld: het door partij A ontvangen bedrag van de schadeloosstelling, groot € --------, wordt verminderd met een eenmalige kosten- en winstopslag van € ---------(5% met een maximum van € 20.000): Het na aftrek van de eenmalige kosten- en winstopslag resterende bedrag van de schadeloosstelling zal door partij A op de door partij B aan te geven wijze worden (her)belegd. De met de gekozen beleggingen behaalde netto rendementen worden toegevoegd aan het saldo van de beleggingen. Partij A zal de beleggingen zodanig administreren dat de beleggingen en de daarop te behalen netto rendementen duidelijk kenbaar en herleidbaar zijn. De beleggingen zullen bestaan uit aan een effectenbeurs genoteerde waarden, spaarrekeningen of deposito’s bij een kredietinstelling dan wel een combinatie van deze beleggingsvormen. De waarde van de beleggingen worden jaarlijks verminderd met een administratievergoeding voor partij A. De administratievergoeding bedraagt 0,5% van de waarde van de beleggingen ultimo het jaar." Het komt er op neer dat het saldo van de kosten, de behaalde rendementen en de oprenting wordt opgeteld resp. afgetrokken van de stamrechtverplichting. Mag dat? Groeten, Merel
 3. reuze bedankt! Ik had wel gezocht via de zoekfunctie, maar niets gevonden wat voldoende antwoord gaf. Dus de afdracht BTW komt ten laste van het resultaat. Gaat dat ook zo voor de BTW die op privé verbruik goederen zit?
 4. Hoewel er al erg veel op het forum is geschreven over de forfaitaire bijtelling voor privé gebruik van de zakelijke auto heb ik toch nog twee (eenvoudige) vragen: 1. Hoe ziet de journaalpost er uit voor de forfaitaire bijtelling want ik twijfel of ik de BTW wel goed verwerk. voorbeeld: 0720 Opname privé (25% van catalogus waarde auto): EUR xxx 5530 Autokosten BTW 12% : EUR xxx Aan Autokosten: EUR xxx Aan Af te dragen BTW 12%: EUR xxx 2. Om de totale autokosten te bepalen (als de 25% bijtelling hoger lijkt uit te valen): moeten de afschrijvingskosten meegenomen worden of niet? Groetjes, Merel
 5. Beste Joost, Kun je svp uitleggen waarom het aan te raden is om het gebruikelijk loon in de holdings te laten vallen? M.vr.groet, Merel
 6. Hi Joost, Bedankt voor je snelle reactie. De BV's A en B verrichten vooralsnog geen arbeid in C. C verkeert nog in de opstartfase. De BV's A en B worden in de oprichtingsakte 'de directeuren' genoemd. Maar omdat het rechtspersonen zijn, kunnen het toch geen DGA's zijn? Of prikt de fiscus daar doorheen en leidt het tot de natuurlijke personen (de oprichters van A en B)? Vriendelijke groet, Merel
 7. A (BV) en B (BV) richten samen C (BV) op. Bestuurder van A is een natuurlijk persoon, dus DGA. A is een BV welke zich voornamelijk richt op beheer van pensioengelden. Gebruikelijk loon voor de DGA kan m.i. onder EUR 5.000 liggen, zodat geen loonadministratie nodig als voorstel van staatssecretaris De Jager doorgaat in 2010. Idem inzake B. C heeft als bestuurders A en B. Omdat het geen natuurlijke personen zijn, zouden ze m.i. geen DGA kunnen zijn. Klopt dat? Indien juist, dan heeft C geen DGA's met gebruikelijk loon. Klopt dit alles? Vriendelijke groet, Merel
 8. Hi Joost, Bedankt voor je reactie. En moeten de loonkosten op de gebruikelijke wijze afgehandeld worden (aangifte LH, afdracht SL etc.)? Groetjes, Merel
 9. Als gevolg van een calamiteit zijn de werkzaamheden van een bedrijf plotseling beëindigd. Feitelijk wordt het bedrijf een paar maanden later (het volgende boekjaar) uitgeschreven uit de KvK. Vraag 1: Dienen de kosten en baten die na de bedrijfsbeeidiiging nog binnen komen te worden geboekt ten laste/gunste van het desbetreffende boekjaar? Of dient er over het boekjaar waarin het bedrijf werd uitgeschreven nog een jaarrekeinng te worden gemaakt waarin deze nakomende kosten verwerkt worden? Vraag 2: Een medewerker eist met succes in het boekjaar waarin het bedrijf wordt uitgeschreven uit de KvK achterstallig loon omdat ze kan aantonen dat de arbeidsovereenkomst niet volgens de regels is beëindigd. Er zijn geen werkzaamheden meer voor verricht omdat het bedrijf feitelijk niet meer bestaat. Dienen over deze kosten nog sociale lasten te worden afgedragen? Er zijn geen loonheffingen op ingehouden. Er is netto uitbetaald. ik ben er benieuwd hoe dit opgepakt moet worden. Groetjes, Merel
 10. weet iemand hoe de overdrachtsbelasting, provisie makelaar en overige aankoopkosten geboekt moeten worden? Kunnen die geactiveerd worden of moeten ze juist direct op de V&W worden geboekt?
 11. Beste Joost, Nog 2 vragen waarvan ik het antwoord maar moeilijk elders bevestigd kan krijgen: 1. Als de BV nog weinig tot geen activiteiten heeft ontplooid en dus nog geen/negatief resultaat boekt, is de BV dan toch verplicht het 'gebruikelijk loon' aan de DGA uit te betalen? En (omdat de DGA's van de dochter beiden 50% van de aandelen van de dochter bezitten) moet ook de dochter beide DGA's het 'gebruikelijk loon' uitbetalen, ook als er ook bij haar nog geen/negatief resultaat is? 2. Is het verplicht om, behalve jaarrekeningen van BV's, ook een geconsolideerde jaarrekening op te stellen, nu 2 BV's elk 50% aandeelhouder zijn van de derde BV? Vriendelijke groet, Merel
 12. Hi Joost, Bedankt voor je uitleg. En zien de boekingen er bij de start van de twee 'moeder'-BV's zo uit?: Bank (EUR 18.000 min EUR 9.000) Deelneming (EUR 9.000) aan Aandelenkapitaal (EUR 18.000) En de boeking van de 'dochter' als volgt?: Bank (EUR 9.000 plus EUR 9.000) aan Aandelenkapitaal (EUR 18.000)
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept