Jump to content

Ed Creemers

Super Senior
 • Content Count

  105
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

3

Personal info

 • You are:
  ondernemer
 • Gender
  Male
 • Address
  Bornedaal 7, Maastricht, 6228GZ, Netherlands
 • First name
  Ed
 • Last name
  Creemers
 • Company or organization name
  Inversam
 • Website address
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  36-40
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  n.v.t.

Company info

 1. Informatie die ik gehoopt had op dit forum te krijgen. Helaas blijkt dat ijdele hoop te zijn geweest.
 2. Je vraagt je af hoe iemand ooit nog de zin op kan brengen om een initiatief door te zetten.
 3. Duidelijk. Laat ik het anders stellen. Een horeca-ondernemer koopt een horeca-onderneming met behulp van een financiering bij de bank. Als rechtsvorm kiest hij voor de eenmanszaak. Lekker recht-toe-recht-aan. Einde verhaal. Dan eenzelfde geval als hierboven, maar de bank wil niet financieren. Een groep particulieren biedt de helpende hand. Geen lening, maar een investering als mede-ondernemer in de horeca-onderneming. Is er iets zinnigs te zeggen over de rechtsvorm(en) waarin dit gegoten zou kunnen/moeten worden?
 4. Ik begrijp de reactie wel, maar ik zit in een oriënterende fase en volgens mij is een forum als dit daar juist voor bedoeld. Door direct te verwijzen naar een deskundige met bijbehorende facturen verliest een forum groot deel van haar waarde. Door juist te kiezen voor een CV hebben de investeerders niet zoveel last van aansprakelijkheden en het wordt op dit punt nodeloos vertroebeld door het te hebben over verzekeringen, inkomens, pensioenen en "wat al niet". Dat zijn zaken die op dit punt helemaal niet gevraagd worden en als iemand 1.000 euro wil investeren dan vind ik zijn/haar inkomen, pensioen en dergelijke helemaal niet zo interessant. Als ik voor 1.000 euro aandelen Philips wil kopen is dat ook niet aan de orde. Hoe de winst verdeeld moet worden en hoe het gaat als de uitbater wil stoppen of als een investeerder er uit wil, dat kan in de overeenkomst van de vennootschap geregeld worden. Maar dat gaat nu nog veel te ver. Het gaat nu even om de vraag of een cv met een uitbater als beherend vennoot en de investeerders als stille vennoten een aardige keuze is, of dat er alternatieven (geen opgetuigde kerstbomen) zijn die wellicht beter zijn en nog bekeken moeten worden.
 5. Dag Norbert, Goeie reactie. Je hebt gelijk, het is nog lang geen kerstmis. En feitelijk ben ik zelf ook een groot voorstander van eenvoud. Zou een CV met de uitbater als beherend vennoot en de investeerders als stille vennoten dan de juiste keuze zijn? Of voegt het nog iets toe om voor die investeerders een aparte entiteit op te richten, waarna die als stille vennoot optreedt? Een BV met een DGA en fiscaal loon en een aandelenregister en die hele zooi wil ik best graag vermijden...
 6. Op korte termijn komt er een horecagelegenheid leeg te staan. Het onroerend goed is alleen te koop, niet te huur. Er is een mogelijke uitbater, maar die kan het geld niet bij elkaar krijgen voor de aankoop. Een groep van investeerders zou dit wel kunnen. Is het een reële mogelijkheid om met de investeerders een Coöperatie U.A. op te richten, die het onroerend goed koopt, waarna deze Coöperatie en de uitbater samen een VOF oprichten, waarbij de Coöperatie het vastgoed als prestatie inbrengt en de uitbater de dagelijkse werkzaamheden, waarbij de winstverdeling in onderling overleg wordt vastgesteld?
 7. Bedankt, dat is goed nieuws. En die auto staat natuurlijk op de zaak...
 8. Ik heb in november 2013 een elektrische auto gekocht (Nissan Leaf), er vanuit gaande dat ik dan 5 jaar lang geen bijtelling heb. Geldt deze regeling nog steeds?
 9. Bon, ik houd een restwaarde van 10% aan. Bedankt voor het meedenken.
 10. Wederom dank. Het is een elektrische auto, dus na 5 jaar is de restwaarde/dagwaarde nogal afhankelijk van de ontwikkelingen op dat gebied (of op het gebied van de accu's). Als ik nu eens 0,3125% van de cataloguswaarde afschrijf in de maanden 13 t/m 60, dan heb ik tegen die tijd in totaal 90% afgeschreven. Een restwaarde van 10% lijkt me voor een auto die dan waarschijnlijk hopeloos achterligt op de actuele technische ontwikkelingen te verdedigen. Een/oneens?
 11. Met andere woorden: Die restwaarde mag ik zelf (in alle redelijkheid) bepalen?
 12. Dankjewel. Mag ik dan bijvoorbeeld wel de komende 4 jaar 5% afschrijven, zodat er nog 5% als restwaarde overblijft? Of moet die restwaarde op een ander percentage uitkomen?
 13. Ik heb in november 2013 een Nissan Leaf gekocht. In de eerste twaalf maanden (nov '13 - okt '14) schrijf ik 75% af. Mag ik de resterende 25% dan in de komende 48 maanden in gelijke delen afschrijven? Tot nul?
 14. De tekst, inclusief typefouten, van de Belastingdienst: "...Geachte heer Creemers, Uw email van 16-07-2013 geeft mij aanleiding u als volgt te berichten. Vooroverleg wordt geboden om het voor belastingplichtigen mogelijk te maken de inspecteur onder wie zij ressorteren om een - individueel - standpunt te vragen over de fiscale gevolgen van hun voorgenomen handelingen. Het is de verantwoordelijkheid van de Belastingdienst om op verzoek zijn visie op de rechtsgevolgen de geven. Van belastingplichtige mag worden verwacht dat hij voldoende voorbereidend werk heeft gedaan. Dit betekent dat het verzoek: 1. schriftelijk is ingediend, 1. een concrete casusbeschrijving bevat, 1. een analyse van het recht, en 1. een voorgestelde behandelwijze bevat. Vooroverleg is dus een overleg tussen de inspecteur enerzijds en de belastingplichtige en/of zijn vertegenwoordiger anderzijds, dat leidt tot een standpuntbepaling van de inspecteur over de wijze waarop het recht in een specifiek geval moet worden toegepast en waarmee wordt vooruitgelopen op de heffing of de uitvoering van andere aan de Belastingdienst opgedragen taken. Vooroverleg is niet bedoeld om belastingplichtigen een gedetailleerde uitleg te geven van fiscale wet- en regelgeving. Voor dergelijke zaken kan belastingplichtige zich wenden tot een belastingadviseur of op een andere wijze de benodigde kennis vergaren. De vragen die u in uw e-mail stelt over uw eigen BV zijn te algemeen van aard en bovendien zijn de gegevens te summier om een gefundeerd oordeel te kunnen geven over het al dan niet van toepassing zijn van de deelnemingsvrijstelling. Voor fiscaal relevante vraagstukken met betrekking tot de Coöperatie kunnen de bestuurders van dat lichaam zich wenden tot de inspecteur waaronder de Coöperatie ressorteert. Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn geweest. Hoogachtend, namens de inspecteur mw. S.G.J.M. Kouwenhoven
 15. Bedankt Ronaldinho, Het is nu een stukje duidelijker, maar nog niet helemaal. Mijn hoofd tolt nu met door elkaar lopende termen als: - deelnemingsvrijstelleing - kwalificerende beleggingsdeelneming - niet-kwalificerende beleggingsdeelneming - deelnemingsverrekening - meetrekregeling Inmiddels is men bij Symbid ook met de zaak bezig en ik verwacht dat zij op korte termijn met een duidelijke uitleg komen, aangezien dit voor élk initiatief dat op hun website "verkocht" wordt van belang is. Voor de volledigheid zal ik in de volgende reactie de inhoud van de brief plaatsen, zoals ik die zojuist per post ontving.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept