Jump to content

ACO

Junior
 • Content Count

  10
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

3

Personal info

 • You are:
  adviseur
 • Gender
  Male
 • First name
  Andy
 • Last name
  Cools
 • Company or organization name
  Arcalius
 • Website address
 • How did you find us:
  partner-site

Register

 • What age group do you belong to?
  31-35
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  VOKA

Company info

 • Location
  Genk - Antwerpen - Turnhout
 • Phone number
  089869650
 • Branch
  Groothandel
 • Website address
 1. Beste, Een holdingmodel in België kan nochtans bijzonder interessant zijn gelet op een aantal parlementaire vragen. Ook door recente Europese rechtspraak is een Belgische holding bijzonder interessant. Groet
 2. Het honorarium van de notaris wordt berekend op basis van het ingeschreven kapitaal in België.
 3. Dat klopt en het grote voordeel is eveneens dat de notarissen niet langer zullen moeten bevestigen dat het vereiste kapitaal is volstort.
 4. De kogel is door de kerk. De Kamer heeft in België de starters BVBA goedgekeurd. Dankzij deze starters BVBA kunnen startende ondernemers makkelijk gebruik maken van de voordelen die het stelsel van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid met zich meebrengen. Het minimumkapitaal van de Starters BVBA is 1 EUR. Na maximaal 5 jaar of wanneer 5 voltijdse werknemers in dienst zijn, moet het kapitaal worden verhoogd. De regering mikt erop de regelgeving toepasselijk te verklaren vanaf 1 januari 2010. Een ondernemer zal in België sneller een zaak kunnen opstarten en kiezen voor de voordelen van een vennootschap.
 5. Beste, België is net van de grijze lijst van de OESO geschrapt. In ruil hebben ze wel protocollen bij de belastingverdragen moeten afsluiten waarin staat dat ze het bankgeheim moeten afschaffen. Dit is inmiddels gebeurd. Of de inbreng of verkoop van het octrooi aan belasting is onderworpen, zal inderdaad afhangen van het belastingverdrag. Vraag zal zijn, wie verkoopt. Een natuurlijk persoon of een vennootschap. Vervolgens kan nagekeken worden welk land heffingsbevoegd is. België is waarempel een belastingparadijs aan het worden voor R&D. Hiervoor worden mooie inspanningen geleverd. De onderzoekers in België zijn onderworpen aan een beperkte doorstortplicht van de bedrijfsvoorheffing. Deze vrijstelling bedraagt 75%! De criteria om als onderzoeker bestempeld te worden, zijn ook versoepeld. Vroeger kwamen omzeggens enkel PHD's in aanmerking. Thans ook al een aantal master diploma's. Er wordt bijzonder veel gebruik gemaakt van de maatregel. Wel moet er een 'tak van werkzaamheid' zijn die aan R&D doet. Deze beperkte doorstortplicht van bedrijfsvoorheffing geldt ook als een bedrijf het statuut verwerft van Young Innovative Company. Dit statuut verwerft men als men als bedrijf jonger is als 10 jaar en de R&D kost minstens 15% uitmaakt van de ganse kost. Voor wat betreft de creatieve beroepen, heeft Belgie opnieuw een mooie andere regelgeving gemaakt. Indien een beroep onder de wet op de Auteursrechten valt (vb: architect, grafisch ontwerp,...) en de creator afstand doet van zijn auteursrecht (vb opzichtens zijn werkgever) bekomt hij hiervoor een vergoeding die onderworpen is aan 'slechts' 15%. Heel wat bedrijven maken van deze regeling gebruik van zodra beroep wordt gedaan op free lancers of onderaannemers. Wat betreft venture capital, is in België het systeem van de business angels (BAN Vlaanderen) bekend. Ik heb nog in de jury gezeten van BAN Vlaanderen. Het is een systeem dat business plannen worden voorgesteld aan vermogende ex of nog actieve ondernemers. Afhankelijk van hun evaluatie van het project, nemen zij al dan niet een deelneming in het bedrijf. Hier komt het aspect waardering natuurlijk om de hoek kijken alsook het verhaal van stemafspraken op boards. Inzake waardering van bedrijven kent België trouwens ook een sympathiek fiscaal regime om aandelen aan medewerkers te verschaffen. Stel dat een pater familias geen opvolging kent in het bedrijf en een management by out te duur is voor het personeel. De pater familias kan de aandelen dan tegen intrinsieke waarde overdragen aan zijn managers. Gr,
 6. Zeker en vast. Het Belgisch regime is bovendien de facto voordeliger dan de meeste andere Europese gelijkaardige regimes. Zo dient het onderzoek en ontwikkeling bijvoorbeeld niet in België plaatsgegrepen te hebben, een voorwaarde die Ierland wel stelt (cfr. R&D moet in EER gebeuren). Ook staat er geen limiet op de hoogte van de octrooi - aftrek. 80% op een onbeperket som is vrijgesteld. In vergelijking met Nederland is het marginaal feitelijk toegepast tarief dan weer voordeliger (6,8% i.p.v. 10% in Nederland). Uit onze praktijk blijkt tevens dat vnl. Amerikaanse en Nederlandse bedrijven met een aantal vestigingen in het buitenland, overgaan tot het opzegt van een dergelijke Belgische vennootschap. Zoals gesteld wordt dit vehikel dan als financieringsvennootschap gebruikt door de notionele interestaftrek. De inkomsten van de octrooien vormen namelijk eigen vermogen waarop een 4% belastingvrije som wordt toegestaan. Voor vele bedrijven de ruimte om de interesten ingevolge de toegestane leningen onbelast te zien. Mvg
 7. Het gaat er eigenlijk over dat een vennootschap octrooien kan bezitten. De inkomsten die binnenkomen ingevolge de verkoop van producten die voortkomen uit een octrooi (alleen het % dat het octrooi vertegenwoordigd) is 80% vrijgesteld in de vennootschapsbelasting. Dat is aanzienlijk. Vaak gaan vennootschappen daarna over tot de oprichting van een Belgische vennootschap om deze octrooien in onder te brengen. De inkomsten komen dan binnen in de Belgische vennootschap en worden zeer fiscaalvriendelijk belast. Vaak zal deze Belgische vennootschap dan ook als 'bank' fungeren naar de groepsvennootschappen in bijvoorbeeld Nederland. De belgische vennootschap geeft een lening (werkingskapitaal) aan bijvoorbeeld een Nederlandse zusteronderneming en vraagt daar rente voor. Deze rente komt binnen in de Belgische vennootschap maar kan - indien goed gestructureerd - niet belastbaar zijn ingevolge de Belgische notionele interestaftrek (een % belastingvrijdom op het eigen vermogen berekend). Als je er dus zorg voor draagt dat het EV hoog genoeg is, profiteer je 2X.
 8. Bedrijfsleiders zien hun octrooi - inkomsten graag fiscaalvriendelijk naar zich terugkomen. Het is daarvoor aangewezen even over de landsgrenzen te kijken. België kent een fiscaalvriendelijk maar streng regime voor octrooi - inkomsten. Deze inkomsten kunnen dan vervolgens weer uitgeleend worden aan verbonden ondernemingen. De bekomen interest kan afgezet worden tegen de notionele interestaftrek. Een financieringsvennootschap die gespijsd wordt door octrooi - inkomsten. Kijken bedrijfsleiders eigenlijk wel voldoende uit naar een belstingtechnische internationalisatie en optimalisatie van de octrooi - inkomsten?
 9. Octrooi - inkomsten kunnen belastingtechnisch mooi gestructureerd worden. De vooruitziende ondernemer is niet enkel met zijn vak bezig maar wil zijn product uiteraard zo fiscaalvriendelijk mogelijk naar inkomen omzetten. Welnu, België heeft een zeer interessante fiscaliteit voor octrooi - inkomsten die weliswaar streng is (niet voor merken). Tal van bedrijven brengen hun octrooien dan ook in in een Belgische vennootschap. vervolgens kunnen ze de inkomsten (die erg vriendelijk belast zijn) uitlenen aan buitenlandse entiteiten. De interest kan dan weer afgezet worden tegen de Belgische notionele interestaftrek. Zijn er eigenlijk veel ondernemers die over de grenzen heen kijken om hun octrooi - inkomsten fiscaal te structureren?
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept