Jump to content

InterL

Junior
 • Content Count

  15
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • You are:
  ondernemer
 • How did you find us:
  via een kennis

Register

 • What age group do you belong to?
  36-40
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Geen tot nu toe.
 1. Bijna alle door ons verstuurde brieven, waaronder de eerste met sommatie en de latere waarin we melding maken van de enorme (tweede) lekkage, heeft de verhuurder als producties bijgevoegd in haar eis. De sommatie heeft ze op gereageerd, de latere brieven niet. Ik begrijp dus goed dat je de kans groot acht dat we kunnen verliezen en dan 3000 tot 4000 moeten betalen aan tegenpartij, plus natuurlijk onze kosten voor de advocaat. Als we winnen verwacht je dat de kosten hoger zijn dan die 1000 eruo en dat begrijp ik maar al te goed. De huur waar het om gaat is dusdanig laag dat compensatie daarvan niet opweegt tegen de kosten, is mij ook duidelijk. Het verhalen van gemaakte kosten voor rechtsbijstand is geen optie heb ik al begrepen. Je gaf eerder al aan: Concreet komt er dus op neer dat als we gewoon over ons heen hadden laten lopen en de huur hadden betaald van een lekkende opslagruimte, we veel goedkoper uit zouden zijn geweest. De tegenpartij gaat de ruimte gewoon in deze staat weer verhuren, de volgende verhuurder loopt tegen hetzelde aan etc. De verhuurder komt er altijd (ook nu weer) zonder kleerscheuren vanaf. Dit lijkt wel legale oplichting. Of zie ik het nu heel raar?
 2. Bij de eerste gebreken, moeilijk toegang en de eerste lekkage melding is gesommerd dit op te lossen binnen een gestelde termijn. Voor de toegang heeft verhuurder beloofd het op te lossen, wat uiteindelijk veel te lang heeft geduurd en de eerste "kleine" lekkage had men geen boodschap. Toch zou het dak "wegens groot onderhoud" worden vervangen. Deze sommering is twee maanden na het in gebruik nemen van de opslagruimte gestuurd. Omdat de toegang verslechterde hebben we maar beperkt gebruik gemaakt van de ruimte. De daar aanwezige voorraad, waar we dagelijks mee moeten werken) hebben we nogmaals ingekocht en in onze eigen garage geplaatst (aan huis) om zo toch te kunnen blijven werken. De daar aanwezige goederen zijn blijven liggen in de hoop op beterschap. Wel hebben we het vloeroppervlak onder de lekkage ontruimt. Nadat, drie maanden na onze sommatie, de toegang weer vrij was hebben we binnen een maand zeer ernstige lekkage gehad. Vrijwel de gehele vloer was bedekt met een plas water van ongeveer een centimeter hoog op de diepste plekken, dat is erg veel water op een oppervlakte van 35m2. Daarop hebben we de ruimte zoveel mogelijk ontruimt. En veel kunnen weggooien. Met name wat stellingen en een beetje goederen van weinig waarde zijn blijven staan. We zijn direct op zoek gegaan naar andere ruimte en deze later gevonden, daarna gelijk de ruimte geheel ontruimt. Na deze (tweede) ernstige lekkage, welke is opgetreden na de werkzaamheden aan het dak, hebben we kunnen constateren dat verhuurder niet voldoende haar best heeft gedaan en hebben we het vertrouwen op een goede afloop opgegeven en een voorstel gedaan voor huurcompensatie (eigenlijk ge-eist). Verhuurder heeft daar ruim een half jaar niets mee gedaan behalve het versturen van rekeningen. Daarna is beslaglegging gekomen. Wat is je motivatie om te schikken?
 3. De situatie is zoals in eerdere berichten geschreven nog even kort samengevat: Wij huurde een magazijnruimte waar enkele gebreken mee waren. De belangrijkste is lekkage. Ik ben van mening de gebreken voldoende te hebben aangetoont aan de hand van foto's, een getuigenvrklaring en expertise. We hebben vier maanden huur niet betaald en willen compensatie voor da maanden waarin de gebreken duidelijk waren. We hebben ook de sleutel achter gehouden totdat betaald zou worden. Inmiddels is de sleutel echter wel ingeleverd. De tegenpartij wilde van niets weten onze klachten en claim. Ze hebben er een enorme vordering van gemaakt en het ligt nu bij de rechter. Inmiddels zijn de advocaatkosten aan onze kant veel hoger dan de huurpenningen waarover getwist wordt. En de tegenpartij komt met een schikkingsvoorstel. Onzde advocaat raad aan dit te accepteren omdat de kosten aan advocaat anders veel verder zullen oplopen. Het voorstel luid: Is het rechtsysteem in Nederalnd nu zo dat je kan worden gedupeerd door een partij (het verhuren van een magazijnruimte die door flinke lekkage onbuikbaar is. Zij bijna schadeloos zijn en wij met een enorme kostenpost blijven zitten? Alles in mij zegt op een dergelijk voorstel niet in te gaan, onze advocaat (een deskundige in het Nederlandse rechtsysteem) adviseer te accepteren. Als wij zouden winnen zijn de kosten namelijk nog steeds hoger dan dit voorstel, is zijn mening. Wie heeft er advies?
 4. Doet de rechter dat automatisch of moet je daarom verzoeken? Moeilijke stof om door te lezen overigens die 'liquidatietarief rechtbanken'. Ik zal daar vanavond nog eens rustig voor gaan zitten.
 5. Het is alweer een poosje geleden, even een update: Als bewijs hebben we het gebrek willen aantonen aan de hand van foto's en een getuigenverklaring van de oud buurman. Ik heb een erkend dakdekkersbedrijf ingeschakeld voor een expertise. Hun conclusie was dat dit dak voor 100% zal lekken, onvakkundig is aangebracht en zo snel mogelijk dient te worden vervangen. Deze verklaring hebben we aan ons antwoord toegevoegd. De advocaat heeft een prachtig boekwerk gemaakt. In het kort staat daar o.a. het volgende. De gebreken zijn duidelijk aangetoont en de verhuurder heeft er slechts één laten verhelpen en dat veel later dan beloofd. Hij heeft een percentage regeling toegepast waarvoor we huur terug eisen. Hij heeft tevens aangegeven dat mocht de rechter van mening zijn dat het gebrek toch niet voldoende is aangetoont, de boete die verhuurder oplegt, aan de hand van de algemene bepalingen, onredelijk hoog is en niet in verhouding staan met het de huurpenningen. Daardoor zouden deze onredelijk bezwarend zijn en de algemene bepalingen mede daardoor ongeldig verklaart zouden moeten worden. Mocht de rechter de algemene bepalingen toch niet ongeldig verklaren dan staat in deze algemene bepalingen een boete clausule van enkele procenten van het huurbedrag. Er staan dus feitelijk twee boute clausules in de algemene bepalingen en de laatste is meer in redelijkheid. De tegenpartij heeft dit verweer inmiddels ontvangen en op aanraden van mijn advocaat heb ik de sleutel toch ingeleverd. Op de dag van inlevering kwam de tegenpartij met de vraag of een schikking mogelijk is. Ik heb haar (hij was ziek die dag) verteld dat ze weet wat wij willen. Daar was voor haar niet over te praten, ze vond dat een te hoge eis. Ik heb haar toen aangegeven dat wij het gevoel hebben dat we sterk staan en dat we verwachten te gaan winnen. Haar antwoord daarop was dat ze wel even een accoord kon samenstellen en dat ze dat gratis zou doen, hoefde wij niet meer zoveel geld uit te geven aan een advocaat (welke kosten inmiddels flink aan het oplopen zijn overigens). Ik heb haar nogmaals verteld dat we van mening zijn dit zeker te gaan winnen en ik me iet zo druk maak over de kosten van de advocaat omdat ik deze kosten na de uitspraak wel op haar ga verhalen. Ze wilde er heel duidelijk vanaf maar toegeven was er niet bij. Ik heb haar darop laten weten dat ze weet waar wij staan en dat ze contact mag opnemen met mijn advocaat voor een voorstel, hij geeft mij dan vanzelf een advies. Het voorstel dat zij heeft gedaan is als volgt: Het geld wat op onze bankrekening onder het beslag valt (ruim 2000 euro) komt haar toe en daarmee verlvallen alle ander claimen en wordt de zaak afgedaan. Dat voorstel heb ik natuurlijk verworpen. Rest mij nog wel een brandende vraag: In hoeverre is het mogelijk om de door mij gemaakte advocaatkosten op de tegenpartij te verhalen? Volgens mijn advocaat kon ik die eis niet in deze procedure meenemen, terwijl de tegenpartij dit wel heeft gedaan.
 6. Gisteren dagvaarding binnen gekregen. Bewijsmateriaal van de tegenpartij zijn natuurlijk het huurcontract, de algemene bepalingen, een paar brieven van tegenpartij aan mij gestuurd (lang niet alle brieven die ik heb ontvangen) en één brief waarvan zij aangeven dat deze aangetekend zou zijn verstuurd op de brief maar deze heb ik nooit gehad. Er zit geen bewijs van de TNT bij dat deze ook daadwerkelijk aangetekend aan onsverstuurd is. En alle brieven die ik heb gestuurd waarin ik aangeeft niet te willen betalen omdat ik ze in gebreke heb gesteld en dat ik huur terug eis. Op deze brieven hebben ze nooit naar mij gereageerd (op één na), maar het is nu wel bewezen dat ze mijn brieven hebben ontvangen. Verder stellen ze dat ik nooit heb bewezen dat er sprake zou zijn van een gebrek en dat zij het dak hebben laten repareren/vervangen door een aannemer die (van bovenop het dak) heeft kunnen vaststellen dat er bij de door ons gehuurde opslag lekkage was uitgesloten. Deze "aannemer" (een klusbedrijf) wil dat ook komen verklaren tijdens de zitting. Ik heb het hele spul gecopieerd en naar de advocaat gestuurd. Samen met nog meer foto's van de opslag waardoor de eerdere foto's te koppelen zijn aan die opslag. Tevens foto's gemaakt van het dak, waarvan ik als leek kan zien dat dit geen vakwerk is. Ik zit er aan te denken om een erkend dakdekker er bij te halen om een mening te geven. Inmiddels heb ik ook de voormalig buurman, die de aangelegen opslag huurde, kunnen opsporen en hij heeft een verklaring afgegeven dat de toeganspoort binnen zeer korte tijd niet meer voldeed, de eerder gemaakte foto's de situatie weergeven van de door ons gehuurde opslag en dat hij een ondergelopen vloer bij ons heeft aangetroffen, na vervanging van het dak. We hebben dus inmiddels al wat meer bewijsmateriaal en mijn advocaat wist te vertellen dat de opgelegde boete van € 250,00 per dag, naar alle waarschijnlijkheid zal worden afgezwakt als de tegenpartij zou winnen.
 7. Vandaag gesprek gehad met advocaat. Hij heeft de steen in mijn maag niet kunnen wegnemen, hooguit erger gemaakt. Hij weet niet hoezeer de toeganspoort een gebrek vormt, danwel derving van het huurgenot is. Van de lekkage hebben we niet veel foto's. Naar zijn mening niet voldoende bewijsmateriaal. Aantonen van een gebrek wordt naar zijn mening dus lastig en daar staat of valt het hele verhaal mee. Wat betreft de opgelegde boete kon hij zich niet voorstellen dat een rechter hier mee accoord gaat, al kan hij natuurlijk geen garantie geven. De feiten dat verhuurder nooit met mij heeft willen praten maar gelijk met gespierde taal komt, dat verhuurder nooit heeft willen kijken of er sprake is van een gebrek, vind hij niet zo van belang zonder voldoende bewijs. Het opschorten van de huurbetaling had ik niet zomaar mogen doen. Dat had ik via een kort geding moeten afdwingen. Of het beslag als terrecht gezien kan worden is weer sterk afhankelijk van het kunnen aantonen van het gebrek / de gebreken. Het is nu afwachten op een dagvaarding.
 8. Zo denken we er al ruim een half jaar over, ze werken alleen niet echt mee :'(
 9. Helemaal niet, integendeel zelfs. Ik gaf daarmee een beetje een karakterschets van de tegenpartij en ben het qua gevoel roerend met je eens en mijn (ex)buurman ook. Volgens mijn (ex)buurman is de verhuurder eens op TV geweest bij een verborgen camera actie van Peter R. Het ging over een incassopraktijken waarbij geweld niet geschuwd werd o.i.d. De man is rond de twee meter hoog met brede schouders, zijn vriendin die mr voor haar naam zet doet de correspondentie en werkt in zijn "bedrijf".
 10. Lekkage vind ik behoren tot een calamiteit. Met de toegang was hij al twee maanden te laat. De buurman van de aangrenzende opslag heeft overigen de huur ruim een half jaar voor afloop van het jaarcontract opgezegd. Hij heeft ook de toegang (de te zware poort met schutting) aangepast en heel laat zijn geld gekregen van verhuurder. Omdat hij de verhuurder niet vertrouwt (naar zijn zeggen) heeft hij de huur opgezegd en heeft ge-eist dat de borg op zijn rekening zou staan op het moment van sleuteloverdracht. Anders zou hij de sleutel niet inleveren. Vlak voor het moment van overdracht is de buurman het gehuurde aan het uitvegen, heeft zijn vrouw gebeld of het geld op de rekening stond (antwoord was nee) en wilde de opslag afsluiten. Op dat moment komen er enkele (naar zijn omschrijving) hells angels achtige mensen aan en stallen hun spullen in de opstal. Verhuurder komt er aan en eist de sleutel. De buurman reageert nog verbaast met de mededeling dat dit geen manier van zaken doen is waarop verhuurder verklaart "ach we waren toch in de buurt". De Buurman voelde zich bedreigt en heeft nog steeds zijn borg niet terug. Ook hij heeft het idee van honkbalknuppels al naar voren gebracht (de beste man is ergens in de 60).
 11. In de huurovereenomst staat dat we deze verklaren ontvangen te hebben en er kennis van hebben genomen. We hebben ze nooit gehad en hadden beter moeten opletten. De termijn van twee weken lijkt mij redelijk aangezien de toegangspoort zou worden aangepakt direct bij aanvang huur en toen ik verhuurder daar twee weeken later over belde hij zij het binnen twee weken te regelen, in een latere brief hebben ze ook een tijdelijke oplossing belooft (het aanbrengen van een wiel aan de poort). Voor het verhelpen van lekkage vind ik twee weken erg lang zelfs. Ik heb overigens enkele advocaten in mijn regio gebeld en een afspraak voor maandag staan met de enige advocaat die geheel vrijblijvend tijdens het telefoongesprek al wat info kon geven en tips gaf. Zo dacht ik dat ik niet bijd e tegoeden mocht op onze bankrekening die vanaf vandaag gestort zijn en nu blijkt dat dit wel mag en we onze rekeningen gewoon kunnen betalen, zodra het saldo toereikend is.
 12. De algemene bepalingen waarnaar verwezen wordt zijn: "Algemene bepalingen huurovereenkomst kantoorruimte/bedrijfsruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230A BW" gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag op 11 juli 2003 en aldaar ingeschreven onder nummer 72/2003. Hoe kan ik deze vinden en/of inzien? Ik kan het via Google niet vinden. Ik kan er wel een vinden met vergelijkbare titel maar dan onder nummer 03-54 ingeschreven. Als ik op de eerste zoek kom ik alleen huurovereenkomsten tegen die er naar verwijzen.
 13. Het bedrag is bijna € 30.000,00. Van onze rekening is nu ruim € 2.000,00 afgehaald. Dagelijks worden bedragen bijgeschreven maar ik begrijp dat ik dat niet mag gebruiken om rekeningen van te betalen, klopt dat? Bij ons is die dus lager, er vinden dagelijks mutaties plaats. Vooral bijschrijvingen, maar er zijn ook enkele automatische incasso's. Daar is het bedrag te hoog voor, we zijn startende en kunnen ons hoofd boven water houden. Alles wat we "over" houden gaat terug in de zaak om te groeien. We hebben dus nog weinig reserves. Huur is ingegaan per 1 november vorig jaar. Het gaat hier om en opslagloods die deel uitmaakt van twee loodsen welke enkele jaren ongebruikt zijn geweest. De loods naast ons is tegelijk verhuurd, beide contracten waren voor een jaar. Voordat de loodsen in de verhuur gingen heeft verhuurder electrische overhead deuren laten plaatsen en het dak laten repareren (de twee loodsen delen één dak). De loodsen liggen achter een woonhuis die eigendom is van een ander in het huurcontract staat dat voor gebruik van de loodsen recht van overpad geld op de oprit van deze buren. De loodsen hebben echter lang leeg gestaan (zonder deuren?) en met een enorme wildgroei aan onkruid voor de loodsen. Bij de huur van deze twee loodsen zit ook het gezamelik gebruik van 150m2 buitenterrein welke voor de loodsen ligt. De buurman aan de voorkant heeft daarom i het verleden een flinke schutting geplaatst met grote toegangspoort. De poort was te zwaar en de opening te klein om met een personenauto op het terrein te kunnen om bij de loods te komen. De poort op zich was wel breed maar er moest bijna een bocht van negentig graden gemaakt worden met de auto om er door te kunnen dat de opening daardoor te smal was. Voor het accoord gaan met de huur is afgesproken dat deze toegang snel verbeterd zou worden en groot genoeg om met een personenauto door te kunnen. De poorts is gaan verzakken (ondeugelijke contructie) en door vochtopname gaan uitzetten waardoor deze niet meer normaal te openen was. We hebben deze poort opengelaten om op het terrein te kunnen maar de buurman aan de voorkant vond het nodig deze telkens weer dicht te doen. We hebben binnen een maand na aanvang huur geklaagd (telefonisch) over deze poort en gevraagd wanneer dit gregeld werd. Antwoord was "binnen twee weken". Eind december heb ik een brief gestuurd dat de toegang nog steeds belemmerd is en dat we lekkage hebben geconstateerd. We hebben een termijn van twee weken gegeven om de problemen te verhelpen. De buurman (een timmerman) van de aangrenzende loods had nog meer last van lekkage, ook hij heeft dit gemeld. In onse brief hebben we aangegeven dat we de verhuurder in gebreke stellen als de termijn overschreden wordt. We hebben tevens aangekondigt te wachten met huurbetaling totdat alles geregeld is aangezien we de opslag niet konden gebruiken. We hebben de daar aanwezige voorraad nogmaals ingekocht en deze thuis opgeslagen om toch te kunnen leveren. Begin januari kreeg ik telefoon van de verhuurder dat ze e.e.a. gingen oplossen, dit is per brief bevestigd. In de brief staat de belofte dat binnen zeer korte termijn een tijdelijke oplossing voor de poort wordt geboden en dat ze de buurman van de aangrenzende loods opdracht hebben gegeven dit uit te voeren. Tevens zou de verhuurder een dialoog starten met de buurman aan de voorkant (eigenaar van de schutting en poort) om de toegang te kunnen verbreden. De tijdelijke voorziening is nooit aangebracht, de opslag was voor ons nog steeds onbruikbaar. Op de lekkage is men niet ingegaan. Begin februari heeft verhuurder een brief gestuurd met de mededeling dat er een oplossing is bereikt met de buurman aan de voorkant en dat de buurman van de aangrenzende opslag eind februari zal aanvangen met het verbreden van de toegang. Tevens zal er eind februari "groot onderhoud" plaats vinden en het dak voorzien worden van een nieuwe daklaag en ze zagen geen reden meer om huur in te houden. Begin maart heb ik een brief gestuurd omdat de belofte eind februari te beginnen met de werkzaamheden niet is nagekomen. Ik heb aangegeven een voorstel te ontvangen voor huurverlaging vanwege de gebreken. Eind maart een brief ontvangen van verhuurder waari zij aangeven dat de medewerking van de buurman aan de voorkant nodig was v.w.b. de toegang er sprake is van overmacht aan de kant van verhuurder en zij dus niet van mening zijn wij voor huurverlaging in aanmerking komen. Tevens vinden zij dat de opslag gebruikt kon worden als opslag en er gaan sprake is van derving van het huurgenot. Tevens hebben de dreiging ge-uit en procedure te gaan starten en beslag te gaan laten leggen omdat wij de huur van het 1e kwartaal van dit jaar nog niet betaald hadden. Een week later is er eindelijk begonnen met de werkzaamheden waardoor ik (ter goeder trouw dat e.e.a. opgelsost zou worden) de huur alsnog heb betaald. Ook menen ze te hebben kunnen vastleggen dat ik geen las van lekkage zou kunnen hebben gehad. Half mei heb ik een brief gestuurd waarin ik hun beredenering weerleg en stel dat er wel degelijk sprake is van derving van het huurgenot. Ik geeft daarin ook aan dat wij onze goede wil hebben laten zien door de eerste twe kwartalen te betalen. Aangezien ze geen gehoor wilde geven voor een voorstel m.b.t. huurverlaging heb ik zelf een voostel neergelegd waarin ik een bedrag ten grote van drie maanden huur terug eis. Als zij geen creditnota willen verschaffen zullen wij dit zelf verrekenen met de huur vor het derde kwartaal. Eind juni heb ik weer een brief gestuurd waarin ik nogmaals aangeef dat hun standpunt niet reëel is. Ik geef daarin ook aan dat we weer lekkage hebben geconstateerd (twee maal vlak achter elkaar) bij hefige regenval en stormachtig weer. De opslag was tot twee maal toe ondergelopen. We hebben daarin ook aangegeven schade te hebben geleden en dat we gaan bekijken of we deze gaan verhalen op verhuurder. Half juli een brief gehad van verhuurder waarin zij refereren naar een brief van ons van half mei. Op grond van onze brief gaan ze er van it dat wij de hur voor het derde kwartaal niet gaan betalen en blijven bij hun standpunt dat er geen grond zou zijn voor verlaging van de huur. Zij dreigen daarin een deurwaarder in te schakelen voor de incassering en een ontbinding in te roepen. Ik realiseer me nu dat het niet goed is dat ik daarop niet heb gereageerd. Begin oktober heb ik een brief gestuurd waarin ik aangeef geen reactie te hebben ontvangen op mij brief van eind juni. Ik geef aan dat wij complete restitutie eisen van alle betaalde huurgelden en een schadevergoeding eisen welke gevolg is van de eerste onderloping van de vloer in de opslag. En ik geeft ze een termijn van tien werkdagen. In deze brief kondig ik ook aan retentie recht uit te oefenen op de opstal. Half oktober krijg ik een brief van verhuurder waarin zij aangeven een factuur voor oktober gestuurd te hebben (eind september), deze hebben we echter niet ontvangen. Bovenaan de brief staat aantekenen terwijl deze alleen met gewone post is binnengekomen. Ze eisen betaling van de bijgesloten factuur en wijzen ze ons er op dat de opslag uiterlijk 1 november moet zijn verlaten. Anders zullen ze overgaan tot het starten van een ontruimings kort geding. Enkele dagen later stuur ik een brief dat ik nog steeds geen reactie heb mogen ontvangen op mijn vorige twee brieven. Ik heb onze eis tot restitutie en schadevergoeding nogmaals verwoord. Tevens te kennen gegeven dat we de factuur van oktober nooit ontvangen hebben. Ik geef ook aan deze factuur niet te willen betalen en heb aangegeven dat de opstal 100% onbruikbaar is gebeleken door toegansporblemen en wateroverlast. Ik vermeld nogmaals dat wij retentierecht uitoevenen op de opstal. Deze brief heb ik per nomale post, aangetekend en per e-mail gestuurd. Op deze brief heb ik geen reactie mogen ontvangen. Gisteren is beslaglegging tot uitvoer gekomen. De beslaglegging zit een aanzegging bij waar ik niet uit kom. Het bevel was bij on in debrievenbus gedeponeerd daar niemand aanwezig was.
 14. Ik heb foto's van een overgelopen vloer, schimmel op stellages en natte plekken op stellages. Ik heb alle door hun en mij verzonden brieven en e-mails.
 15. Ik ben niet nieuw op HL maar heb een ander account aangemaakt voor deze vraag. Dit om te voorkomen dat de tegenpartij (mochten zij meelezen) mij / ons zouden herkennen. Als e.e.a. achter de rug is wil ik wel kenbaar maken welke user ik normaal ben. De situatie Een verhuurder van een bedrijfsruimte welke van mening is nog vier maanden huurpenningen te mogen ontvangen van € 200 per maand heeft conservatoir beslag laten leggen op onze woning en zakelijke bankrekeningnummer ten hoogte van bijna € 30.000. De huur is per 1 november opgezegd (door verhuurder). Het betreft een huurcontract van één jaar. Voor aanvang hebben we een borg betaald ten hoogte van drie maanden huur, facturatie ging ook per kwartaal. De laatste kwartaal en de maand oktober hebben we niet betaald omdat we vanwege lekkage die verhuurder tot op de dag van vandaag niet heeft opgelost, de verhuurder in gebreke hebben gesteld en wij alle betaalde huurpenningen (incl voorschot) terug eisen. Totdat die betaling heeft plaatsgevonden hebben retentierecht uitgeroepen op het object en enkele (lege) stellingen laten staan. Na inhouden van het voorschot zou de verhuurder dus eigenlijk nog één maand huur tegoed hebben (€ 200,00). Alle inkomsten op onze zakelijke rekening kunnen we dus niets mee doen. We halen daar normaal grotendeels ons salaris uit. In het beslag staat een bepaling dat de eis in de hoofdzaak binnen 28 dagen moet worden ingesteld. Ik neem aan dat het beslag daarna nog niet is opgeheven maar dat dit pas gebeurt zorda er een uitspraak is over de zaak die verhuurder nog maken. Als het lang gaat duren gaan we privé natuurlijk problemen krijgen met bijvoorbeeld hypotheek betalingen. Het betalen van leveranciers gaat nu niet lukken wat kan gaan leiden tot het moeten staken van de bedrijfsactiviteiten en het overhouden van (zij het kleine) schulden voor leveringen die nog niet betaald zijn. De vragen Wat kunnen we verwachten betreffende de duur van het beslag? Wat kunnen we doen om dit beslag op te laten heffen? Mag verhuurder zomaar voor een abnormaal hoog bedrag beslag laten leggen? Ik snap dat ik morgen een goed advocaat moet gaan zoeken maar elk advies is welkom en kan vannacht waarschijnlijk niet slapen, dus vandaar mijn vragen. Verkort achtergrond info Zij komen tot het redicule hoge bedrag omdat ze van mening zijn dat we vier maanden achter lopen met de huur en ze € 250 per dag eisen, iets wat vermeld zou moeten staan in "algemene bepalingen". Deze bepalingen heb ik niet in mijn bezit maar er wordt naar verwezen in het huurcontract en je raad het al daar hebben we onze handtekening onder gezet. Het gaat hierbij om een opslagloods waarbij wij voor aangaan van de overeenkomst zijn overeengekomen dat te toegang niet toereikend was en dit zou z.s.m. worden aangepakt door verhuurder. Pas nadat wij verhuurder na twee maanden (en enkele telefoongesprekken) schriftelijk in gebreke hebben gesteld is er actie ondernomen en vijf maanden na aanvang huur is de toegang uiteindelijk goed geregeld (min of meer). Bij de ingebreke stelling hebben ook melding gemaakt van lekkage. Deze lekkage is nooit (goed opgelost).
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept