Jump to content

Branchejurist

Newbee
 • Content Count

  3
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

7

Personal info

Register

 • What age group do you belong to?
  25-30
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Geef hier svp een aa

Company info

 1. Wat is een geheimhoudingsverklaring? Een geheimhoudingsverklaring (ook wel non-disclosure agreement genoemd) is een contract dat ervoor zorgt dat de ene partij de unieke kenmerken van een product of dienst welke door de andere partij zijn toegelicht niet kan worden gebruikt voor eigen doeleinden of worden verstrekt aan derden. Verschillende soorten geheimhoudingsverklaringen. Je hebt in grote lijn 2 verklaringen: [*]een voor werknemers Dit is een verklaring waar je jezelf als werknemer verplicht bepaalde informatie niet bekend te maken. Dit kan op straffe van verschillende gevolgen. Hier ga ik in deze uitleg niet verder op in. [*]een voor bedrijven onderling Over deze vorm wil ik verder uitweiden in deze uitleg. Stel; je hebt een uniek idee, en je wilt om sponsorgelden binnen te halen een prototype hebben. Dan ben je vaak genoodzaakt een bedrijf in arm te nemen om deze voor je te maken. Maar je wilt niet dat ze er met jouw idee van doorgaan. Hier biedt de geheimhoudingsverklaring uitkomst. Je kunt jezelf door een geheimhoudingsverklaring zeker stellen van de unieke eigenschappen van de door jouw bedachte dienst of product. Uniek? Juist, uniek. Ik gebruik dit woord erg vaak omdat dit een cruciaal onderdeel is. Je kunt namelijk alleen op de unieke kenmerken beslag leggen. Je kunt bijvoorbeeld een voetbal nemen. Deze roze maken en om het roze deze uniek vinden en hier een verklaring voor te maken. Nu is dat niet een uniek kenmerk, iedereen kan dat natuurlijk wel bedenken. Heb je nu een voetbal met een stiksel waardoor de bal aërodynamische is heb je wel een uniek kenmerk te pakken. En doe je er dus verstandig aan om een geheimhoudingsverklaring op te stellen. Voordelen van een geheimhoudingsverklaring. [*]Je unieke dienst of product staat te boek als vertrouwelijk en mag niet worden gebruikt door het bedrijf of worden verstrekt aan derden. [*]Op het moment dat er inbreuk wordt gemaakt op de unieke eigenschappen van het product of dienst wordt je schadeloos gesteld. Wat moet erin staan? [*]Dat het bedrijf zich verplicht aan strikte geheimhouding m.b.t. de door jouw verstrekte informatie. [*]Vermenigvuldiging en/of distributie van de informatie mag alleen na schriftelijk toezeggen van jouw bedrijf. [*]Na beëindigen van de samenwerking is het bedrijf verplicht alle documenten etc. te vernietigen en blijft de geheimhoudingsovereenkomst van kracht. [*]Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegd rechter te … (welke u wilt b.v. Amsterdam) Waar moet ik aan denken? [*]Laat iemand met wie je zaken doet tekenen, niet zijn of haar secretaresse. [*]Zet een bedrag in de overeenkomst welke wordt gevorderd op straffe van breken. [*]Houd er rekening mee dat we hier alleen praten over de informatie welke niet publiek bekend is. Hoe weet ik of mijn geheimhoudingsverklaring goed is? Dit is een heikel punt. Je vindt op internet genoeg formats van geheimhoudingsverklaringen. En praktisch allemaal zijn ze goed. Ze zijn alleen nooit op jouw situatie geschetst. Je loopt dus het risico punten te missen. Voor de zekerheid is controle van een specialist altijd gewenst. n.b. Als een specialist enkel jouw werk nog hoeft aan te vullen zal er in veel gevallen minder in rekening worden gebracht als dat ze hem van 'scratch' moeten schrijven.
 2. Voorafgaand of de betreffende bepaling nietig wordt verklaard loopt een heel proces. Het gaat dan alleen om die ene/ of meerdere bepalingen welke door de rechter en tegenpartij als onredelijk bezwarend worden aangetekend. Deze bepaling wordt er vaak ingezet als communicatie naar de tegenpartij. Bij Nederlands recht is dit al het geval, ongeacht dit in je voorwaarden staat of niet. Veel mensen weten dit niet, dus wordt dit er om onduidelijkheden tegen te gaan voor de zekerheid vaak ingezet.
 3. Wat zijn Algemene Voorwaarden? Algemene Voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten voor het leveren van zaken en voor het verrichten van diensten. Ze geven duidelijkheid over de condities waaronder je levert, verkoopt, inkoopt of betaalt. Het zijn de afspraken van een overeenkomst. Voordelen van Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden zorgen ervoor dat je niet voor elke overeenkomst hoeft te onderhandelen over zaken als betalingstermijnen, garantie, overmacht, annulering etc. Algemene Voorwaarden werken conflict voorkomend omdat je de wederzijdse rechten en plichten zo volledig en duidelijk mogelijk hebt vastgelegd. Mag ik er alles inzetten? Ja, je mag alles in je Algemene Voorwaarden zetten. Of het verstandig is? Nee! Je wilt natuurlijk alles zo veel mogelijk dichttimmeren om risico's aan jouw kant uit te sluiten, maar hier moet je zorgvuldig mee omgaan. De tegenpartij hoeft niet alle artikelen te accepteren, en hiernaast zijn er ook zaken wettelijk vastgesteld waar je rekening mee dient te houden. Waar moet ik rekening mee houden? Er zijn in grote lijn 2 zaken waar je rekening mee dient te houden: Je moet de tegenpartij een redelijke mogelijkheid bieden om van je Algemene Voorwaarden kennis te nemen. (informatieplicht) De Algemene Voorwaarden moeten voorafgaand aan de overeenkomst aan de tegenpartij worden verstrekt. De tegenpartij kan hier dan uitdrukkelijk maar ook stilzwijgend mee akkoord gaan. Er zijn enige zaken waar je rekening mee dient te houden. [*] De Algemene Voorwaarden moeten voorafgaand aan de overeenkomst bij de tegenparij bekend zijn, bij de eerste factuur van de overeenkomst is dus te laat. [*] Alleen een stukje tekst waar je de Algemene Voorwaarden terug kunt vinden heeft geen zin, dit wordt niet als redelijk aangemerkt. [*] Als je op de achterzijde van je contract/ offerte je Algemene Voorwaarden plaatst wordt dit als wel als redelijk aangemerkt. Mits je op de voorzijde nadrukkelijk verwijst naar de op de achterkant vermelde Algemene Voorwaarden. De inhoud van je Algemene Voorwaarden mag niet 'onredelijk bezwarend' zijn voor de tegenpartij. Er wordt hier verschil gemaakt tussen overeenkomsten welke worden gesloten met consumenten en overeenkomsten welke worden gesloten tussen bedrijven onderling. Als de tegenpartij vindt dat je Algemene Voorwaarden 'onredelijk bezwarend' zijn of of dat er geen redelijke mogelijkheid van kennisgeving is geboden beslitst de rechter. Deze zal onder andere rekening houden met de 4 volgende wettelijk vastgestelde criteria; [*] de aard en de overige inhoud van de overeenkomst; [*] de wijze waarop de voorwaarden tot stand zijn gekomen; [*] de wederzijdse belangen van partijen (voor zover van elkaar bekend) en [*] de overige omstandigheden van het geval. Als er volgens de rechter 1 of meerdere bepalingen in je Algemene Voorwaarden staan welke 'onredelijk bezwarend' zijn worden je Algemene Voorwaarden zeker(!) nietig verklaard. Onredelijk Bezwarend. Consumenten. Voor consumenten stelt de wet zwaardere eisen aan de redelijkheid van Algemene Voorwaarden in verhouding tot de zakelijke kant. Zwarte lijst De zwarte lijst bestaat uit 14 bepalingen welke per definitie verboden zijn! Zie bijlage. Grijze lijst In de grijze lijst staan 14 bepalingen welke tegen de grens van het onredelijke aanzitten. Je kunt ze wel gebruiken mits je kunt aantonen dat het gebruik van een bepaling en een specifieke situatie niet onredelijk is. Zie bijlage. Zakelijk. In het zakelijk verkeer zijn de zwarte en grijze lijst niet rechtstreeks van toepassing op overeenkomsten. (zie de 4 punten van criteria welke wettelijk zijn vastgesteld, eerder in deze post) Wel is het verstandig rekening te houden met deze lijsten omdat uit de praktijk blijkt dat steeds meer bedrijven beroep doen op deze lijsten. Hoe weet ik of mijn Algemene Voorwaarden goed zijn? Er zijn veel standaard Algemene Voorwaarden in de omloop, de meest voornaamste zijn misschien wel degene welke door de Kamer van Koophandel zijn opgesteld; [*] Algemene Voorwaarden voor levering aan consumenten [*] Algemene Voorwaarden voor levering aan niet consumenten Wat belangrijk is van Algemene Voorwaarden is dat ze bij je bedrijf passen! Wat bedoel ik hiermee? Als de wijze waarop uw Algemene Voorwaarden zijn opgesteld goed aansluit bij de inhoud van de Algemene Voorwaarden, verklein je het risico dat uw Algemene Voorwaarden achteraf niet van toepassing zijn. Wat belangrijk is, is de aard van je onderneming en de soort overeenkomst waarvan de Algemene Voorwaarden deel uit maken. Gaat het bijvoorbeeld om inkoop, verkoop of dienstverlening? Zwarte__Grijze_lijst.doc
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept