Jump to content

OT

Junior
 • Content Count

  19
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • You are:
  maak een keuze
 • How did you find us:
  maak een keuze

Register

 • What age group do you belong to?
  25-30
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Geef hier svp een aa
 1. Beste Joost, Dank voor je antwoord. We kunnen het nu met vertrouwen op de goede wijze verwerken.
 2. Het is voor mij nu duidelijk genoeg dat een kapitaalaandeel in een VOF als financieel actief op de balans moet komen onder overige financiële activa. De verwerking van het resultaat blijft echter een beetje vreemd. Juist omdat het een financieel actief is zou je zeggen dat de resultaatverwerking plaatsvindt binnen de financiële resultaten en dat het dus niet als overige opbrengsten kwalificeert bij de aangifte VPB. Op een of andere manier neig ik nu naar 'waardeverandering van vorderingen'. In zekere zin is de waarde van het kapitaalaandeel in de VOF (een soort van langlopende vordering op de VOF) verandert doordat de VOF winst/verlies heeft gemaakt.
 3. Okey, dat is duidelijk (ik heb nu ook deze link gevonden, waar een vergelijkbaar antwoord staat: Link). Mijn vervolgvragen zijn dan: onder welke posten valt een en ander dan het aangifteprogramma VPB? Bij financiële vaste activa dus niet onder 'deelnemingen', maar onder 'overige financiële activa' wat betreft het staande kapitaalaandeel? En onder welke post valt het 'winstaandeel in de VOF' in de winst- en verliesrekening? Dus niet onder 'resultaat uit deelnemingen', maar onder 'overige opbrengsten'? Zou je daarnaast nog even kunnen kijken naar vraag (2)? Voorbaat dank. Edit: deze link geeft overigens een andere methode van werken aan. Namelijk alle posten uit de VOF voor percentage x op de balans en winst en verliesrekening van de B.V. zetten. Dat lijkt me vreemd in die zin dat de initiële kapitaalstorting van onze B.V. ook verdeeld zou worden volgens een verdeelsleutel, wat natuurlijk niet de bedoeling kan zijn...
 4. Beste iedereen, Bij deze een paar vragen in verband met de aangifte VPB die we moeten doen. Er is sprake van een deelneming in een VOF en een deelneming in een BV, waarbij we nog tegen een paar kleine dingen aanlopen. (1) Hebben we het goed begrepen dat een deelneming in een VOF niet als deelneming aangemerkt wordt in fiscale zin, zodat onder het kopje waar alle deelnemingen gespecificeerd moeten worden bij de aangifte VPB, er niets omtrent deze deelneming ingevoerd moet worden? (1a) Betekent dit niettemin toch dat de deelname in de VOF als financieel actief gezien wordt en geactiveerd wordt op de balans als 'deelname/participatie in xxxxx VOF? (1b) Echter omdat het geen deelneming in de fiscale zin betreft worden resultaten zover ik begrepen heb direct verwerkt in de verlies en winstrekening in tegenstelling tot resultaten van 'werkelijk' fiscale deelnemingen die tegen kostprijs gewaardeerd worden fiscaal gezien en alleen uitgekeerd dividend als resultaat wordt gezien. Klopt dit? (2) Hebben we het goed begrepen dat je onder het kopje waar de deelnemingen in de aangifte VPB gespecificeerd moeten worden bij nettovoordelen niets hoeft in te vullen zolang er geen dividend is uitgekeerd? Met andere woorden zolang er geen resultaat is verwerkt in de fiscale verlies en winstrekening voor een bepaalde deelneming hoef je niets bij nettovoordelen in te vullen? Voorbaat dank!
 5. Beste Higherlevels, Een korte vraag over hoe de teruggave WAO/WIA en afdrachtvermindering S&O te boeken. Ik dacht bij WAO/WIA: Nog te betalen loonheffing xxxx Aan Loonkosten xxxx OF Belastingteruggaves xxxx Aan Loonkosten xxxx Ik dacht bij afdrachtvermindering S&O: Nog te betalen loonheffing xxxx Aan Loonkosten xxxx OF Nog te betalen loonheffing xxxx Aan Subsidiebaten xxxx Graag wil ik weten wat te doen gebruikelijk is. Misschien is het niks van het bovenstaande en nog iets anders. Voorbaat dank.
 6. Beste iedereen. Dank voor de antwoorden. We zullen ook nog even proberen elders hulp bij dit vraagstuk te zoeken. Wat we op dit moment willen doen (na ook nog enig ander spitwerk) is de software die, onder andere middels de S&O activiteiten, voortgebracht wordt activeren, maar dan meteen alle voortbrengingskosten afschrijven in het jaar 2013 zoals toegestaan is voor voortbrengingskosten voor immateriële activa. De waarde die we willen toekennen zijn alle directe loonkosten en directe consultancykosten die ermee verband houden (+ eventueel een markup) waarbij we de afdrachtvermindering S&O er vanaf halen omdat deze een tegemoetkoming vormt in de loonkosten voor het werk aan dit softwareproject.
 7. Beste Peter, Dank voor je antwoord. Voordat ik mijn vraag postte had ik het document waaraan je refereert ook al gevonden. De software die we ontwikkelen voor eigen gebruik voldoet aan alle genoemde activeringscriteria (we zijn overigens begin 2013 begonnen met de ontwikkeling). Zoals ik het begrijp kunnen (of zelfs moeten?) we de vervaardigingskosten van de software activeren en kunnen we alles direct afschrijven (omdat het aldus om zogenaamde voortbrengingskosten gaat). De vervaardigingskosten die we willen activeren zijn loonkosten en kosten voor externe consultancy. Bij het nagaan van de regeling voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kwam bij mij nog de vraag op of je überhaupt iets moet activeren voordat je investeringsaftrek kunt krijgen. Uit jouw verhaal blijkt impliciet dat dit dus nodig is. Waar ik vandaag nog over nadacht (naast het feit van de investeringsaftrek) is of we het gedeelte van de loonkosten dat uit loonheffing bestaat ook moeten activeren en afschrijven of dat dit niet mag omdat we een afdrachtvermindering loonheffing hebben vanwege het S&O en dus eigenlijk voor het gedeelte van de loonheffing geen 'offer' brengen.
 8. Beste iedereen. Binnen ons bedrijf (kleine B.V.) hebben we software ontwikkeld voor intern gebruik. Kunnen we voor deze zelfontwikkelde software gebruikmaken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek? Wat ik er zelf over lees zou dit gewoon mogelijk moeten zijn omdat het een investering betreft in een bedrijfsmiddel. We maken gebruik van de innovatiebox, R&D en S&O faciliteiten dus we hebben we een goed overzicht van de voortbrengingskosten.
 9. Korte vraag: moet je effecten fiscaal waarderen tegen lagere marktwaarde (dan verkrijgingsprijs) of mag je effecten fiscaal waarderen tegen lagere marktwaarde (dan verkrijgingsprijs). Ik heb even gezocht maar kan een duidelijk antwoord hierop niet terugvinden in dit forum. Zelfs het handboek voor de jaarverslaggeving lijkt geen 100% duidelijke uitkomst te bieden.
 10. Graag wil ik jullie het volgende voorleggen: hoe moet ik de administratieve boeking van de vpb doen voor mijn holding en werkmaatschappij. Mijn holding en werkmaatschappij zijn een fiscale eenheid en de vpb wordt betaald vanuit de holding. De holding zelf heeft weinig tot geen winstgevende activiteiten, zij ontvangt alleen fees, waarvan het grootste gedeelte wordt gebruikt voor loonbetalingen en een klein gedeelte van wordt belegd. Iemand met veel kennis op dit gebied gaf aan dat de voorlopige aanslag als volgt geboekt zou moeten worden: In de holding: 9xx VPB Aan 1xxx Nog te Betalen VPB In de werkmij: Niks. De betaling van de voorlopige aanslag waarbij het geld uit de werkmij komt zou als volgt gaan: In de werkmij: 1xxx Rekening-Courant Werkmij-Holding Aan 1xxx Bank In de holding: 1xxx Bank Aan 1xxx Rekening-Courant Werkmij-Holding 1xxx Nog te Betalen VPB Aan 1xxx Bank Graag hoor ik van jullie of dit klopt en hoe de boeking van de definitieve beschikking dient te luiden. Mij kwam het enigszins vreemd over omdat de RC op deze manier ieder jaar blijft oplopen en er geen boeking van de VPB plaatsvindt binnen de werkmij, waar toch eigenlijk de winst wordt gemaakt. Bij voorbaat dank.
 11. Dank voor de verduidelijkte antwoorden. Tot nu toe ging alles aan het einde van jaar richting debiteuren (dienst was geleverd, maar factuur niet uitgeschreven), echter het is inderdaad veel beter om zo'n rekening nog te factureren omzet te gebruiken (dan is duidelijker dat de facturen nog uitgeschreven moeten worden en ik denk dat het minder zuiver is om een nog niet gefactureerde persoon is reeds debiteur te noemen binnen je boekhouding).
 12. Van BTW-kwesties is geen sprake, omdat met een BTW-vrijstelling wordt gewerkt. Zou graag een iets uitgebreidere reactie nog hebben, met het hoe en waarom ook uitgesplitst richting de twee soorten diensten. Bij voorbaat dank.
 13. Het handelt om een bedrijf dat diensten levert aan particulieren en van BTW is vrijgesteld. Mijn eerste vraag in dit verband is, wat is het moment dat ik fiscaal gezien de opbrengsten in moet boeken voor diensten die achteraf gefactureerd worden. (1). Op de datum die op de verzonden factuur staat. (2). Op de datum dat de betaling is binnengekomen. (3). Telkens op de datum van de laatste dag van de maand dat de diensten geleverd zijn. Mijn tweede vraag in dit verband is, wat is het moment dat ik fiscaal gezien de opbrengsten in moet boeken voor diensten die vooraf gefactureerd worden. (1). Op de datum die op de verzonden factuur staat. (2). Op de datum dat de betaling is binnengekomen. (3). Pas aan het einde van de maand in welke de dienst daadwerkelijk geleverd is. Kortom is het zo dat je ofwel het kasstelsel (2) ofwel het factuurstelsel (3) moet hanteren. Of moet het op basis van accrual accounting (3). Of kun je ofwel (2) ofwel (3) door het jaar heen hanteren, maar dan op het einde van het jaar bij de jaarafsluiting (3) toepassen. Bij voorbaat dank.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept