Jump to content

Bolandpc

Junior
 • Content Count

  15
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • You are:
  ondernemer
 • Gender
  Male
 • First name
  Christiaan
 • Last name
  Boland
 • Website address
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  51 >
 • You are primarily interested in:
  juridische en fiscal

Company info

 • Location
  Middelburg
 1. .... maar nu zegt het aangifte programma bij het "Overzicht winst-en-verliesrekening" (als ik op akkoord druk): "Het saldo fiscalewinstberekening (€ 13.408) is niet gelijk aan het saldo winst-en-verliesrekening (€ 12.356). Controleer de ingevulde bedragen"... Laat ik de boeking van VpB onder V&W weg, dan gaat en nog niet goed: "Het saldo fiscalewinstberekening (€ 13.408) is niet gelijk aan het saldo winst-en-verliesrekening (€ 12.882). Controleer de ingevulde bedragen"... Die VpB moet er dus niet af maar bij! Maar waar dan? ???
 2. Dus nog een keer., De activa eind 2012 zijn duidelijk: bank tegoed en uitstaande lening = 308,142 Als ik de winstreserve in de Passiva met 526 verlaag (want die boek ik bij de W&V kosten), dan klopt de balans niet meer! Dus in de winstreserve ook nog de VpB 2011 opnemen. Maar die is al betaald, dus niet meer gereserveerd... (hier snap ik het dus niet helemaal). Balans: Overige vorderingen 86.417 + Liquide middelen 221.725 + Activa 308.142 = Gestort kapitaal 18.000 + winstreserves 12.882 + (= W&V + VpB 2011 = ondern.verm 31/12/12) langlopende schulden 277.260 + Passiva 308.142 = W&V: heffingen 47 + divident 2010 2.090 + VpB 526 + <== ? andere kosten 2.663 = - bankrente 220 + overige rente 15.199 + kosten van schulden 180 - financiële baten 15.019 = + saldo winst & verlies 12.356 = (+ VpB2011 => winstreserve) Fiscale winst: ondern. vermogen 31/12/12 30.882 + ondern. vermogen 31/12/11 20.090 - vermogensverschil 10.792 = Totale winstuitdelingen 2.090 + (divident over 2011) VpB 526 + <== ? Fiscale winst 13.408 = Hierover dus 20% VpB voor 2012 = 2682. Jammer, maar dan gaat er dus iets meer naar de fiscus.
 3. Tijd heb ik zat en ook als ze mijn auto repareren wil ik zelf snappen wat er gebeurd....dus kijk ik naar deze site waar zoveel problemen worden opgelost! Christiaan
 4. Vorig jaar (dus bij de 2011 aangifte) speelde dat idd. Ik had toen ook de VpB als kortlopende schuld op de balans. Maar dat werkt niet zo is met toen uitgelegd. De bruto winst (=netto + VpB) moest op balans als winstreserve. Want daarover wordt de VpB berekent! VpB is (/was) dus niet terug te vinden op de balans 31/12/11, alleen (bruto) winstreserve. Hetzelfde als bij de 2012 balans nu. Ik heb in de W&V niet de betaling van VpB2011 meegenomen => winst = 12882. winst in winstreserve op de balans 31/12/12 Ik zou in de fiscale winstberekening alsnog VpB2011 moeten optellen => winst 526 hoger dan winstreserve PROBLEEM. Christiaan
 5. Het gaat hier niet zozeer om het exact opmaken van balans/w&v, maar om de belastingaangifte. De winstreserve wordt daarin vergeleken met de fiscale winst. En die moeten dus hetzelfde zijn anders gaat het programma niet verder... Maar het probleem is over de in 2012 betaalde VpB over het boekjaar 2011, dus de € 526. Volgens het aangifte programma dien ik die bij het vermogensverschil 31/12/12 en 31/12/11 (dat heb ik hierboven fout geschreven!) de winstuitdeling (over 2011, betaald in 2012) en de VpB op te tellen. Maar doe ik dat laatste (+ € 526), dan is de fiscale winst niet gelijk aan de winstreserve. Die moet dan hoger zijn, maar dan klopt de balans niet meer. Ergens moet er dus nog een keer € 526 in de balans, ofwel negatief bij Passiva, ofwel positief bij Activa. Die laatste is echter zo simpel en recht van de (bank)rekening, daar kan ik niet goed omheen. Christiaan
 6. Hallo, Ik heb een BVtje, die afgelopen jaar geen andere aktiviteiten heeft gehad dan rente opbrengsten. Dat leek dus een eitje voor de aangifte Vennootschapsbelasting 2012. Echter, ik loop "vast" op de VpB van vorig jaar (het eerste jaar van de BV) Balans: Overige vorderingen 86.417 + Liquide middelen 221.725 + Activa 308.142 = Gestort kapitaal 18.000 + winstreserves 12.882 + (tesamen ondern.verm 31/12/13) langlopende schulden 277.260 + Passiva 308.142 = W&V: heffingen 47 + divident 2010 2.090 + VpB (526 +) zou hier moeten? andere kosten 2.137 = - bankrente 220 + overige rente 14.979 + kosten van schulden 180 - financiële baten 15.019 = + saldo winst & verlies 12.882 = Fiscale winst: ondern. vermogen 31/12/12 30.882 + ondern. vermogen 31/12/12 20.090 - vermogensverschil 10.792 = Totale winstuitdelingen 2.090 + (divident over 2011) VpB (526)+ zou hier moeten volgens aangifte! Fiscale winst 12.882 = Hierover dus 20% VpB voor 2012. Vul ik de 526 VpB betaald in 2012 over 2011 echt in, danklopt e.e.a. niet meer. Waar ga ik de fout in? Bedankt, Christiaan
 7. Hallo, Ik ben bezig te ontdekken en begrijpen wat ik moet doen om de fiscus en de KvK tevreden te stellen. Ik weet van http://www.stamrechtspecialist.nl dat ik jaarlijks De aangifte vennootschapsbelasting moet doen en daarvoor de jaarrekening/balans moet opstellen de notulen van de jaarvergadering moet opstellen die (of soortgelijke) jaarstukken bij de Kamer van Koophandel moet deponeren Ik heb nu door hoe ik mijn balans moet maken (denk ik) en nu is het de beurt aan de Winst en Verlies rekening. Mijn "probleem" is de vraag wat nu de omzet van mijn BV is. Ik heb de stamrechtverplichting belegd in aandelen, obligaties, metalen en een hypotheek. De aandelen en obligaties hebben gefluctueerd in waarde en dividend & rente opgeleverd, de hypotheek levert rente, de metalen fluctueren in waarde. In de loop van het jaar is gekocht en verkocht voor wel tien keer de waarde van de verplichting, soms met verlies, soms met winst. Over dividenden is bronbelasting betaald, zowel in Nederland voor Nederlandse aandelen als in het buitenland voor buitenlandse aandelen. Goed, een voorbeeld: De verplichting was 100.000 en met het u-rendement gegroeid naar 104.350 (2010-2011 (gebroken boekjaar) 50.000 is aan hypotheek verstrekt @ 5% hetgeen over de gehele periode een rente opleverde van 4000 van de gelden die op de spaarrekening stonden is de rente 400 geweest 35.000 is in aandelen belegd geweest, die bij verkoop 36.200 opleverden In die tijd ook nog eens dividend van 250, waarover belasting is geheven. Alle aan/verkopen bij elkaar zijn 120.000 / 121.200 geweest 5.000 is in goed belegd, na verkoop was daar 4.900 van over (eenmaal gekocht - verkocht) 10.000 in obligaties (eenmaal gekocht - verkocht), na verkoop nog 9.500 waard, maar een rente van 800 uitgekeerd gekregen. Het aan en verkopen van de beleggingen heeft 2.950 aan bankkosten gehad. Alle beleggingen zijn sinds april 2011 verkocht en het totale bedrag ook als hypotheek uitgeleend @5%. Mijn vraag: Hoe zet ik e.e.a. nu in de Winst en Verlies rekening? Is mijn omzet nu 121.000+4.900+9.500=135.400? (want dat heb ik "verkocht") Waar of hoe boek ik de dividend belasting? Of is dat gewoon deel van de kosten? Simpel voor een expert, even wennen voor een newbe. Bedankt voor een voorbeeld V&W met bovenstaande gegevens, waarvan ik hoop dat ze voldoende zijn. Christiaan
 8. Tja, Ik heb inmiddels van HeRaFin in direct contact mijn probleem begrepen: "onverdeelde winst" is winst ná belasting en niet winst vóór belasting. Als gymnasiast heb ik kennelijk mijn tijd verdaan met de klasieken in plaats van leren boekhouden. Dat legt ook misschien het probleem bloot van al die modellen en andere informatie: Nergens heb ik een volledige definitie gevonden van de termen zoals die hierboven over onverdeelde winst. Daarin staat niet dat het over winst ná belasting gaat. Dat word je kennelijk geacht te begrijpen. Nou ja, als 't allemaal zo simpel was had dit forum ook niks te doen. Bedankt allemaal. Ik ben vooralsnog geholpen! Christiaan
 9. Ik heb het volgende lijstje van Bedrijfseconomische Modellen (http://http://www.fons-vernooij.nl/bm-site/index.html) gehaald: H. Eigen Vermogen I. Gestort en opgevraagd kapitaal II. Agio III. Herwaarderingsreserve IV. Wettelijke en statutaire reserves V. Overige reserves VI. Onverdeelde winst B. Voorzieningen C. Langlopende schulden (hir heb ik de Stamrecht verplichting opgenomen) D. Kortlopende schulden en overlopende passiva Crediteuren (bankkosten over 2011 door de bank in rekening gebracht op 4 januari 2012) Belasting Begrijp ik de post "onverdeelde winst" misschien niet goed? Ik lees in http://financieel.infonu.nl/administratie/31489-financien-de-balans.html : Onverdeelde winst. Na het maken van winst wordt deze niet uitgekeerd, maar blijft deze in de onderneming. De omvang van deze post laat dus de totale inhouding van winst in het verleden zien. Dus als ik in 2011 de winst niet heb uitgekeerd als divident, dan moet ik die toch daar boeken op de balans? Is dat wezenlijk anders dan die boeken bij Overige reserves? De winst die ik nu boek is na belasting...., want het verschil tussen Activa en Passiva-voor-belasting is 24.000, die wordt verdeeld over 20.000 wints en 4000 belasting?
 10. Bedankt voor de reacties. Om e.e.a. goed te begrijpen zet ik dus het volgende in mijn te deponeren balans 2011: Activa 100.000 Passiva 100.000 te weten: Overige Pasiva 76.000 Winst 20.000 Belasting 4.000 Waarbij ik e.e.a. bereken door te stellen: Winst = (Activa -/- Overige Passiva)/1.2 Belasting is 0.2 x Winst En dat is dan de belasting die ik over 2011 in 2012 ga betalen. In de Verlies en Winstrekening over 2011 komt de belasting nog niet voor, maar die komt dan in 2012. Klopt dat? Christiaan
 11. Goedendag lezer, Ik ben sinds twee jaar gepensioneerd en heb mijn vertrekpremie in een stamrechtbv ondergebracht. Vorig jaar ook een eenmanszaak gevestigd voor wat activiteiten als Industrial Consultant en Interim Manager (ik was inmiddels een half jaar in China als kwaliteits manager @ interim) en ook daarvoor moet ik het nodige leren t.a.v. fiscus etc. Van het beheer van zo'n "onderneming" leer je een hoop en HL is daarbij een geweldige vraagbaak. Vandaag echter een vraag gepost, waarop ik het antwoord nergens op het internet kon vinden. Ik zie uit naar de contacten die hieruit voortvloeien Christiaan
 12. Ik heb sinds februari 2010 een BV en ben me nu aan het voorbereiden op de eerste belasting aangifte (en stukken voor de Kamer van Koophandel) Ik doe vooralsnog zelf de boekhouding om te leren en ervaren wat de administateurs in de multinational waar ik 30 jaar heb gewerkt zoal moeten weten en doen.... Het meeste kan ik volgen en ik heb zelf een Excel boekhouding opgezet, waarin ik o.a. de vele beleggingstransacties, die ik tot nu toe heb gedaan goed heb kunnen boeken/bijhouden. Nu moet ik dus een balans maken voor de fiscus (en de Kamer van Koophandel) en ik loop aan tegen de volgende vraag: Hoe boek ik de winstbelasting die ik moet gaan betalen in die balans? Ik vond in Bedrijfseconomische Modellen (http://http://www.fons-vernooij.nl/bm-site/index.html) een keurig model voor de balans, waarin de post "Belasting" onder het hoofdstuk "Kortlopende schulden en overlopende passiva". Moet ik daar nu de verwachte 20% winstbelasting opnemen? Dan gaat de winst naar beneden etc.... Ik maak vast een denkfout, maar na uren zoeken op deze en andere sites kom ik er niet achter.
 13. Bedankt Odeon, Ik dacht al in die richting over de AOW en voor de belasting duurt het nog wel even voordat ik aan een half jaar of meer kom. Ik kan voorlopig dus nog vooruit. Bolandpc
 14. Hi Odeon, Ja, ik woon in Nederland. Ik dacht dan ook verplicht verzekerd te zijn (via mijn pensioen uitkering) Zolang ik niet langer dan een half jaar (180 dagen) in China werk, betaal ik daar geen belasting. Hoe het er precies uitziet als ik daar langer werk gaan we nog uitzoeken als ik daadwerkelijk die limiet zou gaan overschrijden. Ik moet nog uitzoeken hoveel (omzet) belasting er nu op die eenmanszaak gaat worden geheven en als ik dan winst uit onderneming overhoud zal dat wel in box 1 worden belast. denk ik. Wat ik nu met name wil vaststellen of ik ja dan nee een vrijzillige AOW verzekering moet afsluiten. Mogelijk, dat ik op dit forum een goede fiscalist (antwoord) vind, want vanuit China een fiscalist raadplegen is nog niet zo eenvoudig. Maar we zijn op weg...
 15. Ik weet niet of ik hier aan het goede adres ben met een vraag over AOW, pensioen en buitenlands inkomen. Ik kan op de website Higherlevel geen discussie item hierover vinden, noch bij SVB of mijn pensioenfonds. Ik ben 61 en met pensioen. Nu heb ik als éénmanszaak een interim managementbaan via een Duits (IM) bedrijf en ben via hen een aantal maanden werkzaam in China. Van de SVB begrijp ik, dat ik me vrijwillig kan verzekeren, maar ik kan niet vinden of dat nu wel moet als ik al pensioen geniet en daarover belasting betaal. Ik heb al een eerste aangifte omzetbelasting gedaan voor deze éénmanszaak over Kw1 alhoewel de betaling pas in april binnen is gekomen. 1. Moet ik straks uit de eenmanszaak salaris aan mezelf betalen, wat in Nederlands gebeurt en dus aan nederlandse belasting wetten onderhevig is. 2. Moet ik dan ook nog een keer AOW premie betalen danwel een vrijwillige verzekering afsluiten? Kan iemand mij op het juiste spoor zetten?
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept