Jump to content

Era

Junior
 • Content Count

  11
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • You are:
  ondernemer
 • Gender
  Male
 • First name
  R
 • Last name
  A
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  36-40
 • You are primarily interested in:
  Financiën / administ
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  belastingdienst, wik

Company info

 • Location
  Gelderland
 1. Dag Era, Ik zie dat je ons forum al goed weet te vinden ;D Vraagje, jij geeft aan dat je de auto op de zaak wilt zetten. Dit betekent dat je de auto wilt verkopen aan de stichting, ga je dat met een lening doen (je geeft in een andere post aan dat er in het begin niet veel zal zijn dus zal er vermoedelijk een vordering van jou op de stichting komen)? Verder heb je het over bijtelling. Hoe wil je gaan bijtellen als er geen dienstverband is tussen jou en de stichting (zie andere post). Ik kan hier natuurlijk wel wat op bedenken, maar ben erg benieuwd naar jouw gedachten hierover. Daarnaast geeft je aan dat je de auto intensief privé zult gaan gebruiken. Gezien je bedrijfsactiviteit lijkt het mij dat de verhouding privé-zakelijk zwaar zal wegen naar privé (woon-werkverkeer voor parttime baan) - of zie ik dat verkeerd. In dat geval is er sprake van excessief autogebruik en geldt dat je de daadwerkelijke waarde van het privé gebruik moet bijtellen. De vraag is hoe verstandig het dan zal zijn om de auto op de stichting te zetten en of je je niet beter in de opstartfase de daadwerkelijke kosten van de zakelijke kilometers zou kunnen uitbetalen (mag omdat er geen loondienstverband is) of € 0,19 p/km (als er sprake is van loondienst). Zeker als je meeneemt dat bij deze auto de afschrijving niet spectaculair zal zijn en het dus niet echt zal drukken op de winst. Genoeg om over na te denken... ik zie jouw reacties met belangstelling tegemoet! Hoi! Ja, ik weet het forum zeker goed te vinden, vind het fijn dat zo'n forum bestaat! Meer weten altijd dan 1 he? ;-) Als ik de auto "verkoop" aan de stichting, dan zal dit via een vordering van mij op de stichting komen inderdaad.. maar die auto is niet veel waard meer hoor, zal dus niet zo'n groot bedrag zijn. Interessant detail haal je aan, er is inderdaad geen dienstverband tussen mij en de stichting. Zou ik de auto dan misschien als inventaris kunnen aanmerken? Moet inderdaad veel prive kilometers maken voor mijn baan bij een werkgever, misschien is datn inderdaad de vaste aftrek van 0,19 ct per km voordeliger. Ben nu wel benieuwd naar jouw gedachtengang daarin..
 2. Hoi, nog wat meer onderzoek gedaan.. .. ben er maar druk mee... ;D Volgens art. 2:285 lid 3 BW mag een stichting niet als doel hebben het doen van uitkeringen aan oprichters of bestuursleden (of deelnemers aan andere organen). Wel mag een bestuurder een redelijk salaris ontvangen, art 2:304 lid 2 BW (zie ook Ondernemingsrecht, p. 673-674). De bestuurder moet dan dus in dienst zijn (arbeidsovk) bij de stichting. het artikel: 2:285 lid 2 Voor de toepassing van art. 285 lid 3 van dit Boek gelden als uitkeringen aan oprichters van zulk een stichting of aan hen die deel uitmaken van haar organen, niet de uitkeringen die voortvloeien uit een recht op pensioen of uit een aanspraak krachtens een arbeidsovereenkomst waarin een beding als bedoeld in artikel 631, lid 3, onder c, van Boek 7 , is opgenomen. Nu vraag ik me af of dit ook via een ZZP constructie te doen is, waarin de stichting mij inhuurt. Nogmaals, ik werk niet met subsidies, kan me indenken dat als men met subsidies werkt dit niet netjes zou zijn. Nadeel van een arbeidsovereenkomst is dat men over de vastgestelde vergoeding die men krijgt voor het beheer van het inkomen van de client (wat dus echt niet kostendekkend is mbt de werkzaamheden ) men hierover nog diverse loonheffingen dient af te dragen. Middels een VAR verklaring hoeft dit niet en kan men de vergoedingen opgeven op de IB aangifte als "overige inkomsten". Mijn inziens een stuk eerlijker. Hoe denken jullie hierover?
 3. Hier nog een interessant artikel over honerering van bestuursleden, geschreven door een fiscaal jurist: http://www.fondsenboek.nl/pagina%27s/archief/artikelen/art8.htm Onderaan bij de conclusie staat dus dat als een bestuurder honorering ontvangt, hij deze wel op moet voeren als "resultaat overige werkzaamheden" CONCLUSIE De bestuurder die alleen bestuurstaken verricht, zal niet als een werknemer worden aangemerkt. In dat geval is het Nederlandse fonds niet verantwoordelijk voor de betaling van loonbelasting/premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen. Het Nederlandse fonds en de bestuurder kunnen echter verzoeken om de bestuurder als pseudo-werknemer te behandelen. Hiermee kan de bestuurder voordelen behalen. Dit betekent echter tevens een administratieve last voor het Nederlandse fonds. Mocht de bestuurder niet als werknemer worden behandeld dan dient hij het ontvangen honorarium in zijn aangifte inkomstenbelasting te vermelden. Vanaf 2001 geniet de bestuurder een resultaat uit overige werkzaamheden. Het verschil dat het meest in het oog springt, is dat de bestuurder geen onbelaste vrije verstrekkingen en vrije vergoedingen kan ontvangen. Bovendien zijn de representatiekosten enz. maar voor 90 procent aftrekbaar en dient de bestuurder individueel een administratie te voeren. NASCHRIFT Voor advies over dit onderwerp kunt u zich wenden tot de schrijver van deze notitie: Mr. F.F.W. Feitsma, belastingadviseur
 4. Hoi Dennis, Nee, hij heeft helaas niks op papier gezet, waren meer mondelinge adviezen, bij het opmaken van de statuten destijds. Volgens hem hoef je de onkosten niet eerst te maken, maar maak je deze eigenlijk bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Heb van hem gehoord dat het vaak voorkomt dat Stichtingen hun bestuur een onkostenvergoeding tot een modaal jaarsalaris geven. Anders is het natuurlijk als er gewerkt wordt met ontvangen subsidies, maar dat is bij mij niet het geval. Hij zei dat er in de wet een uitkeringsverbod aan bestuurders staat beschreven, maar dit uitkeringsverbod dient volgens hem genuanceerd te worden, men moet kijken naar de aard van de betaling, aan wie die wordt gedaan en met welke reden. Kort gezegd komt hierop neer dat de wet een uitkeringsverbod oplegt aan een stichting, maar dat verbod niet meer inhoudt dan het doen van uitkeringen waar geen of een ongelijkwaardige tegenprestatie tegenover staat. Niet iedere betaling voor verrichte diensten is een “uitkering” in de zin van de wet, dit begrip moet worden ingekleurd. Van het doen van uitkeringen is geen sprake indien de stichting betaalt voor een gelijkwaardige prestatie. Bestuurders van stichting kunnen gewoon worden gehonoreerd voor het werk dat zij verrichten. Zij mogen (daarnaast) ook een onkostenvergoeding ontvangen, zolang deze maar niet bovenmatig is. Zodra tegenover de betaling geen contraprestatie staat kan deze worden aangemerkt als een uitkering en valt zij derhalve onder het verbod, tenzij deze geschiedt aan iemand die niet aan de stichting is verbonden en de uitkering een ideëel of sociaal karakter kent. Naast deze uitzonderingen maakt de wet ook een uitzondering voor uitkeringen die worden gedaan door een pensioenfonds. Over de boekhouding: Ik kwam erachter dat Gnucash geen kostenplaatsen kent ( ik kan ze in ieder geval niet vinden. Heb nu Davilex Business en die heeft dat gelukkig wel. Ik heb in bijgevoegd excel bestandje de balans zoals ik hem heb opgesteld. Is dit genoeg? Zijn er balansposten die ik over het hoofd heb gezien, of zitten er verkeerde posten tussen? Ik heb zoals voorgesteld hier, voor elke client een courant aan de credit zijde opgenomen. Suggesties en opmerkingen zeer welkom! balansje.xlsx
 5. Dag Era, Dit bevreemdt mij ten zeerste. De notaris heeft natuurlijk gelijk, er hoeft geen loondienstverband aangegaan te worden met de stichting (je hoeft daar niet in dienst te treden). Maar je kunt jezelf niet betalen door middel van een onkostenvergoedingconstructie. Tenminste, je kunt natuurlijk wel onkosten vergoeden maar dit is per definitie nooit meer dan de gemaakte kosten - hier verdien je dus niets op. Wat je aan bestuurders kunt vergoeden zijn de daadwerkelijk gemaakte kosten. Het is dus onmogelijk dat je hier van kunt leven, sterker nog, je zult de kosten eerst gemaakt moeten hebben voordat je ze kunt declareren. Je verdient er dus helemaal niets op, ook eventuele winsten kunnen dus niet uitbetaald worden. Dan zegt Odeon hele wijze woorden over je rechtsvorm. Ik ben ook benieuwd waarom je voor deze rechtsvorm gekozen hebt. Zelf zou ik veel meer denken aan de constructie dat je als eenmanszaak of BV de uitvoering doet (bij EMZ heb je dan ook recht op de fiscale voordelen van het zelfstandig ondernemerschap) in opdracht van de klanten en dat je het kapitaalverkeer van je klanten laat lopen via de stichting. Ik vraag mij heel hard af of dit voldoende uitgekristalliseerd is. In mijn constructie geeft het gebruik van de stichting (ligt buiten jouw persoonlijk vermogen) garantie dat bij een faillissement van jou het geld van jouw klanten buiten schot van de curator blijft. Wat je ook doet, ik zou zeker nooit jouw bedrijfsrekening vermengen met je zakelijke rekening (waar je die ook plaatst, in EMZ of binnen de stichting). Dus ik zou als ik jou was gewoon een tweede rekening openen voor je bedrijfsvoering. Dit is binnen jouw mogelijkheden de meest zuivere optie. Het punt is namelijk dat je gerust binnen een boekhouding diverse rekeningen-couranten aan kunt houden, maar dat betekent niet dat dit geld er ook contanten is. Omdat dit niet jouw geld is zou je op eerste vordering van een controlerende instantie het bedrag beschikbaar moeten hebben dat op de RC-verhouding met de klant staat. Dat kun je m.i. alleen garanderen door voor iedere klant een rekening te openen of er voor te zorgen dat de geldstromen strikt gescheiden zijn door voor alle klanten (voorlopig) een separate rekening te openen. Laat je ons weten hoe je verder gaat? Hoi Dennis, Bedankt voor je reactie. Ik heb deze rechtsvorm gekozen met het oog op de beperkte aansprakelijkheid. Ik heb hier veel over nagedacht en ook veel over gesproken met de notaris. Volgens hem kan je tot een modaal inkomen je eigen laten "betalen" door de stichting. Nou zal het tot een "modaal" inkomen nog niet snel komen, maar wellicht wel in de toekomst. Kan ik dan beter als directeur in loondienst treden? Ik heb de stichting samen met iemand anders opgericht ( die is nu penningmeester en secretaris ), ik voorzitter. Moet ik dan aftreden als bestuurder, of kan ik ook bestuurder blijven? volgens mij niet, staat me bij. Ik ben dan op dat moment werkgever en werknemer ineen.. lijkt me niet kunnen. Die onkosten zouden dan zijn voor de verrichte werkzaamheden, de vergoeding zoals vastgesteld door het LOK (landelijk overleg kantonrechters) Schrik er wel een beetje van, van je bericht.. hoop niet dat de Notaris mij verkeerd advies heeft gegeven... :-\
 6. ah, natuurlijk...was ook te mooi om waar te zijn.. thanks voor de aanvulling!
 7. Hoi, Ik wil mijn oude auto ( vw golf III van '93 ) op naam van mijn onderneming zetten. ( stichting ). Even een samenvatting van hetgeen ik denk dat dit zou opleveren: Auto op naam van onderneming, dan opvoeren in de balans. Ook afschrijven. Kosten brandstof, onderhoud, parkeren enz.. aftrekbaar. Ook zakelijke kilometers a 0,19 ct. Fiscale bijtelling 35% van dagwaarde. (auto ouder dan 15 jr.) Geen bijtelling bij prive km < 500. Klopt bovenstaande? Nu is het zo dat ik ook partttime werk, en dus ook met dezelfde auto ( eigen auto dus ) veel zakelijke km's blijf maken. Kan ik deze ook aftrekken? of moet ik deze niet meetellen? krijg er wel een vergoeding voor door mijn werkgever, dus denk het niet?
 8. Klopt, dit wou ik dus ook. Echter kan dat tegenwoordig niet meer, alleen banken, advocaten en/of notarissen mogen dit nu.. heeft te maken met uitstane rente constructies.. tevens kan er dan ook nog beslag door de curator op gelegd worden bij faillissement, heb ik me laten zeggen..
 9. Hoi, Ik snap je twijfel, ik heb wel de boekhoudkundige kennis, wel vervaagd, maar de basis is er zeker. ( HEAO MER / Rechten ). Nadeel is echter dat de ervaring opgedaan is op het verkopen van producten , niet de verwerking van clientgelden. Verder zijn er juist wel strenge eisen, zo moet men geregeld verantwoording aan de kantonrechter afleggen. Vandaar mijn noodzaak om een goede boekhouding. Ik wil ook inderdaad, zoals je aangeeft, beide administraties strikt scheiden, sterker nog, dit is een wettelijk vereiste. Zit alleen nog te kijken hoe dit te doen... Nadeel is dat er een tijd tussen de aanvraag tot bewind zit. Tot die tijd kan men geen zgn. bewindvoerders beheer rekening openen, een beschikking van de rechtbank is noodzakelijk. Tot die tijd echter wordt het inkomen dus tijdelijk op onze zakelijke rekening gestort. Na die tijd wordt het dus op een aparte rekening ( client is daarbij gemachtigde ) beheerd. En denk ook wel dat jij wat beter onderlegd bent ja.. ;-) Thanks voor de toelichting!
 10. Dag Prosperitas, Bovenstaande begrijp ik niet helemaal. Is een boekhouder gen optie vanwege de kosten? Vraag eens wat offertes aan, de kosten kunnen reuze meevallen en je veel geld opleveren - zeker omdat uit je post blijkt dat boekhouden (en ik vermoed ook fiscaliteiten) niet je sterkte kant zijn ;) Bovendien vind ik (persoonlijke mening) dat juist bij een stichting als de jouwe de boekhouding 100% op orde moet zijn - en is al heel veel kaf tussen het koren en dit moet gewoon op orde zijn. Wat doe je overigens met je eigen inkomsten? Jij bent vermoedelijk in dienst van de stichting (directeur / bestuurder?) en dus zullen er ook loonheffingen afgedragen dienen te worden. Maakt het allemaal al weer een stuk complexer. Maar in antwoord op jouw vraag: je kunt voor iedere klant een rekening-courant aanmaken op de creditzijde van de balans. Daar worden hun inkomsten op geboekt (is dus een schuld van jou aan hun) en alle lasten worden daarvan afgeboekt (inclusief jouw deel als compensatie voor de werkzaamheden). Ik zou zelf als ik jou was wel een aparte rekening openen voor de inkomsten van de cliënten - dat houd het wel zo overzichtelijk. Succes! Bedankt voor de tips en heldere toelichting! Geweldig forum dit! Zit inderdaad een beetje te tobben over de kosten, maar nog meer over het feit dat ik zelf een bedrijfsadministratieve opleiding heb gedaan, echter een hele tijd terug. Het hoort dus wel een sterke kant te zijn.. maar denk toch dat ik wat offertes op ga vragen.. zoals je al zei, wil toch wel kwalitatief koren aanbieden, geen kaf... ;-) Juist in deze branche. Over de looheffingen, ben dus niet in loondienst van de Stichting, dacht dat dit ook moest, maar volgens de Notaris hoeft dit niet, ik zou mij kunnen ( en mijn partner die ook bestuurder is ) betalen dmv een onkostenvergoedingconstructie.. klopt dit? Zal in het begin toch niet veel zijn, later zou ik eea kunnen omzetten en in dienst kunnen treden als directeur. Je tip over rek. couranten klinkt goed! Ga dit zeker bekijken, en idd is een aparte rekening voor de inkomsten handiger! Wat ik alleen dan niet snap hoe de boeking van Algemene inkomstenrekening --> Rek. courant client gaat? Ik denk via een memoriaal boeking?
 11. Hoi, Ik ben al een paar dagen bezig om mijn boekhouding op te zetten (GnuCash) van mijn pas opgerichte stichting, een bewindvoerderskantoor. Heb hier heel veel gelezen, echter ben ik nergens iemand tegengekomen die ook een bewindvoerderskantoor heeft. Zou dus graag willen weten of er iemand is die weet wat ik moet doen met de clienten die ik ga beheren, en hun beheerrekening. Moet ik deze ook in de balans opnemen? En waar? Heb er echt moeite mee, aangezien veel boekhoudpakketen ingericht zijn op het verkopen van goederen en/of diensten. Dit is bij mij dus niet helemaal het geval, ik moet dus ook de mutaties van de clienten op de een of andere manier boekhoudkundig zien te verwerken. Ter verduidelijking: Ik heb een zakelijke rekening waarop de clientgelden gestort worden. ( een aparte stichting derdengelden was niet meer mogelijk, dit na overleg met notaris en bank, is nu alleen weggelegd voor advocaten en banken ) Deze heeft dus een saldo. Stel 5000. Vanuit die rekening gaan er diverse mutaties plaatsvinden, waaronder het uitbetalen van leefgelden ( via rekeningen van de client zelf ) en het betalen van de vaste lasten. Ook worden er reserveringen op gedaan. Omdat deze zakelijke hoofdrekening onderdeel is van mijn bezittingen (activa ) moet er dus ook aan de passiva zijde mutaties gaan plaatsvinden, alleen weet ik niet hoe dit in te richten. Er worden immers geen goederen gekocht of verkocht. Kan ik voor iedere client een aparte balanspost openen? en waar valt deze dan onder? Zou iemand mij op weg kunnen helpen hiermee? Ik drijf de onderneming (nog) vanuit mijn huis, dus een heel ingewikkelde boekhouding zal het niet worden. Heb 2 computers, printer/fax, wat meubilair, auto, wat opstartkosten (notaris, site, promotie)... en thats it. Hoop dat het niet te complex klinkt.... :-[ Kan iemand mij op weg helpen? Een boekhouder is helaas geen optie, en verder vind ik dat ik dit ook gewoon moet leren.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept