Jump to content

Lisher

Junior
 • Content Count

  19
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • You are:
  ondernemer
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  36-40
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  geen
 1. De werkzaamheden zijn algemene werkzaamheden, orderverzamelaar en heftruckchauffeur. Volgens seizoen ook als operator. Het is niet meer mijn huidige werkgever (is het slechts 8 weken geweest), maar kom er nu via het uitzendbureau. Mijn uurtarief wordt hoger, ca. factor 1,8. Ik hoef niet te investeren in deze VAR werkzaamheden, omdat ik slechts arbeid ter beschikking stel. Hooguit werkkleding. Er is geen gezagsverhouding. Of ik op zoek ga naar andere opdrachtgevers hangt er vanaf hoeveel ik ingehuurd wordt. Ik wil deze VAR werkzaamheden namelijk maar beperkt uitvoeren, voor maximaal 25 uur/week, en alleen in de ochtenden. Risico bij ziekte en werkloosheid zijn me bekend en is voor mij een aanvaardbaar risico. Werkloosheid is voor mij niet van toepassing, omdat het een aanvulling is op mijn huidige bedrijf en val er niet van om als het komt te vervallen. Ziekte zegt mij nu ook niet zoveel, omdat het contract bij het uitzendbureau een wekelijkse opzegtermijn heeft en een verplichting van 3 uur/week.
 2. Goedemiddag, Een vraag omtrent VAR verklaring i.c.m. met andere werkzaamheden. Mijn situatie is momenteel als volgt. Ik heb een autobedrijf en daarnaast heb ik sinds juli dit jaar nevenactiviteiten in een andere sector (glastuinbouw). Ik heb in juli/augustus deze werkzaamheden uitgevoerd in loondienst en vanaf september via een uitzendbureau. Gemiddeld voor 20 uur in de week. Ik heb het bedrijf gevraagd om ze mij rechtstreeks als ZZP-er willen inhuren en niet meer via het uitzendbureau. Op zich staan ze daar positief tegenover, maar twijfelen of ik daar wel een VAR-WOU voor krijg. Als ik de VAR aanvraag bekijk, kan ik daar niet de situatie in uitleggen. Namelijk mijn VAR werkzaamheden zullen voornamelijk bij 1 opdrachtgever plaatsvinden, en de omzet zal voor meer dan 70% van 1 opdrachtgever komen. Echter zullen de inkomsten uit mijn VAR werkzaamheden ongeveer 20% van de totale omzet zijn binnen mijn bedrijf. En binnen mijn onderneming heb ik dan uiteraard meer dan 1 opdrachtgevers/klanten. Voor de ZZP werkzaamheden zal ik een extra handelsnaam aan mijn onderneming toevoegen. Hoe kan ik nu deze aanvraag indienen? Of moet ik daartoe een verzoek indienen bij de inspecteur?
 3. Aha, ik moet dus bij mijn winst/verlies rekening de BTW van de globalisatie afhalen van de omzet. Helder, dan is de balans inderdaad weer in balans. Bedankt.
 4. Goedenavond, Ik hoop dat iemand mij kan helpen, want ik kom er niet uit met mijn BTW in de balans. Ik verkoop auto’s en maak gebruik van de globalisatieregeling. Het gaat mij om het principe, dus gebruik even een eenvoudig voorbeeld. Stel: Openingsbalans is € 4000,-, zijnde Activa € 4000,- in kas, Passiva € 4.000,- eigen vermogen. Ik koop 2 auto’s, 1x € 500,- en 1x € 1000,-. Mijn Activa wijzigt in € 2.500,- kas en € 1.500,- voorraden. Vervolgens verkoop ik de auto van € 1000,- voor € 2200,-. Mijn Activa wijzigt dan in € 4.700,- kas en € 500,- voorraad. Ik gebruik de globalisatieregeling en moet over het tijdvak afdragen (2200-1500=700*(21/121))= € 121,-. Ik betaal deze en hierdoor wijzigt mijn Activa in € 4.579,- kas en € 500,- voorraad. Vervolgens moet ik het jaar afsluiten en de winst/verlies berekening maken en de balans. Winst/verlies is: Netto verkoop = (2200-((2200-1000)*(21/121)) = € 1.992 minus inkoop € 1.000,- = € 992,- winst. De winst wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Dus activa = kas + voorraad = € 4.579 + € 500 = € 5079. Passiva is begin eigen vermogen + winst = € 4000 + € 992 = € 4.992. Hiermee heb ik dus geen balans en is het verschil de BTW van de globalisatie versus de BTW over het resultaat. Moet ik dan alsnog de € 87,- verschil aan BTW afdragen en deze dus meenemen in de passiva? Zo ja, wat heeft dan de globalisatieregeling voor zin? Of zie ik iets anders over het hoofd? voorbeeldbalans.pdf
 5. Bedankt voor de reactie. Als er een jaarfactuur aangeleverd verzonden wordt, moet deze dan voorzien zijn van een factuurnummer? Het gaat mij niet zozeer om het wel of niet betalen van de BTW, want per saldo kost het mij niets. Maar omdat alle stukken in strijd lijken te zijn met de regelgeving, en ik niet het risico wil lopen bij een boekencontrole, mijn argwaan in deze. Mijn argwaan wordt mede gevoed door het vermelden van een ongeldig BTW nummer. Daarnaast heeft de eigenaar aangegeven dat hij door de belastingdienst is verwittigd dat hij BTW in rekening moet brengen. Ik heb hiervoor een bewijs gevraagd, en deze weigert hij aan te leveren.
 6. Goedenavond, Ik had autohandel in de loods, en dus meer dan 90% BTW belaste activiteiten. Ik zou volledige recht op aftrek hebben van de BTW, dat staat niet ter discussie. Wat ik belangrijk vindt, als er onrechtmatig BTW in rekening wordt gebracht, en ik dus onrechtmatig BTW aftrek, zou ik daar problemen mee kunnen krijgen. En eenmaal betaald, moet ik het ooit maar weer op hem terug zien te vorderen.
 7. Goedenavond, Ik heb een vraag m.b.t. BTW bij verhuur van bedrijfspanden. Ik heb namelijk onenigheid hierover met mijn voormalige verhuurder die nog BTW op mij wil vorderen. Korte schets van de historie. Ik heb oktober 2012 een huurcontract getekend met een looptijd van 10 maanden. In dit contract stond vermeld dat ik BTW moet betalen. Zonder mij er verder in te verdiepen heb ik dat ook gedaan. Na deze 10 maanden ben ik de loods blijven huren, maar zonder contract. Dit zijn we gezamenlijk overeengekomen, omdat ik op zoek was naar een grotere ruimte. In die tijd heb ik eerst zonder BTW betaald en ineens kwam hij met de mededeling dat hij van de belastingdienst BTW in rekening moet brengen. Dit heb ik niet gedaan, omdat mijns inziens dat niet terecht is. Het door mij gevraagde bewijs hieromtrent is niet aangeleverd. Maar nu het volgende, want mijns inziens heeft hij nooit recht gehad op de BTW vanwege: 1. Het 1e contract stond weliswaar vermeld dat ik BTW over de huur verschuldigd was, maar het contract voldeed niet aan de vormeisen van de belastingdienst: - Er werd niet verwezen naar het vereiste artikel indien je geen optieverzoek indient (wat niet is gebeurd; - De 90% eis staat niet in het contract; - De kadastrale gegevens staan niet in contract (alleen huisnummer en loodsnummer) - Start boekjaar staat niet in het contract. 2. Na de 10 maanden is er gehuurd zonder contract. Dan wordt er per definitie niet voldaan aan de vormvereisten van de belastingdienst en kan er mijns inziens nooit sprake zijn van BTW. 3. Volgens mij moet een ondernemer die een BTW belaste dienst levert aan een ondernemer, hiervoor altijd een factuur uitreiken. Geldt neem ik aan ook voor huur??? Ik heb weliswaar facturen gehad, maar deze voldoen niet aan de eisen - Er staat op geen enkele (verzamel)factuur een factuurnummer. - Op alle facturen staat een incompleet (dus ongeldig) BTW nummer. Op de officiële (lees brieven/aanmaning) correspondentie van de verhuurder staat wel het juiste BTW nummer vermeld. Wat voor mij vooral onduidelijk is, is de eis over het wel of niet factureren van de huur. Is de verhuurder verplicht een factuur hiervoor uit te reiken? En zo ja, de factuur die ik kreeg was als volgt. Verzoek tot betaling huur januari 2015 t/m december 2015 Huur unit 5 € 350,00 Energie voorschot € 50,00 21% BTW € 84,00 te betalen vòòr elke eerste van de betreffende maand € 484,00 Voor de rest dus geen factuurnummer oid. Dan is het toch geen geldige factuur?
 8. Goedenavond, Een transportbedrijf heeft bij transport schade aan een voertuig van mij veroorzaakt. De schade is € 300,- excl. BTW. De transporteur erkent de schade/schuld en wil deze betalen. Moet ik hier nu een factuur voor versturen incl. BTW of moet ik in briefvorm de schade bij ze claimen? En indien het 2e, dan met of zonder BTW?
 9. Met voorraden buiten beschouwing laten bedoel ik de niet-verkochte voorraad. Dus zoals Mireille zegt, ik heb de winst-verlies berekend over de verkochte voorraad.
 10. Goedenavond, OK, dat dacht ik ook en dan gaat het dus goed. Bij de winst-, en verliesrekening heb ik de voorraden ook buiten beschouwing gelaten. Bedankt voor de snelle reacties. Top.
 11. In de jaarrekening heb ik de voorraden buiten beschouwing gelaten. Maar met de globaliseringsregeling moet dat toch niet? Op autobelastingennl staat het volgende: Globalisatieregeling Wanneer u gebruik maakt van de globalisatieregeling worden alle marge-inkopen van de marge-verkopen in een aangiftetijdvak afgetrokken. Het verschil tussen beiden is de winstmarge inclusief BTW. Er staat ALLE marge inkopen in een tijdvak. Dus als ik 5 auto's inkoop voor 5000,- en ik verkoop er 3 voor 4000,-, heb ik over dat tijdvak een negatieve winstmarge, dus een negatieve BTW.
 12. Dank je wel voor je reactie. Deze berekening moet ik dus los zien van de globalisatie? Want ih heb een lichte min in de BTW op de marge auto's.
 13. Goedemiddag, Ik ben mijn winst-verliesrekening aan het maken, maar kom er niet helemaa uit welke resultaten ik moet invoeren. De verkochte auto's betreffen BTW leveringen, BTW 0% leveringen en marge leveringen. Moet ik in winst-verliesrekening alle netto bedragen opvoeren, dus ook van de margegoederen? Ik maak gebruik van de globalisatieregeling. Onderstaand de cijfers. BTW-auto's Inkoop excl. BTW € 26.259 Verkoop excl. BTW € 29.151 BTW € 2.706 Verkoop incl. BTW € 31.856 Marge-auto's Inkoop € 22.999 verkoop € 28.450 BTW uit marge € 946 Verkoop netto € 27.504 Winst- en verliesrekening 2012 Opbrengsten BTW-auto's Marge-auto's Totaal Netto omzet € 29.151 € 27.504 € 56.655 Inkoop voorraden € -26.259 € -22.999 € -49.258 Bruto winstmarge € 2.892 € 4.505 € 7.397 Bedrijfskosten Afschrijvingen € 100 € 100 € 200 Overige bedr.kosten € 1.000 € 1.000 € 2.000 Bedrijfskosten € 1.100 € 1.100 € 2.200 Bedrijfsresultaat € 1.792 € 3.405 € 5.197 Rentebaten en laste Resultaat € 1.792 € 3.405 € 5.197
 14. Lisher

  Marge regeling

  Goedemiddag, Wat betreft een BTW verkoop voor een margeauto is mij nu duidelijk. Wat betreft vraag 1. De kosten voor reparatie, inkoop banden etc. is uitbesteed werk en dus met BTW factuur. Wat mij in het antwoord van Peter niet duidelijk is, waarom vallen de banden niet onder de marge en het onderhoud wel? Beiden is uitbesteed werk.
 15. Lisher

  Marge regeling

  Goedenavond, Wie kan mij helpen met onderstaande vragen over de toepassing van de margeregeling. Vraag 1: De margeregeling in basis is mij bekend: Verkoop – inkoop = marge * (21/121) = af te dragen BTW. Maar op het volgende heb ik het antwoord nog niet kunnen vinden. Inkoop auto: 10.000 Reparatie: 250 Banden: 500 Verkoop: 15.000 Is het nu nog steeds Verkoop – inkoop = marge of wordt het nu Verkoop – inkoop – kosten = marge? Vraag 2: Een margeauto verkopen aan een ondernemer met BTW factuur. Uitgangspunt: Verkoopprijs 15.000, rest BPM 2.500. Moet het volgens methode 1 of 2 berekend worden? 1. Verkoopprijs: 15.000 BTW 21%: 3.150 Totaal: 18.150 Of Netto verkoop: 12.250 BTW 21%: 2.572 Rest BPM: 2.500 Totaal: 17.322
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept