Jump to content

Dieter195

Junior
 • Content Count

  15
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • You are:
  ondernemer
 • Gender
  Male
 • First name
  Dieter
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  25-30
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  sprout, techcrunch,
 1. Hartelijk bedankt voor het advies! Als er belangrijke ontwikkelingen zijn dan stel ik jullie op de hoogte. Groet, Dieter
 2. Hi Joost, Hieronder vind je de toelichting: Bezit: Immateriël: €12,53k Materiël: €4,5k Innovatie support: €10k Totaal: €27,03k > €18k vereist Schuld: Achtergestelde lening: €10k --> €10k is ingebracht in de BV Wat zou je in deze situatie doen?
 3. Beste Joost en Peter, Dank voor jullie reactie. Het gaat om een BV die vóór Oktober 2012 is opgericht. De ingebrachte balans is €27,03k met €10k achtergestelde lening; €10k innovatiestimulering (m.a.w. een bedrag dat ik in persoon heb gekregen om een innovatief concept uit te werken, welke is ingebracht in de BV) en €17,03k aan activa: het gaat hier om materiële (bijv. laptop, bureau, bureaustoel, telefoon €4,5k) en immateriële zaken (bijv. contracttegoed telecomprovider, website waarvoor net voor oprichting €2.033 voor betaald is, huurtegoed, accountantstegoed; totaal €12,53k). De waardering van het immaterieel vast activum en het feit dat dit ten goede is gekomen aan de BV is aan te tonen. De inbrengverklaring is opgesteld door een andere accountant dan de accountant die de jaarrekening heeft opgesteld. Ik zit eraan te denken om een correctie te laten maken van de jaarrekening waardoor de balans daar wordt aangepast. M.a.w.: de inbrengbalans is m.i. correct, echter is deze niet correct opgenomen in de jaarrekening; dit is waarschijnlijk ook de aanleiding waarom de curator twijfels heeft. Wat zijn jullie gedachten over de 'case' met deze nieuwe infomatie? Groet, Dieter
 4. Bij voorbaat dank voor jullie ondersteuning! Ik zit met het volgende: Mijn bedrijf is een aantal maanden geleden failliet gegaan. Bij oprichting is zijn de aandelen volgestort met 'inbreng in natura'. Deze inbreng bestond uit: - Achtergestelde lening á €10k - Innovatiefinanciering á €10k - Immateriële en materiële goederen á €17,03k De curator is van mening dat alleen de achtergestelde lening á €10k tellen tot volstorting van de aandelen, en dat overige niet meetellen. M.a.w. ik dien €8k te betalen ter voldoening van de stortingsplicht, zoals opgenomen in de akte en bij wet verplicht. Het argument van de curator is dat hier bewijs voor is aangezien er 1) slechts €10k op de balans in de jaarrekening is opgenomen, 2) uit de oprichtingsakte niet blijkt dát is volgestort, maar alleen dat er is een verplichting tot volstorting is opgenomen (waardoor ik hier als bestuurder aan verbonden ben). Bij inbreng is een balans opgesteld die de waarde van de goederen specificeerde, welke ondertekent is. Het feit dat de jaarrekening en de balans niet overeenkomen, betekent dat er een fout is gemaakt in het opstellen van de jaarrekening. 1. Is het verstandig een jaarrekening te laten corrigeren en wat zijn hier gevolgen van (bijv. bestuurdersaansprakelijkheid)? 2. Kan ik mijn accountant hierop aanspreken/aansprakelijk stellen (aangezien ik als bestuurder eindverantwoordelijke ben)? 3. Is het bij wet verplicht de volstorting op te nemen in de oprichtingsakte? 4. De inbreng is volledig ten goede gekomen van de BV. Wat weegt zwaarder: 1) dat de inbreng ten goede is gekomen van de BV of 2) dat de inbreng correct is geadministreerd (e.g. in de jaarrekening en oprichtingsakte)? Hartelijk dank voor jullie mening / reacties!
 5. Beste Highio, Bedankt voor jouw reactie. Een schuldeiser heeft faillissement aangevraagd vanwege het uitblijven van betaling. Ik was voornemens om eind 2013 zelf faillissement aan te vragen, echter waren er een tweetal partijen die interesse hadden in overname. Deze pogingen zijn eind Juli afgeketst. Ik heb in de tussentijd verzuimd zelf de administratie bij te houden. Groet
 6. Ontbrekende stukken kunnen eventueel aangevuld worden. De accountant heeft administratie gevoerd echter is daar eind 2013 meegestopt vanwege openstaande facturen.
 7. Mijn BV/startup, gefinancierd met risico kapitaal, is sinds enkele maanden failliet. Ik ben hoofdelijk aansprakelijk voor een rekening courant krediet van +/-€30k en heb een beperkt inkomen (€1,6k netto) op dit moment. Tevens heb ik in privé andere schulden oplopend tot €60k. Ik wil de hoofdelijke aansprakelijkheid beperken door een afkoopbod te doen. Wat is een redelijk aanbod en hoe kan dit aanbod gestructureerd worden? (bijv. vast bedrag + maandelijks bedrag + aanvullende betaling bij inkomen boven €x in de komende x jaar) Tevens vroeg ik me af hoe onderstaande argumenten gebruikt kunnen worden in het onderhandelingsproces: - Ik werk en verdien een beperkt inkomen in het buitenland (binnen Europa) - Ik heb een afkoopaanbod gedaan van €5k gedaan + een maandelijkse termijn voor drie jaar gedaan - Ik heb aangegeven een schuldsaneringstraject te overwegen - Mogelijke aanvullende schulden voortvloeiend uit faillissement van de bv - Ik betaal maandelijks al maximaal aflossing aan privé schulden De bank heeft mijn eerste aanbod afgeslagen met het argument 'je kiest ervoor andere schuldeisers wel te betalen'. Ik ben op zoek naar een onderhandelingstactiek. Een eventuele discussie over de ethiek van het afkopen van schulden ga ik graag in een andere post aan. Bij voorbaat dank!
 8. Mijn BV is sinds enkele maanden failliet en er blijken van het laatste half jaar voor het faillissement stukken in de administratie te ontbreken. Verder zijn er geen vreemde zaken gebeurd in de BV: het betrof een IT-startup gefinancierd met risico-kapitaal die uiteindelijk failliet is gegaan wegens een gebrek aan baten. Er zijn daarbij geen pauliaanse handelingen verricht. De curator geeft aan dat een faillissement 1 jaar kan duren. Er zit (bijna) niks in de boedel wat verkocht kan worden en ik wil het faillissement dan ook z.s.m. afronden om me op de toekomst te kunnen richten. - Is het mogelijk het proces te bespoedigen door zelf of een derde partij een deel van de boedel te laten opkopen, tegen een bedrag dat (een deel van) het salaris van de curator betaald? Wat zijn jullie ervaringen / advies hierin? - Ik ben hoofdelijk aansprakelijk voor een lening bij de bank. Zouden jullie in deze adviseren om het faillissement proberen te 'bespoedigen' of dit bedrag (€1k- €1,5k) te reserveren voor aflossing aan de bank (+/- €30k)? Bedankt voor jullie reacties!
 9. @Sabra: bedankt voor jouw reactie. Er is één offerte uitgebracht; er zijn twee facturen gestuurd. De offerte was fixed-price. Er is een briefing geweest, waar ik heb uitgelegd wat mijn behoefte was (inclusief uitgebreide voorbereiding mijnerzijds) en eventuele knelpunten zijn meteen besproken. Na het eerste voorstel, wat een definitieve presentatie was (er is eerder geen overleg geweest over alternatieven en/of schetsen), is er een tweede voorstel gedaan (deze keer met meer overleg en alternatieven). Op basis daarvan zijn er 2 facturen uitgebracht. Ik ga het zeker ten sprake brengen dat dit geen gebruikelijke gang van zaken is. @Twabla: bedankt voor jouw reactie. De onderhandeling heeft pas plaats gevonden na het afronden van de levering door dit bureau. Ik was namelijk onaangenaam verrast dat er 2 facturen verstuurd waren. Ik heb destijds de fout gemaakt hierin mee te gaan in de onderhandelingen.
 10. Ik zal dus inderdaad moeten uitzoeken of het auteursrecht is overgedragen of er een gebruiksrecht geldt. @Twabla: Het beeldmerk is geregistreerd. Bedankt voor de tip! @Sabra: factuur kan in Oktober wel betaald worden. De redenen dat ze 'aan het stijgeren zijn' is dat 50% van de eerste factuur nu 10 maanden openstaat, dus zij willen betaling zien. De deal hier was dat ik dit in Juni ging betalen, maar o.a. door vertraging met IT-ontwikkeling kan ik pas later omzet gaan draaien. Ze zijn hiervan op de hoogte. Het feit dat ze een dergelijke betalingstermijn zo ver hebben opgeschoven geeft ook al aan dat er iets niet helemaal in de haak is. @John Bouwmans: er is hier sprake van een vaste afgesproken prijs, echter wordt er niet gesproken over goedkeuring en alternatieven e.d..Ik moet hier hun algemene voorwaarden op naslaan. De offerte zegt simpelweg: 'Campagnebeeld: ontwerpen van een campagnebeeld ten behoeve van ...... toegepast in de communicatiemiddelen, advertentiestramien en social media'. Naast 'Campagnebeeld' zijn er vaste prijzen uitgebracht voor 'Concept' en 'Naam/pay-off' en 'artwork'. Hun eerste voorstel is niet geaccepteerd, het tweede wel. Ik had mijn redenen waarom het eerste ontwerp niet beviel. Ik was op zoek naar een bepaalde positionering van het product, en het eerste voorstel voldeed niet aan deze positionering. Nogmaals ik moet de AV naslaan op eventuele 'clausules' over het niet accepteren van voorstellen. @Hans: Dus ik begrijp dat het risico op invordering van het gebruiksrecht / auteursrecht niet groot is. De afspraken zijn gemaakt, dus natuurlijk hebben ze wel het recht op incasso etc.
 11. @JoeriT: Ik overweeg alle scenario's, en één daarvan is het moeten vervaardigen van een alternatieve huisstijl wanneer het bureau beslag legt op de door hun vervaardigde huisstijl. Een ander scenario is dat ik inderdaad geld leen om de factuur alsnog te voldoen. Ik heb overigens het merk wel gedeponeerd bij het Merkenbureau Benelux. Naam en slogan vallen dus buiten hun recht aangezien ik deze heb aangeleverd. Font ook? @Highio: de algemene voorwaarden zijn niet meegeleverd met de offerte en/of opdrachtbevestiging. Hiernaar wordt wel een referentie gemaakt, dus deze moet ik opvragen bij de KVK. Deze zijn ook niet te vinden op de website overigens.
 12. Bedankt voor jouw reactie. De dreiging met beslaglegging is vorig jaar geuit, toen we de discussie hadden of er over het eerste (afgekeurde) voorstel een factuur gestuurd mocht worden. Op dit moment is hier geen sprake van. Het is een volwassen bureau. Er zijn twee facturen geweest: één voor het eerste (afgekeurde) voorstel, en één voor het goedgekeurde voorstel. Helaas ben ik vorig jaar akkoord gegaan met betaling de eerste en de volledige tweede factuur. Een deel van de eerste factuur is hetgeen er nu openstaat. Ik heb alle bronbestanden van het beeldmerk ontvangen, verder hebben we geen contractuele overdracht gedaan van het beeldmerk. Er is op dit moment geen sprake van 'dreiging' o.i.d., maar ik anticipeer hierop. Achteraf gezien had ik het natuurlijk graag anders gedaan, en realiseer ik me dat ik beet ben genomen door (ook) te betalen voor het eerste voorstel zonder alternatieven. Een wijze les! Zouden jullie iets specifieker in kunnen gaan op de juridische aspecten van het merkenrecht? Bedankt voor de hulp!
 13. Afspraken met het bureau zijn dat ik medio 2013 (juni) de resterende betaling doe. Het contract refereert hier alleen aan door: "facturering geschied na oplevering" en naar de algemene voorwaarden. Onderstaande vragen zijn algemener, maar specifiek juridisch van aard opdatik snel een inschatting kan maken van mijn positie. Dan weet ik van welke dreigingen ik iets aan moet trekken, en welke niet.
 14. Hallo, Ik heb een bedrijf in IT en ik heb vorig jaar zaken gedaan met een marketingbureau. Zij hebben op mijn verzoek een nieuw logo / huisstijl ontworpen (naam is behouden). Het volgende is het geval: dit bureau heeft eerst een eerste voorstel gedaan; dit beviel niet, dus hebben ze een tweede voorstel gedaan. Dit voorstel is door mij goedgekeurd. De facturen voor het tweede voorstel is betaald, echter heb ik vorig jaar de fout gemaakt akkoord te gaan met latere betaling van een deel van het eerste factuur. De communicatie met dit bureau is nu nog goed, echter verwachten ze nu wel snel betaling, terwijl ik dit pas in Oktober kan doen. Het bureau heeft eerder al gedreigd met beslaglegging op het merk en een incassotraject. Ik overleg op dit moment met het bureau over een betalingsregeling. Ik heb het merk zelfstandig gedeponeerd bij het Benelux merkenbureau. Vraag 1: in hoeverre kan dit marketingbureau beslag leggen op het merk (of onderdelen daarvan; logo, slogan, naam, kleuren) die ze hebben aangeleverd? De naam en slogan bestonden al en zijn door mij aangeleverd. Dit bureau heeft alleen de vormgeving en de kleuren bepaald. Vraag 2: in hoeverre kan ik het merk (of onderdelen daarvan) hergebruiken voor nieuw ontwerp? Mochten ze aanspraak kunnen maken op het merk, kan ik dan met de naam en slogan een alternatief ontwerp laten maken, zonder inbreuk te plegen op een eventueel merken- of auteursrecht dat dit bureau claimt te hebben. Vraag 3: Wat maakt een merk uniek? Bedankt voor de hulp! Als je nog vragen hebt, dan hoor ik het graag.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept