Jump to content

LoraB

Senior
 • Content Count

  38
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1
 1. @Twabla Zeker goed nieuws! :-) Dat reputatie-management is bedoelt in de breedste zin van het woord. De (reputatie) schade beperken voordat men bij deze en gene aan de bel trekt (online en off-line, interen en extern) en je er niet bepaald chique opstaat. Wellicht trekt men zich hier meer van aan op het moment dat men met een commerciële opdrachtgever te maken heeft i.p.v. een openbare aanbesteding? @Happy Entrepreneur Dank je wel!! Echt mega blij! :-) Het betreft een e-commerce onderneming. Binnen enkele weken gaat de website online en stuur ik een link om deze met trots te presenteren 8)
 2. Zoals beloofd, hierbij het vervolg... Na weken van strijd, alle lagen van de gemeente aanspreken en eindeloos aanleveren van informatie, is het besluit dan toch eindelijk gevallen. Mijn aanvraag is POSITIEF beoordeeld!! Ik ga mij vanaf nu dan ook bezig houden met positieve zaken! Mijn energie stoppen in leuke dingen! In ondernemen!! Vanuit mijn optiek is de enige reden dat ik heb gewonnen (want zo voelt het inmiddels!), omdat ik mij als een dolle heb ingelezen in ervaringen van anderen, jurisprudentie en contacten leggen met specialisten. Hierdoor was ik steeds een stapje voor op de tegenpartij en kon ik mij beroepen op mijn rechten. In tegenstelling tot wat binnen dit topic wordt geadviseerd, ben ik niet uitgegaan van de ' persoonlijke' meningsvorming van de ambtenaar, maar van de wet. Ik heb zaken nog 'voordat' een besluit is genomen keihard geëscaleerd naar verschillende lagen van de gemeente (gezien ik geen behoefte had om te wachten op een negatief besluit, om vervolgens achter de feiten aan te lopen en een eindeloos traject van beroep en bezwaar in te gaan). Uiteindelijk ben ik gehoord (door iemand vanuit hogere hand) en kwam het balletje in positieve zin aan het rollen. Ik ben geslaagd in mijn missie omdat ik niet bang was de betrokken ambtenaar tegen het hoofd te stoten door deze te passeren, waarbij ik deze uiteraard wel eerst op redelijke wijze in de gelegenheid heb gesteld om op een (voor mij) wenselijke manier te reageren. Toen deze reactie na een aantal pogingen uitbleef, ben ik het dus (flink) hogerop gaan zoeken. Hoewel ik met mijn aanpak wellicht geen vriendjes heb gemaakt bij (de in eerste instantie) verschillende betrokken partijen, heb ik wel een positief besluit in mijn zak! Ik heb namelijk wel vriendjes gemaakt met personen die iets meer te zeggen hadden, die er objectief instonden en die afgingen op de feiten (en het concept reputatiemanagement iets beter snappen!) Ook heel belangrijk in deze, steun (want man, wat kan een dergelijke situatie uitputtend zijn en uitzichtloos lijken!)! Steun om de goede moed te behouden en niet af te haken! Steun om te blijven zoeken naar oplossingen en mogelijkheden, want die zijn er (al liggen deze niet altijd voor de hand)! Ik wens een ieder die het BBZ traject ingaat enorm veel succes. Mijn tip, wees vrolijk en enthousiast in het presenteren van je plannen, maar blijf vooral ook op je hoede (zeker op het moment dat een externe partij wordt ingeschakeld!) en ken je rechten! Verder hoop ik echt van harte dat in de toekomst de besluitvorming rondom het BBZ anders zal gaan. Dat adviesbureaus echt gekwalificeerd worden op kwaliteit en dat daar een controlesysteem op komt, zodat er geen enkele twijfel kan ontstaan over de kwaliteit (en oprechtheid) van betrokken partijen. Een onderzoek hiernaar, zou wellicht het startpunt kunnen zijn. Ik heb mijn zegje in ieder geval gedaan. Ik heb mijn situatie aangekaart bij deze en gene en hoop hiermee mijn steentje te hebben bijgedragen aan het verbeteren van het BBZ traject (daar waar nodig). Dan is het nu tijd om een ‘YES’ momentje elders te delen!!
 3. Dat lijkt me heel verstandig. Het was ook enkel een korte kennisvraag, ik heb mijn verhaal niet uiteengezet of gerelateerd aan een BBZ aanvraag en hij viel buiten jullie specialisme (dat geeft alweer aan hoe gek dit verhaal loopt), dus veel is er sowieso niet te delen :) Het antwoord heb ik inmiddels wel, vanuit een niet BBZ gerelateerde hoek.
 4. @Happy Entrepreneur Volgens mij heb ik vanmorgen in het kader van mijn eigen onderzoek (om mijn case verder te onderbouwen) contact gehad met een uw bedrijf! Wat is de wereld toch klein :) Wellicht weet u dan gelijk welk 'nieuw' dilemma het adviesbureau voor mijn voeten heeft gegooid! Ja, de tegenpartij geeft niet gauw op, maar ik ook niet!
 5. Nou zover wil ik niet gaan in mijn burgerplicht :P Ik zei dat ik benieuwd was naar dergelijke cijfers en dat het mogelijk een leuke afstudeeropdracht zou zijn. Ik beperk mij vooralsnog tot het weerleggen van mijn eigen case. Het eindrapport van de gemeente is er nog niet, wat al aangeeft dat dit geen makkelijke is. Zodra het rapport komt, zou ik deze graag met je delen. Ik kom hier op terug.
 6. Om heel even terug te vallen op het onderwerp en een suggestie die eerder binnen deze discussie is genoemd, wat mij heel erg zou benieuwen zijn (gemeentelijke) statistieken (verzameld en geïnterpreteerd door een onafhankelijke partij!). Wat zou de uitkomst zijn van het aantal aanvragen dat wordt toegewezen en afgewezen? Wat zou de hoogte zijn van het krediet inzake toewijzingen en afwijzingen (waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen starters en reeds gevestigde ondernemers)? Hoeveel van deze ondernemers hebben voor of achteraf een training gevolgd? Heeft de gemeente deze training bekostigd of de ondernemer zelf? Was dit op eigen initiatief of op advies van de gemeente / externe adviseur? Zijn er grote verschillen in de uitkomsten van statistieken tussen gemeenten? Bij hoeveel aanvragen was een extern adviesbureau betrokken en hoe beïnvloeden deze de statistieken? Zijn er grote verschillen in statistieken tussen externe adviesbureau`s? In hoeveel gevallen is bezwaar aangetekend en op welke gronden? Tot slot een stukje kwalitatief onderzoek naar de kwaliteit van onderzoeksrapporten (op basis van de randvoorwaarden waar een kwalitatief onderzoek aan zou moeten voldoen). Lijkt me een mooie afstudeeropdracht! Ik heb verschillende eindrapporten voorbij zien komen, maar niet met deze insteek.
 7. Wellicht is 'vermoeden van integriteitschendingen' in deze een betere woordkeuze.
 8. Ik begin langzaam door te krijgen wat men bedoelt met een onuitputtelijke strijd inzake BBZ-aanvragen die op aantoonbare wijze worden gemanipuleerd om naar een negatief advies toe te kunnen schrijven. Bewijzen zijn er ten overvloede (gezien dergelijke adviesbureau`s en gemeenten echt niet briljant te werk gaan), maar deze worden vanuit een machtspositie niet geaccepteerd. Dit is zoveel mensen reeds overkomen en het enige dat tussen een media explosie en deze ronduit corrupte handelswijze staat is draagvlak. Mensen die hun mond open doen, die aan de bel trekken. Belangenorganisaties willen graag iets doen, evenals de media, maar zij hebben munitie nodig om mee te schieten (statistieken, aantallen, aard van de klacht, dus geen volledige openbaring van privé informatie). Het gaat niet om het volgen van klachtenprocedures om mogelijk in gelijk gesteld te worden, maar om het aan de kaak stellen van het (op dubieuze wijze) tot wanhoop drijven van enthousiaste ondernemers die nietsvermoedend een BBZ-aanvraag doen en een eerlijke beoordeling verwachten. Het is onaanvaardbaar dat burgers die bij de gemeente aankloppen zo`n keiharde strijd moeten voeren om op eerlijke wijze beoordeeld te worden. Externe adviesbureau`s lijken een enorme macht te hebben inzake de uitvoering van BBZ-beoordelingen, terwijl de gemeente pretendeert de scepter te zwaaien. Op het moment dat mijn aanvraag volledig is afgehandeld, binnen een aantal weken, zal ik een slotbrief opstellen met het hele verloop van de beoordeling van mijn aanvraag (welke buitengewoon schokkend is!). Deze brief zal ik openbaar maken in de hoop dat deze de benodigde draagkracht zal creëren (indien dit niet al vanuit andere wegen eerder gebeurd). Dit is geen bericht om verder in discussie te treden, maar een bericht om aan te geven dat men echt wel een stem heeft in dit verhaal (buiten standaard procedures), als je jezelf maar laat horen (via de beschikbare kanalen).
 9. Stap voor stap ben ik hiermee bezig. Een dergelijk proces vereist tijd. Zoals aangeven, zal ik noemenswaardige ontwikkelingen z.s.m. delen.
 10. Dat doe ik graag, want wellicht geeft dat nieuwe inzichten :)
 11. Volgens mij ben ik geen eenzame krijger inzake het BBZ verhaal (zoals dit forum alleen al aantoont) en volgens mij ben ik ook niet de eerste die op deze manier verjaagd wordt van het HL forum :) Om verder alle verwarring omtrent de betekenis van het begrip valsheid in geschrifte uit te sluiten: "Valsheid in geschrifte is een strafbaar feit, waarvan sprake is wanneer de valsheid gepaard gaat aan bedrieglijke inzichten en betrekking heeft op welbepaalde documenten die volgens de wet een zekere geloofwaardigheid genieten" Gaan we even verder, dan geniet een deskundig adviesrapport (in gebracht in een bestuurlijk besluitvormingsproces) op grond van de algemene wet bestuursrecht (artikel inzake vergewisplicht) deze geloofwaardigheid. Hier zal ik het maar bij laten.
 12. PS jullie kennen mij teveel eer toe door te veronderstellen dat ik achter het onderzoek van de Ombudsman en ZZP Nederland zit en dat deze enkel op mijn case baseert zou zijn. Ik wijs op dit onderzoek middels dit Topic omdat het relevant is en een onderzoek `zoals het woord impliceert` in de regel gericht op het achterhalen van feiten naar aanleiding (veel meer) signalen (dan slechts één case) inzake een onderwerp. Anders dan het voortzetten van de buzz, heb ik niets met het initiëren van dit onderzoek te maken. Dan is dat hierbij ook maar weer even rechtgezet.
 13. Aanval tegen het onrechtmatige handelen, middels een correcte juridisch onderbouwde uiteenzetting aan alle betrokken partijen ipv verdedigen tegen een ondeugdelijk rapport en het trachten te creëren van draagvlak bij partijen die daar (op voorhand) niet op zitten te wachten. Geen aanval op het forum??? Dat is de situatie verdraaien. Nu moet het niet mooier worden, met 'dat zegt ze zelf ook'...
 14. @Henkh Precies mijn punt...iedereen haakt klakkeloos in op de aanval, zonder de pagina`s daarvoor te lezen.
 15. Het gaat hier allang niet meer om de inhoud van de discussie. Dit is gewoon kuddedieren gedrag. Eén opent de aanval (uit angst voor een blafbrief richting het HL forum) en de rest (blijft) trouw volgen, ongeacht welke richting de discussie opgaat (oude koeien komen steeds weer terug). Idd niet de eerste keer dat een topic bruut wordt afgebroken omdat men zich niet kon vinden in de stelling. Het verbaast me dat er überhaupt nog iemand op dit forum ronddwaalt die tegen de HL stroom in durft te zwemmen...
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept